Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 16

I. MỤC TIÊU:

 HS biết mở, đóng phần mềm đồ họa Paint, nhận biết hộp công cụ, hộp màu, trang vẽ, biết chọn màu vẽ, màu nền và biết thực hành tô màu nền theo mẫu.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1. Ổn định tổ chức lớp: (1)

Lớp 3A: .

Lớp 3B: .

 Lớp 3C: .

3. 2. Kiểm tra bài cũ: (1)

 Em hãy nêu cách chọn màu nền?

3. Bài mới:

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16 Ngày soạn: 15/12/2017 Tiết 31 Ngày dạy: 19/12/2017 Chương 4: em tập vẽ Bài 1: tập tô màu I. Mục tiêu: HS biết mở, đóng phần mềm đồ họa Paint, nhận biết hộp công cụ, hộp màu, trang vẽ, biết chọn màu vẽ, màu nền và biết thực hành tô màu vẽ theo mẫu. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: (1’) Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) Em hãy nêu cách chọn màu vẽ và màu nền? Em hãy nêu các bước thực hiện để tô màu hình vẽ? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên HOạT động của học sinh Thực hành: T2: (5’) Mở tệp Tomau1.bmp để tô màu đỏ cho phần bên trong của hình tròn (H.62). - Hướng dẫn: + Chọn công cụ Tô màu trong hộp công cụ. + Nháy chuột lên ô màu đỏ trong hộp màu. + Nháy chuột vào bên trong hình tròn. Phần bên trong của hình tròn sẽ được tô màu đỏ. - GV yêu cầu HS thực hành tô màu. T3: (10’) Mở tệp Tomau2.bmp. Tô màu cho ngôi nhà theo mẫu ở hình 63. - Em hãy nêu các bước thực hiện để tô màu cho ngôi nhà? - GV nhận xét và bổ sung. - GV yêu cầu HS thực hành tô màu ngôi nhà. T4: (10’) Mở tệp Tomau3.bmp. Tập tô màu theo mẫu ở hình 64. - Em hãy nêu các bước để tô màu con mèo và con chuột? - GV nhận xét và bổ sung. - GV yêu cầu HS thực hành tô màu. T5: (10’) Mở tệp Tomau4.bmp. Tập tô màu theo mẫu ở hình 65. - Em hãy nêu các bước để tô màu? GV nhận xét và bổ sung. GV yêu cầu HS thực hành tô màu. - HS mở tệp Tomau1.bmp. HS chú ý lắng nghe. HS thực hành tô màu. - HS mở tệp Tomau2.bmp - HS trả lời: HS thực hành tô màu ngôi nhà. - HS mở tệp Tomau3.bmp HS trả lời: HS thực hành tô màu. - HS mở tệp Tomau4.bmp HS trả lời: HS thực hành tô màu. IV. Củng cố: (1’) GV nhận xét tiết thực hành V. hướng dẫn về nhà: --------------------------------------------------- Tuần 16 Ngày soạn: 15/12/2017 Tiết 32 Ngày dạy: 21/12/2017 Bài 2: tô màu bằng màu nền I. Mục tiêu: HS biết mở, đóng phần mềm đồ họa Paint, nhận biết hộp công cụ, hộp màu, trang vẽ, biết chọn màu vẽ, màu nền và biết thực hành tô màu nền theo mẫu. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: (1’) Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: (1’’) Em hãy nêu cách chọn màu nền? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1: (10’) - Trong các bài trước, em muốn tô màu thì em dùng màu vẽ hay màu nền và dùng chuột gì để chọn màu? Gv nhận xét và bổ sung. - Em cũng có thể dùng màu nền để tô màu bằng cách sử dụng nút phải chuột. Các bước thực hiện: + Chọn công cụ . + Nháy nút phải chuột để chọn màu tô. + Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu. - Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện để tô màu bằng màu nền. Thực hành: T1: (15’) Hãy làm lại các bài thực hành tô màu trong bài 1, nhưng sử dụng nút phải chuột để tô màu bằng màu nền. T2: (10’) Mở các tệp Tomau5.bmp và Tomau6.bmp. Tô màu bằng màu nền theo các mẫu ở hình 66 và 67. - HS trả lời: em đã dùng màu vẽ để tô màu bằng nút trái chuột. - HS chú ý lắng nghe. - HS đọc. - HS thực hành mở tệp và tô màu bằng màu nền. - HS mở tệp Tomau5.bmp và Tomau6.bmp để thực hành tô màu bằng màu nền. IV. củng cố: Em hãy nêu các bước thực hiện để tô màu bằng màu nền? V. Hướng dẫn về nhà: Về nhà HS học bài và thực hành tô màu bằng màu nền.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 16 - lop 3.doc
Tài liệu liên quan