Giáo án Sinh học 9 - Học kì I - Tiết 23: Kiểm tra 1 tiết

- Kiến thức liên quan đến giải thích về biến dị tổ hợp và giải thích kết quả quy luật ở lai 1 tính trạng và 2 tính trạng của Menđen.

- Từ qui ước gen xác định được kiểu hình của cơ thể.

- Xác định biến dị tổ hợp qua lai 2 cặp tính trạng.

 - Xác định độ thuần chủng của giống.

- Bài tập lai một và hai cặp tính trạng.

- Viết giao tử từ 2, 3 cặp tính trạng.

- Tại sao các loài sinh sản giao phối, biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 9 - Học kì I - Tiết 23: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 12 Ngày soạn: Tiết: 23 Ngày dạy: KIỂM TRA 1 TIẾT I. Mục tiêu 1. Kiến thức Kiểm tra kiến thức về các thí nghiệm của Menđen, nhiễm sắc thể, ADN và gen. 2. Kĩ năng Tư duy độc lập. 3. Thái độ Nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá. II. Phương pháp Kiểm tra bằng hình thức tự luận. III. Thiết bị dạy học Bài kiểm tra photo. IV. Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: (không) 3. Tiến hành kiểm tra MA TRẬN Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Chương I: Các thí nghiệm của Menđen (8 tiết = 3,5 điểm) - Kết luận của lai một cặp tinh trạng. - Quy luật phân li. - Lai phân tích. - Biến dị tổ hợp. - Ý nghĩa của qui luật phân ly độc lập. - Kiến thức liên quan đến giải thích về biến dị tổ hợp và giải thích kết quả quy luật ở lai 1 tính trạng và 2 tính trạng của Menđen. - Từ qui ước gen xác định được kiểu hình của cơ thể. - Xác định biến dị tổ hợp qua lai 2 cặp tính trạng. - Xác định độ thuần chủng của giống. - Bài tập lai một và hai cặp tính trạng. - Viết giao tử từ 2, 3 cặp tính trạng. - Tại sao các loài sinh sản giao phối, biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ? - Ứng dụng của quy luật phân li trong đời sống và sản xuất. Số câu 1 1 1 1 Số điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm Chương II: Nhiễm sắc thể (7 tiết = 3,0 điểm) - Cấu trúc của nhiễm sắc thể. - Chức năng NST. - Thụ tinh. - Cơ chế xác định nhiễm sắt thể giới tính. - Phân biệt nhiễm sắt thể thường với nhiễm sắt thể giới tính. Số câu 1 1 Số điểm 1,0 điểm 2,0 điểm Chương III: AND và gen (8 tiết = 3,5 điểm) - Tính đa dạng, đặc thù của ADN. - Nguyên tắc tổng hợp ADN, ARN. - Mối quan hệ giữa gen và ARN. - Viết đoạn mạch tương ứng với đoạn mạch đã cho. - Tính số axit amin. - Xác định nguyên tắc bổ sung thể hiện qua sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Số câu 1 2 1 Số điểm 1,0 điểm 1,5 điểm 1,0 điểm Tổng số câu 3 5 2 1 Tổng số điểm 3,0 điểm 4,0 điểm 2,0 điểm 1,0 điểm 4. Củng cố: (không) 5. Kiểm tra đánh giá: (không) 6. Hướng dẫn học ở nhà: 1’ Xem trước bài mới. 7. Nhận xét tiết học: 1’ V. Rút kinh nghệm và bổ sung kiến thức tiết dạy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc23D - KT.doc
Tài liệu liên quan