Giáo án Tin học lớp 12 - Chủ đề 3: Làm việc với các đối tượng

(1) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 5.

 (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

(5) Kết quả: Học sinh thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 5.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 12 - Chủ đề 3: Làm việc với các đối tượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 10, 11 Ngày soạn: 1/10/2018 Tiết: 20, 21 Ngày dạy: 15/10–28/10/2018 CHỦ ĐỀ 3. LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BÀI TẬP & THỰC HÀNH 5 – LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Biết tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. 2. Về kĩ năng - Thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng. 3. Về thái độ - Có thái độ tích cực trong học tập. 4. Năng lực hướng tới - Qua dạy học có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực tự học, năng lực sử dụng CNTT và truyền thông qua những bài tập cụ thể trong cuộc sống: II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài 7 và tạo động cơ để HS có nhu cầu áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 5. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Hệ thống lại được các kiến thức của bài 7 và có mong muốn thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 5. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Nội dung chính đã học ở bài 7? Lý do tại sao tạo liên kết giữa các bảng? - Nhận xét, cộng điểm. - Tóm tắt bài 7 và dẫn dắt vào bài tập và thực hành 5. - Gợi nhớ và trả lời. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Lắng nghe và ghi nhớ. Bài 6 - Mục đích tạo liên kết - Cách tạo liên kết. - Chỉnh sửa, xóa liên kết. 3.2. Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 5. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 5. 3.3.1. Hoạt động luyện tập 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Bài 1. Tạo CSDL Kinh_doanh gồm ba bảng có cấu trúc như mục 1 bài 7 (cuối SGK trang 57, đầu trang 58) 1. Table Khachhang có cấu trúc như sau: Tên trường Kiểu dữ liệu Khóa chính MaKH Number Hoten Text Diachi Text 2. Table Mathhang có cấu trúc như sau: Tên trường Kiểu dữ liệu Khóa chính MaMH Number Tenhang Text Dongia Number 3. Table Hoadon có cấu trúc như sau: Tên trường Kiểu dữ liệu Khóa chính So-don Number MaKH Number MaMH Number Soluong Number NgayGiaohang Date/time Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 1? - Thực hiện thao tác tạo bảng (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn tạo bảng. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Đọc yêu cầu bài 1. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác tạo bảng. - Thực hiện thao tác tạo bảng và phản hồi các thắc mắc với GV. Bài 2. Nhập dữ liệu cho dưới đây vào các bảng tương ứng MaKH Hoten Diachi 1 Hoàng Bình 10 Quang Trung 2 Lê Văn Minh 16 Hàn Thuyên 3 Trần Nam Định 7 Lò đúc 4 Nguyễn Hải Sơn 123 Bà Triệu 5 Lê Mỹ Lệ 6 Nguyễn Công Trứ 6 Phạm Mai Hoa 42 Lạc Long Quân MaMH TenMH Dongia 1 Bút bi 1500 2 Giấy học sinh 4000 3 Thước kẻ 3000 4 Tẩy 2000 5 Mực 4500 6 Ghim 2500 SoDon MaKH MaMH Soluong Ngaygiaohang 1 1 3 5 05/08/2008 2 1 5 20 27/04/2008 3 3 4 17 09/02/2007 4 2 3 2 02/12/2008 5 1 3 7 30/12/2008 6 2 5 13 08/06/2007 7 2 4 6 12/08/2008 8 3 1 10 12/09/2008 Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 2? - Thực hiện thao tác cập nhật (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn cập nhật dữ liệu bằng bảng. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Đọc yêu cầu bài 2. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác cập nhật. - Thực hiện thao tác cập nhật dữ liệu bằng bảng và phản hồi các thắc mắc với GV. Bài 3: Tạo liên kết cho các bảng của CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở trên để có liên kết như hình 49/SGK trang 60 Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 3? (?) Bảng KHACH_HANG có trường chung với bảng nào? MAT_HANG có trường chung với bảng nào, HOA_DON có trường chung với bảng nào? - Nhận xét và thực hiện thao tác tạo liên kết giữa bảng KHACH_HANG và HOA_DON (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách tạo liên kết giữa bảng KHACH_HANG và HOA_DON . - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Thực hiện thao tác tương tự giữa MAT_HANG và HOA_DON. - Thực hiện thao tác lưu liên kết. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Đọc yêu cầu bài 3. - Tham khảo SGK và suy nghĩ trả lời. - Lắng nghe, quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác tạo liên kết và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác tạo liên kết giữa MAT_HANG và HOA_DON. - Lưu liên kết theo hướng dẫn. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu QL_BANHANG.MDB và lưu theo cú pháp D:\ QL_BANHANG.MDB. Câu 2: Tạo quan hệ giữa các bảng: Câu 3: Nhập dữ liệu cho các bảng: - Xem lại nội dung của chủ đề 1, 2, 3. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap va thuc hanh 5 Lien ket giua cac bang_12444272.doc
Tài liệu liên quan