Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 27: Ôn tập giữa HK II

MÔN : TIẾNG VIỆT - TẬP ĐỌC

Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối HK II (Tiết 2)

Ngày dạy : Thứ tư , / 5 / 2018

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Đọc rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ 1phút; HS khá, giỏi đọc > 50 tiếng/ 1 phút ) hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Tìm được vài từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ; đặt được câu với 1 từ tìm được.

- Biết đặt câu hỏi có cụm từ Khi nào? (tối thiểu 2 câu)

2. Kĩ nắng: đọc và trả lời câu hỏi, tỡm từ, đặt câu

3.Thái độ : yờu thớch mụn học.

 - GD HS KNS: KN lắng nghe tích cực; KN kiên định và KN đặt mục tiêu.

 II. ĐỒ DÙNG:

Giáo viên: Phiếu bài đọc; bảng phụ.

 

doc28 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 27: Ôn tập giữa HK II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ét. - TL - 1,2 hs đặt câu hỏi cho bộ phận vừa tìm được. 11p * BT 3: Đặt câu hỏi - Yêu cầu hs làm bài vào vở ? Vì sao dùng câu hỏi đó? ? Muốn hỏi về thời gian/ thời điểm dùng những câu hỏi nào? - Đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân + 2 hs làm bảng nhóm - Nx -> Đại diện TL - TL 7p * BT 4: Nói lời đáp... - Yêu cầu hs lên thể hiện lại 1 trong 3 tình huống ? Khi nào cần nói lời cảm ơn? ? Khi được người khác cảm ơn cần làm gì? Vì sao? - Đọc yêu cầu - TLN2 - Đại diện tình bày - Nhận xét + bổ sung cách đáp khác. - 2 hs lên bảng – Nx - TL - TL (đáp lại với thái độ khiêm tốn, lịch sự) 1p 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD: Chuẩn bị bài ôn T2,3. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường tiểu học tứ liên GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 27 Môn: tiếng việt Ôn tập giữa HK II (T2) Ngày dạy : Thứ hai , ngày / 3 / 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Tiếp tục KT lấy điểm đọc. - Nắm được 1 số từ ngữ về bốn mùa; biết đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn. 2. Kĩ nắng: đọc và điền dấu cõu 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ BT2, 3. III. Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Kết hợp vào bài mới 2. Bài mới : 15p * BT 1: Ôn luyện Tập đọc và HTL - Tiến hành tương tự T1. (KT khoảng 7- 8 hs) Bốc thăm bài đọc + TLCH 12p * BT 2: Trò chơi MRVT về bốn mùa - Yêu cầu hs nêu lại đặc điểm từng mùa. ? Thích mùa nào nhất? Vì sao? - GV nhận xét, đánh giá . - 1,2 hs đọc yêu cầu + VD - Làm việc N4 - Từng cặp hs chơi đố nhau - 1,2 HSG trình bày. - 2,3 hs nêu 12p * BT 3: Ngắt đoạn văn thành 5 câu và chép vào vở... - Yêu cầu hs ngắt vào SGK ? Khi viết lại đoạn văn chú ý điều gì? ? Khi đọc gặp dấu chấm cần làm gì? ? Đoạn văn tả cảnh mùa nào? Chi tiết nào nói lên điều đó? - 1,2 hs đọc yêu cầu + nội dung đoạn văn. - Làm việc cá nhân + 1 hs lên bảng – Nhận xét - TL (viết hoa sau dấu chấm) - Viết vở - TL + 1,2 hs đọc lại đoạn văn. - 1,2 HSG trả lời. 1p 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD hs tiếp tục ôn tập. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường tiểu học tứ liên GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 27 Môn: tiếng việt Ôn tập giữa HK II (T3) Ngày dạy : Thứ tư , ngày / 3 / 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Tiếp tục KT lấy điểm đọc. - Biết cách đặt và TLCH với cụm từ ở đâu? - Biết đáp lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp cụ thể. 2. Kĩ nắng: đọc , trả lời cõu hỏi, điền dấu cõu 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ BT2, 3. III. Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Kết hợp vào bài mới 2. Bài mới : 15p * BT 1: Ôn luyện Tập đọc và HTL - Tiến hành tương tự T1. (KT khoảng 7- 8 hs) - Bốc thăm bài đọc + TLCH 6p * BT 2: Tìm bộ phận TLCH ? Câu hỏi ở đâu? dùng để hỏi về cái gì? - Yêu cầu hs đặt câu hỏi cho bộ phận vừa tìm được - GV nhận xét, đánh giá . - 1,2 hs đọc yêu cầu + nội dung - Gạch vào SGK + 1 hs lên bảng – Nx - TL (nơi chốn/ địa điểm) - 1,2 hs nêu câu hỏi 10p * BT 3: Đặt câu hỏi - Yêu cầu hs làm vở ? Vì sao dùng câu hỏi đó? ? Muốn hỏi về địa điểm/ nơi chốn dùng câu hỏi nào? ? Khi viết câu hỏi chú ý điều gì? - 1,2 hs đọc yêu cầu + nội dung + bộ phận in đậm - Làm việc cá nhân + 1 hs lên bảng – Nhận xét - 1,2 HSG trả lời. - TL - TL (cuối câu có dấu chấm hỏi) 8p * BT 4: Nói lời đáp... ? Khi nào cần nói lời xin lỗi? ? Khi được người khác xin lỗi cần đáp lại tn? -> KL: Tùy theo lỗi nặng/ nhẹ/ vô tình...cần đáp lại với thái độ lịch sự, nhã nhặn, nhắc nhở nhẹ nhàng...-> lịch sự trong giao tiếp. - Đọc yêu cầu - TLN2 - Đại diện trình bày - NX + bổ sung cách đáp # - 1,2 cặp hs lên thể hiện lại 1,2 tình huống – Nx - TL - TL 1p 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD hs tiếp tục ôn tập. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường tiểu học tứ liên GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 27 Môn: tiếng việt Ôn tập giữa HK II (T4) Ngày dạy : Thứ tư , ngày / 3 / 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Tiếp tục KT lấy điểm đọc. - Nắm được 1 số từ ngữ về chim chóc. Viết được một đoạn văn ngắn về một loài chim hoặc gia cầm. 2. Kĩ nắng: đọc và viết đoạn văn 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ BT2 + tranh ảnh 1 số loài chim hoặc gia cầm... III. Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Kết hợp vào bài mới 2. Bài mới : 15p * BT 1: Ôn luyện Tập đọc và HTL - Tiến hành tương tự T1. (KT khoảng 7- 8 hs) - Bốc thăm bài đọc + TLCH 10p * BT 2: Trò chơi MRVT về chim chóc ? Đặc điểm chung của các loài chim? ? Thích con chim nào nhất? Nêu hiểu biết của mình về con chim đó? - GV nhận xét, đánh giá . - 1,2 hs đọc yêu cầu + VD - Làm việc N4 - 4,5 cặp hs chơi đố nhau - TL (2 chân; có cánh...) - 1,2 HSG trình bày - Nx 14p * BT 3: Viết đoạn văn ngắn (3,4 câu) về 1 loài chim/ gia cầm - Yêu cầu hs làm vở ? Khi viết hết câu cần làm gì? - Nhận xét, đánh giá + Lưu ý viết câu văn ngắn gọn, đủ ý.. - 1,2 hs đọc yêu cầu - Viết vở + 1,2 hs viết bảng nhóm – Nhận xét - TL (chấm câu...) - 3,4 hs # đọc bài viết 1p 3. Củng cố - DD: - Nhận xét tiết học - DD: Chuẩn bị tiết ôn 5. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường tiểu học tứ liên GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 27 Môn: tiếng việt Ôn tập giữa HK II (T5) Ngày dạy : Thứ tư , ngày / 3 / 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Tiếp tục KT lấy điểm đọc. - Biết cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?. - Biết đáp lời khẳng định, phủ định trong tình huống cụ thể. 2. Kĩ năng: đọc , trả lời cõu hỏi, đỏp lời khẳng định, phủ định 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc; bảng phụ BT 2,3... III. Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Kết hợp vào bài mới 2. Bài mới : 15p * BT 1: Ôn luyện Tập đọc và HTL - Tiến hành tương tự T1. (KT khoảng 7- 8 hs) - Bốc thăm bài đọc + TLCH 10p * BT 2: Tìm bộ phận TLCH như thế nào? ? Câu hỏi như thế nào? dùng để hỏi về cái gì? - Yêu cầu hs đặt câu hỏi cho bộ phận vừa tìm được - GV nhận xét, đánh giá . - 1,2 hs đọc yêu cầu + nội dung - Gạch vào SGK + 1 hs lên bảng – Nx - TL (đặc điểm; tính chất...) - 1,2 hs nêu câu hỏi 14p * BT 3: Đặt câu hỏi - Yêu cầu hs làm vở ? Vì sao dùng câu hỏi đó? ? Muốn hỏi về đặc điểm, trạng thái...của hoạt động dùng câu hỏi nào? ? Khi viết câu hỏi chú ý điều gì? -> Nhận xét, đánh giá. - 1,2 hs đọc yêu cầu + nội dung + phần in đậm - Viết vở + 1,2 hs viết bảng nhóm – Nhận xét - 1,2 HSG giải thích - Nx - TL - TL * BT 4: Nói lời đáp... ? Khi đáp lời khẳng định, phủ định cần chú ý điều gì? Vì sao? -> Lịch sự trong giao tiếp - 1,2 hs đọc yêu cầu - TLN2 - Đại diện trình bày - NX + bổ sung cách đáp # - 1,2 cặp hs lên thể hiện lại 1,2 tình huống – Nx - TL 1p 3. Củng cố - DD: - Nhận xét tiết học - DD: Chuẩn bị tiết ôn 6 Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường tiểu học tứ liên GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 27 Môn: tiếng việt Ôn tập giữa HK II (T6) Ngày dạy : Thứ năm , ngày / 3 / 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Tiếp tục KT lấy điểm đọc. - Biết tỡm từ ngữ về chủ điểm uụng thỳ - Biết kể chuyện về con vật 2. Kĩ nắng: tỡm từ và kể chuyện 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc; tranh ảnh về muông thú... III. Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Kết hợp vào bài mới 2. Bài mới : 15p * BT 1: Ôn luyện Tập đọc và HTL - Tiến hành tương tự T1. (KT khoảng 7- 8 hs) Bốc thăm bài đọc + TLCH 10p * BT 2: Trò chơi MRVT về muông thú - GV phổ biến lại cách chơi + bổ sung: có thể làm động tác minh họa hoặc nêu đặc điểm; hoạt động,của con vật để bạn đoán tên - GV nhận xét, đánh giá . (Đưa thêm vài câu đố yêu cầu hs giải) - 1,2 hs đọc yêu cầu + cách chơi - Bầu 1 BGK + 2 đội thi đố trong 3 lần (2,3 lượt chơi) - BGK công bố kết quả 14p * BT 3: Thi kể chuyện về các con vật ? Thích con vật nào? ? Con vật đó có đặc điểm gì? ? Biết gì về đời sống, thói quen sinh hoạt...của nó? - Yêu cầu hs kể theo N2 - Nhận xét, đánh giá - Tuyên dương hs có bài kể sinh động, hấp dẫn... - 1 hs đọc yêu cầu - 3,4 hs nêu - TL - TL - Làm việc N2 - 3,4 hs thi kể - Nx 1p 3. Củng cố -DD: - Nhận xét tiết học - DD: Chuẩn bị tiết ôn 7 Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường tiểu học tứ liên GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 27 Môn: tiếng việt Ôn tập giữa HK II (T7) Ngày dạy : Thứ năm , ngày / 3 / 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Tiếp tục KT lấy điểm đọc. - Biết cách đặt và TLCH vì sao? - Biết đáp lời đồng ý người khác trong tình huống giao tiếp cụ thể. 2. Kĩ năng: đặt và trả lời cõu hỏi, đỏp lời đồng ý 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bảng phụ BT 2,3 III. Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. KTBC: - Kết hợp vào bài mới 2. Bài mới : 15p * BT 1: Ôn luyện Tập đọc và HTL - Tiến hành tương tự T1. (KT khoảng 7- 8 hs) - Bốc thăm bài đọc + TLCH 10p * BT 2: Tìm bộ phận TLCH vì sao? ? Câu hỏi vì sao? dùng để hỏi về cái gì? - Yêu cầu hs đặt câu hỏi cho bộ phận vừa tìm được - GV nhận xét, đánh giá . - 1,2 hs đọc yêu cầu + nội dung - Gạch vào SGK + 1 hs lên bảng – Nx - TL (nguyên nhân, lí do...) - 1,2 hs nêu câu hỏi 14p * BT 3: Đặt câu hỏi - Yêu cầu hs làm vở ? Vì sao dùng câu hỏi đó? ? Muốn hỏi về nguyên nhân dùng câu hỏi nào? ? Khi viết câu hỏi chú ý điều gì? -> Nhận xét, đánh giá. - 1,2 hs đọc yêu cầu + nội dung + phần in đậm - Viết vở + 1,2 hs viết bảng nhóm – Nhận xét - 1,2 HSG giải thích - Nx - TL - TL * BT 4: Nói lời đáp... ? Khi đáp lời đồng ý cần tn ? Vì sao? -> Vui vẻ, mừng rỡ, ..-> Lịch sự trong giao tiếp - 1,2 hs đọc yêu cầu - TLN2 - Đại diện trình bày - NX + bổ sung cách đáp # - 1,2 cặp hs lên thể hiện lại 1,2 tình huống – Nx - TL 1p 3. Củng cố - DD: - Nhận xét tiết học - DD: Chuẩn bị cho bài KT Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 33 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối HK II (Tiết 1) Ngày dạy : Thứ tư , / 5 / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 -> 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ 1phút; HS khá, giỏi đọc > 50 tiếng/ 1 phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Biết thay thế cụm từ Khi nào bằng các cụm từ Bao giờ? Lúc nào? Mấy giờ? - Biết ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý và viết lại cho đúng chính tả 2. Kĩ nắng: đọc và trả lời cõu hỏi, điền dấu chấm 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: vGiáo viên: Phiếu bài đọc; bảng phụ.... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 12p 8p 15p 1.Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * BT1: Ôn luyện tập đọc và HTL. * BT2: Thay cụm từ khi nào bằng các cụm từ thích hợp (bao giờ; lúc nào; mấy giờ...) * BT3: Ngắt đoạn văn thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả. - Kết hợp vào bài mới - Nêu mục đích, yêu cầu. - Tổ chức cho HS bắt thăm bài đọc (khoảng 6,7 HS) - Theo dõi – Nx, đánh giá. ? Tác dụng của câu hỏi Khi nào? ? Phân biệt thời gian / thời điểm? - KL: hỏi về tg có thể dùng các câu hỏi khi nào; bao giờ; lúc nào? Hỏi về thời điểm có thể dùng các câu hỏi mấy giờ; tháng mấy; ngày nào? -> Lưu ý dùng từ phù hợp với văn cảnh. ? Nội dung đoạn văn? - Yêu cầu hs ngắt đoạn văn thành 5 câu cho hợp lí. - Yêu cầu hs viết lại đoạn văn vào vở. ? Khi viết lại đoạn văn chú ý điều gì? -> Lưu ý: Viết hoa sau dấu chấm. Ngắt nghỉ đúng khi đọc... - Ghi vở tên bài - Bắt thăm bài đọc -> Lên đọc + TLCH - Đọc yêu cầu + nội dung câu. - TL (hỏi về tg) - Làm bài vào vở + 3 HS làm bảng nhóm -> Trình bày – Nhận xét. - TL - Đọc yêu cầu + đoạn văn - TL - Gạch xiên vào SGK + 1 hs lên bảng - Nx - Viết vở + 1 hs viết bảng nhóm – Nx - 1,2 hs đọc lại bài. 1p 3, Củng cố - Dặn dò: ? Muốn hỏi về thời gian dùng câu hỏi nào? ? Lưu ý gì khi sử dụng các câu hỏi này? - Nhận xét tiết học - DD: chuẩn bị bài ôn tiết 2. - TL - TL Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 33 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối HK II (Tiết 2) Ngày dạy : Thứ tư , / 5 / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức - Đọc rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ 1phút; HS khá, giỏi đọc > 50 tiếng/ 1 phút ) hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Tìm được vài từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ; đặt được câu với 1 từ tìm được. - Biết đặt câu hỏi có cụm từ Khi nào? (tối thiểu 2 câu) 2. Kĩ nắng: đọc và trả lời cõu hỏi, tỡm từ, đặt cõu 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: vGiáo viên: Phiếu bài đọc; bảng phụ.... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 12p 5p 8p 12p 1.Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * BT1: Ôn luyện tập đọc và HTL. * BT2: Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ. * BT3: Đặt câu với từ tìm được * BT4: Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào - Kết hợp vào bài mới - Nêu mục đích, yêu cầu. - Tổ chức cho HS bắt thăm bài đọc (khoảng 6,7 HS) - Theo dõi – Nx, đánh giá. ? Những từ chỉ màu sắc thuộc từ loại nào? - Nội dung đoạn thơ? - Yêu cầu hs tìm thêm một số từ chỉ màu sắc khác. ? Khi đặt câu chú ý điều gì? * Hướng dẫn câu a: ? Bộ phận nào TLCH khi nào? -> GV gạch chân. - Yêu cầu hs đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân. - Yêu cầu hs tiến hành tương tự với các câu còn lại. ? Khi viết câu hỏi chú ý điều gì? ? Tác dụng của câu hỏi khi nào? ? Trong trường hợp c, có thể thay cụm từ khi nào bằng cụm từ nào #? - Ghi vở tên bài - Bắt thăm bài đọc -> Lên đọc + TLCH - Đọc yêu cầu + nội dung đoạn thơ. - Gạch vào SGK + 1 hs làm bảng - Nx - TL (từ chỉ đặc điểm) - TL (vẻ đẹp quê hương) - Đọc yêu cầu - Làm vào vở (tối thiểu 1 câu) - 2,3 hs làm bảng nhóm - TL (Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm) - 2,3 hs # đọc câu của mình. - Đọc yêu cầu + nội dung các câu văn. - TL - 1,2 hs nêu - Làm việc cá nhân / vở (tối thiểu 2 câu) - 1,2 hs làm bảng nhóm -> Trình bày – Nhận xét - TL - TL - TL (thứ mấy; bao giờ...) 1p 3, Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD: chuẩn bị bài ôn tiết 3 Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 33 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối HK II (Tiết 3) Ngày dạy : Thứ năm , / 5 / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 -> 34 (phát âm - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 -> 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ 1phút; HS khá, giỏi đọc > 50 tiếng/ 1 phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu (tối thiểu 2 câu); đặt đúng dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn. 2. Kĩ nắng: đọc và trả lời cõu hỏi, điền dấu cõu 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. II. Đồ dùng: vGiáo viên: Phiếu bài đọc; bảng phụ.... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 12p 15p 6p 1.Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * BT1: Ôn luyện tập đọc và HTL. * BT2: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu... * BT3: Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào... - Kết hợp vào bài mới - Nêu mục đích, yêu cầu. - Tổ chức cho HS bắt thăm bài đọc (khoảng 6,7 HS) - Theo dõi – Nx, đánh giá. * Hướng dẫn câu a: ? Bộ phận nào TLCH ở đâu? -> GV gạch chân. - Yêu cầu hs đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân. - Yêu cầu hs tiến hành tương tự với các câu còn lại. ? Khi viết câu hỏi chú ý điều gì? ? Tác dụng của câu hỏi ở đâu? -> KL: khi muốn hỏi về địa điểm, nơi chốn dùng câu hỏi ở đâu. - Yêu cầu hs giải thích lí do vì sao điền dấu chấm hỏi/ dấu phẩy vào vị trí đó. -> Chốt lại tác dụng của dấu phẩy và dấu chấm hỏi. ? Câu chuyện vui ở điểm nào? - Ghi vở tên bài - Bắt thăm bài đọc -> Lên đọc + TLCH - Đọc yêu cầu + nội dung các câu văn - TL - 1,2 hs nêu - Làm vào vở (tối thiểu 2 câu) - 2,3 hs làm bảng nhóm - TL - Đọc yêu cầu + nội dung câu chuyện. - 1,2 hs làm bảng nhóm – Nhận xét - 1,2 HSG giải thích - 1,2 hs đọc lại câu chuyện - TL (thắc mắc ngây thơ của trẻ em...) 1p 3, Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD: chuẩn bị bài ôn tiết 4 Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 33 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối HK II (Tiết 4) Ngày dạy : Thứ sỏu, / 5 / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 -> 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ 1phút; HS khá, giỏi đọc > 50 tiếng/ 1 phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời chúc mừng theo tình huống cho trước; biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào. 2. Kĩ nắng: đọc và trả lời cõu hỏi, núi lời đỏp 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: vGiáo viên: Phiếu bài đọc; bảng phụ.... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 12p 10p 15p 1.Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * BT1: Ôn luyện tập đọc và HTL. * BT 2: Nói lời đáp * BT3: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào... - Kết hợp vào bài mới - Nêu mục đích, yêu cầu. - Tổ chức cho HS bắt thăm bài đọc (khoảng 6,7 HS) - Theo dõi – Nx, đánh giá. ? Cần đáp lời chúc mừng với thái độ tn? * Hướng dẫn câu a: ? Bộ phận nào TLCH như thế nào? -> GV gạch chân. - Yêu cầu hs đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân. - Yêu cầu hs tiến hành tương tự với các câu còn lại. ? Khi viết câu hỏi chú ý điều gì? ? Tác dụng của câu hỏi như thế nào? -> KL: khi muốn hỏi về đặc điểm, tính chất của hoạt động, trạng thái dùng câu hỏi như thế nào.. - Ghi vở tên bài - Bắt thăm bài đọc -> Lên đọc + TLCH - Đọc yêu cầu + 3 tình huống - TLN2 - 3,4 cặp trình bày - Nhận xét + bổ sung cách đáp #. - TL - Đọc yêu cầu + nội dung các câu văn - TL - 1,2 hs nêu - Làm vào vở - 2,3 hs làm bảng nhóm - TL 1p 3, Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD: chuẩn bị bài ôn tiết 5 Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 33 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối HK II (Tiết 5) Ngày dạy : Thứ sỏu, / 5 / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 -> 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ 1phút; HS khá, giỏi đọc > 50 tiếng/ 1 phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời khen ngợi theo tình huống cho trước; biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao.. 2. Kĩ nắng: đọc và trả lời cõu hỏi, núi lời đỏp 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: vGiáo viên: Phiếu bài đọc; bảng phụ.... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 12p 10p 15p 1.Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * BT1: Ôn luyện tập đọc và HTL. * BT 2: Nói lời đáp * BT3: Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào... - Kết hợp vào bài mới - Nêu mục đích, yêu cầu. - Tổ chức cho HS bắt thăm bài đọc (khoảng 6,7 HS) - Theo dõi – Nx, đánh giá. ? Cần đáp lời khen ngợi với thái độ tn? * Hướng dẫn câu a: ? Bộ phận nào TLCH vì sao? -> GV gạch chân. - Yêu cầu hs đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân. - Yêu cầu hs tiến hành tương tự với các câu còn lại. ? Khi viết câu hỏi chú ý điều gì? ? Tác dụng của câu hỏi vì sao? -> KL: khi muốn hỏi về nguyên nhân, lí do dùng câu hỏi vì sao. - Ghi vở tên bài - Bắt thăm bài đọc -> Lên đọc + TLCH - Đọc yêu cầu + 3 tình huống - TLN2 - 3,4 cặp trình bày - Nhận xét + bổ sung cách đáp #. - TL - Đọc yêu cầu + nội dung các câu văn - TL - 1,2 hs nêu - Làm vào vở - 2,3 hs làm bảng nhóm - TL 1p 3, Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD: chuẩn bị bài ôn tiết 6 Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 34 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối HK II (Tiết 6) Ngày dạy : Thứ hai , / 5 / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 -> 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ 1phút; HS khá, giỏi đọc > 50 tiếng/ 1 phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời từ chối theo tình huống cho trước; tìm bộ phận TLCH để làm gì; điền đúng dấu chấm than, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn. 2. Kĩ nắng: đọc và trả lời cõu hỏi, núi lời đỏp, điền dấu 3.Thỏi độ : yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN lắng nghe tớch cực; KN kiờn định và KN đặt mục tiờu. II. Đồ dùng: vGiáo viên: Phiếu bài đọc; bảng phụ.... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động Dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 12p 10p 8p 6p 1.Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * BT1: Ôn luyện tập đọc và HTL. * BT 2: Nói lời đáp * BT3: Tìm bộ phận TLCH để làm gì? * BT4: Điền dấu chấm than / dấu phẩy vào - Kết hợp vào bài mới - Nêu mục đích, yêu cầu. - Tổ chức cho HS bắt thăm bài đọc (khoảng 6,7 HS) - Theo dõi – Nx, đánh giá. ? Cần đáp lời từ chối với thái độ tn? * Hướng dẫn câu a: ? Bộ phận nào TLCH để làm gì? -> GV gạch chân. - Yêu cầu hs gạch vào SGK ? Tác dụng của câu hỏi để làm gì? -> KL: khi muốn hỏi mục đích dùng câu hỏi để làm gì.. - Yêu cầu hs giải thích lí do vì sao điền dấu chấm than / dấu phẩy vào chỗ trống đó. -> KL tác dụng của dấu chấm than: đặt cuối các câu bộc lộ cảm xúc. - Ghi vở tên bài - Bắt thăm bài đọc -> Lên đọc + TLCH - Đọc yêu cầu + 3 tình huống - TLN2 - 3,4 cặp trình bày - Nhận xét + bổ sung cách đáp #. - TL - Đọc yêu cầu + nội dung các câu văn - TL - Làm vào SGK - 2,3 hs làm bảng nhóm - TL - Đọc yêu cầu + đoạn văn. - Làm vào SGK + 1 hs làm bảng phụ - Nhận xét - 1,2 HSG giải thích 1p 3, Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - DD: chuẩn bị bài ôn tiết 7 Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 34 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Bài : Ôn tập và kiểm tra cuối HK II (Tiết 7) Ngày dạy : Thứ hai, / 5 / 2018 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 -> 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 50 tiếng/ 1phút; HS khá, giỏi đọc > 50 tiếng/ 1 phút ); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời an ủi theo tình huống cho trước; dựa vào tranh kể lại được câu chuyện đúng ý và đặt tên cho câu chuyện vừa kể. 2. Kĩ nắng: đọc và trả

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docON TAP KII - TV.doc
Tài liệu liên quan