Giáo án Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

*Bài toán 2 (Bài toán hợp có hai phép tính chia và nhân):

-Gọi 1 HS đọc đề bài toán.

-Bài toán cho biết gì?

-Bài toán hỏi gì?

-Muốn tính được số mật ong trong 2 can, trước hết chúng ta phải tính được gì?

-Làm thế nào để tính được số mật ong trong 1 can.

-Biết mỗi can chứa 5 lít mật ong , muốn tìm 2 can chứa bao lít mật ong phải làm phép tính gì?

-Hướng dẫn HS tóm tắt.

 

docx4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Giúp HS:Hiểu cấu trúc,biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị 2.Kỹ năng: -Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 3.Thái độ: -Vui vẻ, năng động. Yêu thích môn toán. II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ. -1 vỉ thuốc. III.Các hoạt động dạy học: 1.Khởi động: (1’) Hát “Lớp chúng mình”. 2.Kiểm tra bài cũ (4’) -GV đọc giờ, HS cả lớp quay mô hình đồng hồ. -GV sửa bài và nhận xét. 3.Bài mới: (26’) TG 1’ 15’ 10’ Hoạt động của GV *Giới thiệu bài mới: -Ở tiết học này các em sẽ được làm quen với các bài toán liên quan đến rút về đơn vị. *Hoạt động 1: Hướng dẫn các bài toán liên quan đến rút về đơn vị. *Bài toán 1 (bài toán đơn): Mời 1 HS đọc đề bài. GV hỏi: -Có bao nhiêu lít mật ong? -Chia đều vào mấy can? -Bài toán hỏi gì? -Hướng dẫn HS tóm tắt. -Muốn tính số mật ong có trong mỗi can ta làm phép tính gì? -GV yêu cầu HS trình bày bài giải. -GV nhận xét. -GV giới thiệu: Bài toán cho ta biết số lít mật ong có trong 7 can, yêu cầu chúng ta tìm số mật ong có trong một can, để tìm số mật ong trong 1 can ta thực hiện phép tính chia, bước này gọi là rút về đơn vị tức là tìm giá trị của một phần trong những phần bằng nhau. *Bài toán 2 (Bài toán hợp có hai phép tính chia và nhân): -Gọi 1 HS đọc đề bài toán. -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -Muốn tính được số mật ong trong 2 can, trước hết chúng ta phải tính được gì? -Làm thế nào để tính được số mật ong trong 1 can. -Biết mỗi can chứa 5 lít mật ong , muốn tìm 2 can chứa bao lít mật ong phải làm phép tính gì? -Hướng dẫn HS tóm tắt. -GV cho HS giải bài toán. -GV nhận xét và chốt ý. Trong bài tập 2, bước nào gọi là bước rút về đơn vị.? -GV giới thiệu:Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị được giải theo 2 bước: +Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau( thực hiện phép chia). +Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau. -Gv yêu cầu HS nhắc lại các bước rút về đơn vị. *Hoạt động 2: Thực hành *Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề -Muốn tính 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc ta phải tìm được gì trước đó? -Làm thế nào tính được số viên thuốc có trong 1 vỉ? -GV yêu cầu HS giải. -GV nhận xét. *Bài 2: Yêu cầu HS tự tóm tắt và thảo luận nhóm 4 làm vào bảng nhóm. -Thời gian thảo luận là 3 phút. Nhóm nào làm xong thì đính lên bảng. -GV chỉ lấy 4 bảng nhanh nhất để sửa bài. Hoạt động của HS -1 HS đọc đề bài. -Có 35 lít mật ong. -Chia đều vào 7 can. -Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong? -Muốn tính số lít mật ong trong mỗi can ta làm phép tính chia, lấy 35 chia cho 7 -1 HS lên bảng làm bài , cả lớp theo dõi và nhận xét. Bài giải Số lít mật ong trong mỗi can là: 35 : 7 = 5 (lít) Đáp số: 5 lít -HS lắng nghe -1 HS đọc đề bài. -7 can chứa 35 lít mật ong. -Hỏi 2 can có mấy lít mật ong -Lấy số mật ong có trong 7 can chia cho 7. -HS trả lời. -Ta làm phép tính nhân -Tóm tắt: 7 can : 35 lít 2 can :lít? Bài giải Số lít mật ong trong mỗi can là: 35 : 7 = 5 (lít) Số lít mât ong trong 2 can là: 5 x 2 = 10 (lít) Đáp số: 10 lít -HS nhận xét. -Bước tìm số lít mật ong trong can gọi là bước rút về đơn vị. -HS lắng nghe. -HS nhắc lại. -1 HS đọc đề bài. -Ta phải tính được số viên thuốc có trong 1 vỉ. -Ta thực hiện phép tính chia. Bài giải Số viên thuốc có trong một vỉ là: 24 : 4 = 6 (viên) Số viên thuốc có trong 3 vỉ là: 6 x 3 = 18 (viên) Đáp số: 18 viên -HS nhận xét. -HS thảo luận nhóm. -Tóm tắt: 7 bao : 28 kg gạo 5 bao :.kg gạo? Bài giải Số ki-lô-gam gạo trong 1 bao 28 : 7 = 4 (kg) Số ki-lô-gam gạo trong 5 bao 4 x 5 = 20 (kg) Đáp số: 20 kg IV. Củng cố, dăn dò: (4’) -Hôm nay chúng ta học bài gì? -Khi giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị, thường tiến hành theo mấy bước? Là những bước nào? -Về nhà xem trước bài: Luyện tập

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai toan lien quan den rut ve don vi_12471013.docx
Tài liệu liên quan