Giáo án Tin 12 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đặt câu hỏi: Hãycho biếtcác loạithao tácdữ liệu vàkểtên

ngôn ngữCSDL đượcsử dụng phổbiếnnhấthiệnnay?

Trả lời:

- Có2 loạithao tácdữ liệu: cậpnhật(nhập, sửa, xóadữ liệu) và

khai thác(sắp xếp, tìm kiếm, kết xuấtbáocáo)

- Ngôn ngữCSDL đượcsử dụng phổbiếnnhấthiệnnay là

SQL (Structured Query Language –ngônn ngữhỏicó cấutrúc).

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 8251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin 12 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp 12: Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. A. Mục đích và yêu cầu: 1. Về kiến thức:  Học sinh cần nắm được các chức năng, hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.  Học sinh thấy rõ vai trò của con người khi làm việc với một hệ cơ sở dữ liệu.  Biết được một số công việc cơ bản khi xây dựng một cơ sở dữ liệu cơ bản. 2. Về tư tưởng tình cảm:  Giúp học sinh hiểu hơn về môn học và thấy được vai trò to lớn của tin học trong lĩnh vực quản lý. B. Phương pháp, phương tiện: 1. Phương pháp:  Kết hợp các phương pháp dạy học với thực tế.  Kết hợp những kiến thức trong sách giáo khoa và những ví dụ thực tế. 2. Phương tiện:  Sách giáo khoa tin học lớp 12.  Vở ghi lý thuyết tin học lớp 12.  Sách tham khảo (nếu có). C. Tiến trình lên lớp và nội dung bài giảng: I. Ổn định lớp: (1’) Yêu cầu lớp trưởng ổn định lớp và báo cáo sĩ số. II. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ: (2’) 1. Kiểm tra bài cũ: Hỏi: Em hãy nêu khái niệm và phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu? 2. Gợi động cơ: Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu và biết rằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (hệ QTCSDL) là một phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của cơ sở dữ liệu. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu để biết được chức năng, hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đồng thời nắm được các bước xây dựng cơ sở dữ liệu. III. Nội dung bài học: STT Nội dung Hoạt động của thầy và trò T.gian 1 Đặt vấn đề Thuyết trình: Công việc quản lí là rất phổ biến, bất kỳ một tổ chức nào dù lớn hay nhỏ đều có nhu cầu quản lí. Việc lưu trữ và xử lí thông tin một cách chính xác, kịp thời chiếm vị trí quan trọng trong quản lí, điều hành của mọi tổ chức. Máy tính điện tử ra đời và phát triển đã trở thành một công cụ có khả năng lưu trữ dữ liệu khổng lồ, tốc độ truy xuất và xử lí rất nhanh. Do vậy cần phải tạo lập được các phương thức mô tả, các cấu trúc dữ liệu để có thể sử dụng máy tính trợ giúp đắc lực cho con người trong việc lưu trữ và khai thác thông tin. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ra đời và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đó. 2’ 2 Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu a) Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu: để thực hiện chức năng này, mỗi hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu b) Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu:  Cập nhật: nhập, sửa, xóa dữ liệu.  Khai thác: sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,... c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu: Thuyết trình: Nói chung, mọi hệ QTCSDL đều có thể cung cấp các chương trình nêu trên, nhưng các hệ QTCSDL khác nhau có chất lượng và khả năng khác nhau có chất lượng và khả năng khác nhau khi đáp ứng các nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, với một hệ QTCSDL dùng trên một máy tính cá nhân chỉ cung cấp những phương tiện bảo vệ dữ liệu, duy trì tính nhất quán dữ liệu, khôi phục dữ liệu một cách hạn chế. Trong khi đó, những hệ QTCSDL lớn, phục vụ nhiều lúc cho nhiều người dùng, ngoài các phương tiện kể trên còn có thể có thêm những chức năng khác như xử lí các truy cập đồng 10’  Phát hiện và ngăn chặn sự truy nhập không được phép. Chức năng này góp phần đáp ứng yêu cầu an toàn và bảo mật thông tin.  Duy trì tính nhất quán của dữ liệu.  Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời.  Khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm.  Quản lí các mô tả dữ liệu. thời… Các hệ QTCSDL luôn phát triển theo hướng đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của người dùng, bởi vậy các chức năng của hệ QTCSDL ngày càng được mở rộng. Đặt câu hỏi: Hãy cho biết các loại thao tác dữ liệu và kể tên ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến nhất hiện nay? Trả lời: - Có 2 loại thao tác dữ liệu: cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo) - Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là SQL (Structured Query Language – ngônn ngữ hỏi có cấu trúc). 3 Hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mỗi hệ QTCSDL là một phần mềm phức tạp gồm nhiều thành phần (môđun), mỗi thành phần có chức năng cụ thể, trong đó hai thành phần chính là bộ xử lý truy vấn (bộ xử lí yêu cầu) và bộ quản lí dữ liệu. Đặt câu hỏi: Dựa vào sơ đồ sau, em hãy cho biết sự tương tác của hệ QTCSDL với người dùng và với CSDL? Trả lời: Khi có yêu cầu của người dùng, 7’ Trình ứng dụng Truy vấn Bộ xử lí truy vấn Bộ quản lí dữ liệu Bộ quản lí tệp CSDL hệ QTCSDL sẽ gửi yêu cầu đó đến thành phần có nhiệm vụ thực hiện và yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa dữ liệu cần thiết. Các tệp tìm thấy được chuyển về cho hệ QTCSDL xử lí và kết quả được trả lại cho người dùng. 4 Vai trò của con người khi làm việc với hệ cơ sở dữ liệu. a) Người quản trị cơ sở dữ liệu: Là một người hay một nhóm người được trao quyền điều hành hệ cơ sở dữ liệu. b) Người lập trình ứng dụng: Công việc của người lập trình ứng dụng là đưa ra các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người dùng khi cơ sở dữ liệu đã được cài đặt. c) Người dùng (hay còn gọi là người dùng đầu cuối) là người có nhu cầu khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu. Đặt câu hỏi: Em hãy nêu vai trò của con người khi làmviệc với hệ CSDL ? Học sinh: Nghiên cứu sách giáo khoa và bài học để trả lời. 10’ 5 Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu:  Bước 1: Khảo sát  Bước 2: Thiết kế  Bước 3: Kiểm thử Đặt câu hỏi: Em hãy tìm hiểu trong sách giáo khoa và cho biết có mấy bước xây dựng CSDL? Nhiệm vụ của mỗi bước là gi? Trả lời: Có 3 bước xây dựng CSDL: - Bước 1: Khảo sát  Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí;  Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối lien hệ giữa chúng;  Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra; 10’  Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng. - Bước 2: Thiết kế  Thiết kế CSDL;  Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai;  Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng. - Bước 3: Kiểm thử  Nhập dữ liệu cho CSDL;  Tiến hành chạy thử các chương trình ứng dụng. D. Củng cố bài học (2’): Hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về hệ QTCSDL:  Các chức năng của hệ QTCSDL ;  Hoạt động của một hệ QTCSDL;  Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL;  Các bước xây dựng CSDL. E. Bài tập về nhà (1’):  Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 20.  Đọc và tìm hiểu bài học tiếp theo. F. Nhận xét và những hạn chế trong giờ giảng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf59451_giao_an_lop_12_6276_wPIYC_20140214100608.pdf
Tài liệu liên quan