Giáo án Tin học khối 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 32 - Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu

Gv: tạo bài trình chiếu mới bằng lệnh New trên bảng chọn File và chọn lệnh Blank Presention rồi chọn lệnh create.

Tạo thêm ít nhất hai trang chiếu mới rồi nhập nội dung thích hợp.

Gv: chọn một kiểu định dạng Themes có sẵn, cho nhận xét về phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, và màu chữ của nội dung văn bản trên các trang chiếu.

Gv: áp dụng một vài mẫu bài trình chiếu khác nhau và rút ra kết luận.

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 32 - Bài thực hành 6: Thêm màu sắc và định dạng trang chiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT 32 Ngày soạn: 3/12/2017 Tuần dạy 16 Ngày dạy: 5/12/2017 Lớp dạy: 9A4 BÀI THỰC HÀNH 6. THÊM MÀU SẮC VÀ ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU (tt) 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - HS tạo được màu nền hoặc ảnh nền cho các trang chiếu. - HS thực hiện được các thao tác định dạng văn bản trên trang chiếu. - HS áp dụng được các mẫu bài trình chiếu được thiết kế sẵn. 1.2. Kỹ năng: Kĩ năng thao tác với phần mềm. 1.3. Thái độ: Mạnh dạn trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, SGK, laptop, máy chiếu. 2.2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị trước nội dung bài thực hành ở nhà. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 2.2. Kiểm tra bài cũ: không. 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Nội dung (10') Gv: tạo bài trình chiếu mới bằng lệnh New trên bảng chọn File và chọn lệnh Blank Presention rồi chọn lệnh create. Tạo thêm ít nhất hai trang chiếu mới rồi nhập nội dung thích hợp. Gv: chọn một kiểu định dạng Themes có sẵn, cho nhận xét về phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, và màu chữ của nội dung văn bản trên các trang chiếu. Gv: áp dụng một vài mẫu bài trình chiếu khác nhau và rút ra kết luận. Bài 2 : áp dụng mẫu định dạng tạo bài trình chiếu mới. chọn một mẫu định dạng tuỳ ý trong nhóm Themes để áp dụng cho bài trình chiếu. Hoạt động 2 : Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản(10’) Gv: yêu cầu nội dung trên các trang chiếu phải định dạng sao cho: cỡ chữ trên trang tiêu đề lớn hơn trên các trang nội dung, màu sắc có thể khác; tiêu đề và nội dung trên các trang khác nhau có phông chữ, cỡ chữ và màu chữ giống nhau. Màu chữ và phông chữ được chọn sao cho nổi bật để dễ đọc. Gv: lưu ý khi chỉnh sửa hoặc định dạng văn bản: cần chọn phần nội dung cần định dạng. Bài 3 : thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản. mở bài trình chiếu đã lưu với tên Hanoi trong bài thực hành 5. sử dụng màu chuyển từ hai màu để làm màu nền cho các trang chiếu (hoặc áp dụng mẫu bài trình chiếu có màu nền thích hợp). thực hiện các thao tác định dạng văn bản đã biết để định dạng trang chiếu. lưu bài trình chiếu và kết thúc PowerPoint. Hoạt động 2 : Học sinh thực hành (22’) Hs thực hành Gv : chấm điểm một vài học sinh. Gv : nhận xét đánh giá tiết thực hành. Hs thực hành 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 4.1. Tổng kết: (2’) - Tác dụng của màu sắc trong trang chiếu. - Biết thực hiện tạo màu nền cho trang chiếu. - Biết định dạng nội dung văn bản trên trang chiếu. - Biết tạo nền trang chiếu. 4.2. Hướng dẫn tự học: (1’) Đối với bài học ở tiết này: ghi nhớ các kiến thức đã học; thực hành thêm ở nhà. Đối với bài học ở tiết sau: chuẩn bị trước bài 10. 5. PHỤ LỤC: Phòng máy tính đã được cài đặt các phần mềm học tập đầy đủ, đảm bảo số lượng máy tính cho học sinh sử dụng. Laptop, máy chiếu, bài giảng điện tử.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc38.doc