Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 28 - Trường TH2 thị trấn Năm Căn

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Làm quen với logo. Biết dùng câu lệnh trong logo để diều khiển rùa di chuyển trên màn hình. Biết cách sử dụng các câu lệnh để điều khiển rùa vẽ các hình đơn giản. Biết cách thay đổi màu sắc, vị trí bút vẽ.

2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh điều khiển rùa. Thực hiện được câu lệnh để ràu vẽ hình trên logo.

3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc12 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 28 - Trường TH2 thị trấn Năm Căn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 28 Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2018 Tiết 55,56 Ngày soạn: 26/03/2018 Ngày dạy: TIN HỌC LỚP 3 CHỦ ĐỀ 4: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tạo được trang trình chiếu mới, xóa tang trình chiếu đã có. Soạn được nội dung đợn giản vào bài trình chiếu. Lưu được bài trình chiếu đã soạn vào thư mục máy tính. 2. Kĩ năng: Học sinh gõ được các câu Tiếng Việt, soạn nội dung vào trang trình chiếu tương tự như khi soạn thảo văn bản trên Word. 3. Thái độ: HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ : - Ổn định lớp. - Kiểm tra sĩ số. 2. Các hoạt động: a. Giới thiệu phần mềm: - Power Point là phần mềm giúp em tạo ra các trang trình chiếu sinh động hấp dẫn trên máy tính. - Để khởi động phần mềm em chọn . Bảng chọn Trang trình chiếu thu nhỏ Vùng soạn thảo - Giao diện chính của phần mềm. - HS thực hành khởi động phần mềm. Quan sát giao diện của phần mềm. So sánh sự giống và khác nhau giữa Power Point và Word. - Gv nhận xét chung. b. Soạn tiêu đề, nội dung vào trang trình chiếu: Vùng soạn tiêu đề Vùng soạn nội dung - Cách gõ nội dung trong phần mềm Power Point tương tự cách gõ nội dung trong phần mềm Word. - Soạn tiêu đề: SOẠN TRANG TRÌNH CHIẾU. - Soạn nội dung: Bài trình chiếu gồm nhiều trang, mỗi trang gồm hai phần chính. - HS thực hành soạn tiêu đề và nội dung cho bài trình chiếu. - GV quan sát và nhận xét. c. Thêm mới một trang trình chiếu: - Trong thẻ Home, nháy chọn nút lệnh để tạo trang trình chiếu mới. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. c. Xóa trang trình chiếu: - Nháy nút phải chuột vào trang trình chiếu cần xóa. Chọn Delete Slide. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. * Chú ý: để lưu bài trình chiếu, em thực hiện tương tự như lưu bài soạn thảo trong phần mềm Word. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học - Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe, trật tự. - HS lắng nghe - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tạo được trang trình chiếu mới, xóa tang trình chiếu đã có. Soạn được nội dung đợn giản vào bài trình chiếu. Lưu được bài trình chiếu đã soạn vào thư mục máy tính. 2. Kĩ năng: Học sinh gõ được các câu Tiếng Việt, soạn nội dung vào trang trình chiếu tương tự như khi soạn thảo văn bản trên Word. 3. Thái độ: HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ : - Em hãy nếu cách khởi động phần mềm trình chiếu. - Em hãy tạo một trang trình chiếu. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - Soạn bài trình chiếu có chủ đề “ Cây và hoa”. + Mở phần mềm Power Point. + Tạo hai trang trình chiếu. Trang 1: Tiêu đề: Thân cây và rễ cây. Nội dung: Tóm tắt nội dung. Trang 2: Tiêu đề: Lá cây và hoa quả. Nội dung: Tóm tắt nội dung. + Lưu bài trình chiếu vào máy. - HS tiến hành làm bài thực hành vào máy. - Gv nhận xét chung. VD: b. Hoạt động 2 : - Em thực hiện những yêu cầu sau: + Mở phần mềm Power Point. + Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N. + Gõ nội dung tùy ý vào trang trình chiếu. + Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S. + Đặt tên cho bài trình chiếu rồi lưu vào máy tính. - Giải thích ý ngãi của hai thao tác nhấn tổ hợp phím Ctrl + N và Ctrl + S. - HS nhận xét. - Gv nhận xét chung. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học - Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 5 CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI LOGO BÀI 1: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Làm quen với logo. Biết dùng câu lệnh trong logo để diều khiển rùa di chuyển trên màn hình. Biết cách sử dụng các câu lệnh để điều khiển rùa vẽ các hình đơn giản. Biết cách thay đổi màu sắc, vị trí bút vẽ. 2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh điều khiển rùa. Thực hiện được câu lệnh để ràu vẽ hình trên logo. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Ổn định lớp. - Kiểm tra sĩ số. 2. Các hoạt động: a. Giới thệu phần mềm: - Nháy đúp vào biểu tượng logo trên màn hình nền. - Xuất hiện màn hình chính. * Khi Rùa di chuyển trên sân chơi sẽ để lại dấu vết trên đường đi. Em có thể điều khiển chú ràu bằng các câu lệnh. - Cửa sổ lệnh. * Để điều khiển rùa, bạn gõ lệnh vào ngăn gõ lệnh rồi nhấn Enter - GV nhận xét. b. Cách ra lệnh cho rùa: - Gõ lệnh vào ngăn gõ lệnh. + FD n: tiến về phía trước n bước. + RT n: Xoay phải n độ. + Home: Về vị trí xuất phát. + CS: Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi. VD: gõ lệnh sau và quan sát kết quả. FD 100 RT 90 FD 100 LT 90 FD 100 * Nhận xét: rùa đường đi của rùa Sân chơi của rùa Một số lệnh chỉ có phần chữ (ví dụ CS, HOME) Một số lệnh có cả phần chữ và phần số. Phần chữ và phần số cách nhau một dấu cách (ví dụ FD 100, RT 90) Các chữ trong lệnh không phân biệt chữ hoa, chữ thường (ví dụ: home, Home, HOME). 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe khởi động phần mềm theo hướng dẫn của GV - Học sinh quan sát. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe, làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CHỦ ĐỀ 5: THẾ GIỚI LOGO BÀI 1: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Làm quen với logo. Biết dùng câu lệnh trong logo để diều khiển rùa di chuyển trên màn hình. Biết cách sử dụng các câu lệnh để điều khiển rùa vẽ các hình đơn giản. Biết cách thay đổi màu sắc, vị trí bút vẽ. 2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh điều khiển rùa. Thực hiện được câu lệnh để ràu vẽ hình trên logo. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Ổn định lớp. - Kiểm tra sĩ số. 2. Các hoạt động: a. Chọn bút, màu vẽ: - Em thực hiện thao tác chọn màu bút vẽ thoe hướng dẫn. + Bước 1: Chọn Set rồi chọn Pen Color. + Bước 2: Chọn màu từ cửa sổ Pencolor rồi nhấn OK. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. b. Hoạt động thực hành: - Viết các lệnh điều khiển rùa thực hiện các công việc sau: + Về vị trí xuất phát + Xóa toàn bộ sân chơi. + Vẽ hình chữ nhật có chiều rộng 50 bước, chiều dài 100 bước. HOME CS FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 - Viết các lệnh điều khiển rùa thực hiện các công việc sau: + Về vị trí xuất phát + Xóa toàn bộ sân chơi. + Vẽ hình vuông có chiều dài cạnh là 150 bước. HOME CS FD 150 RT 90 FD 150 RT 90 FD 150 RT 90 FD 150 RT 90 - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. b. Hoạt động ứng dụng mở rộng: - Vẽ đường đi của rùa theo các lệnh cho trước a, FD 40 RT 90 FD 40 RT 90 FD 40 RT 90 FD 40 b, FD 60 RT 90 FD 60 RT 90 FD 60 RT 90 FD 60 - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. 3. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe, trật tự. - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 5 CHỦ ĐỀ 5: EM HỌC NHẠC BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM MUSESCORE (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Làm quen với giao diện phần mềm musescode. Biết cách mở và nghe một bài nhạc có sẵn từ thu mục máy tính. 2. Kĩ năng: HS nắm được cách khởi động phần mềm. Biết cách chọn và chơi với một bản nhạc có sẵn trên máy với phần mềm musescode. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Ổn định. 2. Các hoạt động: a. Làm quen với trò chơi: - Musecode là phần mềm dùng để học nhạc, học hát, sáng tạo nhạc, ghi bản nhạc, chơi đàn.... - Biểu tượng của phần mềm musescode: - Giao diện chính của chương trình: Nháy chuột vào đây để tạo bản nhạc mới Nháy chuột vào đây để mở bản nhạc đã có sẵn từ máy tính - Thanh công cụ của phần mềm chứa các nốt nhạc. - Các bảng công cụ - Phần hiển thị bản nhạc b. Mở bản nhạc đã có sẵn: - HS nháy chọn mở bản nhạc đã có sẵn ở cửa sổ trung tâm khởi tạo. Chọn nơi lưu bản nhạc Chọn bản nhạc muốn chơi Chọn open để mở bản nhạc . - Bản nhạc được mở có giao diện như hình dưới. - HS nhấn vào biểu tượng Play để chơi bản nhạc đó. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - HS quan sát giao diện. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CHỦ ĐỀ 5: EM HỌC NHẠC BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM MUSESCORE (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Làm quen với giao diện phần mềm musescode. Biết cách mở và nghe một bài nhạc có sẵn từ thu mục máy tính. 2. Kĩ năng: HS nắm được cách khởi động phần mềm. Biết cách chọn và chơi với một bản nhạc có sẵn trên máy với phần mềm musescode. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: -Em hãy nhắc lại cách mở một bản nhạc có sẵn trong phần mềm musescode. - Ổn định. 2. Các hoạt động: a. Nhắc lại cách mở bản nhạc đã có sẵn: - HS nháy chọn mở bản nhạc đã có sẵn ở cửa sổ trung tâm khởi tạo. . - Bản nhạc được mở có giao diện như hình dưới. - HS nhấn vào biểu tượng Play để chơi bản nhạc đó. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. b, Hoạt động thực hành: - Gv hướng dẫn học sinh mở bài tập đọc nhạc có sẵn, chơi, nghe và hát theo. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. - Gv hướng dẫn học sinh mở bài tập đọc nhạc có sẵn nghe và đoán tên bài hát. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe Năm Căn, ngày tháng. năm 2018 KÍ DUYỆT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an tuan 28 SHD tin hoc lop 345 nam 20172018_12319338.doc
Tài liệu liên quan