Giáo án Tin học 11 tiết 16: Bài tập về cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Câu 2. (SGK/50)

Câu lệnh ghép: Là một câu lệnh được hợp nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm thực hiện thao tác gồm nhiều thao tác thành phần. Mỗi thao tác thành phần tương ứng với một câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép khác.

Câu 3. (SGK/51)

Var s: real; a, n: integer;

Begin

 Readln(a);

 S:=1.0/a; N:=1;

 While N<=100 do

 begin

 S:=S+1.0/(a+N);

 N:=N+1;

 end;

 Write(s);

 Readln;

End.

 

doc4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 11 tiết 16: Bài tập về cấu trúc rẽ nhánh và lặp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16 Ngày soạn: 11/11/2018 Tiết: 16 Ngày dạy: 26/11–2/12/2018 BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán. Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước for – do. Hiểu cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước while – do. 2. Về kĩ năng Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích một bài toán. Rèn luyện kĩ năng vận dụng linh hoạt trong việc lựa chọn cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp phù hợp để giải quyết yêu cầu bài toán đặt ra. 3. Về thái độ Tự giác, tích cực và chủ động trong học tập. 4. Năng lực hướng tới Vận dụng được các kiến thức đã học để giải các bài toán. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của bài chủ đề 3 và có nhu cầu tìm hiểu cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một bài toán cụ thể. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên và mong muốn tìm hiểu cách giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tế. Nội dung hoạt động Cấu trúc lặp có mấy dạng? Kể ra? Viết cú pháp lặp dạng tiến và lùi? Viết cú pháp lặp với số lần không biết trước? Viết chương trình in ra màn hình tổng các số nguyên dương lẻ 0 và n nhập từ bàn phím). - GV: Nhận xét, cho điểm. - GV: Dẫn dắt vào bài tập. - HS: Lắng nghe, ghi nhớ. 3.2. Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại các nội dung trọng tâm của chủ đề 3. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm, cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tế. Nội dung hoạt động 3.3.1. Hoạt động luyện tập Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung trình bày - Chiếu câu 1 và (?) Suy nghĩ và trả lời. - Gọi HS khác nhận xét. - Nhận xét, chốt nội dung, cho điểm. - Chiếu câu 3 và (?) Suy nghĩ và trả lời. - Gọi HS khác nhận xét. - Nhận xét, chốt nội dung, cho điểm. - Chiếu câu 3 và (?) Thảo luận nhóm và trả lời. - Gọi các nhóm treo kết quả. - Gọi các nhóm nhận xét xen kẽ. - Nhận xét, chốt nội dung, cho điểm. - Chạy chương trình. - Tóm tắt nội dung phần luyện tập. - Quan sát, suy nghĩ và trả lời. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, suy nghĩ và trả lời. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, thảo luận và trả lời. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ. Câu 1. (SGK/50) * Giống nhau: Đều là câu lệnh rẽ nhánh và khi gặp điều kiện nào đó thì chọn lựa thực hiện thao tác thích hợp. * Khác nhau: Trong câu lệnh If - then dạng thiếu, nếu điều kiện không đúng thì thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình, còn câu lệnh if- then dạng đủ, nếu điều kiện không đúng thì thực hiện công việc 2, sau đó mới thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình. Câu 2. (SGK/50) Câu lệnh ghép: Là một câu lệnh được hợp nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm thực hiện thao tác gồm nhiều thao tác thành phần. Mỗi thao tác thành phần tương ứng với một câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép khác. Câu 3. (SGK/51) Var s: real; a, n: integer; Begin Readln(a); S:=1.0/a; N:=1; While N<=100 do begin S:=S+1.0/(a+N); N:=N+1; end; Write(s); Readln; End. 3.3.2. Hoạt động vận dụng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung trình bày - Chiếu câu 4a và (?) Thảo luận nhóm làm bài. - Gọi các nhóm treo kết quả. - Gọi các nhóm nhận xét xen kẽ. - Nhận xét, chốt nội dung, cho điểm. - Chiếu câu 5a, gợi ý và (?) Thảo luận nhóm làm bài. - Gọi các nhóm treo kết quả. - Gọi các nhóm nhận xét xen kẽ. - Nhận xét, chốt nội dung, cho điểm. - Chiếu câu 6 và (?) xác định bài toán. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. (?) Thảo luận nhóm và xây dựng thuật toán. - Gọi các nhóm treo kết quả. - Gọi các nhóm nhận xét xen kẽ. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. (?) Dựa vào thuật toán, thảo luận và viết chương trình. - Gọi 1 nhóm làm nhanh nhất và một nhóm bất kì treo kết quả. - Gọi các nhóm nhận xét xen kẽ. - Nhận xét, chốt nội dung, cộng điểm. - Chạy chương trình. - Tóm tắt nội dung tiết học. - Quan sát, thảo luận làm bài. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, thảo luận làm bài. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi bài. - Quan sát, suy nghĩ và trả lời. - Lắng nghe, ghi chú. - Thảo luận xây dựng thuật toán. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi chú. - Quan sát, thảo luận và làm bài. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi chú. - Quan sát. - Lắng nghe, ghi nhớ. Câu 4 (SGK/51) a) If sqr(x)+sqr(y)<=1 then z:=sqr(x)+sqr(y) Else If y>=x then z:=x+y Else z:=0.5; Câu 5 (SGK/51) Var Y: real; N: integer; Begin Y:=0; For N:=1 to 50 do Y:=Y+N/(N+1); WriteY); Readln; End. Bài 6 (SGK/51) Var cho, ga: integer ; Begin For cho := 1 to 36 do If (2*(36 -cho)+4*cho) =100) then Write(‘So cho la’, cho, ‘ So ga la ‘, 36-cho); Readln; End. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động HS về nhà xem lại các bài tập và xem lại các nội dung của chủ đề 1, 2, 3. - Về nhà làm câu 4b, 5b, 7, 8. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai tap cd3_12465588.doc
Tài liệu liên quan