Giáo án Tập đọc 2 tuần 1: Có công mài sắt, có ngày nên kim (2t)

Tiết 1 + 2 : Có công mài sắt, có ngày nên kim (2t)

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ như: làm, lúc, nắn nót, nó. Các từ có vần khó: quyển, nguệch ngoạc

- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, phẩy, giữa các cụm từ

- Bước đầu phân biệt được lời kể chuyện với lời nhân vật

- Hiểu nghĩa của câu tục ngữ (đen, bóng) "Có công mài sắt, có ngày nên kim"

- Rút được lời khuyên từ câu chuyện

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu.

3.Thái độ : Yêu thích môn học.

* GD HS KNS: KN tự nhận thức về bản thân; KN lắng nghe tích cực; KN kiên định và KN đặt mục tiêu.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập đọc 2 tuần 1: Có công mài sắt, có ngày nên kim (2t), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TiÓu häc tø Liªn TuÇn 1 GV: Phạm Diệu Linh Khèi : 2 Môn: Tiếng Việt – Tập đọc Tiết 1 + 2 : Có công mài sắt, có ngày nên kim (2t) Ngày dạy : Thứ .., / 9 / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ như: làm, lúc, nắn nót, nó. Các từ có vần khó: quyển, nguệch ngoạc - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, phẩy, giữa các cụm từ - Bước đầu phân biệt được lời kể chuyện với lời nhân vật - Hiểu nghĩa của câu tục ngữ (đen, bóng) "Có công mài sắt, có ngày nên kim" - Rút được lời khuyên từ câu chuyện 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu. 3.Thái độ : Yêu thích môn học. * GD HS KNS: KN tự nhận thức về bản thân; KN lắng nghe tích cực; KN kiên định và KN đặt mục tiêu. II. Đồ dùng: - Tranh minh họa nội dung bài đọc trong SGK - Bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn hướng dẫn HS đọc đúng - Một thỏi sắt, một kim khâu III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2p 2p 3p 28p 15p 18p I. KTBC: II. Bài mới: 1) Giới thiệu bài: 2) Nội dung: a. GV đọc mẫu toàn bài b. Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc từng câu: * Đọc từng đoạn trước lớp, trong nhóm * Thi đọc giữa các nhóm * Cả lớp đọc đồng thanh Tiết 2 c.Hướng dẫn tìm hiểu bài d. Luyện đọc lại: 3. Củng cố - Dặn dò: - KT sự chuẩn bị của hs - G.thiệu chủ điểm +Yêu cầu hs quan sát + nêu nd tranh/ sgk -> GTB - GV đọc mẫu - Lời người dẫn chuyện đọc thong thả, chậm rãi. - Lời cậu bé: tò mò, ngạc nhiên - Lời bà cụ: ôn tồn, hiền hậu - Lưu ý: Đọc trọn vẹn lời nvật. (GV sửa phát âm) - Ycầu hs đọc nối tiếp đoạn + hướng dẫn ngắt nghỉ hơi câu dài: Mỗi..sách / cậu chỉ đọc vài dòng / đã ngáp ngắn ngáp dài / rồi bỏ dở // - Ycầu hs đọc bài theo nhóm 4 - Tổ chức cho hs đọc thầm từng đoạn và Thảo luận N4 TLCH trong SGK: - Mời 1HS lên điều khiển lớp TLCH: ? Lúc đầu cậu bé học hành ntn? ? Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì? ? Bà cụ giảng giải như ntn? ?Câu chuyện khuyên em điều gì? -> Nxét, chốt lại câu TL, ý nghĩa câu chuyện + Hỏi nghĩa câu tục ngữ. - Đọc mẫu lại đoạn 2,3. -> Tổ chức cho hs luyện đọc phân vai (Lưu ý phân biệt giọng) - Nhận xét, đánh giá. ? Con thích nvật nào? Vì sao? ? Hiểu “Có công mài sắt có ngày nên kim” là tn? - Quan sát tranh + TL HS lắng nghe - HS đọc nối tiếp từng câu trong mỗi đoạn văn (2 lượt) - 4 hs đọc nối tiếp + 2,3 hs đọc câu dài. - Đọc lượt 2 + 1 hs đọc chú giải. - Làm việc nhóm 4 - 2,3 nhóm thi đọc - Nxét - Đọc ĐT đoạn 1,2 - 1 hs đọc tốt đọc lại cả bài. - HS đọc thầm từng đoạn -> TLCH – Nxét, bổ sung - 1,2 hs TL - Theo dõi - Luyện đọc phân vai theo nhóm 3. - 2,3 nhóm thi đọc – Nxét - 2,3 hs nêu - 1,2 hs TL Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu häc tø Liªn TuÇn 1 GV: Phạm Diệu Linh Khèi : 2 Môn: Tiếng Việt – Tập đọc Tiết 3 : Tự thuật Ngày dạy : Thứ ......, / 9 / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc đúng các từ như: quê quán, quận, trường, nam, nữ, nơi sinh, lớp... - Nghỉ hơi sau các dấu chấm, phẩy, giữa các dòng - Hiểu nghĩa và biết cách dùng từ mới được giải nghĩa - Nắm được thông tin chính về bạn. Bước đầu có khái niệm về lí lịch 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu 3.Thái độ : Yêu thích môn học. * GD HS KNS: KN tư duy sáng tạo; KN giao tiếp ; KN trình bày. II. Đồ dùng : - Bảng phụ ghi sẵn 1 số nội dung tự thuật (theo câu hỏi 3, 4 SGK); một tờ Sơ yếu lí lịch III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động Dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3p 2p 15p 7p 10p 3p I. Kiểm tra bài cũ: II. Bài mới: 1) Giới thiệu bài: 2. Nội dung: a) GV đọc mẫu 1 lượt. b)Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc từng câu: * Đọc từng đoạn trước lớp * Đọc từng đoạn trong nhóm * Thi đọc giữa các nhóm c) Hướng dẫn tìm hiểu bài d) Luyện đọc lại 3. Củng cố - Dặn dò: -> Lúc đầu cậu bé học hành ntn? -> Câu chuyện này khuyên em điều gì? - GV nhận xét. - GV ghi tên bài lên bảng - GV đọc rõ ràng, rành mạch. - Ycầu hs đọc nối tiếp từng câu + theo dõi sửa phát âm - Ycầu hs đọc nối tiếp 2 đoạn (Đ1:Từ đầu..quê quán; Đ2 : còn lại) - Lưu ý: ngắt nghỉ trước dấu (:) -Ycầu hs đọc theo nhóm 2 (GV lắng nghe và nxét) - Ycầu hs đọc thầm lại bài TLN2 + TLCH1,2 SGK. - Gọi 1 HS cho lớp TLCH 1,2: Em biết những gì về bạn Thanh Hà? Nhờ đâu em biết rõ về bạn Hà như vậy? - Nxét, chốt câu TL (G.thiệu bản SYLL mẫu) - Gắn bảng phụ ycầu hs nêu câu hỏi 3,4/7 + TL - Nxét + khen hs TLCH rõ ràng, chính xác. - Tổ chức thi đọc giữa các cá nhân – Nxét, đánh giá - Tổ chức Trò chơi: Phóng viên nhỏ. ? Tác dụng của bản Tự thuật? ? Khi viết Tự thuật cần lưu ý điều gì? - Nhận xét tiết học. - 2 HS đọc nối tiếp bài "Có công mài sắt, có ngày nên kim" và trả lời câu hỏi - HS khác Nxét, bổ sung - HS lắng nghe - 2 lượt đọc - HS đọc nối tiếp từng đoạn (2 lượt) + 1 hs đọc chú giải. - Làm việc nhóm 2 - 2,3 nhóm thi đọc – nxét. - HSTL N2 - TL – Nxét, bổ sung - 1 hs đọc câu hỏi - 3,4 hs TLCH -1 HSG đọc lại bài - 2,3 hs thi đọc - Nxét - 2,3 lượt chơi dựa vào nd bài. - TL + bổ sung - TL (rõ ràng; chính xác) Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 1 CO CONG MAI SAT...2t.doc
Tài liệu liên quan