Giáo án Thể dục lớp 8 học kì 1

Tuần:8

Tiết: 16

Thể dục: - Ôn từ nhịp 1-25

Chạy ngắn: - Một số động tác bổ trợ (GV chọn)

- Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn 60m

 Chạy bền: - Luyện tập chạy bền

I. Mục đích, yêu cầu:

- Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh trong vận động.

- Bớc đầu hoàn thiện và cũng cố kỹ thuật chạy nhanh.

- Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Địa điểm phuơng tiện:

- Sân TD trường, Còi.

 

docx78 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 học kì 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ************************************************** Tuần: 6 Tiết: 12 Ngày soạn: Ngày dạy: bài dạy Thể dục: - Ôn: từ nhịp 1-8. Học từ nhịp 9-17 Chạy ngắn: - Luyện tập kỹ thuật Xuất phát thấp - Học chạy lao sau xuất phát: Chạy bền: - Luyện tập chạy bền -Giới thiệu “Hai lần hít vào, hai hần thở ra” I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phơng tiện: - Sân TD trường, Còi. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định luợng Phuơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện động tác chạy nâng cao đùi 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên huớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. Thể dục: ôn từ động tác 1-8 Học từ nhịp 9-17: 2. Chạy ngắn: - Ôn động tác bổ trợ: + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP - Luyện tập kỉ thuật xuất phát thấp: + Cách đo và đóng bàn đạp. 30(P) (12p) Tập từ 10-15 lần 5x20m 5x20m 5x20m 3x20m Cho HS tập đồng loạt . Lớp chia nhóm tập luyện GV quan sát và sữa sai chi HS GV Quan sát và sữ sai cho HS Giáo viên vừa phân tích vừa làm mẫu cho HS quan sát. Giáo viên gọi từng HS lên thực hiện +Kỹ thuật xuất phát thấp. - Xuất phát thấp chạy 30m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức - Học : Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát - Xuất phát thấp chạy 40m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức (kết hợp chạy lao sau XP và chạy giữa quảng) 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam 600m Nữ 400m. Giới thiệu “Hai lần hít vào, hai hần thở ra” 5x30m 1x60m (8p) (10p) 1x600m 1x400m GV hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. Lớp chia nhóm tập luyện. Cho HS luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Chia HS theo nhóm sức khoẻ GV tập trung HS và giới thiệu “Hai lần hít vào, hai hần thở ra” sau đó cho HS tập C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV.Kết quả giảng dạy: ............................................................................................................................................... Tuần:7 Tiết: 13 Ngày soạn: Ngày dạy: bài dạy Thể dục: - Ôn từ nhịp 1-17 Chạy ngắn: - Ôn: Một số động tác bổ trợ; luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp. Chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quảng - Trò chơi: “ Xuất phát thấp-chạy đuổi” Chạy bền: - Trò chơi:(GV chọn) I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phơng tiện: - Sân TD truờng, Còi. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định luợng Phuơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện bài TD từ động tác 1-8 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp truởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp truởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên huớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh:- Ôn động tác bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Kỹ thuật xuất phát thấp - Học: Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát 30(P) (12p) 5x20m 5x20m 5x20m 10 lần Cho HS tập đồng loạt . Lớp chia nhóm tập luyện GV quan sát và sữa sai chi HS GV phân tích, thị phạm kỹ thuật cho HS Quan sát. sau đó hỡng dẫn cho HS thực hiện - Xuất phát thấp chạy 40m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức (kết hợp chạy lao sau XP và chạy giữa quảng) 2. Thể dục: Ôn động tác 1-17 - Trò chơi: “ Xuất phát thấp-chạy đuổi” 3. Chạy bền: Trò chơi: “ Hoàng anh-hoàng yến” 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) Tập từ 10-15 lần (8p) GV hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. GV chỉnh sa động tác cho HS Giáo viên làm mẫu từ động tác26-35. Giáo viên phân tích và làm mẫu Giao viên phân tích, làm mẫu và hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Lớp chia nhóm tập luyện từ động tác 1-25\ Cho HS luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Chia HS theo nhóm sức khoẻ C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV.Kết quả giảng dạy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kí duyệt Tuần: 7 Tiết: 14 Ngày soạn: Ngày dạy: bài dạy Thể dục: - Ôn từ nhịp 1-17 Chạy ngắn: - Ôn chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy dạp sau, chạy giữa quảng Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phơng tiện: - Sân TD truờng, Còi. III.Tiến trình lêưn lớp: Nội dung Định luợng Phuơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS bài TD từ động tác 9-17 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp truởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp truởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. Chạy ngắn: - Ôn động tác bổ trợ: + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy –XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP Ôn: - Kỹ thuật xuất pháp thấp. - Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát. - Xuất phát thấp chạy 30m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 75% sứ Cho HS xuất phát thấp 2. Thể dục: ôn từ nhịp 1-17 3. Chạy bền: Trò chơi luyện tập sức bền: “Ngời thừa thứ ba” 30(P) (12p) 5x20m 5x20m 5x20m 3x20m 3x30m 3x60m (10p) Tập từ 10-15 lần (8p) Cho HS tập đồng loạt . Lớp chia nhóm tập luyện GV quan sát và sữa sai chi HS GV Quan sát và sữ sai cho HS Lớp chia nhóm tập luyện GV hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. GV hớng dẫn cho HS chơi Chia 4 nhóm chơi nhóm nào thua nhắc lò co 20m .Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối luợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: .............................................................................................................................................. Tuần: 8 Tiết: 15 Ngày soạn: Ngày dạy: bài dạy Thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 17, Học từ 18-25 Chạy ngắn: - Bớc đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp-chay lao- chạy giữa quảng - Học: Chạy về đích Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật chạy nhanh. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phuơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS bài TD từ động tác 9-17 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp truởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp truởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GVhớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. Thể dục: ôn từ động tác 1- 17 Học từ động tác 18-25 2. Chạy nhanh: - Ôn động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. Chạy giữa quảng 30(P) (12p) 5x20m 5x20m 5x20m 5x20m Cho HS tập đồng loạt . Lớp chia nhóm tập luyện GV quan sát và sữa sai chi HS GV Quan sát và sữ sai cho HS Hoàn thiện Kỹ thuật: - Kỹ thuật xuất pháp thấp. - Xuất phát thấp chạy 40m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức Thực hiện đứng 3 giai đoạn kỹ thuật: Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quảng - Chạy về đích: Kỉ thuật chạy về đích 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam 600m Nữ 400m 5 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) Tập từ 10-15 lần (8p) 1x600m 1x400m GV quan sát chỉnh sữa KT cho HS GV hớng dẫn cho HS tập luyện. Lớp chia nhóm tập luyện. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Tập chung 5-7 lần sau đó lớp chia 4 nhóm ôn luyện. Cho HS luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Chia HS theo nhóm sức khoẻ C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV.Kết quả giảng dạy: ..................................................................................................................................... .. Tuần:8 Tiết: 16 Ngày soạn: Ngày dạy: bài dạy Thể dục: - Ôn từ nhịp 1-25 Chạy ngắn: - Một số động tác bổ trợ (GV chọn) - Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn 60m Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I. Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh trong vận động. - Bớc đầu hoàn thiện và cũng cố kỹ thuật chạy nhanh. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phuơng tiện: - Sân TD trường, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định luợng Phuơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện kỉ thuật giai đoạn xuất phát chạy lao, chạy giữa quảng 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp truởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp truởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1.Thể dục: - Ôn từ nhịp 1-25 2. Chạy ngắn: - Một số động tác bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP +-Kỹ thuật xuất pháp thấp. Tiếp tục hoàn thiện Kỹ thuật: - Xuất phát thấp chạy 40m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức Thực hiện đứng 4 giai đoạn kỹ thuật: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quản - về đích 2. Chạy bền: Luyện tập: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam 600m Nữ 400m 30(P) (5p) (10p) 5 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) 5p GV hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. GV chỉnh sa động tác cho HS Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện GV Quan sát và sữa sai cho HS GVquan sát chỉnh sữa KT cho HS GV hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV.Kết quả giảng dạy: ................................................................................................................................................ Tuần:9 Tiết: 17 Ngày soạn: Ngày dạy: bài dạy Thể dục: - Ôn từ nhịp 1-25; Học từ nhịp 26-35 Chạy ngắn: - Ôn: Một số động tác bổ trợ; luyện tập kỹ thuật xuất phát thấp. Chạy lao sau xuất phát, chạy giữa quảng - Trò chơi: “ Xuất phát thấp-chạy đuổi” Chạy bền: - Trò chơi:(GV chọn) I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phơng tiện: - Sân TD truờng, Còi. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định luợng Phuơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện bài TD từ động tác 1-8 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp truởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp truởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh:- Ôn động tác bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Kỹ thuật xuất phát thấp - Học: Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát - Xuất phát thấp chạy 40m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 85% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức (kết hợp chạy lao sau XP và chạy giữa quảng) 2. Thể dục: Ôn động tác 1-25 Học từ động tác:26-35 - Trò chơi: “ Xuất phát thấp-chạy đuổi” 3. Chạy bền: Trò chơi: “ Hoàng anh-hoàng yến” 30(P) (12p) 5x20m 5x20m 5x20m 10 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) Tập từ 10-15 lần (8p) Cho HS tập đồng loạt . Lớp chia nhóm tập luyện GV quan sát và sữa sai chi HS GV phân tích, thị phạm kỹ thuật cho HS Quan sát. sau đó hỡng dẫn cho HS thực hiện Giáo viên làm mẫu từ động tác26-35. Giáo viên phân tích và làm mẫu Giao viên phân tích, làm mẫu và hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Lớp chia nhóm tập luyện từ động tác 1-25 Cho HS luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Chia HS theo nhóm sức khoẻ C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV.Kết quả giảng dạy: ..................................................................................................................................... .. Tuần: 9 Tiết: 18 Ngày soạn: Ngày dạy: bài dạy Thể dục: - Ôn hoàn thiện bài thể dục Chạy ngắn: - Ôn chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy dạp sau, chạy giữa quảng Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I.Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh trong vận động. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II.Địa điểm phơng tiện: - Sân TD trường, Còi. III.Tiến trình lên lớp: Nội dung Định luợng Phuơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS bài TD từ động tác 9-17 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp truởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp truởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. Chạy ngắn: - Ôn động tác bổ trợ: + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP Ôn: - Kỹ thuật xuất pháp thấp. - Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát. - Xuất phát thấp chạy 30m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 75% sứ Cho HS xuất phát thấp 2. Thể dục: ôn và hoàn thiện bài thể dục 3. Chạy bền: Trò chơi luyện tập sức bền: “Ngời thừa thứ ba” 30(P) (12p) 5x20m 5x20m 5x20m 3x20m 3x30m 3x60m (10p) Tập từ 10-15 lần (8p) GV Quan sát và sữa sai cho HS GV hớng dẫn cho HS chơi Chia 4 nhóm chơi nhóm nào thua nhắc lò co 20m GV hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. Lớp chia nhóm tập luyện. Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho GV hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ************************************************* Tuần:10 Tiết: 19 Ngày soạn: Ngày dạy: bài dạy Thể dục: - Ôn và hoàn thiện bài TD Chạy ngắn: - Một số động tác bổ trợ (GV chọn) - Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn 60m Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I. Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập rèn luyện để phát triển tố chất sức nhanh trong vận động. - Bớc đầu hoàn thiện và cũng cố kỹ thuật chạy nhanh. - Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài thể dục phát triển chung. - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phơng tiện: - Sân TD trường, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định luợng Phuơng pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện kỉ thuật giai đoạn xuất phát chạy lao, chạy giữa quảng 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp truởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp truởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hớng dẫn cho HS khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Giáo viên đánh giá cho điểm. B.Phần cơ bản 1. Thể dục: ôn từ động tác 1-35 2. Chạy ngắn: - Một số động tác bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP + Đứng Mặt hớng chạy -XP +-Kỹ thuật xuất pháp thấp. Tiếp tục hoàn thiện Kỹ thuật: - Xuất phát thấp chạy 40m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 50m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 75% sức - Xuất phát thấp chạy 60m 100% sức Thực hiện đứng 4 giai đoạn kỹ thuật: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quản - về đích 3. Chạy bền: Luyện tập: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam 600m Nữ 400m 30(P) (5p) (20p) 5 lần 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m 5p Cho HS tập đồng loạt . Lớp chia nhóm tập luyện GV quan sát và sữa sai chi HS Giáo viên hớng dẫn cho HS thực hiện GV Quan sát và sữa sai cho HS GV quan sát chỉnh sữa KT cho HS GV hớng dẫn cho HS tập luyện. Giáo viên hô cho HS tập. C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS chạy nhẹ nhàng vòng sân. - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Giao khối lợng cho HS tập ngoại khoá 5(P) (3) (2p) - Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV.Kết quả giảng dạy: ................................................................................................................................................ Tuần:10 Tiết: 20 Ngày soạn: Ngày dạy: kiểm tra chạy ngắn (Kỷ thuật và thành tích) I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng qua nội dung chạy nhanh - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phuơng tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp truởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp truởng báo cáo số luợng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật Đ Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật Đ Đ đúng KT xuất phát CĐ không đúng KT CĐ Tất cả các trờng hợp còn lại 30 (P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) Cho giáo viên hớng dẫn cho HS thả lõng Tuần:11 Tiết: 21 Ngày soạn: Ngày dạy bài dạy Thể dục: - Ôn hoàn thiện bài thể dục Chạy ngắn: - Tiếp tục hoà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an hoc ki 1_12337415.docx
Tài liệu liên quan