Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 10 - Trường TH Bắc Lũng

1. Hoạt động 1: ( 15’)

- Mục tiêu: HS nắm được cách cộng 2 số thập phân, cách đặt tính và thực hiện phép tính.

- GV nêu bài toán để dẫn ra được phép cộng: 1,84 + 2,45 = ? (m) và dẫn dắt để HS thao tác đổi số đo thập phân của từng số hạng, cộng với số tự nhiên chuyển về dạng số thập phân, hướng dẫn đặt tính.

- HS nêu phép tính, đổi số đo độ dài, thực hiện cộng, nêu cách cộng.

- GV nhận xét.

- Ví dụ 2 cũng thực hiện tương tự.

Hoạt động 2: ( 12’)

- Mục tiêu: HS thực hiện cộng đúng các số thập phân.

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1 vào sgk, bài 2 vào vở, 1 HS làm bảng phụ. Chữa bài, củng cố cách thực hiện cộng 2 số thập phân.

 

doc14 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 10 - Trường TH Bắc Lũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:10- BS Ngày soạn: 2/11/2018 Ngày dạy: /11/2018 Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018 Chào cờ Tiếng Anh (GV chuyên dạy) Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. * Kiến thức- kỹ năng: - HS có thể chuyển đúng, nhanh các phân số thập phân thành số thập phân; viết đúng đơn vị đo độ dài dưới dạng số thập phân; củng cố giải đúng dạng toán xét tỷ số. * Năng lực: - Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ. * Phâm chất: Mạnh dạn thực hiện nhiệm vụ cá nhân. II. Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ. - Học sinh: sgk, vở nháp. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. * Khởi động: ( 3’) HS chơi trò chơi: “Chim bay, cò bay”. Hoạt động 1 ( 25’): - Mục tiêu: HS có thể chuyển đúng, nhanh các phân số thập phân thành số thập phân, viết đúng đơn vị đo độ dài dưới dạng số thập phân. - GV yêu cầu HS làm bài 1,3 vào vở, bài 2 nêu miệng, HS làm bảng phụ bài 1, 3. - GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn, chữa bài củng cố cách chuyển từ phân số thập phân thành số thập phân. 2. Hoạt động 2: ( 10’): - Mục tiêu: HS củng cố giải đúng dạng toán xét tỷ số. - GV yêu cầu HS đọc bài tập số 4 làm vở. - GV nhận xét một số bài, củng cố giải toán liên quan tới xét tỷ số. Tập đọc ÔN TẬP (tiết 1) I. Mục tiêu. *Kiến thức: - HS lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9. Đọc thuộc được một số bài và nêu đúng nội dung của nó. * Năng lực: Có khả năng trao đổi trong nhóm để nêu nội dung của bài, khả năng ghi nhớ, khả năng trình bày trước lớp. *Phầm chất: Tích cực tham gia các hoạt động học tập. II.Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ, phiếu ghi tên các bài thơ... - Học sinh: sách, . III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. 1. Hoạt động 1: Đọc thuộc được một số bài và nêu đúng nội dung của nó. (17’) - GV yêu cầu HS nêu tên các bài thơ đã học từ tuần 1 đến tuần 9, nhẩm đọc trong nhóm, đọc trước lớp. - HS nêu tên bài đọc, luyện đọc trong nhóm, lên gắp phiếu chọn bài đọc trước lớp. - GV nhận xét, đánh giá. 2. Hoạt động 2: HS lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 (18’) - HS làm việc theo nhóm 4 theo nội dung của bảng trong sgk trang 95. - GV gọi HS nêu trước lớp, GV nhận xét. Yêu cầu HS nhắc một số nội dung chính của một số bài. Ngày soạn: 2/11/2018 Ngày dạy: 11/2018 Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2018 Toán ÔN TẬP I. Mục tiêu. * Kiến thức - HS củng cố một số nội dung đã học về tính toán toán có lời văn, đổi đơn vị đo. * Năng lực - Có khả năng tính toán đổi đơn vị đo, khả năng tự thực hiện nhiệm vụ, khả năng thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. * Phẩm chất - Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: Đề toán. - Học sinh: vở nháp... III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Bài 1. Giá trị của chữ số 2 trong số 5,29 có giá trị là: A. 2/10 B. 2/100 C. 2/1000 Bài 2. Trong các số sau, số nào là số nhỏ nhất: 6,72; 6,9; 6,8; 9,1; 6,19; A. 6,72 B. 9,1 C. 6,19 Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 3,1dm = .cm 0,3m = .cm 2g = ..kg 5,9ha = .m2 Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 10m thì diện tích của hình chữ nhật đó là: A. 80m2 B. 0,03ha C. 40m2 Phần 2.Tự luận Bài 1. Tính: 2/3 + 3/7 3- 8/9 Bài 2. Tìm x: x- 4/5= 1/7 x : 3/8 = 2/4 Bài 3. 2 người hoàn thành một công việc xong trong 6 ngày. Hỏi 4 người hoàn thành công việc trong mấy ngày. Tập đọc ÔN TẬP (tiết 2) I. Mục tiêu. *Kiến thức: - HS lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9. Đọc thuộc được một số bài và nêu đúng nội dung của nó. HS nghe, viết đúng, trình bày chữ đúng kích cỡ bài: Nỗi niềm giữ đất, giữ rừng. * Năng lực: Có khả năng trao đổi trong nhóm để nêu nội dung của bài, khả năng ghi nhớ, khả năng trình bày trước lớp. *Phầm chất: Tích cực tham gia các hoạt động học tập. II.Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ, phiếu ghi tên các bài thơ... - Học sinh: sách, . III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. 1. Hoạt động 1: Đọc thuộc được một số bài và nêu đúng nội dung của nó. (10’) - GV yêu cầu HS nêu tên các bài thơ đã học từ tuần 1 đến tuần 9, nhẩm đọc trong nhóm, đọc trước lớp. - HS nêu tên bài đọc, luyện đọc trong nhóm, lên gắp phiếu chọn bài đọc trước lớp. - GV nhận xét, đánh giá. 2. Hoạt động 2: HS lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 (10’) - HS làm việc theo nhóm 4 theo nội dung của bảng trong sgk trang 95. - GV gọi HS nêu trước lớp, GV nhận xét. Yêu cầu HS nhắc một số nội dung chính của một số bài. 3. Hoạt động 3: HS nghe, viết đúng, trình bày chữ đúng kích cỡ bài: Nỗi niềm giữ đất, giữ rừng. - GV yêu cầu HS đọc toàn bài 1 lần, nhận xét những chữ cần viết hoa trong bài, nội dung của bài. - HS đọc, nêu chữ viết hoa, viết bài, soát nỗi. - GV nhận xét một số bài. Chính tả ÔN TẬP (tiết 3) I. Mục tiêu. *Kiến thức: - HS đọc thuộc được một số bài thơ và nêu đúng nội dung của nó, luyện đọc đúng một số bài tập đọc đã học. - HS nêu được một số hình ảnh miêu tả mà em thích nhất trong 4 bài tập đọc (quang cảnh làng mạc ngày mùa; một chuyên gia máy xúc; kì diệu rừng xanh; đất Cà mau). * Năng lực: Có khả năng trao đổi trong nhóm để nêu nội dung của bài, khả năng ghi nhớ, khả năng trình bày trước lớp. * Phầm chất: Tích cực tham gia các hoạt động học tập. II.Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ, phiếu ghi tên các bài thơ... - Học sinh: sách, . III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. 1. Hoạt động 1: Đọc thuộc được một số bài và nêu đúng nội dung của nó, luyện đọc đúng một số bài tập đọc đã học. (17’) - GV yêu cầu HS nêu tên các bài thơ, bài đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 9, nhẩm đọc trong nhóm, đọc trước lớp. - HS nêu tên bài đọc, luyện đọc trong nhóm, lên gắp phiếu chọn bài đọc trước lớp. - GV nhận xét, đánh giá. 2. Hoạt động 2: HS nêu được một số hình ảnh miêu tả mà em thích nhất trong 4 bài tập đọc (quang cảnh làng mạc ngày mùa; một chuyên gia máy xúc; kì diệu rừng xanh; đất Cà mau) (18’) - HS nêu hình ảnh em thích nhất, giải thích. - GV và các bạn nhận xét bổ sung. Lịch sử BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP I. Mục tiêu. * Kiến thức: - HS nắm được ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. - Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. - Ngày mồng 2 tháng 9 trở thành ngày Quốc khánh của nước ta. * Năng lực: - Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu, chia sẻ trong nhóm, khả năng nhận xét. * Phẩm chất: - Thích tìm hiểu về sự kiện lịch sử. II. Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: Hình minh họa sgk trang 22, phiếu học tập. - Học sinh: sách. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. * Khởi động: HS chơi trò chơi tự chọn. 1. Hoạt động 1: (20’): HS nắm được ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. - GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk và nêu được sự kiện diễn ra vào ngày mồng 2 tháng 9. GV yêu cầu HS nêu một số nét chính đã diễn ra của buổi lễ. - HS kể trong nhóm, kể trước lớp. - GV nhận xét, kết luận. 2. Hoạt động 2: ( 15’): HS nắm được ngày 2 tháng 9 trở thành ngày Quốc khánh của nước ta. Nêu được một số ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, làm phiếu để rút ra ý nghĩa của tuyên ngôn độc lập và khẳng định ngày Quốc khánh- ngày mồng 2 tháng 9. - HS làm phiếu, báo cáo kết quả. - GV tổ chức báo cáo, bổ sung thông tin, liên hệ, mở rộng. Ngày soạn: 2/11/2018 Ngày dạy: 11/2018 Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 Tiếng Anh (2 tiết) ( Giáo viên chuyên giảng) Toán CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu. * Kiến thức - HS nắm được cách cộng 2 số thập phân, cách đặt tính và thực hiện phép tính. - Vận dụng để giải bài toán có liên quan. * Năng lực - Có khả năng biết vận dụng những điều đã học vào giải toán. * Phẩm chất - Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập. II. Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: bảng phụ. - Học sinh: sách, vở nháp... III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. * Khởi động. ( 3’) - HS chơi trò chơi: Chanh chua, cua cắp. 1. Hoạt động 1: ( 15’) - Mục tiêu: HS nắm được cách cộng 2 số thập phân, cách đặt tính và thực hiện phép tính. - GV nêu bài toán để dẫn ra được phép cộng: 1,84 + 2,45 = ? (m) và dẫn dắt để HS thao tác đổi số đo thập phân của từng số hạng, cộng với số tự nhiên chuyển về dạng số thập phân, hướng dẫn đặt tính. - HS nêu phép tính, đổi số đo độ dài, thực hiện cộng, nêu cách cộng. - GV nhận xét. - Ví dụ 2 cũng thực hiện tương tự. Hoạt động 2: ( 12’) - Mục tiêu: HS thực hiện cộng đúng các số thập phân. - GV yêu cầu HS làm bài tập 1 vào sgk, bài 2 vào vở, 1 HS làm bảng phụ. Chữa bài, củng cố cách thực hiện cộng 2 số thập phân. Hoạt động 3: ( 7’) - Mục tiêu: HS vận dụng để giải bài toán có liên quan. - HS làm bài tập 3 vào vở, 1 HS làm bảng phụ. Chữa bài. Luyện từ và câu ÔN TẬP (tiết 4) I. Mục tiêu. *Kiến thức: - HS đọc thuộc được một số bài và nêu đúng nội dung của nó. - HS nghe, viết đúng chữ ghi tiếng, đều các con chữ của bài: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng; hiểu nội dung của bài chính tả. * Năng lực: - Có khả năng trao đổi trong nhóm để nêu nội dung của bài, khả năng nghe, viết. * Phầm chất: - Biết bảo vệ của công. II.Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ, phiếu ghi tên các bài thơ... - Học sinh: sách, . III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. 1. Hoạt động 1: HS đọc thuộc được một số bài và nêu đúng nội dung của nó. (17’) - GV yêu cầu HS nêu tên các bài thơ đã học từ tuần 1 đến tuần 9, nhẩm đọc trong nhóm, đọc trước lớp. - HS nêu tên bài đọc, luyện đọc trong nhóm, lên gắp phiếu chọn bài đọc trước lớp. - GV nhận xét, đánh giá. 2. Hoạt động 2: HS nghe, viết đúng chữ ghi tiếng, đều các con chữ của bài: Nỗi niềm giữ nước giữ rừng; hiểu nội dung của bài chính tả (18’) - HS đọc bài chính tả, nhận xét các từ cần viết hoa, khó viết, luyện viết. Tìm hiểu nội dung của đoạn chính tả. - HS nhớ, viết vở, HS soát lỗi, bổ sung sửa sai, GV nhận xét một số bài. - HS viết vở, làm theo yêu cầu của GV, nhận xét bổ sung bài cho bạn. Ngày soạn: 2/11/2018 Ngày dạy: /11/2018 Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2018 Thể dục TRÒ CHƠI " CHẠY NHANH THEO SỐ " I.Mục tiêu. *Kiến thức- kĩ năng: - Ôn lại ba động tác vươn thở, tay và chân, vặn mình đó học. - Học trò chơi : “ Chạy nhanh theo số”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động. * Năng lực: - Xác định nhiệm vụ học tập. * Phầm chất: - Tích cực, chủ đọng tam gia các hoạt động II. Địa điểm –phương tiện - Sân kẻ sẵn chuẩn bị chơi. III. Hoạt động dạy học Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu - Nhận lớp, phổ biến yêu cầu. - Chạy xung quanh sân trường - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. - Trò chơi " Trao tín gậy" 2. Phần cơ bản * HĐ 1. Ôn tập 4 động tác: Vươn thở, tay và chân, vặn mình. - Luyện tập theo tổ. * HĐ 2- Trò chơi vận động "Chạy nhanh theo số" -cách chơi ,luật chơi sgv. 3. Phần kết thúc - Đứng tại chỗ thả lỏng - Hệ thống lại bài - Gv nhận xét, giao bài tập về nhà. 6 - 10 / 1 - 2/ 1/ 1 - 2/ 1 - 2/ 18 - 22/ 12-14’ 3-4 lần 2x8 nhịp 6-8’ 4 - 6/ 1 - 2/ 2 - 3/ 1- 2/ - Đội hình hàng ngang - Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. - Cán sự điều khiển lớp tập. -Gv điều khiển hs chơi. -Hs nêu tên động tác -Lần 1 :Gv hô hs tậplần lượt từng động tác -Cán sự hô lớp tập-quan sát, sửa sai - Hs tự tập theo tổ - Trình diễn từng tổ. Gv nhận xét -Gv nêu tên trò chơi,cách ,luật chơi.- Hs chơi thử – chơi thật theo 2 hàng dọc. - Gv quan sát nhận xét. -Hs thực hiện. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. * Kiến thức- kỹ năng: - HS củng cố tính chất giao hoán đối với số thập phân, vận dụng phép cộng hai số để giải các bài toán có lời văn. * Năng lực: - Có khả năng vận dụng điều đã học vào giải bài tập. * Phâm chất: Mạnh dạn thực hiện nhiệm vụ cá nhân. II. Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ. - Học sinh: sgk, vở nháp. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. * Khởi động: ( 3’) HS chơi trò chơi: “Chim bay, cò bay”. Hoạt động 1 ( 25’): - Mục tiêu: HS củng cố tính chất giao hoán đối với số thập phân. - GV yêu cầu HS tự làm bài 1vào sgk, bài 2 làm vào vở. 1 HS làm bảng phụ. - GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn. Chữa bài, HS phát biểu tính chất giao hoán với số thập phân. 2. Hoạt động 2: ( 10’): - Mục tiêu: HS vận dụng phép cộng hai số để giải các bài toán có lời văn. - GV yêu cầu HS làm bài 4 vào vở. 1 HS làm bảng phụ. - GV chữa bài, củng cố qui tắc tính chu vi hình chữ nhật, quy tắc tìm trung bình cộng. Luyện từ và câu ÔN TẬP (tiết 5) I. Mục tiêu. *Kiến thức: - HS lập được bảng từ ngữ về các chủ điểm (Việt Nam tổ quốc em; cánh chim hòa bình; con người với thiên nhiên). Tìm được các danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ liên quan đến các chủ điểm. - Củng cố, hệ thống hóa vốn từ đồng nghĩa, trái nghĩa với các chủ điểm trên. * Năng lực: Có khả năng trao đổi trong nhóm để nêu nội dung của bài, khả năng trình bày trước lớp. *Phầm chất: Tích cực tham gia các hoạt động học tập. II.Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ. - Học sinh: sách III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. 1. Hoạt động 1: HS lập được bảng từ ngữ về các chủ điểm (Việt Nam tổ quốc em; cánh chim hòa bình; con người với thiên nhiên). Tìm được các danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ liên quan đến các chủ điểm. (17’) - GV yêu cầu HS đọc bài 1, làm việc theo nhóm để tìm các thành ngữ, danh từ, động từ, tính từ theo 3 chủ điểm, trình bày trước lớp. - HS tìm từ ra phiếu để báo cáo trước lớp. - GV và HS nhóm khác nhận xét, đánh giá bổ sung. 2. Hoạt động 2: HS củng cố, hệ thống hóa vốn từ đồng nghĩa, trái nghĩa với các chủ điểm trên (18’) - GV tổ chức HS thực hiện theo cách chia lớp thành 2 đội nêu từ và nhóm còn lại tìm từ trái nghĩa, đồng nghĩa. - HS thực hiện làm, nhận xét. Tập làm văn ÔN TẬP (tiết 6) I. Mục tiêu. *Kiến thức: - HS đọc thuộc được một số bài thơ và nêu đúng nội dung của nó, luyện đọc đúng một số bài tập đọc đã học. - HS nêu được tính cách một số nhân vật trong vở kịch: Lòng dân, bước đầu phân vai diễn được vở kịch thể hiện tính cách của các nhân vật đó. * Năng lực: Có khả năng trao đổi trong nhóm, khả năng đóng vai, giao tiếp tự tin. *Phầm chất: Yêu nước, tự hào về truyền thống của đất nước. II. Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ, phiếu ghi tên các bài thơ... - Học sinh: sách, . III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. 1. Hoạt động 1: Đọc thuộc được một số bài và nêu đúng nội dung của nó, luyện đọc đúng một số bài tập đọc đã học. (17’) - GV yêu cầu HS nêu tên các bài thơ, bài đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 9, nhẩm đọc trong nhóm, đọc trước lớp. - HS nêu tên bài đọc, luyện đọc trong nhóm, lên gắp phiếu chọn bài đọc trước lớp. - GV nhận xét, đánh giá. 2. Hoạt động 2: HS nêu được tính cách một số nhân vật trong vở kịch: Lòng dân, bước đầu phân vai diễn được vở kịch thể hiện tính cách của các nhân vật đó (18’) - HS nêu các vai trong vở kịch, tính cách của từng vai. Đóng vai trong nhóm, thi trình bày trước lớp. - GV và các bạn nhận xét bổ sung. Ngày soạn: 2/11/2018 Ngày dạy: 11/2018 Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018 Tin học ( Giáo viên chuyên giảng) Toán TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu. * Kiến thức- kỹ năng: - HS biết cách thực hiện cộng nhiều số thập phân; củng cố về tính chất kết hợp về số thập phân. * Năng lực: - Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ. * Phâm chất: Mạnh dạn thực hiện nhiệm vụ cá nhân. II. Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ. - Học sinh: sgk, vở nháp. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. * Khởi động: ( 3’) HS chơi trò chơi: “Chim bay, cò bay”. Hoạt động 1 ( 15’): - Mục tiêu: HS biết cách thực hiện cộng nhiều số thập phân. - GV nêu bài toán để dẫn ra được phép cộng: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l) và dẫn dắt để HS thao tác đổi số đo thập phân của từng số hạng, cộng với số tự nhiên chuyển về dạng số thập phân, hướng dẫn đặt tính. - HS nêu phép tính, đổi số đo độ dài, thực hiện cộng, nêu cách cộng. - GV nhận xét. - Ví dụ 2 cũng thực hiện tương tự. Hoạt động 2: ( 20’) - Mục tiêu: HS thực hiện cộng đúng các số thập phân. - GV yêu cầu HS làm bài tập 1, 3 vào vở, bài 2 vào sgk, 1 HS làm bảng phụ. Chữa bài, củng cố tính chất kết hợp của phép cộng, ứng dụng của tính chất kết hợp trong tính nhanh. - HS làm vở nêu tính chất kết hợp, cách thực hiện ứng dụng. Tập làm văn ÔN TẬP (tiết 7) I. Mục tiêu. *Kiến thức: - HS củng cố, hệ thống hóa vốn từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đặt được câu với các từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu. * Năng lực: Có khả năng trao đổi trong nhóm để nêu nội dung của bài, khả năng trình bày trước lớp. *Phầm chất: Tích cực tham gia các hoạt động học tập. II.Đồ dùng dạy- học. - Giáo viên: bảng phụ. - Học sinh: sách III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. 1. Hoạt động 1: HS củng cố, hệ thống hóa vốn từ đồng nghĩa, trái nghĩa. (17’) - GV yêu cầu HS đọc bài 1, 2 theo hình thức nêu miệng, nêu lại khái niệm về từ đồng nghĩa, trái nghĩa. - HS nêu từ, củng cố khái niệm từ đồng nghĩa, trái nghĩa. 2. Hoạt động 2: HS đặt được câu với các từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu (18’) - GV yêu cầu HS làm bài tập 3, 4 vào vở, theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn, chữa bài. - HS làm vở. Hoạt động tập thể KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 I. Mục tiêu. * Kiến thức - CTHĐTQ đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua. - Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới. - HS học nội qui thư viện. * Năng lực - Biết đánh giá, nhận xét, góp ý bạn, nói đúng nội dung cần trao đổi. * Phẩm chất: - Thực hiện đúng qui định học tập. II. Đồ dùng dạy- học. - Học sinh: Sổ theo dõi. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu. 1. CTHĐTQ đánh giá các hoạt, động của lớp. 10’ - CT yêu cầu lớp thảo luận về phương hướng hoạt động của tuần tới về: học tập, vệ sinh, thực hiện các phong trào, các hoạt động ăn, nghỉ trưa, văn nghệ. 2. Ban học tập phối hợp với các bạn tìm một số biện pháp giúp các bạn chia chưa tốt, nâng cao kết quả chia, tổ chức văn nghệ. 10’ 3. Tổ chức đọc thư viện. 15’ - GV nêu cho HS nắm được nội qui của thư viện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 10 Lop 5_12462712.doc
Tài liệu liên quan