Giáo án Tin học 6 - Ôn tập học kì I

 HĐ 3:

*HS HS đọc

(TLHDH-Tr 3)

-Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn

 - HS nhận biết được 3 dạng thông tin cơ bản.

- Nhận biết được các đơn vị thông tin thường dùng.

3) Khả năng của máy tính.

 HĐ 4:

*HS đọc

(TLHDH-Tr 16)

-Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn. - HS hiểu rõ những khả năng của máy tính và vận dụng vào từng trường hợp cụ thể.

*Gv y/c hs chốt và nhấn mạnh những nội dung đã trả lời.

4) Cấu trúc của máy tính

 HĐ 5:

*HS đọc

(TLHDH-Tr 22)

-Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn.

 - HS nhận biết được cấu trúc, các bộ phận cơ bản của máy tính và nêu được chức năng của chúng.

*Gv y/c hs chốt và nhấn mạnh những nội dung đã trả lời.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 - Ôn tập học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17 Tiết 33, 34 Ngày soạn: 09/12/2015 Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KÌ I (2 tiết) A. MỤC TIÊU: Như tài liệu HD học Tin học 6 - Trang 3, 12, 16, 22, 30, 36, 44, 50, 60, 65, 70, 73, 77, 83, 89. Năng lực hướng tới: NL CNTT-TT. B. KẾ HOẠCH PHÂN CHIA BÀI DẠY: Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục 6. Tiết 2: Từ Mục 7, đến hết mục 9. C. CHUẨN BỊ: Thầy : Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp. Trò : Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tiết trước. Đọc trước bài học trong TLHDH - Trang 96. D. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: HĐ của học sinh Định hướng hoạt động của giáo viên HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC -Hs ổn định trật tự. -Hội đồng tự quản báo cáo tình hình lớp: sĩ số, trang phục, ... A-HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Giới thiệu chủ đề bài học HĐ 1: *Thảo luận, Làm quen với tin học và máy tính. -Quan sát các nhóm hs làm việc. -Hd các nhóm hs thảo luận và trả lời về những nội dung về tin học và máy tính -Gọi đại diện một vài nhóm hs cho ý kiến *KQ: B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 1) Thông tin và tin học HĐ 2: *HS vận dụng được 3 hoạt động thông tin. - Học sinh nhận biết được hoạt động thông tin của con người gồm ba bước nhận biết được thông tin vào và ra trong từng trường hợp cụ thể. 2) Các dạng thông tin HĐ 3: *HS HS đọc (TLHDH-Tr 3) -Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn - HS nhận biết được 3 dạng thông tin cơ bản. - Nhận biết được các đơn vị thông tin thường dùng. 3) Khả năng của máy tính. HĐ 4: *HS đọc (TLHDH-Tr 16) -Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn. - HS hiểu rõ những khả năng của máy tính và vận dụng vào từng trường hợp cụ thể. *Gv y/c hs chốt và nhấn mạnh những nội dung đã trả lời. 4) Cấu trúc của máy tính HĐ 5: *HS đọc (TLHDH-Tr 22) -Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn. - HS nhận biết được cấu trúc, các bộ phận cơ bản của máy tính và nêu được chức năng của chúng. *Gv y/c hs chốt và nhấn mạnh những nội dung đã trả lời. 5) Các thiết bị ra/vào. HĐ 6: *HS đọc (TLHDH-Tr 30) -Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn. - HS nhận biết được các thiết bị ra/ vào phổ biến, nhận biết được các thiết bị lưu trữ. *Gv y/c hs chốt và nhấn mạnh những nội dung đã trả lời. 6) Phần mềm. HĐ 7: *HS đọc (TLHDH-Tr 77) -Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn. - HS biết khái niệm phần mềm, HĐH, phần mềm úng dụng. - HS hiểu được chức năng của H ĐH và phần mềm ứng dụng, phân biệt được 2 loại phần mềm này. *Gv y/c hs chốt và nhấn mạnh những nội dung đã trả lời. 7) Bài thực hành 1,2. HĐ 8: *HS đọc và làm theo (TLHDH-Tr 36,44) -Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn. - HS biết sử dụng chuột và làm quen với máy tính. 8) Bài thực hành 3,4,5,6. HĐ 9: *HS đọc và làm theo (TLHDH-Tr 60,65,70,73) -Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn. - HS làm luyện gõ bàn phím theo các mức độ, trung bình , nâng cao và chơi trò chơi luyện gõ bàn phím. 9) Bài thực hành số 7. HĐ 10: *HS đọc và làm theo (TLHDH-Tr 89) -Đọc nội dung trong TLHDH kết hợp nghe gv hướng dẫn. - HS tìm hiểu một số phần mềm ứng dụng trên máy C - HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HĐ 11: *HS làm theo Gv HD - HS ôn tập lại các bài đã học. D – HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG * HS làm theo GV HD -HS thực hành trên máy để tim hiểu các thông tin về máy tính và các phần mềm ứng dụng. Củng cố: HS nhắc lại các nội dung vừa ôn tập. Hướng dẫn học ở nhà: Tìm hiểu thêm các mục trong TLHDH. Tự tìm hiểu, thực hành với các nội dung đã học. Chuẩn bị cho tiết sau Kiểm tra một tiết. NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM Lạc Đạo, ngày 12 tháng 12 năm 2015 Người kiểm tra kí duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTin hoc 6-VNEN - Tuan 17.doc
Tài liệu liên quan