Giáo án Tin học 11 tiết 3: Câu hỏi và bài tập (trang 13)

3.2. Hình thành kiến thức

3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng

(1) Mục tiêu: Giúp học sinh có mong muốn tìm hiểu lý do tại sao phải xây dựng ngôn ngữ lập trình bậc cao, tại sao cần có chương trình dịch, có mấy loại chương trình dịch, sự khác nhau giữa các loại tên, viết được tên.

(2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

(5) Kết quả: Học sinh nêu được lý do tại sao phải xây dựng ngôn ngữ lập trình bậc cao, tại sao cần có chương trình dịch, có mấy loại chương trình dịch, sự khác nhau giữa các loại tên, viết đúng các loại tên.

 

doc4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 11 tiết 3: Câu hỏi và bài tập (trang 13), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3 Ngày soạn: 12/08/2018 Tiết: 3 Ngày dạy: 26/08–01/09/2018 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (TRANG 13) I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Biết một số khái niệm về lập trình, những đặc điểm chủ yếu của ngôn ngữ bậc cao. - Biết vai trò và phân loại chương trình dịch, khái niệm thông dịch và biên dịch. - Biết các thành phần và các quy định về các thành phần trong ngôn ngữ lập trình như: tên, hằng, biến, 2. Về kĩ năng - Viết hằng và tên đúng trong ngôn ngữ lập trình. 3. Về thái độ - Ham muốn học ngôn ngữ lập trình. 4. Năng lực hướng tới - Ham muốn học một ngôn ngữ lập trình cụ thể để có khả năng giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của chủ đề I và có nhu cầu vận dụng các kiến thức đã học để trả lời và làm các bài tập. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của GV và mong muốn vận dụng các kiến thức đã học để trả lời và làm các bài tập. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Kể tên các thành phần của ngôn ngữ lập trình? - Nêu các quy tắc đặt tên? Cho 2 ví dụ về tên đúng trong NNLT? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, đánh giá, cho điểm. (?) Hằng là gì? Trong ngôn ngữ lập trình thường có các loại hằng nào? Cho ví dụ cụ thể? - Gọi HS khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, đánh giá, cho điểm. - Dẫn dắt vào tiết học. - Gợi nhớ và trả lời. - Nhận xét, bổ sung. -Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ. - Gợi nhớ và trả lời. - Nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ. - Lắng nghe, ghi nhớ. - Kể tên các thành phần của ngôn ngữ lập trình? - Nêu các quy tắc đặt tên? Cho 2 ví dụ về tên đúng trong NNLT? - Hằng là gì? Trong ngôn ngữ lập trình chúng ta thường có các loại hằng nào? Cho ví dụ từng trường hợp cụ thể? 3.2. Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có mong muốn tìm hiểu lý do tại sao phải xây dựng ngôn ngữ lập trình bậc cao, tại sao cần có chương trình dịch, có mấy loại chương trình dịch, sự khác nhau giữa các loại tên, viết được tên. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh nêu được lý do tại sao phải xây dựng ngôn ngữ lập trình bậc cao, tại sao cần có chương trình dịch, có mấy loại chương trình dịch, sự khác nhau giữa các loại tên, viết đúng các loại tên. Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung trình bày - Chiếu nội dung câu hỏi 1. Giải thích câu hỏi và yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời. - Gọi hai nhóm làm nhanh và hai nhóm bất kỳ treo kết quả. - Gọi các nhóm khác nhận xét. - Nhận xét, chốt đáp án và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. (?) Nhắc lại khái niệm chương trình dịch và cho biết tại sao cần phải có chương trình dịch? - Nhận xét, giải thích rõ hơn vì sao phải có chương trình dịch. - Chiếu nội dung câu hỏi 3. Giải thích câu hỏi và yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời. - Gọi hai nhóm làm nhanh và hai nhóm bất kỳ treo kết quả. - Gọi các nhóm khác nhận xét. - Nhận xét, chốt đáp án và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. (?) Đọc câu hỏi 4 và suy nghĩ trả lời. - Nhận xét, chốt đáp án. - Cho một số ví dụ về 2 loại tên này. (?) Nhắc lại các quy tắc đặt tên trong Pascal? - Nhận xét, sau đó yêu cầu học sinh lên bảng cho 3 ví dụ. - Nhận xét, cho điểm. (?) Quan sát cau hỏi 6 và thảo luận nhóm trả lời. - Gọi hai nhóm làm nhanh và hai nhóm bất kỳ treo kết quả. - Gọi các nhóm khác nhận xét. - Nhận xét, chốt đáp án và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Tóm tắt nội dung tiết học. - Đọc câu hỏi, thảo luận nhóm và đưa ra câu trả lời. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi bài. - Nhớ lại bài cũ và trả lời. - Nghe giải thích và ghi bài. - Đọc câu hỏi, thảo luận nhóm và đưa ra câu trả lời. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi bài. - Nhớ lại bài cũ và trả lời. - Lắng nghe và ghi bài. - Trả lời. - Lắng nghe, lên bảng viết đáp án. - Lắng nghe, sửa bài. - Đọc câu hỏi, thảo luận nhóm và đưa ra câu trả lời. - Treo kết quả. - Nhận xét. - Lắng nghe, ghi bài. - Lắng nghe, ghi nhớ. Câu 1: Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao? Người ta xây dựng ngôn ngữ lập trình bậc cao vì: + Gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, thuận tiện cho đông đảo người lập trình. + Không phụ thuộc loại máy, cùng một chương trình thực hiện trên nhiều loại máy khác nhau. + Dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và dễ nâng cấp. + Ngôn ngữ lập trình bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiểu dữ liệu, cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán. Câu 2: Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch? + Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy. + Chúng ta cần sử dụng chương trình dịch vì: + Chương trình dịch có khả năng chuyển từ chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao thành chương trình thực hiện trên máy tính. + Chương trình dịch có thể phân tích cú pháp và tổng hợp. Câu 3: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? - Trình biên dịch duyệt, kiểm tra phát hiện lỗi, xác định chương trình nguồn có dịch được không, dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy tính và có thể lưu trữ lại để sử dụng những lần sau. - Trình thông dịch lần lượt dịch các câu lệnh sang ngôn ngữ máy rồi thực hiện ngay câu lệnh vừa dịch hoặc báo lỗi nếu không dịch được. Câu 4: Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn? - Tên dành riêng không được dùng khác với ý nghĩa đã xác định, tên chuẩn có thể dùng với ý nghĩa khác. Câu 5: Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal? - Ví dụ : baitap1, ptb_2, vidu1 Câu 6: Chỉ ra các hằng sai trong các hằng đã cho và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp. c/ 6,23 phải thay dấu phẩy bằng dấu chấm; e/ A20 tên chưa rõ giá trị vì nếu là hằng xâu phải có (‘A20’). g/ 4+6 cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal. i/ ‘TRUE’ hiểu đây là hằng xâu chứ không là hằng lôgic. h/ ‘C sai vì hằng xâu thiếu dấu nháy đơn ở phía sau. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động HS về nhà xem lại bài, xây dựng sơ đồ logic cho chủ đề 2, sơ đồ tư duy cho bài 3, 4, 5. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCAU HOI VA BAI TAP TRANG 13_12531788.doc
Tài liệu liên quan