Giáo án môn Thể dục lớp 2 - Tuần 30, 31

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

 -Biết cách chuyển cầu bằng bảng cá nhân hoặc vượt gỗ.

 - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Bóng ném. 1 còi , sân chơi, mỗi HS 1 quả cầu.

 

doc9 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 2 - Tuần 30, 31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 2 TUẦN: 30 Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018 Thể dục Bài: 59 * Tâng cầu * Trò chơi: Tung vòng vào đích I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường. 1 còi, sân chơi, mỗi HS 1 quả cầu. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Giậm chân.giậm Đứng lại.đứng Khởi động Ôn bài TD phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Kiểm tra bài cũ: 4 HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Tâng cầu G.viên hướng dẫn và tổ chức HS Tâng cầu Nhận xét b.Trò chơi: Tung bóng vào đích G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi. Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi đều.bước Đứng lại.đứng HS vừa đi vừa hát theo nhịp Thả lỏng Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Về nhà ôn Tâng cầu đã học 7p 1lần 26p 13p 13p 7p Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV TUẦN: 30 Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018 Thể dục Bài: 60 * Tâng cầu * Trò chơi: Tung vòng vào đích I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường. 1 còi , sân chơi, mỗi HS 1 quả cầu. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Giậm chân.giậm Đứng lại.đứng Khởi động Ôn bài TD phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Kiểm tra bài cũ: 4 HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Tâng cầu G.viên hướng dẫn và tổ chức HS Tâng cầu Nhận xét b.Trò chơi: Tung bóng vào đích G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi. Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi đều.bước Đứng lại.đứng HS vừa đi vừa hát theo nhịp Thả lỏng Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Về nhà ôn Tâng cầu đã học 7p 1lần 26p 13p 13p 7p Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV KÍ DUYET CUA TO CHUYEN MON . KÍ DUYET CUA BAN GIÁM HIỆU . .. Tuần 31 Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018 Bài: 61 * Chuyền cầu * Trò chơi: Ném bóng trúng đích I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Biết cách chuyển cầu bằng bảng cá nhân hoặc vượt gỗ. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Bóng ném. 1 còi , sân chơi, mỗi HS 1 quả cầu. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn, đi thường.bước Thôi Khởi động Ôn bài TD phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Kiểm tra bài cũ: 4 HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Chuyền cầu theo nhóm 2 người G.viên hướng dẫn và tổ chức HS Tâng cầu Nhận xét b.Trò chơi: Ném bóng trúng đích G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi. Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi đều.bước Đứng lại.đứng HS vừa đi vừa hát theo nhịp Thả lỏng Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Về nhà ôn chuyền cầu đã học 7p 1lần 26p 13p 13p 7p Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ************************************** Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018 Bài: 62 * Chuyền cầu * Trò chơi: Ném bóng trúng đích I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Biết cách chuyển cầu bằng bảng cá nhân hoặc vượt gỗ. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Bóng ném. 1 còi , sân chơi, mỗi HS 1 quả cầu. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn, đi thường.bước Thôi Khởi động Ôn bài TD phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Kiểm tra bài cũ: 4 HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Chuyền cầu theo nhóm 2 người G.viên hướng dẫn và tổ chức HS Tâng cầu Nhận xét b.Trò chơi: Ném bóng trúng đích G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi. Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi đều.bước Đứng lại.đứng HS vừa đi vừa hát theo nhịp Thả lỏng Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Về nhà ôn chuyền cầu đã học 7p 1lần 26p 13p 13p 7p Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tổ duyệt - Giáo án soạn tuần 30 – 31. Số lượng 4 tiết. Phương pháp tổ chức đội hình chưa phù hợp. Hình thức trình bày chưa khoa học. Đề nghị chỉnh lại thứ, ngày, tháng cho phù hợp. Thanh Tùng, ngày 26/4/2018 Tổ Phó Huỳnh Lê

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLớp 2 RINH.doc