Tin học Lớp 2

THỰC HÀNH

Tạo văn bản bằng chương trình Wordpad

Kiến thức yêu cầu:

‰Biết khởi động chương trình Wordpad.

‰Biết công dụng các nút lệnh trên thanh công cụ.

Kiến thức đạt được

‰Kỹnăng sửdụng nút lệnh trên thanh công cụ.

‰Soạn thảo văn bản.

pdf28 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 16381 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tin học Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 BÀI 1 GIỚI THIỆU WINDOWS Kiến thức yêu cầu: ‰ Giới thiệu chương trình Windows: ‰ Khởi động & Thóat khỏi Windows. Kiến thức đạt được: ‰ Biết cách khởi động và thoát khỏi Windows đúng qui trình. 1) Khởi động Windows - Nhấn nút Power trên thùng máy. - Nhấn nút mở/tắt trên màn hình. Nút khởi động Nút mở/tắt màn hình 2) Tắt máy : - Click chuột trái vào Start (Hình 1) cuối góc trái màn hình. - Click chuột tiếp vào Shutdown (Hình 2). - Click OK (Hình 3) Hình 1 Hình 2 Hình 3 Tổ Tin Học GD Quận 12 1 BÀI 6 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CRAYOLA ART STUDIO Kiến thức yêu cầu: ‰ Tô màu theo hình đã vẽ sẵn. Kiến thức đạt được: ‰ Sử dụng thành thạo các thanh công cụ vẽ. ‰ Biết chọn và sắp xếp hình để tô màu. ‰ Kỹ năng chọn màu và pha màu phù hợp với hình vẽ. I. KHỞI ĐỘNG Cách 1: Tổ Tin Học GD Quận 12 Nhấn Double click vào biểu tượng chương trình. Cách 2: Start Æ Programs Æ Crayola Art Studio Cửa sổ Crayola Art Studio Menu chính (1) Click chuột để bắt đầu (2) Click chuột để điền tên vào Crayola Art Studio.lnk Tổ Tin Học GD Quận 12 Tổ Tin Học GD Quận 12 2 II. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH - Tại cửa sổ hiện hành, chọn GO TO ROOM. - Tại cửa sổ menu chính chọn QUIT. Biểu tượng để thóat khỏi trò chơi Trở về menu chính Tổ Tin Học GD Quận 12 Tổ Tin Học GD Quận 12 3 BÀI 7 THỰC HÀNH TÔ MÀU THEO HÌNH MẪU Kiến thức yêu cầu: ‰ Học sinh chọn và tô màu theo hình mẫu. Kiến thức đạt được: ‰ Học sinh sử dụng thành thạo về cách chọn màu, phối hợp màu và tô màu theo hình mẫu. Click chuột vào biểu tượng trở về menu chính Click chuột vào biểu tượng để chọn mẫu (3) Cửa sổ mẫu tô màu (2) Click chuột vào biểu tượng chọn mẫu tô màu (1) Menu chính Tổ Tin Học GD Quận 12 Tổ Tin Học GD Quận 12 4 THỰC HÀNH TÔ MÀU NỀN THEO MẪU Click chuột vào khung nền để tô màu Thanh công cụ chứa các biểu tượng để vẽ, xóa, tô màu… Hình mẫu vừa được chọn Click chuột vào biểu tượng chọn màu Click chuột vào biểu tượng chọn màu chuyển sắc Click chuột để đổi bản màu Nút lệnh menu màu Tổ Tin Học GD Quận 12 Tổ Tin Học GD Quận 12 5 THỰC HÀNH CHÈN HÌNH – XOÁ MÀU VÀ TÔ MÀU Nút lệnh menu xóa hình (5) Click chuột vào để xóa hình (6)Hình được chèn vào bản vẽ (4) Vùng vẽ vừa chọn (2) Click vào biểu tượng này chọn bản vẽ (1) Nút lệnh xóa hình Nút lệnh menu chèn hình (3) Nút lệnh chèn hình Tổ Tin Học GD Quận 12 Tổ Tin Học GD Quận 12 6 Nút lệnh menu màu Click chọn nét cọ tô Click chọn kích cỡ nét cọ màu Click chọn màu tô Hình vừa được chèn vào bản vẽ Click và giữ chuột rê vào hình để tô màu Click chuột vào để xóa hình (2) Click chuột vào các hình này để chọn kiểu xóa (1) Click chuột để chọn hình chèn thêm vào bản vẽ Tổ Tin Học GD Quận 12 Tổ Tin Học GD Quận 12 7 THỰC HÀNH Nhập ký tự vào bản vẽ Chọn màu Chọn kiểu chữ Ca khong an muoi ca uon Con cai cha me tram duong con hu Chọn cỡ chữ Nút lệnh ABC vào menu Click chuột vào bản vẽ này để nhập văn bản (5) Bài tập gợi ý: ‰ Hướng dẫn học sinh chèn hình, tô màu, vẽ… tạo nên một bức tranh có ý nghĩa. ‰ Học sinh tự ứng dụng bài học để tạo ra một bức tranh. Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Thực hành : ‰ Khởi động Windows. ‰ Tắt máy đúng qui trình. Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 BÀI 2 GIỚI THIỆU WORDPAD Kiến thức yêu cầu: ‰ Biết khởi động chương trình Wordpad. ‰ Biết công dụng các nút lệnh trên thanh công cụ. Kiến thức đạt được: ‰ Biết khởi động Wordpad. ‰ Biết sử dụng thanh công cụ. ‰ Soạn thảo văn bản. I. KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH WORDPAD: Start Æ Programs ÆAccessories Æ Wordpad Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Cửa sổ Wordpad: Nút thu nhỏ cửa sổ Nút đóng cửa sổ Thanh tiêu đề Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 II. THANH CÔNG CỤ Gạch chân ký tự In nghiêng ký tự Fonts chữ Lưu tập tin Kích thước fonts chữ (size) ở tập tin có trên đĩa In đậm ký tự M Canh lề trái Canh giữa Canh lề phải Tạo tập tin mới Tạo bullets đầu câu Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 III. VÙNG SOẠN THẢO VĂN BẢN Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 THỰC HÀNH Tạo văn bản bằng chương trình Wordpad Kiến thức yêu cầu: ‰ Biết khởi động chương trình Wordpad. ‰ Biết công dụng các nút lệnh trên thanh công cụ. Kiến thức đạt được ‰ Kỹ năng sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ. ‰ Soạn thảo văn bản. Bài tập 1: Kỹ năng nhập văn bản Nhập văn bản sau (Duøng font chöõ VNI Times – Kích thước 16) Ca dao tuc ngu Di thua ve trinh Bau oi thuong lay bi cung Tuy la khac giong nhung chung mot gian Cong cha nhu nui thai son Nghia me nhu nuoc trong nguon chay ra Mot long tho me kinh cha Cho tron chu hieu moi la dao con Bài tập 2: Kỹ năng trình bày văn bản Trình bày đoạn văn trên theo yêu cầu sau: Kiểu VNI-Avo. Cỡ 16 Canh giữa Ca dao tuc ngu Di thua ve trinh Bau oi thuong lay bi cung Kiểu VNI-Times, cỡ 12 Canh trái – chữ nghiêng Kiểu VNI-Helve, cỡ 13 Canh phải – in đậm Tuy la khac giong nhung chung mot gian Bài tập 3: Sử dụng các nút lệnh đã học, học sinh tự nhập và trình bày 1 đoạn văn bản. Bài tập 4: Sử dụng các nút lệnh đã học, học sinh tự nhập và trình bày 1 bài thơ mà em đã học. Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Bài tập 5: Sử dụng các nút lệnh đã học, em hãy trình bày một bài học thuộc lòng mà em ưa thích. Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 BÀI 3 PHƯƠNG PHÁP GÕ DẤU TIẾNG VIỆT Kiến thức yêu cầu: ‰ Nắm vững nguyên tắc gõ dấu tiếng Việt theo kiểu VNI & TELEX. Kiến thức đạt được ‰ Soạn thảo văn bản có bỏ dấu tiếng Việt thành thạo. CÁCH BỎ DẤU TIẾNG VIỆT (Chọn font tiếng Việt) THEO KIỂU TELEX Dấu Sắc Huyền Hỏi Ngã Nặng Mũ Móc Ă Đ Cách gõ S F R X J AA W AW DD THEO KIỂU VNI Dấu Sắc Huyền Hỏi Ngã Nặng Mũ Móc Ă Đ Cách gõ 1 2 3 4 5 6 7 8 D9 Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Thực hành Bài tập rèn kỹ năng bỏ dấu tiếng Việt Kiến thức đạt được: ‰ Học sinh ghi nhớ cách bỏ dấu tiếng Việt. Bài tập 6: VuonThu.exe I. Khởi động chương trình tập gõ tiếng Việt Double click vào biểu tượng chương trình. II. Cửa sổ chương trình tập gõ tiếng Việt. Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 ổ chương trình tập gõ chữ số. Thực hành Bài tập rèn kỹ năng gõ chữ số Kiến thức đạt được: ‰ Học sinh gõ chữ số được nhanh. Bài tập 7: ChuSo.exe I. Khởi động chương trình chữ số. Double click vào biểu tượng chương trình. II. Cửa s Chữ số được điền vào Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 BÀI 4 SOẠN THẢO VĂN BẢN Kiến thức yêu cầu: ‰ Biết khởi động chương trình Wordpad. ‰ Biết công dụng các nút lệnh trên thanh công cụ. Kiến thức đạt được: ‰ Sử dụng thành thạo các nút lệnh trên thanh công cụ ‰ Kỹ năng gõ chữ bỏ dấu tiếng Việt. ‰ Soạn thảo văn bản. I. TẠO VĂN BẢN MỚI Click vào nút lệnh để tạo văn bản mới (1) Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Click chuột vào vùng soạn thảo để nhập văn bản (2) II. LƯU VĂN BẢN : Click vào biểu tượng này để lưu văn bản Click vào hộp thoại Save in để chọn ổ đĩa lưu văn bản Click vào hộp thoại File name đặt tên văn bản nh SAVE để lưu văn bản Click vào nút lệ Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 III. MỞ VĂN BẢN Đà CÓ TRONG Ổ ĐĨA: Click chuột vào biểu tượng này để mở văn bản (1) Click vào hộp thoại Look in để chọn ổ đĩa có chứa văn bản (2) (3) Văn bản được chọn để mở Click vào nút lệnh open để mở văn bản được chọn (4) IV. HIỆU CHỈNH VĂN BẢN, LƯU VĂN BẢN LẦN 2: (1) Văn bản vừa được mở Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 (2) Văn bản đã hiệu chỉnh (thay đổi so với bản trên) Click vào biểu tượng này để lưu văn bản Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Bài tập gợi ý: ‰ Nhập văn bản thô (sử dụng nội dung văn bản là bài học các môn học khác như: Tiếng Việt, học thuộc lòng, tự nhiên và xã hội ...) ‰ Trang trí văn bản ‰ Lưu văn bản ‰ Mở văn bản ‰ Hiệu chỉnh văn bản. Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 BÀI 5 ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ TRÊN MÁY TÍNH Circus 1 Bài 3: Dũng sĩ áo xanh Là một trò chơi cần có sự tính toán chi tiết, hành động nào trước, hành động nào sau, nhiệm vụ của chúng ta là phối hợp trật tự các hành động để đưa chàng dũng sĩ áo xanh đến gặp người áo choàng đỏ. Muốn như vậy,dũng sĩ phải né tránh con sư tử, con rồng và phép thuật của bà phù thuỷ. Để thực hiện hành động của các nhân vật nào thì nhấn vào nút có hình nhân vật đó. Bắt đầu Kết thúc – Chiến thắng Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Circus 1 Bài 4 : Đèn đỏ đèn xanh Điều khiển chiếc xe hơi đi từ nhà đến rạp xiếc mà không bị ngừng lại bởi đèn đỏ. Muốn như thế, chúng ta phải quan sát thời gian của đèn đỏ bật, đến khi thích hợp, ta sẽ click chuột vào mũi tên cho xe chạy. Bắt đầu Xe đi qua khi đèn xanh Kết thúc – Chiến thắng Tổ Tin học GD Quận 12 Tổ Tin học GD Quận 12 Circus 1 Bài 11 : Các chú hề Chúng ta cần phải cho toàn bộ các chú hề đứng lên bằng các phím mũi tên, tuy nhiên các chú hề khi đứng lên hay ngồi xuống sẽ thực hiện thêm một hành động khác nữa, ví dụ như chú cầm thang khi đứng lên vung chiếc thang và khiến cho anh bạn bên cạnh phải ngồi xuống… Bắt đầu Kết thúc – Chiến thắng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTin học lớp 2.pdf
Tài liệu liên quan