Giáo án Toán 4 tuần 30

TOÁN

TIẾT 149 : ỨNG DỤNG CỦA BẢN ĐỒ ( t.t )

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS : Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước , biết cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ.

 2 . Kỹ năng :

 - Giúp HS thực hiện thành thạo các bài tập .

 3 . Thái độ :

 - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

· GV : SGK , SGV .

· HS : SGK , vở toán .

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 4 tuần 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 146 : LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS ôn tập , củng cố về : - Khái niệm ban đầu về phân số, các phép tính về phân số, tìm phân số của một số. 2 . Kỹ năng : - Thực hiện được các phép tính về phân số. - Biết tìm phân số của một số và tính được diện tích hình bình hành. - Giải bài toán liên quan đến tìm một trong hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ của hai số đó. 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : SGK , SGV , bảng phụ . HS : SGK , vở toán III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1phút 4 phút 1 phút 10 phút 5 phút 10 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Luyện tập chung - Yêu cầu HS làm bảng con. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Luyện tập chung - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS làm bài tập 1 Mục tiêu : Giúp HS củng cố các phép tính về phân số . Yêu cầu HS đọc bài 1 / 153 . Em hãy nêu cách thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số ? Yêu cầu HS làm bảng con . Tính + = ? - Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số . - Yêu cầu HS tính - = ? - Tương tự với phép nhân và chia phân số . - Yêu cầu HS nêu cách tính giá trị biểu thức . - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập 2 Mục tiêu : Giúp HS củng cố về tính diện tích hình bình hành . Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc bài 2 . - Em hãy nêu cách tính diện tích hình bình hành ? Yêu cầu HS tự làm bài. - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng . Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS làm bài 3. Mục tiêu : Giúp HS củng cố cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng ( hiệu ) và tỉ số của hai số đó. Bài 3 /153: Yêu cầu HS đọc bài 3. Bài toán thuộc dạng toán gì ? - Em hãy nêu các bước giải bài toán? Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . - GV chấm một số vở. Hoạt động 4 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - GV yêu cầu HS nêu lại nội dung các kiến thức vừa nêu . - Giáo dục HS cẩn thận khi làm bài . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Về xem lại bài . - Chuẩn bị : Tỉ lệ bản đồ . Hát . - HS làm bảng theo yêu cầu. - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp 1 HS đọc – Lớp theo dõi . - Muốn cộng hai PS khác MS ta QĐMS hai PS rồi cộng hai PS đó . - HS làm bảng con – 1 HS làm bảng phụ và trình bày . - HS phát biểu quy tắc. - HS làm bảng con – 1 HS làm bảng phụ và trình bày . - HS làm bảng con . - HS nêu quy tắc. - HS làm bảng con . Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 2 – Lớp theo dõi . - Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao(cùng đớn vị đo ) - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 3 – Lớp theo dõi. HS trả lời – Lớp nhận xét. - HS nêu các bước giải. HS tự làm bài. 1 HS làm bảng phụ và trình bày. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - HS phát biểu các quy tắc vừa ôn tập . - Lớp nhận xét . - HS lắng nghe . Kiểm tra Trực quan Hỏi – đáp Luyện tập Hỏi – đáp Luyện tập Trực quan Hỏi – đáp Luyện tập Trình bày Trực quan Hỏi – đáp Luyện tập Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2017 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 147 : TỈ LỆ BẢN ĐỒ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS bước đầu nhận biết ý nghĩa và hiểu được tỉ lệ bản đồ. 2 . Kỹ năng : - Nêu được ý nghĩa các tỉ lệ bản đồ. 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : SGK , SGV ; Bản đồ thế giới , VN , một số tỉnh , thành phố . HS : SGK , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Luyện tập chung - Yêu cầu HS nêu các quy tắc đã ôn tập ở tiết trước . - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Tỉ lệ bản đồ - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1 : Giới thiệu tỉ lệ bản đồ . Mục tiêu : Giúp HS nắm ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ . - GV cho HS xem một số bản đồ có ghi tỉ lệ rồi giới thiệu: Các tỉ lệ 1:10000 000 1 : 500 000 ghi trên các bản đồ gọi là tỉ lệ bản đồ . - GV giải thích. - Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ SGK / 155 . Hoạt động 2 : Thực hành . Mục tiêu : Giúp HS làm được bài tập . Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc bài 1 / 155 . - Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 , mỗi độ dài 1 mm , 1 cm , 1 dm ứng với độ dài thật nào: 1000 dm; 1000 cm; 1000 mm ? - Trên bản đồ tỉ lệ 1 :500 , mỗi độ dài 1 mm , 1 cm , 1 dm ứng với độ dài thật nào : 500 dm ; 500 cm ; 500 mm ? - GV nhận xét – chốt lời giải đúng. Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc bài 2. - Yêu cầu HS viết số thích hợp vào chỗ trống. Tỉ lệ bản đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật 1 : 1 000 1 cm 1 000 cm 1 : 300 1 dm 300 dm à Lưu ý : GV có thể gợi ý để HS thực hiện theo chiều “ ngược lại” - GV chốt kết quả đúng . - GV nhận xét – Chấm một số vở Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - GV yêu cầu HS nêu lại ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ . - Các nhóm cử đại diện thi đua nêu ý nghĩa các tỉ lệ bản đồ ở bảng . - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Hát . - 3 HS nêu lại các quy tắc. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS lắng nghe GV hướng dẫn . - 1 HS đọc – Lớp đọc thầm . Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1 – Lớp theo dõi . - HS làm bảng con. - Lớp nhận xét . - 1 HS đọc bài 2 – Lớp đọc thầm. - HS tự làm bài vào SGK. - HS trình bày. 1 : 500 1 m 500 m 1 : 10 000 1 mm 10 000 mm - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - HS nêu ý nghĩa tỉ lệ bản đồ . - Các nhóm thi đua nêu ý nghĩa các tỉ lệ . Kiểm tra Hỏi – đáp Giảng giải Thực hành Trực quan Hỏi – đáp Trực quan Luyện tập Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 148 : ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS bước đầu biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ. 2 . Kỹ năng : - Thực hành được các bài tập nói trên. 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Vẽ lại bản đồ trường Mầm Non xã Thắng Lợi trong SGK phóng to . HS: SGK , vở toán III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Tỉ lệ bản đồ Tỉ lệ bản đồ là gì ? - Em hãy cho biết ý nghĩa của tỉ lệ : 1 : 10 000 ? ( độ dài thu nhỏ là 1 cm ) - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới :ứng dụng của tỉ lệ bản đồ - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Giới thiệu các bài toán Mục tiêu : Giúp HS hiểu và biết cách làm các bài toán . Bài toán 1 : - Gợi ý để HS hiểu ý nghĩa tỉ lệ bản đồ nêu trong bài toán . - Độ dài thu nhỏ trên bản đồ là bao nhiêu cm ( đoạn AB ) ? - Bản đồ trường Mần non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ nào ? - 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu cm ? - 2 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu cm ? - Vì sao em biết ? - GV giới thiệu cách ghi bài giải . Bài toán 2 : - GV gợi ý để HS hiểu ý nghĩa tỉ lệ bản đồ nêu trong bài toán . - GV hướng dẫn tương tự như bài 1 . - Yêu cầu HS làm nháp . - GV nhận xét . Hoạt động 2 : Thực hành . Mục tiêu : Giúp HS vận dụng điều vừa học làm các bài tập . Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc bài 1 / 157 . 1 : 500 000 2 cm 1 000 000 cm Tỉ lệ bản đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc bài 2 . - Yêu cầu HS tự làm bài . - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . - GV chấm một số vở . 5.Tổng kết - Dặn dò : GV nhận xét tiết học . Về nhà xem lại bài . Chuẩn bị : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tt ) . Hát . - 3 HS lần lượt nêu. - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS quan sát, nhận xét. - HS lần lượt trả lời theo yêu cầu. - HS theo dõi . HS làm vào nháp . 1 HS làm bảng phụ và trình bày . - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - 1 HS đọc – Lớp theo dõi . 1 : 2 000 50 mm 100 000 mm 1 : 15 000 3 dm 45 000 dm - Lớp nhận xét . 1 HS đọc – Lớp theo dõi . HS làm bài vào vở . Lớp nhận xét . HS lắng nghe. Kiểm tra Hỏi – đáp Trực quan Luyện tập Trình bày Trực quan Trình bày Trực quan Luyện tập Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ năm ngày 6 tháng 4 năm 2017 TOÁN TIẾT 149 : ỨNG DỤNG CỦA BẢN ĐỒ ( t.t ) I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS : Từ độ dài thật và tỉ lệ bản đồ cho trước , biết cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ. 2 . Kỹ năng : - Giúp HS thực hiện thành thạo các bài tập . 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : SGK , SGV . HS : SGK , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Ứng dụng của tỉ lệ với bản đồ - Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 000 cho biết hình nước Việt Nam được vẽ như thế nào ? - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới :Ứng dụng tỉ lệ của bản đổ - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Giới thiệu các bài toán Mục tiêu : Giúp HS biết cách làm các bài toán về tỉ lệ bản đồ . Bài toán 1 : - GV giới thiệu bài toán . - Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên sân trường là bao nhiêu ? - Trên bản đồ có tỉ lệ nào ? - Phải tính độ dài nào ? - Theo đơn vị đo nào ? - Vì sao cần phải đổi đơn vị đo của độ dài thật ra cm . - GV nêu cách giải như SGK . Bài toán 2 : - GV giới thiệu bài toán 2 . - GV hướng dẫn tương tự bài 1 . - GV gợi ý để HS thấy vì sao cần phải đổi đơn vị đo của độ dài thật ra cm . - Yêu cầu HS làm vào vở nháp . - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng . Hoạt động 2 : Thực hành . Mục tiêu : Giúp HS làm được các bài tập . Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc bài 1 . - GV yêu cầu HS đọc cột thứ I . - Em hãy đọc tỉ lệ bản đồ ? - Độ dài thật là bao nhiêu ? - Độ dài trên bản đồ tính bằng đơn vị đo nào ? - Muốn tính độ dài trên bản đồ em phải làm thế nào ? - Vậy độ dài trên bản đồ là bao nhiêu? - Yêu cầu HS tự làm hai cột còn lại . - GV nhận xét – Chốt kết qủa đúng . Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc bài 2 / 158 . - Đề bài yêu cầu tìm gì ? - Em hãy nêu cách thực hiện . - Yêu cầu HS tự làm bài . - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng . - GV chấm một số vở . Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ khi biết độ dài thực tế và tỉ lệ bản đồ ? - Giáo dục tư tưởng . 5.tổng kết - Dặn dò : GV nhận xét tiết học . Về nhà xem lại bài . Chuẩn bị : Thực hành . Hát . - HS trả lời. - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS lắng nghe . - HS trả lời theo yêu cầu. - HS quan sát . - HS quan sát , lắng nghe. - HS làm vở nháp . - 1 HS làm bảng phụ và trình bày . - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1 – Lớp lắng nghe . - 1 HS đọc . - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm vở . - 1 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc – Lớp theo dõi . - HS trả lời. - HS làm bài vào vở . - 1 HS làm bảng phụ và trình bày . - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - Cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ khi biết độ dài thực tế và tỉ lệ bản đồ là ta lấy độ dài thật chia cho tỉ lệ ( độ dài thu nhỏ và độ dài thật luôn cùng đơn vị đo ) . Kiểm tra Trực quan Hỏi – đáp Trực quan Hỏi –đáp Luyện tập Trình bày Trực quan Hỏi – đáp Luyện tập Trình bày Luyện tập Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 150 : THỰC HÀNH I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS biết cách đo độ dài một đoạn thẳng ( khoảng cách giữa 2 điểm ) trong thực tế bằng thước dây, chẳng hạn như : đo chiều dài, chiều rộng phòng học, khoảng cách giữa 2 cây, hai cột ở sân trường, 2 . Kỹ năng : - HS đo được đoạn thẳng trong thực tế. 3 . Thái độ : - Cẩn thận , chính xác khi thực hành các bài tập . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Thước dây cuộn , một số cọc mốc .Cocï tiêu ( để gióng thẳng hàng trên mặt đất ) . HS : Chuẩn bị theo nhóm : 1 thước dây , một số cọc tiêu . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Ứng dụng của tỉ lệ trên bản đồ (t) - Yêu cầu HS tính độ dài thu nhỏ khi biết tỉ lệ là 1 : 100 000 , độ dài thật là 12 km . - Em hãy nêu cách tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ khi biết độ dài thực tế và tỉ lệ bản đồ ? - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Thực hành - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Hướng dẫn thực hành tại lớp . Mục tiêu : Giúp HS nắm cách đo độ dài một đoạn thẳng bằng thước dây và cách gióng thẳng hàng các cọc tiêu . a / Đo đoạn thẳng trên mặt đất - GV chọn một lối đi rộng nhất, dùng phấn chấm hai điểm A và B trên lối đi . - Yêu cầu HS dùng thước dây đo độ dài khoảng cách giữa hai điểm . - Làm thế nào để đo được khoảng cách giữa hai điểm A và B ? à Kết luận. Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hành ngoài lớp . Mục tiêu : HS biết đo độ dài đoạn thẳng . - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ , giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm , cố gắng để mỗi nhóm thực hành một hoạt động khác nhau . Bài 1 : Thực hành đo độ dài . - Yêu cầu HS dựa vào cách đo để đo độ dài giữa hai điểm cho trước . - GV giao việc : + Nhóm 1 và 3 : đo chiều dài bảng lớp + Nhóm 2 và 4 : đo chiều dài lớp học + Nhóm 5 và 6 : đo chiều rộng lớp học - Yêu cầu HS ghi kết quả đo được vào phiếu . - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ SGK / 158 . Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tinh thần , thái độ học tập của HS . - Về thực hành đo đoạn thẳng . - Chuẩn bị : Thực hành ( tt ) . Hát . - HS làm vào vở nháp . - 1 HS làm bảng phụ và trình bày - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS thực hành đo theo yêu cầu GV . - HS trả lời. - Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động nhóm – Lớp - HS tự chia nhóm và thực hành theo yêu cầu . - HS dựa vào cách đo để đo độ dài giữa hai điểm cho trươc . - HS thực hiện theo nhóm . - HS trình bày kết quả . - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - 2 HS đọc phần ghi nhớ . Kiểm tra Thực hành Hỏi – đáp Thực hành Trình bày Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc