Giáo án môn Số học 6 - Tiết 52: Luyện tập

Hoạt động 1: Chữa bài 51 (SGK) (7’)

- Hãy xác định thứ tự thực hiện các phép tính ?

- Tương tự với câu b .

Hoạt động 2: Chữa bài 52 (SGK) (5’)

- Tại sao năm sinh và mất của nhà bác học lại có dấu “-“ phía trước ?

- Để tính tuổi thọ khi biết năm sinh và năm mất ta thực hiện thế nào ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Số học 6 - Tiết 52: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 52 Ngày Soạn : 27/12/2017 Ngày Giảng: 6A: 03/01/2018 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố quy tắc phép trừ, quy tắc cộng các số nguyên và quy tắc dấu ngoặc . 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng trừ số nguyên : biến trừ thành cộng, thực hiện phép cộng, kĩ năng tìm số hạng chưa biết của một tổng, thu gọn biểu thức.sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép trừ . 3. Tư duy và thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác. II Chuẩn bị: 1. GV: SGK, thước. 2. HS: Xem trước bài, thước kẻ có chia đơn vị. III. Phương pháp dạy học thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, hoạt động nhóm... IV Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp (1’): 6A... 2. Kiểm tra bài cũ: (8’) Câu hỏi 1: Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên ? Viết công thức ? Áp dụng tính: BT 49 (sgk/82) . Đáp án: BT 37/78sgk a -15 2 0 -3 -a 15 -2 0 - (-3) GV nhận xét, đánh giá: .................................................. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Chữa bài 51 (SGK) (7’) - Hãy xác định thứ tự thực hiện các phép tính ? - Tương tự với câu b . HS : Thực hiện phép trừ trong () ( chuyển phép trừ thành cộng số đối ). BT 51 /82sgk a. 5 - (7 - 9) = 5 - (-2) = 5 + 2 = 7. b/ (-3) – (4 - 6) = (-3) – (-2) = (-3) + 2 = -1. Hoạt động 2: Chữa bài 52 (SGK) (5’) - Tại sao năm sinh và mất của nhà bác học lại có dấu “-“ phía trước ? - Để tính tuổi thọ khi biết năm sinh và năm mất ta thực hiện thế nào ? HS : Vì nhà bác học sinh và mất trước công nguyên . HS : Thực hiện như phần bên (năm mất - năm sinh) BT 52 /82sgk - Tuổi thọ của Acsimét là : (-212) - (-287) = -212 + 287 = 287 - 212 = 75 . Hoạt động 3: Chữa bài 53 (SGK) (7’) Củng cố quy tắc trừ số nguyên với hình thức khác ( tính giá trị bểu thức : x - y) . GV : Ô thứ nhất của dòng cuối cùng (x -y) phải điền như thế nào ? GV : Tương tự với các ô còn lại . HS : Lấy giá trị của x trừ giá trị tương ứng của y theo quy tắc trừ số nguyên . BT 53 /82sgk - Giá trị biểu thức x - y lần lượt là : ( -9; -8; -5; -15 ) . Hoạt động 4: Chữa bài 54 (SGK) (9’) -Số x trong các câu của bài tập 54 là số gì trong phép cộng ? GV : Tìm x như tìm số hạng chưa biết . GV : Lưu ý HS có thể giải bằng cách tính nhẩm , rồi thử lại . HS : số hạng chưa biết . HS : x = 0 - 6 = 0 + (-6) = 6 - Tương tự cho các câu còn lại BT 54 /82sgk - Tìm x, biết : a/ 2 + x = 3 x = 3 – 2 x = 1 b/ x + 6 = 0 x = 0 – 6 x = -6 c/ x + 7 = 1 x = 1 – 7 x = -6 Hoạt động 1: Chữa bài 51 (SGK) (5’) Treo bảng phụ ghi đề bài -HD Hs làm như sgk ? Gọi HS lên bảng sử dụng máy tính bỏ túi thực hiện -HS lên bảng BT 56 /83sgk a) 169 -733 = - 564 b) 53 -(- 478) = 531 4. Củng cố: (2’) -Trong Z phép trừ luôn luôn thực hiện được hay không - Muốn tìm hiệu hai số nguyên ta làm như thế nào 5. Hướng dẫn học ở nhà: (1’) - Ôn tập các quy tắc cộng, trừ số nguyên - Bài tập 55/83 sgk * Rút kinh nghiệm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiết 52.doc