Giáo án môn Tin học khối 6 (chi tiết)

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học con người còn thường thu nhận thông tin dưới dạng khác như: mùi, vị, cảm giác (nóng, lạnh, vui buồn )

*) Bài 2: (SGK - Tr9) (4 phút)

Giải

Ví dụ minh họa việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách đa dạng khác nhau: Chẳng hạn để diễn tả cùng một buổi sáng đẹp trời, họa sĩ có thể vẽ bức tranh, nhạc sĩ lại diễn đạt cảm xúc dưới dạng bản nhạc, nhà thơ có thể sáng tác một bài thơ,

 

doc229 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Tin học khối 6 (chi tiết), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng My Documents, My Computer, Recycle Bin. Để chọn mục nào đó các em làm thế nào? .. Khi được chọn thì biểu tượng hoặc mục trong bảng chọn sẽ đổi màu cho biết biểu tượng hay mục được chọn nhưng chưa được kích hoạt. Muốn kích hoạt 1 chương trình nào đó ta làm thế nào? Giới thiệu cách di chuyển các biểu tượng Lưu ý: Trong quá trình thực hành các thao tác với chuột phải chính xác, dứt khoát. Tập chung vào 3 thao tác chính nháy, nháy đúp và kéo thả. Yêu cầu các nhóm thực hiện các thao tác Thực hiện 1. Thực hành thao tác vào, ra Windows: (12 phút) Sau khi khởi động Windows, thực hiện các bước sau: - Chọn tên đăng nhập . - Nhập mật khẩu (nếu cần) - Nhấn phím Enter 2. Làm quen với bảng chọn Start: (10 phút) Các khu vực chính của bảng chọn Start - Khu vực1: Cho phép mở các thư mục chứa dữ liệu chính của người dùng. - Khu vực 2: All Programs. - Khu vực 3: Các thành phần người dùng hay sử dụng trong thời gian gần đây. - Khu vực 4: Các lệnh vào/ ra Windows 3) Biểu tượng: (15 phút) Một số thao tác với biểu tượng: * Chọn: Nháy chuột vào biểu tượng. * Kích hoạt: Nháy đúp vào biểu tượng. * Di chuyển: Nháy chuột để chọn biểu tượng. Thực hiện việc kéo thả để di chuyển biểu tượng tới vị trí mới. c) Củng cố, luyện tập : (5 phút) ? HS GV Nghiên cứu trả lời các bài tập từ 3.60 đến 3.66 ? Nghiên cứu trả lời. Nhận xét *) Bài tập trong SBT - Tr 40, 41 Giải 3.60: Chọn C 3.61: Chọn D 3.62: Chọn D 3.63: Chọn D 3.64: Chọn B 3.65: Chọn B 3.66: Chọn A d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Ôn lại bài thực hành. Ôn lại các kiến thức về thư mục. - Nghiên cứu tiếp các phần còn lại của bài thực hành - Làm bài tập 3.78 đến 3.87 (Trang 44, 45, 46) - Hướng dẫn bài tập về nhà: Vận dụng kiến thức về hệ điều hành Windows và các thao tác chính đối với thư mục và tệp để giải. * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: - Thời gian giảng toàn bài................................................................................ + Thời gian dành cho từng phần ..................................................................... - Nội dung kiến thức......................................................................................... - Phương pháp giảng dạy................................................................................... Ngày soạn: 27/11/2016 Ngày dạy: /12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Dạy lớp: 6A Dạy lớp: 6B Tiết 30: BÀI TẬP 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Học sinh làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP2 b) Về kĩ năng : - Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục, nội dung của đĩa. c) Về thái độ: - Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cs - Yêu thích môn học, mong muốn tìm tòi, khám phá. - Giáo dục hs ý thức tự giác, tính kỷ luật trong giờ thực hành. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a) Chuẩn bị của GV - SGK, SGV, SBT, soạn giáo án. Kiểm tra phòng máy b) Chuẩn bị của học sinh : - Sách giáo khoa, SBT, học bài cũ, làm bài tập, đọc trước bài mới. Ôn lại các thao tác nháy chuột, cửa sổ My Computer. 3. Tiến trình bài dạy: a) Kiểm tra bài cũ : (Không kiểm tra) * Đặt vấn đề vào bài mới (1 phút): Trong bài hôm nay các em sẽ được tìm hiểu về sử dụng MyComputer, cách xem nội dung của đĩa và thư mục. b) Dạy nội dung bài mới: ? HS ? HS ? HS GV HS ? HS ? HS GV HS GV ? HS GV GV HS GV ? HS ? HS ? HS GV ? HS GV GV GV ? HS ? HS ? HS ? HS ? HS ? HS ? HS ? HS ? HS GV HS GV Nghiên cứu phần a? Nghiên cứu. Để xem những gì có trên máy tính em làm như thế nào? em có thể sử dụng My Computer hay Windows Explorer. My Computer và Windows Explorer hiển thị các biểu tượng của ổ đĩa, thư mục và tệp trên các ổ đĩa đó. Muốn sử dụng My Computer ta làm như thế nào? Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer. Yêu cầu học sinh mở cửa sổ My Computer quan sát. Quan sát Khi mở cửa sổ My Computer các em quan sát thấy gì? thấy biểu tượng các đĩa và thư mục bên trong. Muốn hiển thị cửa sổ My Computer trên thanh công cụ của cửa sổ dưới dạng hai ngăn ta làm thế nào? nháy chuột nút Folders thì cửa sổ My Computer được hiển thị dưới dạng 2 ngăn. Yêu cầu học sinh thực hành nháy chuột vào nút Folders Thực hiện Gthiệu các vùng, ngăn. Ngăn bên trái cho biết điều gì? Ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục. Chốt lại: Sau khi các em nháy chuột nút Folders thì cửa sổ My Computer được hiển thị dưới dạng 2 nhăn, ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục. Yêu cầu học sinh thực hành cách sử dụng My Computer Thực hành. Muốn xem nội dung đĩa các em làm như thế nào, ta tìm hiểu trong phần 2 Nghiên cứu phần b? Nghiên cứu. Muốn xem nội dung đĩa C các em làm như thế nào? ...nháy chuột vào biểu tượng của ổ đĩa C Sau khi nháy vào C: trên màn hình xuất hiện điều gì? xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa C, bao gồm các tệp và các thư mục con. Nhận xét Nếu muốn xem nội dung của các đĩa khác ta làm thế nào? Nếu máy tính có các ổ đĩa khác, nháy đúp chuột vào biểu tượng ổ đĩa để xem nội dung. Yêu cầu học sinh thực hành . Nếu cửa sổ không đủ lớn chứa hết nội dung thư mục, em có thể kéo thanh cuốn Muốn xem nội dung thư mục các em làm như thế nào, ta tìm hiểu trong phần 3 Nghiên cứu phần c? Nghiên cứu. Muốn xem nội dung thư mục các em làm như thế nào? Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên thư mục ở ngăn bên phải cửa sổ để xem nội dung thư mục. Nội dung của thư mục có thể hiện thị ở dạng nào? Nội dung của thư mục có thể hiện thị ở dạng biểu tượng. Nháy nút nào để xem nội dung thư mục với mức độ chi tiết thị khác nhau? Nháy nút Folders và chọn các dạng hiển thị khác nhau. Nếu thư mục chứa thư mục con bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu gì? dấu +. Để hiển thị các thư mục con bên trong ta làm thế nào? nháy vào dấu +. Khi đó có sự thay đổi gì? Dấu + trở thành dấu -. Nháy nút nào để hiện thị lại nội dung thư mục vừa xem trước đó? nút Back. Nháy nút nào để xem thư mục mẹ của thư mục đang được hiển thị nội dung nút Yêu cầu học sinh thực hành lệnh xem nội dung thư mục. Thực hành. Kiểm tra từng nhóm. 1. Sử dụng My Computer: (8 phút) -Mở cửa sổ My Computer: Nháy đúp chuột vào biểu tượng - Hiển thị cửa sổ My Computer dạng 2 ngăn: Nháy nút Folders (thư mục) trên thanh công cụ. 2. Xem nội dung đĩa: (15phút) - Nháy đúp vào biểu tượng ổ đĩa. - Nếu máy tính có các ổ đĩa khác, nháy đúp chuột vào biểu tượng ổ đĩa để xem nội dung. 3. Xem nội dung thư mục: (15 phút) - Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên thư mục cần xem. - Chọn các dạng hiển thị của biểu tượng hoặc thư mục ở các mức độ chi tiết khác nhau: nháy nút Folders và chọn các dạng hiển thị khác nhau. - Trên thanh công cụ + Nút Back: Hiển thị lại nội dung thư mục vừa xem trước. + Nút : Xem thư mục mẹ của thư mục đang hiển thị. c) Củng cố, luyện tập : (5 phút) ? Nhắc lại các bước xem nội dung đĩa? Xem nội dung thư mục? Thực hiện thao tác ? Muốn biết một thư mục có chứa thư mục con hay không các em làm như thế nào? d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (1 phút) - Nắm chắc các bước sử dụng My Computer, nội dung đĩa, thư mục. - Đọc trước phần bài thực hành còn lại. - Thực hành lại các lệnh vừa học (nếu có thể) * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: - Thời gian giảng toàn bài................................................................................ + Thời gian dành cho từng phần ..................................................................... - Nội dung kiến thức......................................................................................... - Phương pháp giảng dạy................................................................................... Ngày soạn: 01/12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Dạy lớp: 6A Dạy lớp: 6B Tiết 31: TH3 CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Học sinh làm quen với hệ thống quản lí tệp trong Windows XP2 b) Về kĩ năng : - Biết tạo thư mục mới, đổi tên và xóa thư mục đó có. c) Về thái độ: - Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống - Yêu thích môn học, mong muốn tìm tòi, khám phá. - Giáo dục hs ý thức tự giác, tính kỷ luật trong giờ thực hành. 1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a) Chuẩn bị của GV : - SGK, SGV, SBT, soạn giáo án. Kiểm tra phòng máy b) Chuẩn bị của học sinh : - Sách giáo khoa, SBT, học bài cũ, đọc trước bài mới. Ôn lại các thao tác sử dụng My Computer, nội dung đĩa, thư mục. 3. Tiến trình bài dạy: a) Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: Nêu các bước xem nội dung đĩa và thư mục? Đáp án – Biểu điểm: Xem nội dung đĩa: (5 điểm) - Nháy đúp vào biểu tượng ổ đĩa. - Nếu máy tính có các ổ đĩa khác, nháy đúp chuột vào biểu tượng ổ đĩa để xem nội dung. Xem nội thư mục: (5 điểm) - Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên thư mục cần xem. - Chọn các dạng hiển thị của biểu tượng hoặc thư mục ở các mức độ chi tiết khác nhau: nháy nút Folders và chọn các dạng hiển thị khác nhau. * Đặt vấn đề vào bài mới (1 phút): Trong tiết học này chúng ta tìm hiểu cách tạo, xóa, đổi tên thư mục. b) Dạy nội dung bài mới: ? HS GV KH GV GV HS GV GV HS GV HS GV HS GV HS GV GV HS Nghiên cứu phần d? Nghiên cứu. Muốn tạo thư mục mới ta làm thế nào? Thực hành cho học sinh quan sát. Yêu cầu học sinh thực hiện lệnh tạo thư mục. Thực hành. Ktra việc tạo thư mục mới ở 1 số nhóm. Muốn đổi tên thư mục mới ta làm thế nào? Thực hiện các thao tác trên 1 lần Quan sát Yêu cầu hs thực hiện lại theo các thao tác trên theo nhóm. Chú ý: Nếu nuốn sửa tên thì bước 3 dùng các phím mũi tên để di chuyển và các phím xoá để sửa. Thực hành Kiểm tra việc đổi tên thư mục ở 1 số nhóm. Muốn xóa thư mục mới ta làm thế nào? .. Thực hành cho học sinh quan sát. Quan sát Các em lưu ý những thư mục bị xoá nằm trong thùng rác, khi nào ta xoá nó ở thùng rác thì nó mới bị xoá thực sự. Yêu cầu học sinh lệnh xóa thư mục. Thực hành. 4. Tạo thư mục mới: (10 phút) - Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó. - Nháy nút phải chuột tại vùng trống, đưa con trỏ tới mục New -> Folders rồi nháy chuột. - Hộp chọn New Folders -> gõ tên của thư mục muốn đặt, nhấn Enter. * Lưu ý: trong Windows tên của thư mục có thể dài 215 kí tự kể cả dấu cách. Tên thư mục không chứa các kí tự \, /, *, ?, ", , không phân biệt chữ hoa, chữ thường. 5. Đổi tên thư mục: (9 phút) - Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên. - Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa. - Gõ tên mới -> Enter hoặc nháy chuột tại 1 vị trí khác. 6. Xoá thư mục: (8 phút) - Nháy chuột để chọn thư mục cần xoấ. - Ấn phím Delete c) Củng cố, luyện tập : (10 phút) GV HS GV Yêu cầu TH theo phần tổng hợp: 1. Sử dụng My Computer để xem nội dung đĩa C. 2. Tạo thư mục mới có tên NgocHa trong thư mục gốc C. 3. Đổi tên thư mục NgocHa thành Album của em. 4. Xóa thư mục có tên Album của em vừa mới đổi tên ở bước 3. Thực hành. Kiểm tra việc thực hành ở các nhóm. 7) Luyện tập: *) Thực hành bài thực hành tổng hợp: d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Làm thành thạo các yêu cầu tổng hợp. - Chuẩn bị kiến thức tiết sau ôn tập học kỳ - Làm bài tập 3,85, 3.86 (SBT - Tr46). - Hướng dẫn bài 3.86 (SBT - Tr46): Dựa vào kiến thức của phần xóa thư mục * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: - Thời gian giảng toàn bài................................................................................ + Thời gian dành cho từng phần ..................................................................... - Nội dung kiến thức......................................................................................... - Phương pháp giảng dạy................................................................................... Ngày soạn: 05/12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Dạy lớp: 6A Dạy lớp: 6B Tiết 32: BÀI TH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Học sinh biết cách đổi tên tệp tin, xoá tệp tin, sao chép tệp tin vào thư mục khác. b) Về kĩ năng : - Rèn kĩ năng đổi tên tệp tin, xoá tệp tin, sao chép tệp tin vào thư mục khác. c) Về thái độ: - Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cs - Yêu thích môn học, mong muốn tìm tòi, khám phá. - Giáo dục hs ý thức tự giác, tính kỷ luật trong giờ thực hành. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a) Chuẩn bị của GV : - SGK, SGV, SBT, soạn giáo án. Kiểm tra phòng máy b) Chuẩn bị của học sinh : - Sách giáo khoa, SBT, học bài cũ, đọc trước bài mới. Ôn lại các thao tác với thư mục. Làm bài tập về nhà. 3. Tiến trình bài dạy: a) Kiểm tra bài cũ (5 phút) Câu hỏi: Nêu các thao tác tạo, đổi tên một thư mục mới. Đáp án-Biểu điểm: Tạo một thư mục mới: - Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục đó. - Nháy nút phải chuột tại vùng trống, đưa con trỏ tới mục New -> Folders rồi nháy chuột. - Hộp chọn New Folders -> gõ tên của thư mục muốn đặt, nhấn Enter (5 điểm) Đổi tên một thư mục: - Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên. - Nháy chuột vào tên thư mục một lần nữa. - Gõ tên mới -> Enter hoặc nháy chuột tại 1 vị trí khác. (5 điểm) * Đặt vấn đề (1 phút): Trong tiết học này chúng ta tìm hiểu cách đổi tên tệp tin, xoá tệp tin, sao chép tệp tin vào thư mục khác. b) Dạy nội dung bài mới: ? TB Nêu cách khởi động My Computer? Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer. 1. Khởi động My Computer: (5’) GV Mở một thư mục có chứa ít nhất một tệp tin, ví dụ thư mục My Documents ? Tương tự như thư mục, các em có thể đổi tên một tệp tin? 2. Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin (13’) KH . *) Đổi tên tệp tin - Nháy chuột vào tên tệp. - Nháy chuột vào tên một lần nữa. - Gõ tên mới rồi ấn Enter. GV Lưu ý không nên đổi phần mở rộng của tên tệp tin. GV Thực hiện các thao tác mẫu 1 lần. Yêu cầu hs thực hành theo nhóm đó được phân công. HS Thực hành GV Kiểm tra, hướng dẫn các nhóm làm. ? Để xoá tệp tin vừa tạo các em làm như thế nào? *) Xoá tệp tin: - Nháy chuột vào tên tệp. - Nhấn phím Delete/ chọn yes TB GV Các em thực hành xoá tệp tin vừa tạo. HS Thực hành GV Lưu ý: cho hs cũng như với thao tác xoá thư mục, sau khi nhấn phím Delete tệp tin sẽ được đưa vào Recycle Bin. GV Kiểm tra việc thực hành của các nhóm. Lưu ý không được xoá tệp, thư mục trong HĐH 3. Sao chép tệp tin vào thư mục khác: (14 phút) GV HS GV HS Muốn sao chép tệp tin vào thư mục khác các em làm như thế nào? Thực hiện các thao tác mẫu 1 lần. Yêu cầu hs thực hành theo nhóm - Chọn tệp tin cần sao chép. - Chọn Edit -> Copy. - Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp mới. - Chọn Edit -> Paste. GV Lưu ý: - Các em không thao tác với các tệp, TM hệ thống của HĐH, làm cho HĐH bị hỏng. Nhất là thao tác xoá tệp hay thư mục. - Chỉ thực hiện tên tệp mà các em tự tạo. c) Củng cố, luyện tập : (5 phút) GV:Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác đổi tên, xoa và sao chép tệp tin HS: Thực hiện d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút) - Ôn lại các thao tác đó học. - Đọc trước bài thực hành còn lại. - BTVN: 3.78 đến 3.84. (SBT - Tr45). - Hướng dẫn bài tập về nhà: Dựa vào phần kiến thức về hệ điều hành Windows * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: - Thời gian giảng toàn bài................................................................................ + Thời gian dành cho từng phần ..................................................................... - Nội dung kiến thức......................................................................................... - Phương pháp giảng dạy................................................................................... Ngày soạn: 08/12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Kiểm tra lớp: 6A Kiểm tra lớp: 6B TIẾT 33: KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNH 1. Mục tiêu. a) Về kiến thức: Kiểm tra đánh giá chất lượng tiếp thu bài giảng và vận dụng kiến thức của học sinh sau khi học xong chương III. b) Về kĩ năng : Kiểm tra kĩ năng thực hành các thao tác làm quen với Windows, các thao tác với thư mục, với tệp của học sinh, kỹ năng vận dụng các kiến thức đó học vào thực hành. c) Về thái độ: Học sinh nghiêm túc tự giác làm bài. Giáo dục cho HS tính trung thực, tích cực trong giờ kiểm tra. 2. Nội dung đề: a) Ma trận : Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Bài TH 2: Làm quen với Windows Câu 1, 4 5 điểm Biết thao tác ra / vào phiên làm việc Câu 3 2 điểm Chỉ ra được các thành phần của cửa sổ Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 câu 5 điểm 1 câu 3 điểm 2 câu 8 điểm 80% Bài TH 3: Các thao tác với thư mục Câu 2 3 điểm Biết cách sử dụngMy computer Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 câu 2 điểm 1 câu 2 điểm 20% Tổng câu Tổng điểm Tỉ lệ % 2 câu 5 điểm 50% 1 câu 3 điểm 30% 1 câu 2 điểm 20% 4 câu 10 điểm 100% b) Nội dung đề Em hãy đăng nhập vào phiên làm việc KHỐI 6 với mật khẩu là 6 Sử dụng My Computer để xem nội dung đĩa C? Hãy chỉ ra các thành phần chính của cửa sổ: Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, các thanh cuốn, các nút điều khiển? Thoát khỏi phiên làm việc. 3. Đáp án – Biểu điểm: Học sinh thực hiện đúng thao tác cho đủ điểm Đăng nhập được (3 điểm) Mở được cửa sổ My Computer (3 điểm) 3. Chỉ được đúng các thành phần trên cửa sổ My Computer (2 điểm) 4. Thoát khỏi phiên làm việc (2 điểm) 4. Đánh giá nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra: - Về kiến thức: ........................................................................................................................................................................... . - Về kĩ năng: ......................................................................................................................................................................... - Vận dụng: ..................................................................................................................................................................................... - Cách trình bày, diễn đạt: ............................................................................................................................................. Ngày soạn: 11/12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Kiểm tra lớp: 6A Kiểm tra lớp: 6B Tiết 34: ÔN TẬP 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Củng cố cho hs các kiến thức cơ bản trong chương I, II, III. b) Về kĩ năng : - Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức đó học vào làm các bài tập. c) Về thái độ: - Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống. - Yêu thích môn học, mong muốn tìm tòi, khám phá. - Giáo dục hs ý thức tự giác, tính kỷ luật trong giờ thực hành. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a) Chuẩn bị của GV : - SGK, SGV, SBT, soạn giáo án, bảng phụ ghi một số bài tập. Kiểm tra phòng máy b) Chuẩn bị của học sinh : - Sách giáo khoa, SBT . Ôn lại kiến thức của 3 chương: I, II, III. 3. Tiến trình bài dạy: a) Kiểm tra bài cũ (Xen kẽ trong giờ học) * Đặt vấn đề vào bài mới (1 phút):Trong bài hôm nay chúng ta ôn tập về kiến thức của học kì I b) Dạy nội dung bài mới GV HS GV HS GV HS Nhắc lại khái nệm thông tin là gì? Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về tgiới xung quanh và về chính cong người. Hoạt động thông tin bao gồm những việc gì? Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. Xử lí thông tin đúng vai trò quan trọng vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người. Nhiệm vụ chính của ngành tin học là gì? Nhiệm vụ chính của ngành tin học là Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử. A. Phần lý thuyết: (30 phút) 1. Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện ) và về chính con người. GV Đơn vị đo thông tin? Đơn vị đo thông tin Bit, ngoài ra còn dùng đơn vị Byte, kylô Byte, ... Đơn vị đo thông tin Bit, ngoài ra còn dùng đơn vị Byte, kylô Byte, ... GV HS GV HS GV HS GV HS GV HS Nêu chức năng của khối sử lí trung tâm CPU? . Một số khả năng của máy tính? Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì? Những việc gì máy tính chưa làm được? Máy tính chưa thể làm được những việc như phần biệt mùi, vị, cảm giác Cấu trúc của một máy tính điện tử? . 2) CPU là bộ sử lí trung tâm, là bộ phận quan trọng nhất của máy tính, nó điều khiển mọi hoạt động của MTĐT. 3) Một số khả năng của máy tính - Khả năng tính toán nhanh - Tính toán với tốc độ cao - Khả năng lưu trữ lớn - Khả năng "làm việc" không mệt mỏi *) Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì? - Thực hiện các tính toán. - Tự động húa các công việc văn phòng. - Hỗ trợ công tác quản lí. - Công cụ học tập và giải trí. - Điều khiển tự động và robot. - Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến. 4) Cấu trúc của một máy tính điện tử: Cấu trúc của một máy tính điện tử gồm các khối chức năng bộ xử lí trung tâm; thiết bị vào và thiết bị ra (thường được gọi chung là thiết bị vào/ra), bộ nhớ. GV HS GV GV HS Phân biệt bộ nhớ ROM và RAM Bộ nhớ RAM: Khi máy tính tắt, toàn bộ các thông tin trong RAM sẽ bị mất đi. Bộ nhớ ROM: Bộ nhớ này được dùng để lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu. Phần mềm máy tính là gì? Để phần biệt với phần cứng là chính máy tính cùng tất cả các thiết bị vật lí kèm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính là phần mềm máy tính hay ngắn gọn là phần mềm. Phần mềm máy tính gồm mấy loại? đó là loại nào? .hai loại, đố là phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng. 5) Phân biệt bộ nhớ ROM và RAM 6) Phần mềm máy tính GV HS Hệ điều hành là phần cứng hay phần mềm? Nêu sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng. .. 7) Hệ điều hành là phần mềm của máy tính. Không có hệ điều hành máy tính không khởi động được. ? HS Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình? Tài nguyên máy tính gồm có màn hình, máy in, loa, bàn phím, GV HS Các thông tin trong máy tính được tổ chức như thế nào? Các thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc cây thư mục. Mỗi thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con. 8) Các thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc cây thư mục. GV HS Thế nào là thư mục mẹ, con, gốc? Khu một thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói thư mục ngoài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con. Thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) được gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa. c) Củng cố, luyện tập : (13 phút) ? Bài 1: Trong các câu sau câu nào đúng A. Thư mục có thể chứa tệp tin. B. Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác. C. Thư mục có thể chứa các thư mục con. D. Tệp tin luôn chứa thư mục con. Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ Trả lời? B. Luyện tập 1. Bài 1: Giải A và C: đúng HS A và C: đúng 2. Bài2: GV GV HS Cho bài tập Bài 2: Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin: A. 1 B. 10 C. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ Trả lời? Chọn C Chọn C GV HS GV HS HS GV Cho bài tập Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm tổ giải bài 3? Thảo luận. Đại diện nhóm trình bày lời giải? Trình bày. Nhóm khác nhận xét? Nhận xét. Nhận xét, sửa sai (nếu có) 3. Bài 3: Hãy vẽ 1 cây thư mục, chỉ ra 1 đường dẫn tới 1 tệp và 1 đường dẫn tới 1 thư mục. Sau đó hãy sử dụng các lệnh đổi tên, di chuyển, sao chep trên cây thư mục này? d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (1 phút) - Ôn lại các nội dung đó ôn tập. - Ôn lại các bài thực hành. - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kỳ I. * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: - Thời gian giảng toàn bài................................................................................ + Thời gian dành cho từng phần ..................................................................... - Nội dung kiến thức......................................................................................... - Phương pháp giảng dạy................................................................................... Ngày soạn: 08/12/2016 Ngày dạy: /12/2016 Dạy lớp: 6A Ngày dạy: /12/2016 Dạy lớp: 6B Tiết 35 - 36 KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC 6 1. Mục tiêu bài kiểm tra a) Về kiến thức : - Nhằm kiểm tra kiến thức HS về học kì I, đồng thời kiểm tra sự truyền thụ kiến thức của giáo viên để có sự điều chỉnh cho hợp lý . b) Về kĩ năng: - Rèn luyện tính tự lập của HS, làm quen với cách trình bày c) Về thái độ: - Học sinh yêu thích môn ti học, ứng dụng vào thực tế 2. Nội dung đề a) Ma trận : Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1.Thông tin và tin học -Biết thế nào là thông tin và lấy được ví dụ minh họa Số câu Số điểm Tỷ lệ % 1 2 1 2 20 % 2.Cấu trúc của máy tính . - Biết cấu trúc của máy tính . Số câu Số điểm Tỷ lệ % 1 3 1 3 30% 3.Hệ điều hành và chức năng của nó - Hiểu thế nào hệ điều hành và chức năng của nó Số câu Số điểm Tỷ lệ % 1 3 1 3 30% 4.Các thao tác với một thư mục - Tạo được một thư mục mới trên máy tính - Đặt tên và lưu thư mục trên máy Số câu Số điểm Tỷ lệ % 1,5 1 1,5 1 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12518086.doc