Giáo án môn Tin học 12 - Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Hoạt động 1:

GV: Giới thiệu VD về cách lập CSDL Bán hàng của công ty chuyên bán dụng cụ văn phòng phẩm:

Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa các thông tin cần thiết.

GV: Trình chiếu về bảng Bán hàng

GV: cho thảo luận nhóm nhỏ 2 học sinh

Yêu cầu: HS chỉ ra những nhược điểm cần lưu ý của cách lập CSDL như trên, cho ví dụ.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 12 - Bài 7: Liên kết giữa các bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 21 Ngày soạn: 07/11/2017 § 7. LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết. - Biết cách tạo liên kết trong Access. 2. Kỹ năng: Thực hiện được việc tạo liên kết giữa các bảng 3. Thái độ: Giáo dục tính đoàn kết trong lớp học, tôn trọng CSDL 4. Năng lực hướng tới: Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực công nghệ thông tin II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Sách GK,Chương trình minh họa (CSDL ), máy chiếu 2. Học sinh: Vở ghi, Sách GK. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Vấn đáp, thao tác mẫu, thuyết trình, thảo luận nhóm IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Hoạt động khởi động: Mục tiêu: Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết. Nội dung hoạt động Đặt vấn đề: Cho CSDL sau: Cách thứ nhất: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết chia thành các trường hợp sau Tên trường Mô tả Khoá chính So_don Số hiệu đơn đặt hàng B Ma_khach_hang Mã khách hàng §Þa chØ kh¸ch hµng Dia_chi Tªn kh¸ch hµng Ten_khach_hang B M· kh¸ch hµng Ma_khach_hang Kho¸ chÝnh M« t¶ Tªn tr­êng Ngµy giao hµng Ngay_giao Sè l­îng So_luong M· mÆt hµng Ma_hang M· kh¸ch hµng Ma_khach_hang B Sè hiÖu ®¬n ®Æt hµng So_don Kho¸ chÝnh M« t¶ Tªn tr­êng Ten_khach_hang Tên khách hàng Ma_hang Mã mặt hàng Ten_hang Tên mặt hàng So_luong Số lượng Dia_chi Địa chỉ khách hàng Ngay_giao Ngày giao hàng Don_gia Đơn giá (VNĐ) Cách thứ hai: Lập CSDL KINH_DANH gồm ba bảng có cấu trúc tương ứng như sau KHACH_HANG Tên trường Mô tả Khóa chính Ma_khach_hang Mã khách hàng B Họ_ten Tên khách hàng Dia_chi Địa chỉ MAT_HANG Tên trường Mô tả Khóa chính Ma_mat_hang Mã mặt hàng B Ten_mat_hanh Tên mặt hàng Don_gia Đơn giá DON_HANG Tên trường Mô tả Khóa chính So_don Số hiệu đơn đặt hàng B Ma_khach_hang Mã khách hàng Ma_mat_hang Mã mặt hàng So_luong Số lượng Ngay_giao_hang Ngày giao hàng HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: GV: Giới thiệu VD về cách lập CSDL Bán hàng của công ty chuyên bán dụng cụ văn phòng phẩm: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa các thông tin cần thiết. GV: Trình chiếu về bảng Bán hàng GV: cho thảo luận nhóm nhỏ 2 học sinh Yêu cầu: HS chỉ ra những nhược điểm cần lưu ý của cách lập CSDL như trên, cho ví dụ. HS: Thảo luận và trả lời GV: Có cách nào để khắc phục được nhược điểm đó? HS: Các nhóm thảo luận và trả lời. GV: Tổng hợp ý kiến và nhận xét Cho HS xem CSDL Kinh_doanh gồm 3 bảng, mẫu tổng hợp dữ liệu từ 3 bảng . Để có mẫu tổng hợp này thì ta cần sử dụng thông tin ở đâu ? HS: Trả lời GV: Với dữ liệu từ bảng trên làm sao biết được tên khách hàng HS: Trả lời GV: Tương tự làm sao chúng ta biết được tên hàng HS: Trả lời GV: Nhận xét và kết luận GV: Vậy với ví dụ trên hãy rút ra khái niệm liên kết bảng? HS: Trả lời GV: Hãy cho biết điều kiện liên kết của 2 bảng? HS: Trả lời I. KHÁI NIỆM: 1. Ví dụ: Ví dụ: lập CSDL kinh doanh gồm 1 bảng duy nhất. Nhược điểm: Dư thừa dữ liệu Không nhất quán 2. Khái niệm: Liên kết bảng là việc kết nối giữa các bảng rời rạc nhằm tổng hợp dữ liệu từ những bảng đó 3. Mục đích: + Tránh được việc dư thừa dữ liệu. + Đảm bảo sự nhất quán của dữ liệu. 4. Điều kiện liên kết giữa hai bảng: Hai bảng phải có một trường chung và một hoặc hai trường phải là khóa chính Hoạt động hình thành kiến thức: Mục tiêu: Biết kỷ thuật liên kết giữa các bảng. Nội dung hoạt động Kỷ thuật liên kết giữa các bảng HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 2: Thảo luận nhóm: GV chia lớp thành 2 nhóm Giáo viên thao tác trên máy tính các bước tạo liên kết học sinh theo dõi sau đó đại diện của 2 nhóm lần lượt lên bảng trình bày lại các bước tạo liên kết bảng Yêu cầu: Mỗi đại diện một nhóm chỉ trình bày 1 bước. GV: Nhận xét sau cho học sinh xem lại nội dung các bước thực hiện GV: Hướng dẫn học sinh lưu, sửa và xóa liên kết II. KỶ THUẬT TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG: 1. Tạo liên kết: B1: Ấn nút Relationships hoặc chọn Tools à Relationships B2: Chọn bảng đưa vào liên kết: 2.1. Ấn nút Show Table Nếu hộp Show Table không xuất hiện thì 2.2. Ấn chọn bảng tham gia liên kết và ấn nút ADD. 2.3. Ấn CLOSE để thoát. B3: Tạo liên kết: 3.1. Rê nối 2 trường liên kết của 2 hai bảng. 3.2. Chọn CREATE 2. Lưu liên kết: B1: Ấn nút SAVE B2: Ấn CLOSE để thoát 3. Sửa liên kết: Nhấp đúp chuột trái lên dây liên kết để sửa 4. Xóa liên kết: Nhấn chuột vào dây liên kết muốn xóa, nhấn phím Delete Hoạt động rèn luyện: Mục tiêu: Khái niệm và các thao tác kỷ thuật liên kết giữa các bảng. Nội dung hoạt động Trò chơi: Các nhóm lần lượt chọn hình và trả lời câu hỏi tương ứng Câu 1: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện: Trả lời: Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete Câu 2: Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó Trả lời: chọn lại trường cần liên kết rồi nháy đúp vào đường liên kết Câu 3: Điều kiện để liên kết giữa hai bảng là Trả lời: Hai bảng phải có một trường chung và một hoặc hai trường phải là khóa chính Câu 4: Để tạo liên kết các bảng trong CSDL ta nhấn chọn Trả lời: nút Relationships hoặc chọn Tools à Relationships Câu 5: Liên kết giữa các bảng cho phép: A. Tránh được dư thừa dữ liệu B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng C. Nhất quán dữ liệu D. Cả A, B, C đều đúng Trả lời: Đáp án D Câu 6: Nêu khái niệm liên kết bảng Trả lời: Liên kết bảng là việc kết nối giữa các bảng rời rạc nhằm tổng hợp dữ liệu từ những bảng đó Câu 7: Để chọn bảng tham gia liên kết ta nhấn chọn bảng tham gia liên kết sau đó nhấn chọn Trả lời: nút ADD. Câu 8: Để tạo liên kết sau khi Rê nối 2 trường liên kết của 2 hai bảng, sau đó Trả lời: Chọn CREATE Giáo viên nhận xét và đánh giá hoạt động Hoạt động vận dụng và mở rộng: Mục tiêu: Xác định liên kết giữa các bảng. Nội dung hoạt động Ví dụ. Cho CSDL QUAN_LI_THU_CHI của một công ty gồm 3 bảng sau. Hãy xác định liên kết giữa các bảng. NHAN_VIEN Tên trường Mô tả Khóa chính MANV Mã NHÂN VIÊN B TENNV Tên nhân viên PHONG Phòng CHUCVU Chức vụ TAI_KHOAN Tên trường Mô tả Khóa chính MATK Mã tài khoản B TENTK Tên tài khoản PHIEU Tên trường Mô tả Khóa chính MAPHIEU Số hiệu phiếu thu chi B MANV Mã nhân viên MATK Mã tài khoản SOTIEN Số tiền NGAYLAP Ngày lập phiếu CHITHU CHI hay THU tiền V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: 1.Hướng dẫn học bài cũ: I. Khái niệm liên kết: 1. Khái niệm 2. Điều kiện liên kết giữa hai bảng II. Kỷ thuật tạo liên kết: 1. Tạo liên kết 2. Lưu liên kết 3. Sửa liên kết 4. Xóa liên kết 2.Hướng dẫn chuẩn bị bài mới: Soạn bài tập thực hành số 5 Bài 1: Tạo CSDL KINH_DOANH gồm 3 bảng Bài 2: Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12513714.doc
Tài liệu liên quan