Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 22

 Hằng ngày em gặp những nội dung được trình bày dưới dạng bảng, chẳng hạn thời khóa biểu của em ở trường, lịch công tác tuần của cha mẹ em Bài học này sẽ giúp các em làm quen với công cụ tạo bảng trong văn bản.

1. Tạo bảng:

- Yêu cầu HS đọc các bước thực hiện - SGK trang 83.

- Yêu cầu HS quan sát hình 63 - SGK trang 83.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22 Ngày soạn: 18/01/2011 Tiết 43 Ngày dạy: Bài 2: tạo bảng trong văn bản Mục tiêu: - HS biết tác dụng của bảng trong thực tế cuốc sống để sắp xếp những thông tin có liên quan với nhau. - Thực hành rèn luyện kĩ năng: tạo bảng, các thao tác trên hàng và cột. - HS ôn tập cách dùng những công cụ để sao chép, di chuyển văn bản. - Biên soạn nội dung của bảng bằng cách chèn chữ trong những ô của bảng. II.CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy so sánh thao tác sao chép văn bản và thao tác di chuyển văn bản? - Em hãy nêu cách thay đổi lề đoạn văn bản? - Em hãy nêu cách trình bày chữ trong văn bản. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hằng ngày em gặp những nội dung được trình bày dưới dạng bảng, chẳng hạn thời khóa biểu của em ở trường, lịch công tác tuần của cha mẹ em Bài học này sẽ giúp các em làm quen với công cụ tạo bảng trong văn bản. 1. Tạo bảng: - Yêu cầu HS đọc các bước thực hiện - SGK trang 83. - Yêu cầu HS quan sát hình 63 - SGK trang 83. - GV nêu lại các bước thực hiện: + Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) trên thanh công cụ. + Nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột. Thực hành: T1: Em hãy tạo 1 bảng có 5 hàng, 6 cột. - Yêu cầu HS nêu cách tạo bảng có 5 hàng, 6 cột. - Yêu cầu cả lớp thực hành tạo bảng. T2: Em hãy dùng bảng trên để ghi thời khóa biểu của em và lưu lại. 2. Thao tác trên bảng: a, Thao tác trên các hàng của bảng: Xóa hàng: Đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xóa. Chọn Table / Delete / Rows. Chú ý: Nếu nhấn phím Delete trên bàn phím thì em chỉ xóa được nội dung trong dàng đã chọn chứ không xóa được hàng trong bảng. Chèn hàng: Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng. Chọn Table / Insert / Rows Above (chèn phía trên). Một hàng trống sẽ được chèn vào phía trên hàng em đã đặt con trỏ soạn thảo. Chú ý: Nếu trong bước ở trên, em chọn Table / Insert / Rows Below, hàng mới sẽ được chin vào ở phía dưới hàng em đã đặt con trỏ soạn thảo. Thực hành: T1: SGK trang 85. - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu cả lớp thực hành theo yêu cầu bài tập. b, Thao tác trên các cột của hàng: Tương tự như những thao tác trên hàng, em cũng thực hiện những thao tác trên cột: Xóa cột, chèn cột Xóa cột: Đặt con trỏ soạn thảo vào cột cần xóa. Chọn Table / Delete / Columns. Chèn hàng: Đặt con trỏ soạn thảo vào một cột. Chọn Table / Insert / Columns to the Left để chèn thêm cột vào bên trái hoặc (Table / Insert / Columns to the Right để chèn thêm cột trống vào bên phải). HS chú ý lắng nghe. 1. Tạo bảng: - HS đọc bài. - HS quan sát hình. - HS chú ý lắng nghe. - HS trả lời. - HS thực hành. - HS thực hành. 2. Thao tác trên bảng: a, Thao tác trên các hàng của bảng: HS chú ý lắng nghe. HS chú ý lắng nghe. HS chú ý lắng nghe. HS chú ý lắng nghe. - HS đọc đề bài. HS thực hành. b, Thao tác trên các cột của hàng: HS chú ý lắng nghe. HS chú ý lắng nghe. HS chú ý lắng nghe. IV. củng cố: GV nhận xét tiết học. V. Hướng dẫn về nhà: --------------------------------------------------- Tuần 22 Ngày soạn: 18/01/2011 Tiết 44 Ngày dạy: Bài 2: tạo bảng trong văn bản Mục tiêu: - HS biết tác dụng của bảng trong thực tế cuốc sống để sắp xếp những thông tin có liên quan với nhau. - Thực hành rèn luyện kĩ năng: tạo bảng, các thao tác trên hàng và cột. - HS ôn tập cách dùng những công cụ để sao chép, di chuyển văn bản. - Biên soạn nội dung của bảng bằng cách chèn chữ trong những ô của bảng. II.CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thực hành: T4: SGK trang 86. - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS nêu cách làm. - GV nhận xét và bổ sung. - GV chốt lại cách làm. - Yêu cầu HS thực hành theo yêu cầu của đề bài. T5: SGK trang 86. - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS nêu cách làm. - GV nhận xét và bổ sung. - GV chốt lại cách làm. - Yêu cầu HS thực hành theo yêu cầu của đề bài. T6: SGK trang 86. - Yêu cầu HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS nêu cách làm. - GV nhận xét và bổ sung. - GV chốt lại cách làm. - Yêu cầu HS thực hành theo yêu cầu của đề bài. - HS đọc đề bài. - HS nêu cách làm. - HS chú ý lắng nghe. - HS thực hành. - HS đọc đề bài. - HS nêu cách làm. - HS chú ý lắng nghe. - HS thực hành - HS đọc đề bài. - HS nêu cách làm. - HS chú ý lắng nghe. - HS thực hành IV. củng cố: - Em hãy nêu cách tạo bảng trong văn bản? - Em hãy trình bày các thao tác trên bảng trong văn bản. - GV nhận xét tiết học. V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 22 - lop 5.doc
Tài liệu liên quan