Giáo án Tin học khối 9 - Bài 6: Tin học và xã hội

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Biết các lợi ích của công nghệ thông tin và tác động của CNTT đối với XH.

- Biết các hạn chế của công nghệ thông tin

2.Kĩ năng:

- Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức trong xã hội tin học hoá.

3.Thái độ

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập

- Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định

- Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống

II. Chuẩn bị:

 - Giáo viên: Giáo án + tài liệu tham khảo

 - Học sinh: Xem bài trước ở nhà.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 9 - Bài 6: Tin học và xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 6. TIN HỌC VÀ XÃ HỘI Ngày soạn: 19/10/2018 Tiết theo PPCT:21 Tuần :11 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết các lợi ích của công nghệ thông tin và tác động của CNTT đối với XH. - Biết các hạn chế của công nghệ thông tin 2.Kĩ năng: - Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức trong xã hội tin học hoá. 3.Thái độ - Tích cực tham gia các hoạt động học tập - Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định - Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án + tài liệu tham khảo - Học sinh: Xem bài trước ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ (thông qua) 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tin học trong xã hội hiện đại a/ Phương pháp............................................................................................................ b/ Các bước của hoạt động.......................................................................................... - Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm tin học? - Nhận xét, bổ sung (nếu cần) Yêu cầu học sinh thảo luận nêu lợi ích của ứng dụng tin học → Nhận xét bổ sung, giới thiệu thêm một vài ứng dụng của tin học Nhớ lại kiến thức cũ, trả lời Biết được máy tính chỉ là công cụ hổ trợ cho ngành Tin học - Thảo luận theo bàn trả lời câu hỏi. Ngày nay tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và ngày càng phổ biến, mang lại nhiều hiệu quả to lớn cả về kinh tế và xã hội hội. - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung (nếu có) Biết được lợi ích của ứng dụng tin học, ghi nhận 1. Tin học trong xã hội hiện đại a) Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển - Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của xã hội như: nhu cầu cá nhân, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế của đất nước. - Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp các dịch vụ và công tác quản lý. b) Tác động của tin học đối với xã hội: - Sự phát triển của tin học làm thay đổi nhận thức của con người và cách tổ chức, quản lý các hoạt động xã hội, các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học xã hội. - Ngày nay, tin học và máy tính đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội.thông tin và tri thức IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 1. củng cố - Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức đã học - Nêu một vài lợi ích của tin học mà em biết? - Nêu một vài ví dụ chứng minh tính đúng đắng của phát biểu "Tin học cũng đã góp phần thay đổi phong cách sống của con người" 2. Hướng dẫn về nhà - Yêu cầu học sinh về tìm thêm ví dụ chứng minh ứng dụng tin học, cũng như tác động của tin học với xã hội - Xem trước phần còn lại của bài học. BÀI 6. TIN HỌC VÀ XÃ HỘI (TT) Ngày soạn: 19/10/2018 Tiết theo PPCT:22 Tuần :11 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết các lợi ích của công nghệ thông tin và tác động của CNTT đối với XH. - Biết các hạn chế của công nghệ thông tin 2.Kĩ năng: - Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức trong xã hội tin học hoá. 3.Thái độ - Tích cực tham gia các hoạt động học tập - Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định - Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án + tài liệu tham khảo - Học sinh: Xem bài trước ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ (thông qua) 3. Bài mới Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1. Tìm hiểu kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa a/ Phương pháp............................................................................................................ b/ Các bước của hoạt động.......................................................................................... - Yêu cầu 1 học sinh đọc mục a phần 2 - Yêu cầu học sinh thảo luận nêu mối quan hệ giữa tin học và kinh tế tri thức? →Nhận xét, bổ sung (nếu cần) - Xã hội tin học hóa là gì? - Tầm quan trọng của xã hội tin học hóa trong nền kinh tế tri thức? →Nhận xét, bổ sung (nếu cần) - 1 học sinh đọc nội dung - Thảo luận theo bàn trả lời H. Học để có kiến thức, có kiến thức có thể làm giàu cho bản thân và góp phần vào sự phát triển của xã hội. Vậy nên kiến thức (tri thức) có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển xã hội của đất nước. - Biết được tầm quan trọng của tin học trong nền kinh tế tri thức, ghi nhận kiến thức - 1 học sinh đọc nội dung - Thảo luận theo bàn trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra. Biết được tầm quan trọng của xã hội tin học hóa trong nền kinh tế tri thức, ghi nhận kiến thức 2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa a) Tin học và kinh tế tri thức: - Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội. Trong đó tin học và máy tính đóng vai trò chủ đạo. b) Xã hội tin học hóa: Xã hội tin học hóa là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của tin học và mạng máy tính. Hoạt động 2: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 a/ Phương pháp............................................................................................................ b/ Các bước của hoạt động.......................................................................................... GV; Sưu tầm các nguồn tri thức về lĩnh vực công nghệ trong kỷ nguyên số - 1 học sinh đọc nội dung - Thảo luận theo bàn trả lời các câu hỏi của giáo viên đưa ra. - HS : nêu được cuộc cách mạng lần thứ 4 Sự phát triển của tin học đặc biệt là công nghệ số với phần cứng máy tính, phần mềm máy tính các hệ thống mạng và Internet đã làm biến đổi sâu sắc đời sống xã hội và nền kinh tế toàn cầu. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xu hướng rõ nét của cuộc cách mạng công nghiệp là sự kết hợp giữa thế giới ảo và các thực thể, vạn vật kết nối Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet (IoS). IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 1. củng cố - Nhấn mạnh lại các kiến thức đã học - Yêu cầu học sinh thảo luận nêu những mặt trái của tin học và máy tính mang lại cho con người? 2. Hướng dẫn về nhà - Yêu cầu học sinh về nhà học bài, xem trước phần 4" Con người trong xã hội tin học hóa " BÀI 6. TIN HỌC VÀ XÃ HỘI (TT) Ngày soạn: 19/10/2018 Tiết theo PPCT:23 Tuần :12 I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết các lợi ích của công nghệ thông tin và tác động của CNTT đối với XH. - Biết các hạn chế của công nghệ thông tin 2.Kĩ năng: - Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức trong xã hội tin học hoá. 3.Thái độ - Tích cực tham gia các hoạt động học tập - Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định - Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án + tài liệu tham khảo - Học sinh: Xem bài trước ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ (thông qua) 3. Bài mới Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Con người trong xã hội tin học hóa a/ Phương pháp............................................................................................................ b/ Các bước của hoạt động.......................................................................................... Sự ra đời của internet đã tạo ra không gian mới đó là không gian điện tử. G. Không gian điện tử là gì? G. Liệt kê các diển đàn trao đổi, tìm kiếm thông tin mà em đã từng sử dụng? G. Kể một tình huống mà em cho là chưa đẹp trong ứng xử văn hóa giữa các thành viên tham gia diễn đàn? H. Con người có thể tìm kiếm thông tin, xem các sản , mua các sản phẩm, tìm hiểu văn hóa các nước, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế mà không cần đến nơi tìm hiểu thông qua internet. HS trả lời Kể một tình huống mà em cho là đẹp trong ứng xử văn hóa giữa các thành viên tham gia diễn đàn? HS trả lời H. Chịu trách nhiệm với thông tin mà mình trao đổi cũng như đưa vào mạng. Bảo vệ các thông tin và nguồn tài nguyên. 4. Con người trong xã hội tin học hóa - Sự ra đời của internet đã tạo ra không gian mới đó là không gian điện tử. + Không gian điện tử là khoảng không gian của nền kinh tế tri thức, một nền kinh tế mà các loại hàng hóa cơ bản của nó còn có thể lưu thông dễ dàng. - Mỗi cá nhân khi tham gia vào internet cần: + Có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên thông tin. + Có trách nhiệm với thông tin đưa lên mạng internet. + Có văn hóa trong ứng xử trên môi trường internet và có ý thức tuân thủ pháp luật (Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin) IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 1. củng cố 1.1 Tại sao nói xã hội tin học hóa là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức? Lợi ích mà nó mang lại là gì? 1.2. Trách nhiệm của mỗi người khi tham gia mạng internet là gì? 1.3. Hãy cho biết các địa chỉ tài nguyên giúp em tìm kiếm thông tin liên quan đến nội dung các môn học như văn học, sinh học, địa lý, mua máy tính qua mạng 2. Hướng dẫn về nhà - Học bài - Đọc và xem kỹ lại nội dung bài học.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 21-22-23.doc
Tài liệu liên quan