Giáo án Tổng hợp khối lớp 4 - Tuần 8

I - Mục tiêu:

- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- bài tập cần làm: Bài 1; bài 2

- HS đạt có thể làm bài 3, bài 4

III. Đồ dùng dạy học:

- Tấm bìa, thẻ chữ

III - Các hoạt động dạy học:

 Khởi động: Hát

 Bài cũ: Yêu cầu hs sửa bài tập về nhà

 Bài mới

 

doc20 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp khối lớp 4 - Tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g dẫn HS làm bài tập Bài tập 2: -Nờu yờu cầu bài tập -Phỏt phiếu cho HS -Nhận xột, chốt lại lời giải đỳng a)Đỏnh dấu mạn thuyền b)Chỳ dế sau lũ sưởi Bài tập 3: -Chọn bài tập cho HS -Tổ chức chơi trũ chơi: Thi tỡm từ nhanh *Giải thớch cỏch chơi -Hướng dẫn HS cỏch chơi a) Những từ bắt đầu bằng: r/d/gi b)Cỏc từ cú chứa vần: iờn/yờn/iờng 4.Củng cố, dặn dũ: -Nhận xột giờ học -Giao bài tập về nhà, chuẩn bị bài Hoạt động -Hai HS lờn bảng viết 4 từ cú tiếng bắt đầu tr/ch -Nhận xột, bổ sung -Lắng nghe -Nhỡn SGK -Lớp đọc thầm đoạn cần viết -Nghe viết -Nghe soỏt lại bài -Đổi bài cho bạn bờn cạnh soỏt lỗi -Nộp vở cho GV chấm -Đọc thầm yờu cầu bài tập -4em làm vào phiếu, lớp làm vào vở -Trỡnh bày, nhận xột, bổ sung -Thực hiện -Lắng nghe -Làm theo, chơi khoảng 6 em -Nhận xột -Biểu dương bạn chơi tốt -Thực hiện Tiết 2 Toỏn TèM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ Để I - Mục tiờu: - Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - bài tập cần làm: Bài 1; bài 2 - HS đạt có thể làm bài 3, bài 4 III. Đồ dùng dạy học: - Tấm bìa, thẻ chữ III - Cỏc hoạt động dạy học: Khởi động: Hát Bài cũ: Yêu cầu hs sửa bài tập về nhà Bài mới Hoạt động day Hoạt động học 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn tỡm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đú: a) Giới thiệu bài toỏn: - Bài toỏn cho biết gỡ ? - Bài toỏn hỏi gỡ ? - Giảng. b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toỏn: - Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn, số bộ. Số lớn ? Số bộ ? 10 70 c) Hướng dẫn giải bài toỏn cỏch 1: - Dựng phấn màu để hướng dẫn phần bớt. - Nờu cõu hỏi. - Viết phần trỡnh bày bài giải. - Ghi cỏch tỡm số bộ. d) Hướng dẫn giải bài toỏn cỏch 2: - Thực hiện tương tự cỏch 1. - Ghi cỏch tỡm số lớn. 3. Thực hành: Bài 1: - Hướng dẫn phõn tớch, nhận xột. Bài 2: - Phõn tớch, nhận xột. Bài 3: - Phõn tớch, nhận xột. Bài 4: - Nhận xột. 4. Củng cố, dặn dũ: - HS nờu lại hai cỏch tỡm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đú. - Nhận xột giờ học. - Đọc bài toỏn, suy nghĩ trả lời. - Vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn, số bộ. Số lớn ? Số bộ ? 10 70 - Suy nghĩ cỏch tỡm hai lần số bộ. - Lờn bảng làm, lớp làm vở nhỏp. - Phỏt biểu, lờn làm bảng, vở nhỏp. - Thực hiện làm cỏch 2 - Nờu bài tập, 2 em làm 2 cỏch, VBT. - Tự nhẩm, nờu số tỡm được. - Tự nhẩm, nờu số tỡm được. - Tự nhẩm, nờu số tỡm được. - Thực hiờn Tiết 3 Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I - Mục đớch, yờu cầu: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại đợc câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một ớc mơ đẹp hoặc ớc mơ viển vông, phi lí. - Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện. II - Đồ dựng dạy - học: - Tranh truyện Lời ước dưới trăng (phóng to, nếu có) để GV kiểm tra bài củ - Một số báo, sách, truyện viết về ớc mơ III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hát Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động Hoạt động 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn HS kể chuyện: a) Hướng dẫn hs hiểu yờu cầu của bài: - Yêu cầu HS đọc bài - Gạch dưới chữ quan trọng. - Yêu cầu hs đọc 3 gợi ý - Yêu cầu hs đọc gợi ý 1 và giới thiệu câu chuyện muốn kể. Gợi ý các ớc mơ về cuộc sống no đủ, hạnh phúc, trinh phục thiên nhiên, cuộc sống tơng lai, hoà bình; - Yêu cầu hs đọc thầm gợi ý 2, 3 và nhắc hs kể chuyện phải đủ 3 phần; kể xong cần trao đổi về ý nghĩa, nội dung câu chuyện. Với chuyện khá dài chỉ cần kể 1, 2 đoạn b) Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: - Yêu cầu hs kể chuyện theo cặp và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện - tổ chức cho hs bình chọn những bạn kể tốt 3. Củng cố, dặn dũ: - Nhận xột gời học. - Về kể lại cõu chuyện vừa kể cho người thõn nghe. - Chuẩn bị cho tiết học sau - Đọc đề bài. - Gạch dới những từ quan trọng: Hãy kể lại một câu chuyện mà em đã nghe, đã đọc về những ước mơ đẹp và những ước mơ viển vông phi lí - Đọc thầm các gợi ý và giới thiệu câu chuyện mình muốn kể (Có thể là câu chuyện trong SGK hoặc các câu chuyện ở ngoài) - Đọc thầm gợi ý 2, 3 và chuẩn bị nội dung câu chuyện. - Thực hành kể chuyện. - Trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện Tiết 4 Địa lớ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYấN I - Mục tiờu: - Nờu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dõn ở Tõy Nguyờn: + Trồng cõy cụng nghiệp lõu năm (Cao su, hồ tiờu, cà phờ, chố,) trờn đất ba dan. + Chăn nuụi trõu, bũ trờn đồng cỏ. - Dựa vào cỏc bảng số liệu biết loại cõy cụng nghiệp và vật nuụi được nuụi, trồng nhiều nhất ở Tõy Nguyờn. - Quan sỏt hỡnh, nhận xột về vựng trồng cà phờ ở Buụn Mờ Thuột - Hs đạt: + Biết được những thuận lợi, khú khăn của điều kiện đất đai, khớ đậu đối với việc trồng cõy cụng nghiệp và chăn nuụi trõu, bũ ở Tõy Nguyờn. + Xỏc lập được mối quan hệ địa lớ giữa thiờn nhiờn với hoạt động sản xuất của con người: đất ba dan - trồng cõy cụng nghiệp; đồng cỏ xanh tốt – chăn nuụi trõu, bũ, GD BVMT: -Sự thớch nghi và cải tạo mụi trường của con người ở miền nỳi và trung du +Làm nhà sàn để trỏnh ẩm thấp và thỳ dữ +Trồng trọt trờn đất dốc +Khai thỏc khoỏng sản, rừng, sức nước +Trồng cõy cụng nghiệp trờn đất ba dan -Một số dặc điểm chớnh của mụi trường và TNTN và việc khai thỏc TNTN ở miền nỳi vàt trung du (rừng, khoỏng sản, đất đỏ ba dan, sức nước..) II - Đồ dựng dạy - học: - Bản đồ địa lớ tự nhiờn việt Nam. - Tranh ảnh về vựng trồng cõy cà phờ. III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hỏt Bài cũ: Hóy kể tờn một số dõn tộc sống lõu đời ở Tõy Nguyờn? Họ cú đặc điểm gỡ về trang phục và sinh hoạt? Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu bài: “Hoạt động sản xuất của người dõn ở Tõy Nguyờn” Phỏt Triển: 1. Cõy cụng nghiệp trờn đất ba dan: * HĐ 1: Làm việc theo nhúm. - Kể tờn những cõy trồng chớnh ở Tõy Nguyờn ? - Chỳng thuộc loại cõy gỡ ? - Cõy cụng nghiệp lõu năm nào được trồng nhiều ở đõy ? - Tại sao Tõy Nguyờn lại thớch hợp cho việc trồng cõy cụng nghiệp ? - Đất ba dan được hỡnh thành như thế nào? - Chốt lại, giải thớch thờm sự hỡnh thành của đất đỏ ba-dan. Xưa kia nơi này từng cú nỳi lửa hoạt động. Đú là hiện tượng đỏ núng chảy, từ lũng đất phun trào ra ngoài. Sau khi những nỳi này ngừng hoạt động, cỏc lớp núng chảy nguội dần, đụng đặc lại.. Dưới sự tỏc dụng của nắng mưa kộo dài hàng triệu năm, cỏc lớp đỏ trờn bề mặt vụn bở tạo thành đất đỏ ba-dan. * HĐ 2: Làm việc cả lớp. - Nhận xột về vựng trồng cõy cà phờ ở Buụn Ma Thuột. - Cỏc em biết gỡ về Buụn Ma thuột ? - Gv yờu cầu hs chỉ vị trớ của Buụn Mờ Thuột trờn bản đồ tự nhiờn Việt Nam - Giới thiệu tranh , ảnh. - Hiện nay, khú khăn lớn nhất trong việc trồng cõy ở Tõy Nguyờn là gỡ? - Người dõn ở Tõy Nguyờn đó làm gỡ để khắc phục tỡnh trạng khú khăn này? 2. Chăn nuụi trờn đồng cỏ: * HĐ 3: Làm việc cỏ nhõn. - Kể tờn những vật nuụi chớnh ở Tõy Nguyờn ? - Con vật nào được nuụi nhiều ở Tõy Nguyờn ? - Tõy Nguyờn cú những thuận lợi gỡ để phỏt trển chăn nuụi trõu bũ ? - Ở Tõy Nguyờn voi được nuụi để làm gỡ ? - Nhận xột, sửa chữa. 3. Củng cố, dặn dũ: - Nhận xột giờ học, ụn và chuẩn bị bài tiếp theo. - Thảo luận nhúm, trỡnh bày. - Quan sỏt hỡnh và bảng số liệu để trả lời cỏc cõu hỏi của Gv nờu. - Nhận xột, bổ sung. - Quan sỏt tranh ảnh vựng trồng cà phờ ở BMT. - Tỡnh trạng thiếu nước vào mựa khụ. - Nhận xột, bổ sung. - Hs dựa vào hỡnh 1, bảng số liệu, mục 2 suy nghĩ trả lời cỏ nhõn. - Vài hs nhận xột bổ sung. - Thực hiện Thửự tư, ngaứy: 12/10/2016 Tiết 1 Tập đọc ĐễI GIÀY BA TA MÀU XANH. I - Mục đớch, yờucầu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài (giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, hợp nội dung hồi tưởng). - Hiểu ND: Chị phụ trách quan tâm tới ước mơ của cậu bé Lái, làm cho cậu xúc động và vui sướng đến lớp với đôi giày được thưởng. (trả lời được CH trong SGK) II - Đồ dựng dạy - học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc. III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hát Hoạt động dạy Hoạt động học A - Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lờn bảng đọc bài, trả lời cõu hỏi - Nhận xột. B - Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Đụi giày ba màu xanh 2. Luyện đọc và tỡm hiểu bài: a) Luyện đọc: - HS nối tiếp nhau đọc đoạn của bài + Đoạn 1: từ đầu đến cái nhìn thèm muốn cảu các bạn tôi. + Đoạn 2: đoạn còn lại - Kết hợp giải nghĩa từ: ba ta, vận động, cột - Hs luyện đọc theo cặp - 1 hs đọc toàn bài. - Gv đọc diễn cảm b) Luyện đọc và tỡm hiểu nội dung. * Đọc và tìm hiểu đoạn 1: - Gv chia lớp thành các nhóm để các em tự điều khiển nhau đọc (chủ yếu đọc thầm, đọc lướt) và trả lời câu hỏi. Sau đó đại diện nhóm trả lời câu hỏi trước lớp. * Các hoạt động cụ thể: - Các nhóm đọc thầm và trả lời câu hỏi. + Nhân vật “tôi” là ai? + Ngày bé, chị phụ trách Đội từng ước mơ điều gi? + Tìm những câu văn tả vẽ đẹp của đôi giày ba ta? + Ước mơ của chị phụ trach Đội ngày ấy có đạt được không? - Gv chốt lại: * Luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2: - Hs đọc theo cặp - 1, 2 hs đọc đoạn 2 và trả lời các câu hỏi? + Chị phụ trách Đội được giao việc gì? + Chị phát hiện ra Lái thèm muốn điều gì? + Vì sao chị biết điều đó? + Chị đã làm gì để động viên Lái trong ngày đầu tiên tới lớp? + Tại sao chị phụ trách Đội lại chọn cách làm đó? + Tìm những chi tiết nói lên sự cảm động và niềm vui của Lái khi nhận được đôi giày? 3. Hướng dẫn luyện đọc diễn cảm “ Hụm nhận giày, tay Lỏi run run, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng”. - Đọc mẫu. - Nhận xột. 3. Củng cố, dặn dũ: - Hỏi về nội dung của bài. - HS trả lời, bổ sung. - Nhận xột giờ học. - Về ụn lại bài, chuẩn bị cho bài học sau. - Ba em đọc thuộc lũng bài: Nếu chỳng mỡnh cú phộp lạ, trả lời cõu hỏi. - Lắng nghe - HS nhỡn SGK theo dừi đọc nhẩm - Đọc nối tiếp 5 lượt - Đọc chỳ thớch trong SGK - Luyện theo cặp - Vài em đọc đoạn 1. - Suy nghĩ trả lời, bổ sung. + Là một chị phụ trách Đội thiếu niên Tiền Phong + Có một đôi giày ba ta màu xanh như đôi giày của anh họ chị. + Cổ giày ôm sát chân. thân giày làm bằng gỗ cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân gần sát cổ có hai hàng khuy dập, luồn một sợi dây nhỏ trắng vắt ngang + Không thể đạt được. chị chỉ tưởng tượng mang đôi giày thì bước đi sẽ nhẹ nhàng và nhanh hơn, các bạn sẽ nhìn thèm muốn - Đọc thầm đoạn 2, trả lời. - suy nghĩ trả lời, bổ sung. + vận động Lái, một cậu bé nghèo sống lang thang trên đường phố đi học + Lái ngẩn ngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi. + Vì chị đi theo Lái trên khắp cả các đường phố + Chị quyết định thưởng cho Lái đôt giày ba ta trong buổi đầu cậu đến lớp + Vì ngày nhỏ chị mơ ước có một đôi giày ba ta màu xanh như hệch Lái. + Tay Lái run. Môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày lại nhìn xuống đôi bàn chânra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ nhảy tưng tưng - Luyện đọc cỏ nhõn. - Hai học sinh thi đọc cả bài. - Nhận xột, bỡnh chọn nhúm đọc hay. - Vận động cậu bộ lang thang đi học, chị phụ trỏch đó quan tõm đến ước mơ của cậu, làm cho cậu rất xỳc động, vui sướng vỡ được đụi giày trong buổi đến lớp đầu tiờn. Tiết 2: Luyện từ và cõu CÁCH VIẾT TấN NGƯỜI, TấN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI I - Mục đớch, yờu cầu: - Nắm được quy tắc viết tờn người, tờn địa lớ nước ngoài (ND ghi nhớ). - Biết vận dụng quy tắc đã học viết đỳng tờn người, tờn địa lớ nước ngoài phổ biến, quen thuộc trong các bài tập 1, 2 (mục III) - HS đạt. ghép đúng tên nớc với thủ đô của nớc ấy trong một số trờng hợp quen thuộc (BT3) II - Đồ dựng dạy - học: - Phiếu ghi BT 2, một số phiếu kẻ bảng như SGV để chơi trũ chơi tiếp sức. III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hát Bài cũ: - Đọc lại quy tắc viết hoa Bài mới: Hoạt động Hoạt động 1. Giới thiệu bài: Cách viết tên ngòi-tên địa lí nớc ngoài 2. Phần nhận xột: Bài 1: - Đọc mẫu tờn nước ngoài - Hướng dẫn đọc đỳng theo chữ viết, ngắt hơi ở những chỗ ngăn cách các bộ phận trong mỗi tên. Bài 2: - Mỗi tờn núi trờn gồm mấy bộ phận, mỗi bộ phận gồm mấy tiếng ? - Chữ cỏi đầu của mỗi bộ phận được viết như thế nào ? - Cỏch viết tờn trong cựng một bộ phận như thế nào ? Bài 3: Cách viết một số tên ngời, tên địa lí nớc ngoài sau đây có gì đặt biệt - Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử - Tên địa lí: Hy Mã Lạp Sơn, Luân Đôn 3. Phần ghi nhớ: - Hớng dẫn hs rút ra ghi nhớ 4. Phần luyện tập: Bài 1: - Phỏt 3 phiếu. - Nhận xột. Bài 2: - Phỏt phiếu, nhận xột. - Dớnh phiếu, trỡnh bày. - Giải thớch thờm tờn người, đại lớ. Bài 3: - Chia 3 nhúm dỏn 3 phiếu. - Cựng lớp nhận xột, bỡnh chọn nhà du lịch giỏi nhất. 5. Củng cố, dặn dũ: - Nhận xột giờ học, - về ụn và chuẩn bị bài. - Lắng nghe - Đọc yờu cầu, đọc đồng thanh. - Ba em đọc lại. - Đọc yờu cầu bài, - suy nghĩ trả lời. - Bổ sung. - Hs đọc yêu cầu đề bài - Viết giống nh tên riêng của Việt Nam, tất cả các tiéng đầu đều viết hoa - Đọc ghi nhớ, đọc thầm, lấy vớ dụ. - Đọc yờu cầu, chữa lại. - Đọc bài của mỡnh. - Dỏn phiếu lờn bảng, trỡnh bày. - Đọc yờu cầu, làm bài cỏ nhõn. - Nhận xột, bổ sung. - Nờu yờu cầu, quan sỏt tranh để thực hiện. - Trao đổi 1 phỳt, chuyền bỳt ghi tờn nước, thủ đụ vào phiếu. - Thực hiện Tiết 3 Toỏn LUYỆN TẬP I - Mục tiờu: - Biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - Bài tập cần làm: Bài 1 (a, b); bài 2; bài 4 - Hs đạt làm bài 3, bài 5 II - Đồ dựng dạy - học: - Bảng con, phiếu. III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hát Bài cũ: Yêu cầu hs sửa bài tập về nhà Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài: Luyện tập 2. Thực hành: Bài 1: - Quan sỏt giỳp đỡ - Nhận xột, chữa bài. - Nhắc lại. Bài 2: - Phõn tớch đề toỏn. - Nhận xột. Bài 3: - Hướng dẫn. - Túm tắt. - Nhận xột, chữa bài. Bài 4: - Hướng dẫn. - Túm tắt. - Kiểm tra vở của HS. Bài 5: - Hướng dẫn. - Nhận xột. 3. Củng cố, dặn dũ: - Nhận xột giờ học. - Về ụn lại bài, chuẩn bị bài sau. - Lắng nghe - Đọc yờu cầu, tỡm hiểu đề bài. - Ba em giải bảng, lớp làm VBT. - Nhận xột, bổ sung - Nờu cỏch tỡm số lớn, số bộ. - Đọc đề bài, tỡm hiểu đề bài. - Hai em làm hai cỏch, lớp làm VBT. - Nhận xột, chữa bài. - Đọc đề toỏn, tỡm hiểu đề. - Lờn làm bảng. lớp làm vở BT - Nhận xột, bổ sung. - Đọc bài toỏn, tỡm hiểu đề. - Giải vở, kiểm tra chộo. - Nhận xột - Tỡm hiểu đề bài, túm tắt. - Giải nhúm. - Nhận xột. - Lắng nghe - Thực hiện Tiết 4 Khoa học BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH I - Mục tiờu: - Nêu đợc một số biểu hiện khi cơ thể bị bệnh: Hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, nôn, sốt,. - Biết nói với cha mẹ, ngời lớn khi cảm thấy trong ngời khó chịu, không bình thờng - Phân biệt đợc lúc cơ thể khoẽ mạnh và lúc cơ thể bị bệnh. KỸ NĂNG SỐNG: -Tự nhận thức bản thõn để nhận biết một số dấu hiệu khụng bỡnh thường của cơ thể -Tỡm kiếm sự giỳp đỡ khi cú những dấu hiệu khi bị bệnh II - Đồ dựng dạy - học: - Hỡnh trang 32, 33 SGK. III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hát Bài cũ: Hãy nêu những nguyên nhân gây ra bệnh đờng tiêu hoá? Em phòng tránh nh thế nào? Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thệu bài: “Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh” 2. HĐ 1: Quan sỏt hỡnh trong tranh và kể chuyện: - Hs làm việc theo nhóm, xếp các hình trong tranh SGK thành 3 câu chuyện - Kể tờn số bệnh em đó mắc? - Khi bị bệnh đú em cảm thấy như thế nào? - Khi nhận thấy cơ thể cú những dấu hiệu khụng bỡnh thường, em phải làm gỡ ? Tại sao ? Kết luận: Yêu cầu hs đọc mục “Bạn cần biêt” 3. HĐ 2: Trũ chơi đúng vai mẹ ơi con sốt ! * Mục tiờu: Biết núi với cha mẹ hoặc người lớn biết khi thấy trong người khú chịu, khụng bỡnh thường. - Cỏch tiến hành: - Nờu vớ dụ gợi ý. - Nhận xột. 4. Củng cố, dặn dũ: - Nhận xột giờ học. - Về ụn bài, chuẩn bị cho bài học mới. - Lắng nghe - Thực hiện yờu cầu trang 32. - Kể chuyện trong nhúm, đại diện nhóm kể trước lớp. - nhận xột bạn kể - Suy nghĩ trả lời các câu hỏi. - Cỏc nhúm thảo luận đa ra tỡnh huống đóng vai nh: đau bụng, nhứt đầu,.. - Nhúm trưởng điều khiển cỏc bạn phõn vai. - Cỏc vai hội ý lời thoại và diễn xuất. - Lờn đúng vai. - Lắng nghe - Thực hiện Thửự năm, ngaứy: 13/10/2016 Tiết 3 Tập làm văn LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN I - Mục đớch, yờu cầu: - Kể lại được câu chuyện đã học có các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian (BT3). KỸ NĂNG SỐNG: -Tư duy sỏng tạo, phõn tớch, phỏn đoỏn -Thể hiện sự tư tin -Xỏc định giỏ trị II - Đồ dựng dạy - học: - Tranh phóng to trong SGK trang 56 III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hát Bài cũ: Bài mới: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc A/ KTBC: Goùi 2 hs leõn baỷng ủoùc baứi vieỏt phaựt trieồn caõu chuyeọn ủeà baứi: Trong giaỏc mụ, em ủửụùc baứ tieõn cho 3 ủieàu ửụực... Nhaọn xeựt. B/ Daùy-hoùc baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi: GT ghi tựa bài. 2/ HD hs laứm baứi taọp: Baứi 3: Goùi hs ủoùc y/c - Neõu y/c: Caực em coự theồ chuyeọn mỡnh ủaừ hoùc qua caực baứi taọp ủoùc trong STV, caực baứi KC hoaởc caực baứi TLV. Khi keồ caực em caàn chuự yự laứm noồi roừ trỡnh tửù tieỏp noỏi nhau cuỷa caực sửù vieọc. - Em choùn caõu chuyeọn naứo ủaừ hoùc ủeồ keồ? - Caực em ủaừ choùn cho mỡnh caõu chuyeọn ủeồ keồ, baõy giụứ caực em haừy vieỏt ra nhaựp trỡnh tửù caực sửù vieọc. - Toồ chửực cho hs thi KC - Cuứng hs nhaọn xeựt xem caõu chuyeọn aỏy coự keồ theo ủuựng trỡnh tửù thụứi gian khoõng. C. Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Phaựt trieồn caõu chuyeọn theo trỡnh tửù thụứi gian nghúa laứ theỏ naứo? - Veà nhaứ vieỏt laùi moọt caõu chuyeọn theo trỡnh tửù thụứi gian - Baứi sau: Luyeọn taọp phaựt trieồn caõu chuyeọn Nhaọn xeựt tieỏt hoùc - 2 hs leõn baỷng thửùc hieọn - Laộng nghe -HS ủoùc - Laộng nghe - Em choùn caõu chuyeọn: Deỏ Meứn beõnh vửùc keỷ yeỏu, Lụứi ửụực dửụựi traờng, Ba lửụừi rỡu, Sửù tớch hoà Ba Beồ,... - HS vieỏt ra nhaựp - 6 hs thi keồ trửụực lụựp - Nhaọn xeựt - Sửù vieọc naứo xaỷy ra trửụực thỡ keồ trửụực, vieọc xaỷy ra sau thỡ keồ sau. - Laộng nghe, thửùc hieọn Tiết 4 Toán Luyện tập chung I. Mục tiêu: - Có kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ; vận dụng một số tính chất của phép cộng khi tính giá trị của biểu thức số. - Giải được bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - Bài tập cần làm: Bài 1(a); bài 2(dòng 1); bài 3; bài 4. - Hs đạt làm bài 5. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Khởi động: Hát Bài cũ: Yêu cầu hs sửa bài tập về nhà Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu: Thực hành: Bài tập 1: tính rồi thử lại - Khi hs thực hiện Gv yêu cầu hs nêu cách thử lại Bài 2: Tính giá trị của biểu thức - Hs thực hiện theo thứ tự các phép tính trong biểu thức. Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất - Hs vận dụng tính chất giao hoán để thực hiện. Bài 4: Hs vận dụng quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Bài 5: tìm x - Hs nêu cách tìm thừa số và số bị chia cha biết Củng cố và dặn dò: - Yêu cầu hs nêu lại các quy tắc đã học. - GV cho sẳn các phép tính, yêu cầu học sinh thi đua tìm nhanh kết quả - Về nhà xem lại bài - Hs làm bài - Từng cặp hs sửa, thống nhất kết quả - Hs làm bài - Hs làm bài - Hs làm bài - Hs sửa bài - hs nhắc lại Tiết 5 Luyện từ và cõu DẤU NGOẶC KẫP I - Mục đớch, yờu cầu: - Nắm được tỏc dụng của dấu ngoặc kộp, cỏch dựng dấu ngoặc kộp (ND ghi nhớ). - Biết vận dụng những hiểu biết đã học để dùng dấu ngoặc kép trong khi viết (Mục III) TT HCM Bỏc Hồ là tấm gương cao đẹp trọn đời phấn đấu, hi sinh vỡ tương lai của đất nước, vỡ hạnh phỳc của nhõn dõn II - Đồ dựng dạy học: - Phiếu ghi nội dung bài tập 1 (phần nhận xột). - Ba phiếu ghi nội dung BT 3 (Phần luyện tập) - Tranh con tắc kố. III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hát Bài cũ: Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài: Dấu ngoặc kộp 2. Phần nhận xột: Bài 1: - Đớnh lờn phiếu đó ghi sẵn, hướng dẫn. + Những từ ngữ và cõu nào được đặt trong ấu ngoặc kộp ? + Những từ ngữ và cõu đú là lời của ai? + Nờu tỏc dụng của dấu ngặc kộp ? Bài 2: - Khi nào dấu ngoặc kộp được dựng độc lập. - Khi nào dấu ngoặc kộp được dựng phối hợp với dấu hai chấm ? - Nhận xột, chốt laị. Bài 3: Núi về con tắc kố. - Nờu cõu hỏi, nhận xột. 3. Phần ghi nhớ: 4. Phần luyện tập: Bài 1: - Dớnh phiếu , nhận xột. Bài 2: - Gợi ý, nhận xột. Bài 3: - Nhận xột, chốt lại. 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học - Về ụn lại bài. - Làm bài tập trong vở - Đọc thầm, suy nghĩ, trả lời. - Bổ sung. - Đọc yờu cầu, suy nghĩ. - Đọc yờu cầu bài, trả lời cõu hỏi. - Đọc ghi nhớ. - Đọc yờu cầu, 3 em làm phiếu. - Nhận xột, bổ sung. - Đọc yờu cầu, suy nghĩ. - Nhận xột, bổ sung. - Đọc yờu cầu, suy nghĩ trả lời. - Nhận xột, bổ sung. - Thực hiện Thửự sỏu, ngaứy: 14/10/2016 Tiết 1 Tập làm văn Luyeọn taọp phaựt trieồn caõu chuyeọn I/ Muùc tieõu: -Naộm ủửụùc trỡnh tửù thụứi gian ủeồ keồ laùi ủuựng noọi dung trớch ủoaùn kũch ễÛ Vửụng quoỏc Tửụng Lai(baứi Tẹ tuaàn 7)- BT1. -Bửụực ủaàu naộm ủửụùc caựch phaựt trieồn caõu chuyeọn theo trỡnh tửù khoõng gian qua thửùc haứnh luyeọn taọp vụựi sửù gụùi yự cuù theồ cuỷa GV(BT2,BT3). II/ ẹoà duứng daùy-hoùc: - Baỷng phuù ghi vớ duù veà caựch chuyeồn moọt lụứi thoaùi trong vaờn baỷn kũch thaứnh lụứi keồ - 1 tụứ phieỏu ghi saỹn baỷng so saựnh 2 caựch keồ chuyeọn III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc A. KTBC: Goùi hs leõn baỷng keồ moọt caõu chuyeọn maứ em thớch theo trỡnh tửù thụứi gian -Nhaọn xeựt. B. Daùy-hoùc baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi: GT ghi tựa bài 2. HD hs laứm baứi: Baứi taọp 1: Goùi hs ủoùc y/c - Goùi 1 hs gioỷi keồ maóu lụứi thoaùi giửừa Tin-tin vaứ em beự thửự nhaỏt. - Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng - Treo baỷng phuù vieỏt saỹn caựch chuyeồn lụứi thoaùi thaứnh lụứi keồ - Treo tranh minh hoùa truyeọn ễÛ Vửụng quoỏc Tửụng Lai. Y/c caực em ủoùc ủoaùn trớch vaứ quan saựt tranh keồ trong nhoựm ủoõi caõu chuyeọn theo trỡnh tửù thụứi gian. - Toồ chửực cho hs thi keồ tửứng maứn - Cuứng hs nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng baùn keồ hay. *Baứi taọp 2: Goùi hs ủoùc y/c - HD hs y/c: BT2 y/c caực em keồ caõu chuyeọn theo moọt caựch khaực: Tin-tin ủeỏn thaờm coõng xửụỷng xanh, coứn Mi-tin tụựi khu vửụứn kỡ dieọu (hoaởc ngửụùc laùi Tin-tin ủeỏn thaờm khu vửụứn kỡ dieọu, Mi-tin tụựi thaờm coõng xửụỷng xanh) - Y/c hs keồ trong nhoựm ủoõi - Toồ chửực cho hs thi keồ - Cuứng hs nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng baùn keồ hay. *Baứi taọp 3: Goùi hs ủoùc y/c - Daựn baỷng phieỏu ghi so saựnh 2 caựch mụỷ ủoaùn 1,2. HS nhỡn baỷng phaựt bieồu yự kieỏn + Veà trỡnh tửù saộp xeỏp? + Veà tửứ ngửừ noỏi 2 ủoaùn? Keỏt luaọn: Keồ chuyeọn theo trỡnh tửù khoõng gian khaực vụựi caựch keồ theo trỡnh tửù thụứi gian laứ vieọc saộp xeỏp caực sửù vieọc vaứ nhửừng tửứ ngửừ noỏi ủoaùn. C. Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Coự nhửừng caựch naứo ủeồ phaựt trieồn caõu chuyeọn? - 2 caựch treõn coự gỡ khaực nhau? - Veà nhaứ vieỏt laùi vaứo vụỷ moọt ủoaùn vaờn hoaứn chổnh - Baứi sau: Luyeọn taọp phaựt trieồn caõu chuyeọn - 2 hs leõn baỷng keồ - Laộng nghe - 1 hs ủoùc y/c - Tin-tin vaứ Mi-tin ủeỏn thaờm coõng xửụỷng xanh. Thaỏy moọt em beự mang moọt coó maựy coự ủoõi caựnh xanh, Tin-tin ngaùc nhieõn hoỷi em beự ủang laứm gỡ vụựi ủoõi caựnh aỏy. Em beự noựi mỡnh duứng ủoõi caựnh ủoự vaứo vieọc saựng cheỏ treõn traựi ủaỏt. - 2 hs noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caựch - Quan saựt tranh, ủoùc ủoaùn trớch vaứ keồ trong nhoựm ủoõi - 2 hs thi keồ - Nhaọn xeựt - 1 hs ủoùc y/c - Laộng nghe, thửùc hieọn - HS keồ trong nhoựm ủoõi - 2 hs thi keồ trửụực lụựp - Nhaọn xeựt - 1 hs ủoùc y/c - 2 hs ủoùc laùi + Coự theồ keồ ủoaùn Trong coõng xửụỷng xanh trửụực ủoaùn Trong khu vửụứn kỡ dieọu vaứ ngửụùc laùi. + Tửứ ngửừ noỏi ủoaùn 1 vụựi ủoaùn 2 thay ủoồi - Laộng nghe Phaựt trieồn theo trỡnh tửù thụứi gian vaứ phaựt trieồn theo trỡnh tửù khoõng gian. - Khaực veà trỡnh tửù saộp xeỏp caực sửù vieọc, veà nhửừng tửứ ngửừ noỏi 2 ủoaùn. Tiết 2 Toỏn GểC NHỌN, GểC TÙ, GểC BẸT I - Mục tiờu: - Nhận biết đợc góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt (bằng trực giác hoặc sử dụng ê ke) - Bài tập cần làm: Bài 1; bài 2 (chọn 1 trong 3 ý) II - Đồ dựng dạy - học: - Thước thẳng, ờ ke. - Bảng vẽ các góc nhọn, góc tù, góc bẹt, tam giác vuông. - Tam giác có 3 góc nhọn, tam giác có góc tù. III - Cỏc hoạt động dạy - học: Khởi động: Hát Bài cũ: yêu cầu hs sửa bài tập làm nhà Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài: 2. Giới thiệu gúc nhọn, gúc tự, gúc bẹt: a) Giới thiệu gúc nhọn: - Vẽ gúc nhọn như SGK. * Giới thiệu gúc này là gúc nhọn . - Dựng ờ ke để kiểm tra gúc nhọn. - Gúc này lớn hơn hay bộ hơn gúc vuụng ? * Gúc nhọn bộ hơn gúc vuụng. b) Giới thiệu gúc tự: - Vẽ lờn bảng gúc tự. * Gúc này là gúc tự. - Dựng ờ ke kiểm tra độ lớn của gúc tự, cho biết gúc này lớn hơn hay bộ hơn gúc vuụng ? * Gúc tự lớn hơn gúc vuụng. c) Giới thiệu gúc bẹt: - Vẽ gúc bẹt lờn bảng. - Cỏc điểm của gúc C, O, D của gúc bẹt như thế nào với nhau ? - Dựng ờ ke để kiểm tra so sỏnh với gúc vuụng ? 3. Thực hành: Bài 1: - HS quan sát về góc hoặc dùng ê-ke để nhận biết góc nhọn, góc bẹt, góc tù, góc vuông Bài 2: - Yêu cầu hs quan sát và chỉ ra hình nào có 3 góc nhọn, hình nào có 3 góc vuông và 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 8.doc