Giáo án Ngữ văn 12: Nhìn về vốn văn hoá dân tộc - Trần Đình Hựu

II. Đọc – Hiểu văn bản:

1. Khái niệm vốn văn hoá dân tộc : là cái ổn định, tồn tại cho đến trước thời cận – hiện đại.

2. Qui mô và ảnh hưởng của VHDT :

- Qui mô : VHDT còn nhiều hạn chế : không đồ sộ, không có cống hiến lớn lao cho nhân loại,

không có những đặc sắc nổi bật.

+ Tôn giáo : không phát triển.

+ Khoa học – kĩ thuật

+ Âm nhạc – hội hoạ

+ NT

- Nguyên nhân : do sự hạn chế của trình độ sản xuất, của đời sống xh.

pdf1 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12: Nhìn về vốn văn hoá dân tộc - Trần Đình Hựu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÌN VỀ VỐN VĂN HOÁ DÂN TỘC Trần Đình Hựu I. Giới thiệu chung: 1. Tác giả: (1926 – 1995) - Quê : Nghệ An. - Là nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá, văn học có uy tín. 2. Văn bản: (1996) - Xuất xứ: trích từ phần II, bài “Về vấn đề tìm đặc sắc VHDT”, in trong cuốn “Đến hiện đại từ truyền thống”. - Nội dung: văn bản trình bày những khám phá về VHDT để xây dựng nền văn hoá VN hiện đại từ “vốn văn hoá dân tộc”. - Bố cục: 3 phần. II. Đọc – Hiểu văn bản: 1. Khái niệm vốn văn hoá dân tộc : là cái ổn định, tồn tại cho đến trước thời cận – hiện đại. 2. Qui mô và ảnh hưởng của VHDT : - Qui mô : VHDT còn nhiều hạn chế : không đồ sộ, không có cống hiến lớn lao cho nhân loại, không có những đặc sắc nổi bật. + Tôn giáo : không phát triển. + Khoa học – kĩ thuật + Âm nhạc – hội hoạ + NT - Nguyên nhân : do sự hạn chế của trình độ sản xuất, của đời sống xh. 3. Quan niệm sống, lối sống, kĩ năng chiếm lĩnh và đồng hoá văn hoá : Người VN coi trọng hiện thế, ý thức cá nhân và sở hữu không phát triển cao... Tinh thần chung của văn hoá VN là thiết thực, linh hoạt, dung hoà. 4. Nghệ thuật: - Trình bày chặt chẽ, biện chứng logic. - Thái độ khách quan, khoa học, khiêm tốn. III. Ý nghĩa văn bản: Đoạn trích cho thấy 1 quan niệm đúng đắn về đặc trưng văn hoá dân tộc tìm ra 1 phương hướng xây dựng 1 nền văn hoá tiên tiến nhưng đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTuan 30 Nhin ve von van hoa dan toc_12406931.pdf
Tài liệu liên quan