Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 2 đến bài 70

Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học (1-2 phút)

- Cho HS đứng tại chổ hát và vỗ tay (1-2 phút).

- Khởi động các khớp

- Trò chơi “Tìm người chỉ huy”

- Ôn tập hàng dọc, dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ ( 8-10 phút).

 - GV điều khiển 1-2 lần nhận xét và sửa sai cho học sinh.

- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển (3- 4 lần). GV quan sát sửa sai.

- Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn.GV cùng học sinh quan sát, nhận xét biểu dương tinh thần tập luyện.

* Trò chơi: “chạy tiếp sức”: (5-7 phút).GV giải thích làm mẩu, phổ biến luật chơi.

 

doc82 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 5013 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 2 đến bài 70, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dục phát triển chung: 5- 6’. Lần lượt từng tổ lên biểu diễn 1 lần các em khác quan sát và nhận xét. * Trò chơi: “lò cò tiếp sức”. GV nêu tên, cách chơi và quy định của trò chơi và cho H chơi thử 1 lần, rồi chia đội chính thức. Sau mỗi lần chơi, GV tuyên bố đội thắng cuộc. Kết thúc cuộc chơi đội nào thua sẽ bị phạt lò cò một vòng xung quanh đội hình chơi. * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng HS hệ thống lại bài. - Xuống lớp GV hô: “Giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Hs đứng theo đội hình 2- 4 hàng ngang thực hiện theo yêu cầu của GV. - Hs quan sát, lắng nghe và thực hiện động tác theo GV. - Hs tham gia chơi trò chơi tích cực. - HS đứng tại chỗ thả lỏng. - Đồng thanh hô “khỏe Thứ..ngày.. tháng.. năm.. Tuần : 16 dạy lớp : . Bài 31: thể dục rlttcb - trò chơi “lò cò tiếp sức” I. Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chóng hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu Hs biết cách chơi và tham gia chơi nhiệt tình. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, tranh, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) * Bài thể dục phát triển chung * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động chung. * Ôn: đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và hai tay dang ngang(6-7’) GV điều khiển cho cả lớp đi theo đội hình 2- 3 hàng dọc 1 - 2 lần. GV chú ý sữa chữa động tác chưa chính xác và hướng dẫn cách sữa động tác sai. Chia nhóm, tổ tập luyện do các tổ trưởng điều khiển. GV chú ý quan sát sữa sai cho H các tổ. Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và hai tay dang ngang 1 lần. GV cùng H nhận xét đánh giá. * Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. GV nhắc lại cách chơi và tổ chức cho H chơi. Kết thúc đội nào thắng được biểu dương, đội thua bị phạt lò cò 1 vòng. * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Hs đứng theo đội hình 2- 4 hàng ngang thực hiện theo yêu cầu của GV. - Hs quan sát, lắng nghe và thực hiện động tác theo GV. - Hs tham gia chơi trò chơi tích cực. - Hs đứng tại chỗ thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứ..ngày.. thángnăm Tuần : 16 dạy lớp : . Bài 32: thể dục rlttcb - trò chơi “nhảy lướt sóng” I. Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”. Yêu cầu Hs biết cách chơi và tham gia chơi nhiệt tình. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, tranh, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) * Bài thể dục phát triển chung * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động chung. * Ôn: đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và hai tay dang ngang(6-7’) GV điều khiển cho cả lớp đi theo đội hình 2- 3 hàng dọc 1 - 2 lần. GV chú ý sữa chữa động tác chưa chính xác và hướng dẫn cách sữa động tác sai. Chia nhóm, tổ tập luyện do các tổ trưởng điều khiển. GV chú ý quan sát sữa sai cho H các tổ. Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và hai tay dang ngang 1 lần. GV cùng Hs nhận xét đánh giá. * Trò chơi “Nhảy lướt sóng”. GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, hướng dẩn cách bật nhảy, cho Hs chơi thử sau đó mới cho chơi chính thức. Gv cho Hs chia thành 2 hàng dọc thay đổi liên tục người cầm dây để các em đều được tham gia chơi. Những Hs nào bị vướng chân 3 lần trở lên sẽ bị phạt chạy 1 vòng quanh sân. * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Hs đứng theo đội hình 2- 4 hàng ngang thực hiện theo yêu cầu của GV. - Hs quan sát, lắng nghe và thực hiện động tác theo GV. - Hs lắng nghe, nắm cách chơi. - Hs tham gia chơi trò chơi tích cực. - Hs đứng tại chỗ thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứngày..tháng.. năm. Tuần : 17 dạy lớp : Bài 33: thể dục rlttcb - trò chơi “nhảy lướt sóng” I. Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng đi kiễng gót hai tay chống hông. - Tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”. Yêu cầu Hs biết cách chơi và tham gia chơi nhiệt tình. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) * Bài thể dục phát triển chung * Trò chơi: 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động chung. *Cho hs ôn bài thể dục phát triển chung. * Ôn: đi kiễng gót hai tay chống hông - GV điều khiển cho cả lớp đi theo đội hình 2- 3 hàng dọc 1 - 2 lần. GV chú ý sữa chữa động tác chưa chính xác và hướng dẫn cách sữa động tác sai. Chia nhóm, tổ tập luyện do các tổ trưởng điều khiển. GV chú ý quan sát sữa sai cho H các tổ. Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và hai tay dang ngang 1 lần. GV cùng Hs nhận xét đánh giá. * Trò chơi “Nhảy lướt sóng”. GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, hướng dẩn cách bật nhảy, cho Hs chơi thử sau đó mới cho chơi chính thức. Gv cho Hs chia thành 2 hàng dọc thay đổi liên tục người cầm dây để các em đều được tham gia chơi. Những Hs nào bị vướng chân 3 lần trở lên sẽ bị phạt chạy 1 vòng quanh sân. * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Hs đứng theo đội hình 2- 4 hàng dọc thực hiện theo yêu cầu của GV. - Hs chia tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng. - Hs lắng nghe, nắm cách chơi. - Hs tham gia chơi trò chơi tích cực. - Hs tại chỗ thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứ.ngày..tháng.. năm Tuần : 17 dạy lớp : .. Bài 34: đi nhanh chuyển sang chạy trò chơi “nhảy lướt sóng” I. Mục tiêu: - Tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. - Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy. - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”. Yêu cầu Hs biết cách chơi và tham gia chơi nhiệt tình. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, tranh, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động chung. * Ôn:đi nhanh chuyển sang chạy: GV điều khiển chung cho cả lớp cùng thực hiện theo đội hình hàng dọc, mỗi em cách nhau 2- 3 mét. GV nhắc nhở các em tập luyện đảm bảo an toàn. Từng tổ trình diễn đi đều theo 1- 4 hàng dọc và đi chuyển hướng phải trái 1 lần. Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và hai tay dang ngang 1 lần. GV cùng Hs nhận xét đánh giá. * Trò chơi “Nhảy lướt sóng”. GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, hướng dẩn cách bật nhảy, cho Hs chơi thử sau đó mới cho chơi chính thức. Gv cho Hs chia thành 2 hàng dọc thay đổi liên tục người cầm dây để các em đều được tham gia chơi. Những Hs nào bị vướng chân 3 lần trở lên sẽ bị phạt chạy 1 vòng quanh sân. * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Hs đứng theo đội hình 2- 4 hàng ngang thực hiện theo yêu cầu của GV. - Hs quan sát, lắng nghe và thực hiện động tác theo GV. - Hs lắng nghe, nắm cách chơi. - Hs tham gia chơi trò chơi tích cực. - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứ ngàytháng năm Tuần : 18 dạy lớp : . Bài 35: đi nhanh chuyển sang chạy trò chơi “chạy theo hình tam giác” I. Mục tiêu: - Thự hiện tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. - Thực hiện được đi nhanh dần rồi chuyển sang chạy một số bước kết hợp với đánh tay nhịp nhàng. - Học trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, tranh, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động các khớp tay chân. * Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh trên vạch kẻ thẳng và chuyển sang chạy. Cả lớp cùng thực hiện dưới sự chỉ huy của GV hoặc cán sự lớp. Tập phối hợp các nội dung mỗi nội dung 2- 3 lần - Tập luyện theo tổ tại các vị trí đã phân công, GV đến từng tổ nhắc nhở và sữa động tác chưa chính xác cho Hs. - Thi biểu diễn giữa các tổ với nhau tập hợp hàng ngang dóng hàng và đi nhanh chuyển sang chạy. * Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. GV cho Hs khởi động, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho chơi thử sau đó cho chơi chính thức. Chơi theo đội hình 2 hàng dọc * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Hs tập luyện theo hướng dẫn của GV. - Tham gia tập luyện tích cực tự giác. - Thi đua giữa các tổ. - Tập trung đội hình 2 hàng dọc, lắng nghe tiếp thu và tham gia chơi trò chơi chủ động tích cực. - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứ.ngàythángnăm.. Tuần : 18 dạy lớp : Bài 36: sơ kết học kì i trò chơi “chạy theo hình tam giác” I. Mục tiêu: - Sơ kết học kì I. Yêu cầu Hs hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, những ưu khuyết điểm trong quá trình học tập, rút kinh nghiệm từ đó cố gắng tập luyện tốt hơn nữa - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ sẵn các vạch và dụng cụ phục vụ cho trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động các khớp tay chân. * GV cùng Hs hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì (tên gọi, khẩu lệnh, cách thực hiện). - Ôn tập các kĩ năng đội hình đội ngũ và một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản đã học ở lớp 1, 2, 3. - Quay sau; đi đều vòng trái, vòng phải và đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Bài thể dục phát triển chung 8 động tác - Ôn một số trò chơi vận động đã học và trò chơi mới. * Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. GV cho Hs khởi động, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho chơi thử sau đó cho chơi chính thức. Chơi theo đội hình 2 hàng dọc * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs tập luyện theo hướng dẫn của GV. - Tham gia tập luyện tích cực tự giác. - Ôn một số trò chơi đã học - Tập trung đội hình 2 hàng dọc, lắng nghe tiếp thu và tham gia chơi trò chơi chủ động tích cực. - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Đồng thanh hô “khỏe Thứngàythángnăm. Tuần : 19 dạy lớp : . Bài 37: đi vượt chướng ngại vật Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” I. Mục tiêu: - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp. - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động tích cực. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động các khớp tay chân. * Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. - GV nhắc lại ngắn gọn cách thực hiện cho Hs ôn lại các động tác đi vượt chướng ngại vật thực hiện 2- 3 lần cự li 10- 15 m. Cả lớp tập theo đội hình 2- 3 hàng dọc, theo dòng nước chảy, em nọ cách em kia 2m. - GV có thể cho Hs ôn tập theo từng tổ ở khu vực đã quy định. GV chú ý bao quát lớp và nhắc nhở các em đảm bảo an toàn trong khi tập luyện. * Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”. GV nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho chơi thử sau đó chơi chính thức. Chú ý cho H khởi động kĩ các khớp. * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Tập theo nhóm - Hs tham gia chơi trò chơi một cách chủ động. - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứngàythángnăm Tuần : 19 dạy lớp : . Bài 38 vượt chướng ngại vật Trò chơi “thăng bằng” I. Mục tiêu: - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp. - Học trò chơi “Thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giups đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động các khớp tay chân. * Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. - Cả lớp tập theo đội hình 2- 3 hàng dọc, theo dòng nước chảy, em nọ cách em kia 2m, đi xong quay về đứng cuối hàng chờ tập tiếp. - GV có thể cho Hs ôn tập theo từng tổ ở khu vực đã quy định. GV chú ý bao quát lớp và nhắc nhở các em đảm bảo an toàn trong khi tập luyện. * Học trò chơi: “Thăng bằng”. GV cho Hs khởi động kĩ các khớp. Nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi cho H nắm được những yếu lĩnh cơ bản của trò chơi. Phân công trọng tài và GV làm tổng trọng tài cuộc chơi. * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Tập theo nhóm - Hs tham gia chơi trò chơi một cách chủ động. - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứngày tháng.năm.. Tuần : 20 dạy lớp : . Bài 39: đi chuyển hướng phải trái. Trò chơi “thăng bằng” I. Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái. - Học trò chơi “Thăng bằng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giups đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. Khởi động các khớp tay chân. * Ôn đi chuyển hướng phải trái. - GV có thể cho H ôn tập theo từng tổ ở khu vực đã quy định. GV chú ý bao quát lớp và nhắc nhở các em đảm bảo an toàn trong khi tập luyện. GV quan sát sữa sai cho H các tổ. - Cho các tổ thi đua trình diễn mỗi tổ 1 lần. GV cùng Hs quan sát nhận xét. * Trò chơi: “Thăng bằng”. GV cho Hs khởi động kĩ các khớp. Nhắc lại cách chơi. Các tổ tiếp tục thi đua với nhau, GV trực tiếp điều khiển và chú ý nhắc nhở, đề phòng không để xảy ra chấn thương cho các em * Thực hiện một số động tác thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Giao BTVN: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Tập theo nhóm - Thi đua giữa các tổ. - Hs tham gia chơi trò chơi một cách chủ động. - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứ.ngày..tháng năm. Tuần : 20 dạy lớp : .. Bài 40: đi chuyển hướng phải, trái Trò chơi “lăn bóng bằng tay” I. Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái. - Học trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động các khớp tay chân. - Ôn đi chuyển hướng phải trái. GV có thể cho Hs ôn tập theo từng tổ ở khu vực đã quy định. GV chú ý bao quát lớp và nhắc nhở các em đảm bảo an toàn trong khi tập luyện. GV quan sát sữa sai cho Hs các tổ. * Làm quen trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”. GV cho Hs khởi động kĩ các khớp và hướng dẫn cách lăn bóng. Tập trước động tác di chuyển, tay điều khiển quả bóng và cách quay vòng. Sau khi Hs tập thuần thục GV mới cho chơi thử và chính thức. - Gv cho Hs thả lỏng toàn thân. - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Hs chú ý quan sát và tập làm theo. - Hs tham gia chơi trò chơi - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứ ngày..tháng.. năm Tuần : 21 dạy lớp : .. Bài 41 Nhảy dây kiểu chụm hai chân Trò chơi “lăn bóng bằng tay” I. Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. - Học trò chơi “Lăn bóng tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động các khớp tay chân. - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. . Trước khi tập cho Hs khởi động kĩ các khớp. Sau đó GV nhắc lại và làm mẫu động tác so dây, chao dây, quay dây kết hợp giải thích từng cử động để Hs biết. Hs đứng tại chỗ, chụm hai chân bật nhảy không có dây một vài lần, rồi mới nhảy có dây. * Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”. GV cho Hs khởi động kĩ các khớp và nhắc lại cách chơi. Sau đó mới cho chơi thử và chính thức. Có thi đua giữa các tổ, có thưởng và phạt. - Gv cho Hs thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - Hs thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Tập theo nhóm dưới dạng thi đua. - Hs chú ý quan sát và tập làm theo. - Hs tham gia chơi trò chơi - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe Thứngàythángnăm. Tuần : 21 dạy lớp : Bài 42: Nhảy dây kiểu chụm hai chân Trò chơi “lăn bóng bằng tay” I. Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. - Học trò chơi “Lăn bóng tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệu quả. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, giữ gìn trật tự, kỹ luật. * Học sinh khuyết tật chú ý nắm và hiểu được động tác. II. địa điểm- phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ sân chơi trò chơi . III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nd-tg Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Phần mở đầu: (6-10 phút) 2.Phần cơ bản: (18-22 phút) 3.Phần kết thúc: (4- 6 phút) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Khởi động các khớp tay chân. - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. . Trước khi tập cho Hs khởi động kĩ các khớp. Sau đó GV nhắc lại và làm mẫu động tác so dây, chao dây, quay dây kết hợp giải thích từng cử động để Hs biết. . Hs đứng tại chỗ, chụm hai chân bật nhảy không có dây một vài lần, rồi mới nhảy có dây. * Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”. GV cho Hs khởi động kĩ các khớp và nhắc lại cách chơi. Sau đó mới cho chơi thử và chính thức. Có thi đua giữa các tổ, có thưởng và phạt. - Gv hướng dẫn cho Hs thả lỏng - GV cùng Hs hệ thống lại bài. - Ra bài tập về nhà: Ôn 4 động tác vừa học. - Xuống lớp GV hô: “giải tán”. - Tập trung, lắng nghe. - Hs xoay các khớp - H thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Tập theo nhóm dưới dạng thi đua. - Hs chú ý quan sát và tập làm theo. - Hs tham gia chơi trò chơi - Hs đứng thả lỏng. - Hệ thống lại bài. - Lắng nghe. - Đồng thanh hô “khỏe” Thứ. ngàythángnăm Tuần : 22 dạy lớp :. Bài 43: Nhảy dây kiểu chụm hai chân Trò chơi “đi qua cầu” I. Mục tiêu: - Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm 2 chân, động tác nhảy nhẹ nhàng. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến. - Trò chơi “Đi qua cầu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. * Học sinh có thái độ học tập tích cực, tập luyện có hiệ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an the duc 4.doc
Tài liệu liên quan