Giáo án môn Toán học lớp 1 - Tuần 1

1. Mục tiêu:

1.1. Kiến thức

 - HS nắm được cách so sánh số lượng 2 nhóm đồ vật.

1.2. Kĩ năng

- HS biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn để so sánh các nhóm đồ vật.

1.3. Thái độ

- Giỏo dục học sinh lũng yờu thớch mụn Toỏn.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu:

 2.1. Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết

 2.2. Nhúm học tập: so sỏnh kết quả trong nhúm.

 

doc8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán học lớp 1 - Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giỏo ỏn soạn cú đõy đủ cỏc mụn từ lớp 1 đến lớp 4 Giỏo ỏn soạn theo kiểu mới nhất 10k/ 1 tuần Giỏo ỏn cú đến tuần 12 Liờn hệ: 0962388967 TUẦN 1 Toán: Tiết học đầu tiên 1. Mục tiờu: 1.1. Kiến thức - Tạo khụng khớ vui vẻ trong lớp, HS tự giới thiệu về mỡnh. 1.2. Kĩ năng - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1. - Bước đầu làm quen với sỏch giỏo khoa, đồ dựng học tập, những hoạt động trong giờ học toỏn. 1.3. Thỏi độ - Giỏo dục học sinh lũng yờu thớch mụn Toỏn. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: 2.1. Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết 2.2. Nhúm học tập: so sỏnh kết quả trong nhúm. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trờn lớp: 3.1.Hoạt động 1Giới thiệu sỏch Toỏn lớp 1 * Mục tiờu: HS biết sử dụng sỏch toỏn lớp 1. * Cỏch tiến hành: - Cho HS mở sỏch toỏn 1. - HD học sinh mở sỏch đến trang cú tiết học đầu tiờn. + Giỏo viờn giới thiệu ngắn gọn về sỏch toỏn 1. - Từ bỡa 1 đến bài Tiết học đầu tiờn. - Sau tiết học đầu tiờn mỗi tiết học cú 1 phiếu, tờn của bài học đặt ở đầu trang. - Cho HS thực hành gấp sỏch, mở sỏch và hướng dẫn cỏch giữ gỡn sỏch. - Gọi HS nhận xột, GV nhận xột. - GV kết luận: Trong cỏc tiết học Toỏn nhất thiết phải cú SGK Toỏn để học.... 3.2.Hoạt động 2: Giới thiệu một số hoạt động học Toỏn 1: * Mục tiờu: học sinh làm quen với một số hoạt động học tập toỏn ở lớp 1. * Cỏch tiến hành: - Cho HS mở sỏch toỏn 1 đến bài "Tiết học đầu tiờn", quan sỏt tranh và chia nhúm cho HS thảo luận nhúm 4 ( 3 phỳt) xem HS lớp 1 thường cú những hoạt động nào, bằng cỏch nào, sử dụng những dụng cụ nào trong cỏc tiết học Toỏn? - Cỏc nhúm lờn chia sẻ trước lớp. - Gọi HS nhận xột, GV nhận xột. - GV kết luận: GV giới thiệu cỏc đồ dựng học toỏn cần phải cú trong học tập mụn Toỏn. 3.3. Hoạt động 3 Yờu cầu cần đạt khi học toỏn. * Mục tiờu: Học sinh được cỏc yờu cầu cần đạt sau khi học toỏn. * Cỏch tiến hành: Cho HS thảo luận nhúm 2 trả lời cõu hỏi: - Học toán 1 các em sẽ biết được những gỡ? - Chia nhúm cho HS thảo luận nhúm 2 ( 5 phỳt). - Gọi HS chia sẻ trước lớp. - Gọi HS nhận xột, GV nhận xột. - GV kết luận: Học toán 1 các em sẽ biết: - Đếm, đọc số, viết số, so sỏnh hai số.... - Làm tớnh cộng, tớnh trừ - Nhỡn hỡnh vẽ nờu được bài toỏn, rồi viết được phộp tớnh giải. - Biết giải cỏc bài toỏn. - Biết đo độ dài, biết xem lịch.... 3.4.Hoạt động 4 : Giới thiệu bộ đồ dựng học Toỏn 1 * Mục tiờu: Học sinh biết sử dụng bộ đồ dựng học toỏn 1 của HS. * Cỏch tiến hành: Cho HS lấy bộ đồ dựng học Toỏn ra. GV hỏi: ? Trong bộ đồ dựng học toỏn của em cú những đồ dựng gỡ? ? Que tớnh để làm gỡ?... Giới thiệu bộ đồ dùng học toán của HS. - Y/c HS lấy bộ đồ dựng học toỏn ra . - GV lấy từng đồ dựng trong bộ đồ dựng giơ lờn và nờu tờn gọi và yêu cầu học sinh lấy bộ đồ dựng của mỡnh rồi nờu tờn gọi. - Giới thiệu cho HS biết đồ dựng đú để làm gỡ ?... - Gọi HS nhận xột. - HD HS cỏch mở, cất và bảo quản hộp đồ dựng 4. Kiểm tra, đỏnh giỏ: GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xột, tuyờn dương em làm tốt. 5. Định hướng học tập tiếp theo: - Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết - Nhúm: Chuẩn bị bài học sau * Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: Toỏn NHIỀU HƠN – ÍT HƠN 1. Mục tiờu: 1.1. Kiến thức - HS nắm được cách so sánh số lượng 2 nhóm đồ vật. 1.2. Kĩ năng - HS biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn để so sánh các nhóm đồ vật. 1.3. Thỏi độ - Giỏo dục học sinh lũng yờu thớch mụn Toỏn. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: 2.1. Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết 2.2. Nhúm học tập: so sỏnh kết quả trong nhúm. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trờn lớp: 3.1. Hoạt động1: khởi động. - Cho HS chơi trũ chơi: Ai chăm ngoan hơn. * Mục tiờu: Tạo hứng thỳ cho HS trước khi bước vào bài mới và kết nối bài. * Cỏch tiến hành: Cho cỏ nhõn từng học sinh để cỏc đồ vật đó chuẩn bị từ hụm trước. Ai lấy nhanh nhất và mang nhiều đồ vật nhất là người chiến thắng. - GV cựng HS quan sỏt, nhận xột và giới thiệu vào bài (ghi tờn bài lờn bảng) 3.2. Hoạt động 2: thiệu nhiều hơn ớt hơn * Mục tiờu: HS biết so sỏnh số lượng đồ vật của 2 nhúm đồ vật. * Cỏch tiến hành: + Bước 1: Trải nghiệm: - GV đưa ra 5 cái cốc và 4 cái thìa - Yều cầu HS lên đặt mỗi cái thìa vào 1 cái cốc. + Bước 2: Phõn tớch , khỏm phỏ rỳt ra bài học: Còn cốc nào chưa có thìa ? + GV: Khi đặt vào mỗi cái cốc 1 cái thìa thì vẫn còn cốc chưa có thìa, ta nói "số cốc nhiều hơn số thìa" - Cho HS nhắc lại "số cốc nhiều hơn số thìa" + GV nói tiếp: Khi đặt vào mỗi cái cốc 1 cái thìa thì không còn thìa để đặt vào cốc còn lại, ta nói "số thìa ít hơn số cốc". - Gọi 1 vài HS nêu "số cốc nhiều hơn số thìa" rồi nêu "số thìa nhiều hơn số cốc" - Tương tự GV cho HS 1 sử số bỳt chỡ và thước kẻ để so sỏnh số bỳt chỡ với số thước kẻ. - GV kết luận: Vậy số lượng cỏc nhúm đồ vật nào thừa ra thỡ nhúm đú cú số lượng đồ vật nhiều hơn, số lượng cỏc nhúm đồ vật nào bị thiếu thỡ nhúm đú cú số lượng đồ vật ớt hơn... 3.3. Hoạt động 3 Làm việc với SGK. * Mục tiờu: HS biết sử dụng từ nhiều hơn, ớt hơn khi so sỏnh cỏc đồ vật. * Cỏch tiến hành: - GV đưa ra cỏc phiếu cú vẽ cỏc hỡnh trong SGK trang 6. Cho HS thảo luận và nối theo nhúm + Hướng dẫn cách nối và so sỏnh: - Nối 1 đồ vật này với 1 đồ vật kia. - Nhóm nào có đối tượng bị thừa ra thì nhóm đó có số lượng nhiều hơn nhóm kia có số lượng ít hơn. - Cho hs quan sát từng phần và so sánh - GV nhận xét, chỉnh sửa, chốt. 4. Kiểm tra, đỏnh giỏ: GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xột, tuyờn dương em làm tốt. 5. Định hướng học tập tiếp theo: - Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết - Nhúm: Chuẩn bị bài học sau * Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: Toán: Hình vuông - Hình tròn 1. Mục tiờu: 1.1. Kiến thức - Nhận biết và nêu đúng tên hình vuông, hình tròn. 1.2. Kĩ năng - Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật. - HS làm bài tập 1, 2, 3. 1.3. Thỏi độ - Giỏo dục học sinh lũng yờu thớch mụn Toỏn. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: 2.1. Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết 2.2. Nhúm học tập: so sỏnh kết quả trong nhúm. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trờn lớp: Hoạt động 1: Giới thiệu hỡnh vuụng: * Mục tiờu : ( 5 phỳt) - HS nhận ra và nờu đỳng tờn của Hỡnh vuụng. * Cỏch tiến hành : - GV giơ tấm bìa hình vuông cho HS xem và nói: " Đây là hình vuông". - GV đớnh cỏc hỡnh vuụng ở cỏc vị trớ đứng, thẳng, nghiờng, lệch và cỏc kớch cỡ, màu sắc khỏc nhau để HS nhận biết được hỡnh vuụng và hỏi: Đõy là hỡnh gỡ? + Em biết những đồ vật nào có dạng hình vuông ? - GV cựng HS nhận xột, tuyờn dương - Cho HS tìm và gài hình vuông. - Nhận xột, TD b/ Hoạt động 2 : ( 5 phỳt) Giới thiệu hỡnh trũn: * Mục tiờu : - HS nhận ra và nờu đỳng tờn của Hỡnh trũn. * Cỏch tiến hành : - GV giơ tấm bìa hình tròn và nói:" Đây là hình tròn". - Cho HS tỡm và nờu tờn cỏc đồ vật cú dạng hỡnh trũn. - GV đớnh cỏc hỡnh trũn ở cỏc vị trớ đứng, thẳng, nghiờng, lệch và cỏc kớch cỡ, màu sắc khỏc nhau để HS nhận biết được hỡnh vuụng và hỏi: Đõy là hỡnh gỡ? - Cho HS tỡm và gài hình tròn. - GV cựng HS nhận xột, tuyờn dương Hoạt động 3 : Làm việc với SGK: ( 5 phỳt). * Mục tiờu  - HS nhận dạng và nờu đỳng tờn của hỡnh vuụng, hỡnh trũn qua tranh vẽ, qua cỏc vật thật. * Cỏch tiến hành : GV treo tranh vẽ phúng to trong SGK trang 7, cho HS quan sỏt, thảo luận nhúm đụi và chia sẻ trước lớp gọi tờn được cỏc hỡnh cú trong tranh. - GV cựng HS nhận xột, chốt ý đỳng. - GV kết luận. 4. Kiểm tra, đỏnh giỏ: - GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xột, tuyờn dương em làm tốt. 5. Định hướng học tập tiếp theo: - Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết - Nhúm: Chuẩn bị bài học sau * Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: Toỏn Hình tam giác 1. Mục tiờu: 1.1. Kiến thức - Nhận biết được hình tam giác, nói đúng tên hình tam giác. 1.2. Kĩ năng - Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật. 1.3. Thỏi độ - Giỏo dục HS lũng yờu thớch mụn Toỏn 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: 2.1. Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết 2.2. Nhúm học tập: so sỏnh kết quả trong nhúm. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trờn lớp: 3.1 . Hoạt động1: khởi động: ? Cho HS chơi trũ chơi: Tỡm đỳng, tỡm nhanh cỏc đồ vật cú dạng hỡnh trũn, hỡnh vuụng? - GV cựng HS nhận xột, tuyờn dương và giới thiệu vào bài, ghi tờn bài. 3.2. Hoạt động2: hỡnh thành kiến thức mới: Giới thiệu hỡnh tam giỏc: * Mục tiờu : - HS nhận ra và nờu đỳng tờn của hỡnh tam giỏc. * Cỏch tiến hành : - GV giơ tấm bìa hình vuông cho HS xem và nói: " Đây là hỡnh tam giỏc ". - GV đớnh cỏc hỡnh vuụng ở cỏc vị trớ đứng, thẳng, nghiờng, lệch và cỏc kớch cỡ, màu sắc khỏc nhau để HS nhận biết được hỡnh tam giỏc và hỏi: Đõy là hỡnh gỡ? + Em biết những đồ vật nào có dạng hình vuông ? - GV cựng HS nhận xột, tuyờn dương - Cho HS tìm và gài hình tam giác . - Nhận xột, TD. + Hãy nêu tên những đồ vật có hình dạng giống hình tam giác? + GV gắn một số loại hình lên bảng cho HS tìm hình tam giác. - GV cựng HS nhận xột. 3.3.Hoạt động 3: thực hành xếp hỡnh: * Mục tiờu : - HS nhận ra đỳng hỡnh tam giỏc từ cỏc hỡnh mỡnh đó ghộp. Phỏt triển úc tư duy, sỏng tạo cho HS. HS sẽ nhận biết được cỏc hỡnh đó học qua cỏc vật thật hằng ngày. * Cỏch tiến hành : - Cho HS xếp theo nhúm 4. - Hướng dẫn HS dùng các hình tam giác, hỡnh vuụng, hỡnh trũn có màu sắc khác nhau để xếp hình thành cỏc hỡnh theo trớ tưởng tượng của mỡnh. - Cho HS lờn chia sẻ trước lớp: giới thiệu và nêu tên hình của nhúm mình xếp. - GV nhận xét và tuyên dương. - GV kết luận. 4. Kiểm tra, đỏnh giỏ: GV thu vở 1 số em để kiểm tra, nhận xột, tuyờn dương em làm tốt. 5. Định hướng học tập tiếp theo: - Cỏ nhõn: Làm cỏc bài tập của tiết - Nhúm: Chuẩn bị bài học sau * Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an lop 1 20182019_12393933.doc
Tài liệu liên quan