Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 21

Yêu cầu HS quan sát màn hình soạn thảo của Word.

- Chỉ ra cho HS biết những công cụ quan trọng:

+ Công cụ để trình bày chữ trong văn bản.

+ Công cụ để căn lề.

+ Công cụ để sao chép và di chuyển văn bản.

 Trên các thanh công cụ có những nút lệnh giúp em thực hiện các thao tác tới văn bản.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21 Ngày soạn: 11/01/2011 Tiết 41 Ngày dạy: Chương v. em tập soạn thảo Bài 1: những gì em đã biết Mục tiêu: - HS ôn tập sử dụng các nút B, I và U để trình bày chữ in đậm, chữ nghiêng và chữ gạch chân. - Ôn lại cách dùng các nút lệnh căn lề để căn trái, căn phải, căn giữa và căn đều hai bên. - HS ôn tập cách dùng những công cụ để sao chép, di chuyển văn bản. - Học thêm kĩ năng đổi màu chữ qua thực hành trên máy tính. Biết chọn một màu trong bảng màu và đổi màu chữ như mong muốn. II.CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu HS quan sát màn hình soạn thảo của Word. - Chỉ ra cho HS biết những công cụ quan trọng: + Công cụ để trình bày chữ trong văn bản. + Công cụ để căn lề. + Công cụ để sao chép và di chuyển văn bản. Trên các thanh công cụ có những nút lệnh giúp em thực hiện các thao tác tới văn bản. 1. Trình bày chữ trong văn bản: Em đã biết các thao tác trình bày chữ trong văn bản như: Chọn phông chữ, cỡ chữ, trình bày chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân. Bài tập: - B1. Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 1 và làm bài 1 - SGK trang 80. - Em hãy nêu các bước để thay đổi cỡ chữ, phông chữ của một phần văn bản. GV nhận xét và bổ sung. - B2. Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 2 và làm bài 2 - SGK trang 80. - Em hãy nêu các thao tác để trình bày chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân. GV nhận xét và bổ sung. Thực hành: T1: Yêu cầu HS khởi động phần mềm Word và thực hành gõ bài hát “Đưa cơm cho mẹ đi cày” theo mẫu - SGK trang 80. 2. Căn lề: Bài tập: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 3 - SGK trang 81. - Em hãy nêu tác dụng của các nút lệnh căn lề. GV nhận xét và bổ sung. T2: Em hãy căn giữa đoạn nội dung bài hát vừa gõ trong bài thực hành T1.. - HS quan sát. - HS quan sát. 1. Trình bày chữ trong văn bản: HS chú ý lắng nghe. - HS làm bài. - HS trả lời. - HS làm bài. - HS trả lời. - HS thực hành. 2. Căn lề: - HS đọc bài. - HS trả lời. - HS thực hành. IV. củng cố: - Em hãy nêu cách trình bày chữ trong văn bản. - Em hãy nêu cách căn lề văn bản. V. Hướng dẫn về nhà: Tuần 21 Ngày soạn: 11/01/2011 Tiết 42 Ngày dạy: Chương v. em tập soạn thảo Bài 1: những gì em đã biết Mục tiêu: - HS ôn tập sử dụng các nút B, I và U để trình bày chữ in đậm, chữ nghiêng và chữ gạch chân. - Ôn lại cách dùng các nút lệnh căn lề để căn trái, căn phải, căn giữa và căn đều hai bên. - HS ôn tập cách dùng những công cụ để sao chép, di chuyển văn bản. - Học thêm kĩ năng đổi màu chữ qua thực hành trên máy tính. Biết chọn một màu trong bảng màu và đổi màu chữ như mong muốn. II.CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Sao chép, di chuyển văn bản: Bài tập: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 4 và làm bài 4 - SGK trang 81. GV nhận xét và bổ sung. - Em hãy nêu các bước cần thực hiện để sao chép hay di chuyển văn bản. Chú ý: Em có thể di chuyển một phần văn bản bằng cách kéo thả chuột: Chọn phần văn bản cần di chuyển rồi kéo thả chuột tới vị trí mong muốn. T3: Yêu cầu HS khởi động phần mềm Word và thực hành gõ bài hát Bụi phấn - SGK trang 82. - Yêu cầu HS nêu các bước thực hiện để thay đổi màu chữ? GV nhận xét và bổ sung. T4: Yêu cầu HS khởi động phần mềm Word và thực hành gõ đoạn lời bài hát - SGK trang 83. rồi thực hiện theo yêu cầu của đề bài. - Yêu cầu 1 HS đọc bài đọc thêm. 3. Sao chép, di chuyển văn bản: - HS làm miệng. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. - HS thực hành. - HS trả lời. - HS thực hành. - HS đọc. Cả lớp chú ý lắng nghe. IV. củng cố: - Em hãy so sánh thao tác sao chép văn bản và thao tác di chuyển văn bản? - Em hãy nêu cách thay đổi lề đoạn văn bản? - GV nhận xét tiết học. V. Hướng dẫn về nhà: Học sinh về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 21 - lop 5.doc
Tài liệu liên quan