Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 21

I. Mục tiêu.

Biết tìm số liền trước số liền sau. Biết cộng, trừ các số (không nhớ) trong phạm vi 20.

Rèn cho hs có k/n tính toán tương đối thành thạo

HS luôn có ý thức tự giác làm bài tập toán chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các HĐ dạy học:

 

doc12 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 21 Thứ: 2 Ngày soạn : 17/02/2017 Ngày giảng: 20/02/2017 Buổi: Sáng. Tiết 1: Chào cờ Tiết 2+3: HỌC VẦN VẦN ÊN, EN, IN, IT TiÕt 4: TOÁN PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 7 I. Mục tiêu: Biết làm các phép trừ , biết trừ nhẩm dạng 17 - 7; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. Rèn luyện cho hs tập trừ dạng 17 - 7 tương đối nhanh. HS có ý thức tự giác cao trong giờ học. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. GT bài: - Trực tiếp – Ghi đầu bài. B. GT cách làm tính trừ 17 – 7. a. Thực hiện trên que tính. b. HD cách đặt tính và làm tính trừ. + HD cách đặt tính. - Tính từ phải sang trái. - 17 7 trừ 7 bằng 0, viết 0 7 Hạ 1 viết 1 10 17 trừ 7 bằng 10: 17-7=10 C. Thực hành. - Bài 1: Tính. - Y/c HS làm vào vở. - Gọi HS nhận xét – GV chữa bài. Bài 2: Tính nhẩm - Cho HS làm bài vào vở. Gọi HS nêu kq’. - GV nhận xét chữa bài. Bài 3: Viết phép tính thích hợp. Tóm tắt Giải Có: 15 cái kẹo 15 – 5 = 10 Đã ăn: 5 cái kẹo Còn:.......? cái kẹo - GV nhận xét khen ngợi. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Y/C viết các số từ 10 ... 20. - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - Quan sát. - Ghi nhớ. - Nêu y/c. - HS lên bảng làm. - Nhận xét - Nêu y/c. - HS làm bài vào vở. - HS nêu kq’. - Nghe. - HS lên điền phép tính. - Nxét bài bạn. Ban học tập lên điều hành Y/c hs làm trên bảng con: 17 -3 = ? - HS thực hiện. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: VẦN ÊN, EN, IN, IT Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Thứ: 3 Ngày soạn : 18/02/2017 Ngày giảng: 21/02/2017 Buổi: Sáng. Tiết 1+2: HỌC VẦN VẦN OEN, OET, UÊN, UÊT Tiết 3: TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. Thực hiện phép trừ (không nhớ ) trong phạm vi 20, trừ nhẩm trong phạm vi 20; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. Rèn luyện hs biết tính toán nhanh thành thạo. HS có ý thức tự giác làm bài tính toán chính xác. II. Đồ dùng dạy học : III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: - Gọi hs nêu y/c. - HD đặt tính theo cột dọc. - Gọi hs nêu kq. Bài 2: Tính nhẩm. - Gọi hs lên bảng làm. - Gọi hs nxét – GV nxét chữa bài. Bài 3: tính. - HD hs tính từ trái sang phải rồi ghi kết quả cuối cùng. - Nhận xét bổ xung. Bài 4: - HD hs nêu tóm tắt rồi viết phép tính thích hợp Tóm tắt: Có: 12 xe máy Đã bán: 2 xe máy Còn xe máy 12 – 2= 10 Trả lời: còn 10 xe máy 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Tính 16 – 3 = 14 – 4 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - 1 hs. - HS làm vào vở. - Đọc KQ. - HS lên bảng làm. - HS khác làm vào vở. - HS làm vào vở BT. - HS nêu kq. - Nghe. - Nghe. - HS nêu tóm tắt. - Nêu phép tính. Ban học tập lên điều hành Y/c thực hiện bảng con: 17- 5 = ? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: VẦN OEN, OET, UÊN, UÊT Thứ: 4 Ngày soạn : 19/02/2017 Ngày giảng: 22/02/2017 Buổi: Sáng. TIẾT 1+2: HỌC VẦN VẦN: UYN, UYT Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Biết tìm số liền trước số liền sau. Biết cộng, trừ các số (không nhớ) trong phạm vi 20. Rèn cho hs có k/n tính toán tương đối thành thạo HS luôn có ý thức tự giác làm bài tập toán chính xác. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: gv kẻ lên bảng gọi 2 hs lên bảng điền vào mỗi vạch của tia số. - GV gọi hs chữa bài. - Gv nhận xét. Bài 2: Trả lời câu hỏi. - Gọi lần lượt từng hs trả lời. - GV nxét chữa bài. Bài 3: Trả lời câu hỏi. GV nêu: lấy 1 số nào đó trừ đi 1 thì được số liền trước nó. Mẫu: số liền trước của 8 là 7. - Gọi hs lần lượt trả lời những câu còn lại. - Nhận xét khen ngợi. Bài 4: Đặt tính rồi tính. - Gọi hs lên bảng đặt tính rồi tính. - Nhận xét – chữa bài. Bài 5: - Tính HD tính nhẩm rồi ghi kết qủa. - GV gọi Nxét kq - Chữa bài. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Y/c hs thực hiên phép tính 18 – 8 = 10 + 8 = Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. -2 hs lên điền - Lớp làm vào vở. - Nxét. - 2hs lên bảng. - Nghe. - HS trả lời. - Nghe. - HS trả lời. - Trả lời. - Nghe. - Nêu y/c. - HS lên bảng. - Lớp làm vào vở. - Theo dõi. - Nêu kết quả. - Nghe. Ban học tập lên điều hành - Y/c hs thực hiện trên bảng con 14 -3 = ? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ Tiết 4 : TNXH ÔN TẬP: XÃ HỘI I. Mục tiêu: Kể được về gia đình, lớp học, cuộc sống nơi các em sinh sống. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Ôn tập: - GV đưa ra 1 số câu hỏi – y/c hs thảo luận các câu hỏi theo gợi ý. + Kể về các thành viên trong gia đình bạn. + Nói về những người bạn yêu quý. + Kể về ngôi nhà của bạn. + Kể về những gì bạn nhìn thấy trên đường đi đến trường? + Kể tên 1 nơi công cộng và nói về các HĐ ở đó. - Gọi lần lượt hs trình bày. - Gọi hs khác nxét – gv nxét khen ngợi. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - GV nhận xét - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Em phải làm gì để giữ an toàn trên đường đi học? - 1 Hs kể. Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - Thảo luận. - HS trình bày. - HS khác NXét bổ sung. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: VẦN UYN, UYT Tiết 2: ĐẠO ĐỨC EM VÀ CÁC BẠN I. Mục tiêu: Bước đầu biết được : Trẻ em cần được học tập, cần được vui chơi, cần được kết giao bạn bè. Biết Cần phải đoàn kết thân ái giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi. Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh. Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với bạn bè . II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Các hoạt động. * HĐ1: Đàm thoại. - GV cùng hs đàm thoại. + Em có muốn tặng nhiều hoa như bạn A, bạn B, bạn C không? - Chúng ta hãy tìm hiểu xem vì sao bạn A, bạn B, bạn C được tặng nhiều hoa? - Những ai đã tặng hoa cho bạn A, B, C. - Vì sao em tặng hoa cho bạn A, B, C. + KL: Ba bạn được tặng nhiều hoa vì đã biết cư xử đúng mực với các bạn khi học khi chơi. * HĐ2: qsát tranh và đàm thoại. - Y/c hs qsát tranh BT2 và trả lời câu hỏi. + Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? + Chơi học 1 mình vui hơn hay có bạn cùng chơi cùng học vui hơn? + KL: Trẻ em có quyền được học tập, được vui chơi tự do kết bạn, có bạn cùng học, cùng chơi sẽ vui hơn chỉ có 1 mình ... * HĐ3: thảo luận nhóm. - Cho hs thảo luận BT3. - GV chia nhóm giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm - Y/c đại diện nhóm trình bày. + KL: Tranh 1, 3, 5, 6 là những hành vi nên làm khi cùng học cùng chơi với các bạn. Tranh 2, 4 là những hành vi không nên làm khi cùng học cùng chơi với bạn. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Cần làm gì khi gặp thầy giáo, cô giáo? Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Trả lời. - Nghe. - Qsát trả lời. - Nghe. -Thảo luận nhóm BT3. - Đại diện trình bày. - Nghe. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Thứ: 5 Ngày soạn : 20/02/2017 Ngày giảng: 23/02/2017 Buổi: Sáng TIẾT 1+2: HỌC VẦN VẦN ON, OT, ÔN, ÔT, ƠN, ƠT Tiết 3: TOÁN BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN I. Mục tiêu. Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn gồm các số (điều đã biết )và câu hỏi (điều cần tìm).điền đúng số, đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ. Rèn cho hs có k/n giải toán có lời văn nhanh chính xác. HS có ý thức tự giác làm bài tính toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Gthiệu bài toán có lời văn. Bài 1: GV y/c hs nêu nhiệm vụ cần thực hiện. - HD qsát tranh vẽ rồi nêu số thích hợp vào mỗi chỗ chấm để có bài toán. Bài2: y/c hs tự nêu nhiệm vụ cần thực hiện (Tương tự bài 1). Bài 3: GV y/c hs nêu nhiệm vụ tự thực hiện. - HD qsát tranh vẽ rồi đọc bài toán “ có 1 con gà mẹ và 7 con gà con” Hỏi .... con? - GV hỏi: bài toán còn thiếu gì? - Gọi hs tự đọc lại toàn bộ bài toán. Bài 4: GV hd hs tự điền số thích hợp viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấm. - GV cho hs nhận xét. Bài toán thường có gì? - Thường có số liệu và câu hỏi. - GV cho hs nhắc lại. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Y/c hs thực hiên phép tính 17 – 5 = 17 – 1 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Viết số thích hợp vào chỗ chấm. - Qsát tranh nêu BT. - HS trả lời - HS nêu. - HS đọc. - HS trả lời. - Hs nhắc lại - Y/c hs thực hiện trên bảng con 17 -5 = ? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Tiết 4: Luyện toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết tìm số liền trước số liền sau. Biết cộng, trừ các số (không nhớ) trong phạm vi 20 . II. Đồ dùng: III. Các hoạt động dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1. GV đưa ra 1 số BT cho hs lên bảng đọc, viết các số mà gv y/c, nhằm củng cố lại cách cộng các số. - Nhận xét, đánh giá. 2. Củng cố: - Nhận xét giờ học, giao bài về nhà. - Lên bảng thực hiện theo y/ c của GV. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: VẦN ON, OT, ÔN, ÔT, ƠN, ƠT Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Tiết 3: HĐNG Bài: TÌM HIỂU VỀ TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM I. MỤC TIÊU : Nâng cao hiểu biết cho HS về một số phong tục tập quán của ngày tết cổ truyền Việt Nam. Hiểu ý nghĩa ngày tết II. MỤC TIÊU : - Một số mẫu chuyện về quê hương III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ; HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới:( 28') Hoạt động 1: GV HD cho học sinh tìm hiểu về ngày tết. - Em có thích ngày tết không? Vì sao? - GV - HS nhận xét. Hoạt động 2: - Nêu một số hoạt động ngày tết. - Gọi 1, 2 em lên kể lại. - GV nhận xét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Nghe. - Nghe. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - Nghe. - Kể lại. Ban học tập lên điều hành Y/c hs nêu nội dung bài - 1 hs nêu. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ Thứ: 6 Ngày soạn : 21/02/2017 Ngày giảng: 24/02/2017 Buổi: Sáng Tiết 1+2+3: Học vần VẦN UN, UT, ƯN, ƯT TIẾT4: SINH HOẠT Nhận xét, đánh giá tuần 21. Tiết 5 : An toàn giao thông Bài 4: TRÈO QUA DẢI PHÂN CÁCH LÀ RẤT NGUY HIỂM I. Mục tiêu. HS nhận biết tác hại, nguy hiểm của việc trèo qua dải phân cách. Rèn HS biết vui chơi và đi bộ đúng nơi qui định để đảm bảo an toàn giao thông. GD hs có thái độ không đồng tình với việc trèo qua dải phân cách trên đường phố. II. Đồ dùng dạy học. - Sách Pokemon cùng em học an toàn giao thông. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - GV gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới:( 28') A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Các hoạt động. * HĐ1: Đọc và tìm hiểu ND truyện. + Bước 1: Giao nhiệm vụ. - Y/c 2 hs thành 1 nhóm đôi cùng qsát tranh đọc, ghi nhớ ND truyện. - Gọi 2 nhóm kể lại câu chuyện trước lớp. - Nxét sửa sai. + Bước 2: Qsát tranh và trả lời câu hỏi. + Bo và Bố đi đâu? + Bo nhìn thấy điều gì? + Lúc này các bạn đang làm gì? + Bo hỏi bố những gì? + Bố đã trả lời Bo nh thế nào? + Chuyện gì đã xảy ra với các bạn? + Em thử tưởng tượng, nếu xe ô tô không phanh kịp thời điều gì sẽ xảy ra với ba bạn ? - Nxét sửa sai. + Bước 3: Kết luận. - Ba bạn chơi và trèo qua dải phân cách là rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho bản thân mình và còn làm ảnh hưởng đến ngời và xe đi lại trên đường. * HĐ2: Bày tỏ ý kiến. + Bước 1: Gắn từng bức tranh lên bảng: Y/c HS qsát bày tỏ ý kiến bằng cách ghơ thẻ... - Nxét khen ngợi + Bước 2: Y/c HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. - Vì sao em tán thành? - Vì sao em không tán thành? - Nếu em có mặt ở đó thì em khuyên các bạn như thế nào? + Bước 3: Kết luận. + Bước 4: Đọc ghi nhớ. 4. Củng cố – Dặn dò.(1’) - Nxét tiết học. - VN học thuộc phần ghi nhớ cuối bài trong sgk. - Kể lại câu chuyện cho người thân nghe. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập kiểm tra bài cũ Y/c hs đọc thuộc lòng ghi nhớ bài 3. - Nghe. - Nghe. - Chia nhóm đọc. - HS kể chuyện. - Qsát tranh và trả lời câu hỏi. - Nghe. - Nghe. - Qsát bày tỏ ý kiến. - Qsát trả lời câu hỏi. - Nghe. - Đọc ĐT + CN. - Nghe. - Ghi nhớ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 21.doc