Giáo án Toán 4 tuần 17

TOÁN

TIẾT 84 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức : Giúp HS :

 - Biết dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5.

 - Biết kết hợp với dấu hiệu chia hết cho 2 với dấu hiệu chia hết cho 5.

 2 . Kỹ năng :

 - Rèn kỹ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5.

 3 . Thái độ : Giúp HS yêu thích môn học.

II . CHUẨN BỊ :

· GV : SGK, bảng phụ .

· HS : Vở bài tập.

III . HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :

 

doc11 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 4 tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 81 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số. 2 . Kỹ năng : - HS biết chia cho số có ba chữ số. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS lòng ham thích học toán . II . CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK ,VBT. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Chia cho số có ba chữ số (tt) GV yêu cầu HS làm bảng con. 78 956 : 456 ; 21 074 : 321. GV nhận xét. 3.Bài mới: Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1 : Thực hành Mục tiêu : Giúp HS rèn luyện kỹ năng phép chia cho số có ba chữ số. Bài tập 1a: Yêu cầu HS đọc bài 1. - GV chốt kết quả đúng . Bài tập 3a : Yêu cầu HS đọc bài 3. Hướng dẫn HS phân tích, tìm hiểu đề bài. Yêu cầu HS làm vào vở. - GV nhận xét bài làm đúng. - GV chấm một số vở. 5.Củng cố - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị : Luyện tập chung . - Hát. HS làm bảng con. HS nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 1. HS đặt tính rồi tính vào vở. 3 HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét. 1 HS đọc bài 3 / 89. HS trả lời theo yêu cầu GV. HS làm bài vào vở. 1 HS làm bảng phụ. HS sửa bài. Kiểm tra Trực quan Luyện tập Cá thể hóa Trực quan Đàm thoại Thực hành Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2016 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 82 : LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS thực hiện được phép nhân, phép chia; biết đọc thông tin trên biểu đồ. 2 . Kỹ năng : - HS biết vận dụng các phép tính để giải các bài toán. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK , bảng phụ. HS : SGK , vở toán. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Luyện tập - Yêu cầu HS làm bảng con – 2 HS làm bảng phụ 90 045 : 546 67 893 : 312 - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới :Luyện tập chung - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Củng cố kỹ năng thực hiện phép nhân , phép chia và xử lí số liệu trên biểu đồ. Bài tập 1 : ( 3 cột đầu ) - Yêu cầu HS đọc bài 1. - GV yêu cầu HS trả lời. - Yêu cầu HS làm vào vở. - GV nhận xét kết quả đúng. Bài tập 4 a,b : - Yêu cầu HS quan sát biểu đồ vàtrả lời .theo câu hỏi SGK/ 90. - Yêu cầu HS làm vào vở. - GV chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - GV yêu cầu HS nêu lại cách tìm thành phần chưa biết của phép nhân và phép chia. - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị : Dấu hiệu chia hết cho 2 - Hát - HS làm bảng con. - 2 HS làm bảng phu . - HS nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1 / 90. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - 2 HS làm bảng phu . - Lớp nhận xét . - HS quan sát biểu đồ và nêu nhận xét. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bài bảng phụ, lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 2 HS nêu cách tìm thành phần chưa biết của phép nhân và chia. Kiểm tra Cá thể hóa Trực quan Đàm thoại Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 83 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 I . MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Giúp HS : - Biết dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2. - Nhận biết số chẵn và số lẻ . - Vận dụng để giải các bài tập liên quan đến chia hết cho 2 và không chia hết cho 2. 2 . Kỹ năng : - Vận dụng để giải các bài tập liên quan đến chia hết cho 2 và không chia hết cho 2. 3 . Thái độ : - Giáo dục học sinh tính chính xác , cẩn thận . II . CHUẨN BỊ : GV : SGK - bảng phụ . HS : SGK -Vở bài tập . III . HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIAÓ VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Luyện tập chung - GV yêu cầu HS làm bảng con. 78956 : 456 ; 21047 : 321 - GV nhận xét – tuyên dương. 3.Bài mới :Dấu hiệu chia hết cho 2 - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Dấu hiệu chia hết cho 2 Mục tiêu : Giúp HS nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2 , không chia hết cho 2 – Phân biệt số chẵn và số lẻ. 1. GV hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 2 : a) GV cho HS tự phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 2 : - GV yêu cầu mỗi HS tự tìm ra một vài số chia hết cho 2 và không chia hết cho 2. b) Tổ chức thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 2. - Gọi HS lên bảng viết vào 2 cột. - GV cho HS quan sát và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 2. - Cho HS nhận xét gộp lại về dấu hiệu chia hết cho 2. - Yêu cầu HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2. - GV kết luận. 2. GV giới thiệu cho HS số chẵn và số lẻ. - GV cho HS nêu ví dụ về số chẵn. - GV cho lớp thảo luận và rút ra kết luận về các số lẻ. - GV chốt ý - Ghi bảng . Hoạt động 2:Thực hành Mục tiêu: HS thực hành kĩ năng nhận biết các số chia hết cho 2. Bài 1: - Yêu cầu HS đọc bài 1/95. - GV cho HS nêu lại yêu cầu bài tập - GV yêu cầu HS làm vở. - Yêu cầu HS sửa bài; yêu cầu giải thích. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc bài 2/95. - Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vở. - GV nhận xét, chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: ủng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2 - Yêu cầu HS nêu ví dụ. - Giáo dục tư tưởng. Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị : Dấu hiệu chia hết cho 5. - Hát. - HS làm bảng con. -Hs nêu lại tựa bài. Hoạt động nhóm – Lớp - HS tìm rồi trình bày, lớp nhận xét. - HS lên bảng thực hiện. - HS thảo luận nhóm và dự đoán dấu hiệu chia hết cho 2. - HS quan sát cột phải để nhận xét về các số không chia hết cho 2. - 5 HS nêu lại dâu hiệu chia hết cho 2. - HS nêu ví dụ. - HS thảo luận và trình bày. - HS nhắc lại. Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1. - HS nêu yêu cầu. - HS làm vào vở. - 2 HS sửa bài .Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 2/95. - HS quan sát và trả lời. - HS làm vào vở. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 4 HS nêu lại. - HS nêu ví dụ. Kiểm tra Thực hành Thảo luận Trực quan Đàm thoại Thực hành K.phủ bàn Trình bày Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 84 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS : - Biết dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5. - Biết kết hợp với dấu hiệu chia hết cho 2 với dấu hiệu chia hết cho 5. 2 . Kỹ năng : - Rèn kỹ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5. 3 . Thái độ : Giúp HS yêu thích môn học. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK, bảng phụ . HS : Vở bài tập. III . HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Dấu hiệu chia hết cho 2 - Em hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 2 - Yêu cầu 3 HS tự nêu ví dụ. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Dấu hiệu chia hết cho 5 - Hát - 3 HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2. - 3 HS nêu ví dụ. Kiểm tra 10 phút 15 phút - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tự phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 5 Mục tiêu: GV hướng dẫn HS tìm ra dấu hiệu chia hết cho 5 thông qua các VD và tự nhận xét. - GV cho mỗi HS tự tìm ra một vài số chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 - Tổ chức thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 5. - GV cho HS quan sát và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 5. - GV cho HS lặp lại dấu hiệu chia hết cho 5. - GV kết luận. Hoạt động 2 : Luyện tập Mục tiêu: Thực hành rèn kỹ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5. Bài 1 : - GV yêu cầu HS đọc bài 1 / 96. - Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu bài. - HS làm vào vở sau đó sửa miệng. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp – Cá nhân - HS thực hiện theo yêu cầu . - HS thảo luận và dự đoán dấu hiệu chia hết cho 5. - HS quan sát và rút ra kết luận. - HS nhắc lại . Hoạt động cá nhân – Lớp 1 HS đọc bài 1 / 96. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm vở, 2 HS làm bảng phụ. Thực hành K.phủ bàn Trình bày Trực quan Đàm thoại Thực hành 4 phút 1phút -GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài 4 : - Yêu cầu HS đọc bài 4 / 96. - GV chia lớp thành 6 nhóm. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Em hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 5 - Nêu ví dụ cụ thể ? 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Luyện tập . - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 4. - Mỗi nhóm nhận một bảng phụ và thảo luận viết ra bảng phụ. - Đại diện nhóm lên trình bày. - Lớp nhận xét. - HS sửa bà . Hoạt động lớp - Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. - 3 HS nêu miệng. - HS lắng nghe . Trực quan Thảo luận Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 85 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS : - Nhận biết được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản. 2 . Kỹ năng : - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5. 3 . Thái độ : Giúp HS yêu thích môn học. II . CHUẨN BỊ GV : SGK, bảng phụ, các ví dụ. HS : Vở bài tập. III . HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Dấu hiệu chia hết cho 5 - GV yêu cầu HS nêu dấu hiệu chia hết cho 5 và ví dụ. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới :Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Thực hành Mục tiêu: HS biết kết hợp hai dấu hiệu để nhận biết các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. Bài 1: Đặt tính rồi tính . - Yêu cầu HS đọc đề bài 1 / 96 . - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. - GV yêu cầu giải thích. GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài 2 : - Yêu cầu đọc đề bài 2. - GV hướng dẫn HS thực hiện. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài 3 GV gọi đọc yêu cầu của bài (gồm 3 ý). - Yêu cầu nêu lí do chọn số đó trong từng phần. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 2 ( 5 ) ? - Các số chia hết cho cả 2 và 5 tận cùng là chữ số nào ? - Nêu ví dụ ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tinh thần , thái độ học tập của HS. - Về xem lai bài . - Chuẩn bị : Dấu hiệu chia hết cho 9 . Hát - 3 HS lần lượt nêu. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1. - HS làm vào vở rồi trình bày bài làm và giải thích vì sao chọn số đó. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 2. - HS làm bài vào vở. - HS nhận xét bài lẫn nhau ® sửa bài. Lớp nhận xét . 1 HS đọc đề bài. HS làm bài cá nhân. - HS trình bày theo yêu cầu . - HS sửa bài. Hoạt động lớp - 2 HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2 và 5. - Các số chia hết cho cả 2 và 5 tận cùng là chữ số 0. - 3 HS tự nêu ví dụ. - HS lắng nghe. Kiểm tra Trực quan Thực hành Đàm thoại Trực quan Luyện tập Trực quan Thực hành Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm : KHOA HỌC TIẾT 34 : KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MỸ THUẬT TIẾT 17 : VẼ TRANG TRÍ : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG GV bộ môn KỸ THUẬT TIẾT 17 : CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (tt) GV bộ môn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc