Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 12

I. MỤC TIÊU:

- HS ôn lại:

+ Cách ngồi và nhìn đúng tư thế.

+ Cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím.

+ Quy tắc gõ các phím ở hàng cơ sở, hàng trên và hàng dưới.

- Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 Ngày soạn: 17/11/2017 Tiết 23 Ngày dạy: 21/11/2017 Bài 1: TậP Gõ CáC PHíM ở HàNG dưới I. Mục tiêu: - HS biết cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. - HS ngồi và nhìn đúng tư thế. - HS biết được quy tắc gõ các phím ở hàng dưới. - Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nêu cách gõ các phím ở hàng dưới? 3. Bài mới: Họat động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2. Tập gõ với phần mềm Mario: - Các bước để tập gõ với phần mềm Mario: + Nháy chuột tại mục Lessons trên màn hình chính của Mario. + Nháy chuột tại mục Add Bottom Row để tập gõ các phím đã học và các phím thuộc hàng dưới. + Nháy chuột vào khung tranh số 1 để chọn bài tập gõ tương ứng. + Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario. - GV yêu cầu HS khởi động phần mềm Mario và tập gõ phím với phần mềm Mario. 2. Tập gõ với phần mềm Mario: HS chú ý lắng nghe. - HS khởi động phần mềm Mario và tập gõ bàn phím. IV. củng cố: HS nêu lại cách gõ các phím ở hàng dưới. V. hướng dẫn về nhà: -------------------------------------------------------- Tuần 12 Ngày soạn: 17/11/2017 Tiết 24 Ngày dạy: 23/11/2017 Luyện gõ và kiểm tra bài số 3 I. Mục tiêu: - HS ôn lại: + Cách ngồi và nhìn đúng tư thế. + Cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. + Quy tắc gõ các phím ở hàng cơ sở, hàng trên và hàng dưới. - Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * HĐ 1 (10 phút): - Em hãy nêu cách đặt tay đúng cách trên bàn phím? - Em hãy nêu quy tắc gõ các phím ở hàng cơ sở? - Em hãy nêu quy tắc gõ các phím ở hàng trên? - Em hãy nêu quy tắc gõ các phím ở hàng dưới? * HĐ 2 (15 phút): Yêu cầu HS khởi động phần mềm tập gõ Mario để tập gõ các phím đã học. HS chọn Lessons / Add Bottom Row * HĐ 3 (15 phút): Bài kiểm tra số 3: HS khởi động phần mềm soạn thảo văn bản word và thực hành tập gõ không dấu bài thơ: - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS trả lời. HS khởi động phần mềm Mario và thực hành tập gõ. HS thực hành. IV. củng cố: Nhận xét tiết học. V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài và đọc trước bài: “ Tập gõ các phím ở hàng phím số”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 12 - lop 3.doc
Tài liệu liên quan