Giáo án Tin học 12 tiết 8 - §4: Cấu trúc bảng

a)Tạo cấu trúc bảng

Bước 1: Chọn Tables trong bảng chọn đối tượng

 Cách 1: nháy đúp vào Creat table in Design view

 Cách 2: Nháy vào nút lệnh , rồi nháy đúp vào Design View (hoặc nháy vào Design View → OK)

Bước 2:

- Gõ tên trường vào cột Field Name,

- Chọn kiểu dữ liệu của trường trong cột Data Type

- Mô tả trường trong cột Description

- Lựa chọn tính chất của trường trong phần Field Properties

* Để thay đổi tính chất của một trường

• Nháy chuột vào dòng định nghĩa trường → các tính chất của trường tương ứng sẽ xuất hiện trong phần Field Properties ở nửa dưới của cửa số cấu trúc bảng.

• Thực hiện các thay đổi cần thiết

 

doc4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 12 tiết 8 - §4: Cấu trúc bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§4. CẤU TRÚC BẢNG Ngày soạn: 02/10/2015 Số tiết: 1 tiết Tiết theo phân phối chương trình: 8 1. Mục tiêu: 1.1. Kiến thức: Sau bài học sinh đạt được: Hiểu được các khái niệm chính trong cấu trúc bảng gồm: trường, bản ghi. kiểu dữ liệu. Biết khái niệm khoá chính. 1.2. Kỹ năng: Biết cách tạo, sửa và lưu cấu trúc bảng, nhập dữ liệu vào bảng, cập nhật dữ liệu. Thực hiện được việc chỉ định một trường làm khoá chính. 1.3. Thái độ: HS hứng thú khi giải quyết một bài toán quản lý trong thực tế bằng một hệ QT CSDL 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 2.1. Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị giáo án, SGK, STK, SBT, máy tính, máy chiếu nếu cần 2.2. Chuẩn bị của HS: Chuẩn bị trước bài học ở nhà 3. Tổ chức các hoạt động học tập: 3.1. Ổn định lớp: (1 phút) 3.2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút) 1. Nêu khái niệm Access? Các khả năng chính của Access? 2. Cách khởi động Access? có mấy đối tượng chính trong Access? Kể tên? 3.3. Tiến trình bài học: Tiết 8: CẤU TRÚC BẢNG Hoạt động 1: Tìm hiểu các khái niệm chính (7 phút) a. Phương pháp: Thuyết trình, phát vấn b. Hình thức tổ chức hoạt động: GV thuyết trình, HS trả lời và ghi nhớ. Hoạt động của GV và HS Nội dung Bước 1. GV thuyết trình và chiếu một bảng (Bảng HOC_SINH)ở chế độ trang dữ liệu đã nhập dữ liệu sẵn: Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng các bảng, gồm các cột và các hàng. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Các bảng chứa toàn bộ dữ liệu mà người dùng cần để khai thác. Bước 2. HS quan sát và ghi nhớ Bước 3. GV: Hãy nêu các thành phần trong bảng Bước 4. HS trả lời Bước 5. GV chiếu cho HS quan sát màn hình khi tạo cấu trúc bảng ta cần chọn các kiểu dữ liệu kèm với việc giới thiệu các kiểu DL cơ bản Các thành phần trong bảng Trường – field: Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Ví dụ: trường sobd Bản ghi – record: mỗi bản ghi là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lý. Ví dụ: bản ghi Kiểu dữ liệu – DataType: là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tạo và sửa cấu trúc bảng (25hút) a. Phương pháp: Thuyết trình, phát vấn b. Hình thức tổ chức hoạt động: GV thuyết trình, HS trả lời và ghi nhớ. Hoạt động của GV và HS Nội dung Bước 1. GV thuyết trình Chúng ta đã biết các cách tạo một đối tượng mới trong Access (có 3 cách tạo), song với bảng cô chỉ hướng dẫn các em tạo bảng bằng cách tự thiết kế. (GV chiếu và thực hiện mẫu cho HS quan sát) Bước 2. HS quan sát và ghi chép Bước 3. GV: Sau khi tạo bảng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tính chất của một trường, chọn khóa chính cho bảng, cuối cùng là lưu lại cấu trúc bảng GV cung cấp cho HS cách thực hiện, khái niệm khóa chính (như cột bên) - GV chiếu và thực hiện mẫu cho HS quan sát. Bước 4. HS quan sát và ghi chép Bước 5. GV: Trong một số trường hợp sau khi tạo bảng xong chúng ta phát hiện thấy cần phải thay đổi lại một số thành phần hay vị trí, thứ tự các cột thì ta hoàn toàn có thể thay đổi lại GV cung cấp cho HS cách thực hiện như cột bên (GV chiếu và thực hiện mẫu cho HS quan sát) Bước 6. HS quan sát và ghi chép Bước 7: GV chú ý cho HS Chú ý: sau khi bảng đã được tạo, cần nhập dữ liệu cho bảng a)Tạo cấu trúc bảng Bước 1: Chọn Tables trong bảng chọn đối tượng Cách 1: nháy đúp vào Creat table in Design view Cách 2: Nháy vào nút lệnh , rồi nháy đúp vào Design View (hoặc nháy vào Design View → OK) Bước 2: - Gõ tên trường vào cột Field Name, - Chọn kiểu dữ liệu của trường trong cột Data Type - Mô tả trường trong cột Description - Lựa chọn tính chất của trường trong phần Field Properties * Để thay đổi tính chất của một trường Nháy chuột vào dòng định nghĩa trường → các tính chất của trường tương ứng sẽ xuất hiện trong phần Field Properties ở nửa dưới của cửa số cấu trúc bảng. Thực hiện các thay đổi cần thiết * Chỉ định khoá chính + Khoá chính của bảng – là một số tối thiểu các trường, sao cho mỗi bộ giá trị của các trường trong khoá chính sẽ xác định duy nhất một bản ghi. * Cách xác định khoá chính Chọn trường làm khoá chính. Nháy nút hoặc chọn lệnh Edit ® Primary Key * Lưu trữ cấu trúc bảng Bước 1: Chọn lệnh File ® Save hoặc nháy nút lệnh Bước 2: Gõ tên bảng vào ô Table Name trong hộp thoại Save as Bước 3: Nháy nút OK hoặc nhấn phím Enter b. Thay đổi cấu trúc bảng ( 10 phút) * Thay đổi thứ tự các trường Chọn trường muốn thay đổi vị trí, nhấn chuột và giữ. Khi đó Access sẽ hiển thị một đường nhỏ nằm ngang ngay trên trường được chọn. Di chuyển chuột, đường nằm ngang đó sẽ cho biết vị trí mới của trường. Thả chuột khi đã di chuyển trường đến vị trí mong muốn. * Thêm trường Chọn Insert ® Row hoặc nháy nút lệnh Gõ tên trường, chọn kiểu dữ liệu, mô tả và xác định các tính chất của trường. * Xoá trường Chọn trường muốn xoá. Chọn Edit ® Delete Row hoặc nháy nút lệnh * Thay đổi khoá chính Chọn trường muốn chỉ định là khoá chính. Nháy nút hoặc chọn lệnh Edit ® Primary key Chú ý: sau khi thay đổi cấu trúc bảng phải được lưu trữ bằng lệnh File ®Save (hoặc nháy nút lệnh ). Nếu muốn lưu với một tên khác thì chọn lệnh File ® Save as c. Xoá và đổi tên bảng * Xoá bảng Chọn tên bảng trong trang bảng. Nháy nút hoặc chọn lệnh Edit ® Delete Lựa chọn nút lệnh trong hộp thoại ( Yes - chấp nhận xoá, No - không xóa) * Đổi tên bảng Chọn bảng. Chọn lệnh Edit ‘ ® Rename (hoặc nháy 1 lần vào tên bảng, nháy tiếp 1 cái trên tên bảng) Khi tên bảng có viền khung là đường nét liền (Ví dụ: ), gõ tên mới cho bảng, rồi nhấn phím Enter. 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập (5 phút) 4.1. Tổng kết: . - GV nhấn mạnh lại: Khái niệm bảng (Bảng gồm các hàng và các cột, là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Các bảng chứa toàn bộ dữ liệu mà người dùng cần để khai thác), các thành phần của bảng; Khái niệm khóa chính của bảng: là một số tối thiểu các trường, sao cho mỗi bộ giá trị của các trường trong khoá chính sẽ xác định duy nhất một bản ghi. 4.2. Hướng dẫn học tập: - Các em về nhà học lại bài cũ, làm các bài tập 4, 5, 6 trang 13 trong SGK và đọc trước bài tập và thực hành 2.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 4 Cau truc bang_12529245.doc
Tài liệu liên quan