Giáo án Tin học 4 - Tuần 30 - Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

TUẦN 30 – Tiết 60

BÀI 3: LỆNH VIẾT CHỮ, TÍNH TOÁN(Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

- Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo.

- Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 06/12/2018 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 4 - Tuần 30 - Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 30 – Tiết 59 BÀI 3: LỆNH VIẾT CHỮ, TÍNH TOÁN(Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. - Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra: - Em hãy nêu các lệnh để điều khiển Rùa vẽ hình vuông cạnh 100 đơn vị. - Nhận xét. 3. Bài mới: a. Hoạt động 1: Các lệnh em đã biết TT Lệnh đầy đủ Lệnh viết tắt Hành động của rùa 1 ForwarD n FD n Tiến về phía trước n bước 2 BacK n BK n Lùi lại n bước 3 RighT n RT k Quay phải k độ 4 LefT k LT k Quay trái k độ 5 PenUp PU Nhấc bút 6 PenDown PD Hạ bút 7 ClearSreen CS Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi 8 Clean Xóa màn hình, Rùa vẫn ở vị trí hiện tại. 9 HideTurtle HT Rùa ẩn mình 10 ShowTurtle ST Rùa hiện hình 11 Home Về vị trí xuất phát - Hãy điền hành động của Rùa vào ô trống -Gọi lần lượt từng hs lên điền kết quả b. Hoạt động 2: Lệnh viết chữ - Hướng dân học sinh các sử dụng câu lệnh để viết chữ. Label [Noi dung] Label: tên lệnh Noi dung: nội dung cần viết. - Khi viết chữ cần chú ý hướng của chữ viết. - Làm mẫu viết chữ trong Logo Lệnh Kết quả Label [Logo viet chu] Rùa viết ra dòng chứ: ... Hướng của chữ: ... Bắt đầu từ vị trí: ... - Muốn chữ nằm ngang cần phải thêm lệnh rt 90 cho Rùa quay c. Hoạt động 3: Lệnh thực hiện phép tính - Câu lệnh Print dùng để thực hiện phép tính trong Logo. - Kết quả phép tính hiển thị ở ngăn chứa lệnh. d. Hoạt động 4: Chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ. - Hướng dẫn hs cách chọn phông chữ, kiễu chữ, cỡ chữ - Chọn Set à Label Font Chọn phông chữ Chọn kiểu chữ Chọn cỡ chữ - Gọi 1 HS làm - Câu lệnh của Rùa: fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90. - Nhận xét, lắng nghe - Lắng nghe - Điền hành động của Rùa - Lên bảng điền kết quả - Lắng nghe - Quan sát và điền kết quả quan sát vào chỗ trống trang 108 SGK Lệnh Kết quả Label [Logo viet chu] Rùa viết ra dòng chứ: Logo viet chu Hướng của chữ: Dọc theo hướng của Rùa Bắt đầu từ vị trí: Của Rùa - Lắng nghe - Quan sát - Lắng nghe. - Lắng nghe - Quan sát - Lên bảng làm IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới TUẦN 30 – Tiết 60 BÀI 3: LỆNH VIẾT CHỮ, TÍNH TOÁN(Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. - Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra: - Em hãy nêu lệnh dùng để viết chữ trong logo, cần chú ý gì khi viết chữ? - Nhận xét. 3. Bài mới: a. Hoạt động 1: Thực hành 1. Viết lệnh để Rùa viết chữ 2. Sử dụng câu lệnh tính toán -Dùng câu lệnh Print để thực hiện các phép tính, sau đó điền kết quả vào trang 110 SGK b. Hoạt động 2: Ứng dụng, mở rộng - Chọn phông chữ, màu chữ, để hiển thị theo mẫu: - Câu lệnh viết chữ: Label [noi dung] - Nhận xét, lắng nghe - Vào vị trí thực hành theo nhóm - Lệnh viết chữ: * Label [TOI YEU VIET NAM] * RT 90 Label [ Chao cac ban] * Label [THU DO HA NOI] RT 90 Label [THU DO HA NOI] - Dùng câu lệnh Print để tính toán - Áp dụng các câu lệnh đã học và chon màu, cỡ chữ để điều khiển Rùa vẽ hình. IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxCD5 Bai 3 Lenh viet chu tinh toan_12320296.docx
Tài liệu liên quan