Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 22

T gọi H đọc viết các từ ứng dụng, và câu ứng dụng của bài trước

T nhận xt, tuyên dương

*PP trực quan gợi mở, hỏi đáp

T giới thiệu bi mới

T viết ln bảng: Bi ơn

 

T gọi H đọc bi

T theo di chỉnh sữa

T đọc H chỉ

T y/ c H chỉ âm và đọc vần

T chỉnh sữa gip H TTC đọc đúng

 

T y / c H ghp m cột dọc với m ở cc dịng ngang

T theo di chỉnh sửa cch đọc vần cho H

 

doc20 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Nhà An cú tất cả la. Viết phộp tớnh: 5 + 4 = 9 (con gà) Viết đỏp số: Đỏp số: 9 con gà. -Chỉ vào từng phần của bài giải, nờu lại để nhấn mạnh. -Khi giải bài toỏn ta viết bài giải như sau:Viết “bài giải”;viết cõu lời giảI;Viết phộp tớnh;Viết đỏp số. *Trũ chơi giữa tiết: Bài 1: Hướng dẫn học sinh tự nờu bài toỏn, viết số thớch hợp vào phần túm tắt. Dựa vào túm tắt để nờu cỏc cõu trả lời cho cỏc cõu hỏi. -Dựa vào bài giải sẵn để viết tiếp cỏc phần cũn thiếu ;đọc toàn bộ bài giải. Bài 2: Làm theo nhúm Mỗi nhúm lờn trỡnh bày cỏch giải Hỏi: Bài toỏn cho biết gỡ? Hỏi: Bài toỏn hỏi gỡ? -Bài giải. Bài 3: Thi làm toỏn nhanh Cho cả lớp giải vào SGK, GV nhận xột, sửa bài, cho cả lớp đổi vở . - Quan sỏt bài toỏn nờu cõu hỏi học sinh xem tranh trong sỏch giỏo khoa rồi đọc bài toỏn. Nhà An cú 5 con gà. Mẹ mua thờm 4 con Nhà An cú tất cả mấy con gà? Vài em nờu lại túm tắt. Làm phộp tớnh cộng. Lấy 5 cộng 4 bằng 9. Như vậy nhà An cú 9 con gà. Vài em nờu cõu trả lời trờn -Học sinh đọc lại bài giải vài lượt. Vài em đọc lại bài giải. Hỏt mỳa. An cú 4 quả búng. Bỡnh cú 3 quả búng. Cả 2 bạn cú tất cả bao nhiờu quả búng? Cả 2 bạn cú:4 + 3 = 7 (quả búng) Đỏp số: 7 quả búng. Cú 6 bạn. Thờm 3 bạn. Cú tất cả mấy bạn? Cả tổ cú tất cả là: 6 + 3 = 9 (bạn) Đỏp số: 9 bạn. Dưới ao cú 5 con vịt. Trờn bờ cú 4 con vịt. Cú tất cả mấy con vịt? ễN LUYỆNTVIỆT: LUYỆN ĐỌC ễN TẬP - H đọc được một cỏch chắc chắn cỏc vần được kết thỳc bằng õm p. - Đọc đỳng cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng trong bài trờn . - Rốn kỹ năng đọc trơn, đọc đỳng cho H TTC -Giỳp H NK đọc đỳng cỏc tiếng,từ, và cỏc cõu ứng dụng cú cỏc vần đó học trong văn bản mới II/ Chuẩn bị: Bảng ụn , phiếu. III/ Cỏc hoạt động dạy học: ND- T. G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H 1.Giới thiệu bài (1-2') 2. Luyện đọc bài ụn (12-15') 3.Thi đọc tiếng, từ mới cú vần được kết thỳc bằng õm p, (12-15') 4. Củng cố dặn dũ (3’) T giới thiệu bài ụn luyện *PP luyện tập, thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp *T HDH đọc vần, tiếng,từ ứng dụng T gọi H đọc cỏc vần đó học trong bài T theo dừi chỉnh sửa T chỉ khụng theo thứ tự (gọi H TTC đọc T giỳp H đọc đỳng, đọc trơn *T HD H đọc cõu ứng dụng T tổ chức H luyện đọc theo nhúm T giỳp H TTC đọc đỳng T gọi H đọc(T chỉ) * T HDH đọc toàn bài trong SGK T theo dừi chỉnh sửa. *PP luyện tập, thực hành Hỡnh thức: Nhúm, cỏ nhõn, lớp T HDH tỡm vần , tiếng,từ mới cú vần vừa học T giỳp H TTC tỡm được tiếng, từ mới cú vần iờp, ươp. T gọi H trỡnh bày T ghi bảng cỏc tiếng từ mới cú vần iờp, ươp T HDH đọc T tổ chức H thi đọc trờn phiếu T theo dừi, nhận xột T nhận xột giờ học, dặn H ụn bài. H lắng nghe H đọc nối tiếp H đọc 1,2 H NK đọc H đọc bài theo nhúm đụi H đọc bài (cỏ nhõn, lớp) H thi đọc H thực hiện H trao đổi theo nhúm Cỏc nhúm thi nờu tiếng mới H luyện đọc tiếng, từ mới Một số H thực hiện H lắng nghe về nhà đọc ễ L TOÁN : ễN BÀI TOÁN Cể LỜI VĂN I. MỤC TIấU : - Giỳp H củng cố bài toỏn cú lời văn gồm cỏc số (điều đó biết ) và cõu hỏi (điều cần tỡm ) Điền đỳng số, đỳng cõu hỏi của bài toỏn theo hỡnh vẽ - Làm được 4 bài tập trong VBTT( T ) - Giỏo dục HS yờu thớch học Toỏn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sử dụng cỏc tranh vẽ trong SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND -TG HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H 1.Bài mới 2. Giới thiệu bài toỏn cú lời văn Bài 1; (7 - 8') Bài 2: (7 - 8') Bài 3 (7 - 8') Bài 4: (7 - 8') 4.Củng cố dặn dũ : (3-4') T GT bài, ghi đố bài lờn bảng THDH giải cỏc bài toỏn T y/c H tự nờu nhiệm vụ cần thực hiện THDH q/s tranh điền cỏc dự kiện T gọi H đọc BTsau khi đó điền cỏc dự kiện T nờu cõu hỏi: BT cho biết gỡ? BT hỏi gỡ? T : Theo cõu hỏi này ta phải làm gỡ? T muốn biết tất cả cú nhiờu bạn ta làm phộp tớnh gỡ? THD tương tự bài 1 T y/c H tự nờu nhiệm vụ cần thực hiện T HDH q/s tranh rồi đọc BT T: Bài toỏn cũn thiếu gỡ? T y/c H nờu cõu hỏi của BT (khuyến khớch H nờu cỏc cõu hỏi khỏc nhau nhưng đỳng với nội dung BT) - T gọi một số H đọc lại BT T gợi ý H tỡm cõu trả lời THD tương tự bài 3 T nhận xột T cú thể cho H q/s một số tranh vẽ, để y/c H điền cỏc dự kiện cũn thiếu ở BT rồi y/c H trả lời T chốt kiến thức về dạng bài toỏn cú lời văn T nhận xột, dặn dũ 2H đọc đề bài H theo dừi H: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm H q/s tranh rồi viết số thớch hợp vào chỗ chấm để cú bài toỏn Một số H đọc BT H: Cú một bạn, cú thờm 3 bạn nữa H :Hỏi cú tất cả bao nhiờu bạn? Tỡm xem tất cả cú bao nhiờu bạn ? H lấy 1 + 3 = 4(bạn) H thực hiện H: Viết hoăc nờu cu hỏi để cú BT H q/s tranh đọc BT H: Bài toỏn cũn thiếu cõu hỏi H nờu cõu hỏi BT Một số H đọc lại BT H trả lời kết quả BT H thực hiện H thực hiện H lắng nghe Thứ ba ngày 2 thỏng 2 năm 2016 HỌC VẦN: OA - OE I MỤC TIấU: - H đọc được : oa, oe, họa sĩ, mỏu xũe, từ và cõu ứng dụng. - Viết được : oa, oe, họa sĩ, mỏu xũe. - Luyện núi từ 2- 4 cõu theo chủ đề : Sức khỏe là vốn quý. - Giỳp H biết giữ gỡn sức khoẻ. II. CHUẨN BỊ: Bộ học cụ TV, Bảng phụ. II. CHUẨN BỊ: Tranh minh họa, mụ hỡnh, cỏc từ khúa, cõu ứng dụng và phần luyện núi. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND- T. G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H I.Khởi động (4-5') II.Dạybài mới 1.Giới thiệu bài 2..Dạy vần: oa a.Giới thiệu vần mới thứ nhất: oa (4-5') b.Đỏnh vần (5-7') c. Hướng dẫn viết (6-7') d.Đọc tiếng ứng dụng (5 - 6') 2.Luyện tập a. luyện đọc (8 - 10') b.Luyện viết (12 -15') c.Luyện núi (7-8') III. Củng cố dặn dũ (3-4') T gọi H đọc bài trong SGK, tỡm một số từ mới cú vần đó học. T đọc từ cho từng dóy viết T nhận xột, tuyờn dương *PP trực quan gợi mở, hỏi đỏp T giới thiệu bài mới T viết lờn bảng: oa, oe T nờu: Vần oa được tạo nờn từ : õm o và õm a T nhận xột kết luận T y/ c H tỡm cài vần oa T phỏt õm mẫu T HD H đỏnh vần: o - a - oa T theo dừi chỉnh sửa cỏch đỏnh vần cho H *Tiếng và từ khúa: T hỏi; Đó cú vần oa muốn cú tiếng họa ta thờm õm gỡ ? và dấu thanh nào? T y/c H tỡm cài tiếng mới : họa T y/c H phõn tớch tiếng họa -T HDH đọc trơn từ khúa: oa, họa, họa sĩ T chỉ sửa nhịp đọc cho H *Dạy vần oe(quy trỡnh tương tự) Nghĩ giữa tiết Hỡnh thức: cỏ nhõn (bảng con) T viết mẫu: oa, oe, họa sĩ, mỳa xúe T HD quy trỡnh viết T y/c H luyện viết T nhận xột chỉnh sửa Hỡnh thức: cỏ nhõn ,nhúm, lớp T ghi tiếng ứng dụng ở b phụ gọi H đọc sỏch giỏo khoa chớch choe hũa bỡnh mạnh khỏe T giải nghĩa một số từ(hoặc cú cỏc hỡnh vẽ, mẫu vật) T y/c H tỡm những tiếng cú vần vừa học - T gạch chõn những tiếng mới T gọi H đọc từ ứng dụng ( cú thể khụng theo thứ tự) T chỉnh sửa phỏt õm cho H T đọc mẫu TIẾT 2 *PP quan sỏt , hỏi đỏp thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp T hướng H luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1 T theo dừi, chỉnh sửa cho H T cho H đọc lại toàn bài ở trờn bảng *HD H đọc cõu ứng dụng T cho H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi, gợi ý T nhận xột - chốt nội dung T chỉnh sửa lỗi phỏt õm - đọc mẫu cõu ứng dụng T HDH viết vào vở tập viết : oa, oe, họa sĩ, mỳa xũe T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H *PP quan sỏt, thảo luận, luyện núi *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T HD H luyện núi T gợi ý: - Cỏc bạn trai trong bức tranh đang làm gỡ? - Hàng ngày, em tập thể dục vào lỳc nào? - Tập thể dục đều sẽ giỳp ớch gỡ cho cơ thể? T tổ chức cho H luyện núi. T nhận xột bổ sung, chốt nội dung của bài luyện núi HDH làm BT trong VBTTV1/2 T HDH tỡm những tiếng, từ cú vần vừa học trong cỏc văn bản mới. T ghi bảng và tiếng, từ mới vừa tỡm được. T nhận xột giờ học, dặn dũ. 2 - 4 H thực hiện Lớp viết bài theo dóy H theo dừi 2H đọc lại đề bài Một số H nhắc lại H tỡm bộ chữ cài vần oa H theo dừi H đỏnh vần- đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) H : đó cú vần oa muốn cú tiếng họa ta thờm õm h đứng trước vần oa đứng sau và dấu thanh nặng đặt dưới õm o . H dựng bảng cài ghộp tiếng họa H ; nhiều H phõn tớch H đọc nối tiếp (cỏ nhõn, nhúm , lớp) H quan sỏt, đọc bài viết H theo dừi H viết búng H viết bảng con 2,3H NK đọc H lắng nghe H tỡm tiếng cú vần vừa học H đọc: cỏ nhõn, nhúm, lớp H lắng nghe H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cỏ nhõn, lớp) Lớp đọc đồng thanh H quan sỏt tranh H thảo luận và trả lời theo nội dung của tranh H đọc cõu ứng dụng H lắng nghe H theo dừi - H viết vào vở H đọc tờn bài luyện núi: Sức khỏe là vốn quý nhất. H quan sỏt tranh 1,2H lờn chỉ vào tranh đọc tờn cỏc tranh H luyện núi (nhúm, cỏ nhõn) H theo dừi làm bài H tỡm và nờu nối tiếp Lớp đọc H lắng nghe TOÁN : XĂNGTIMET - ĐO ĐỘ DÀI I. MỤC TIấU : Giỳp H: Biết xăng ti một là đơn vị đo độ dài ;Biết xăng ti một viết tắt là cm - Biết dựng thước cú vạch chia xăngtimet để đo dộ dài đoạn thẳng. --Giỏo dục H thớch học mụn toỏn. - Làm được BT 1,2,3,4 . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Thước thẳng cú vạch chia xăngtimet. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND-TG HOAT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H 1.Bài mới 2. Giới thiệu đơn vị đo độ dài(cm)và dụng cụ đo độ dài(thước thẳng cú cỏc vạch chia thàng xăngtimet). (7 - 8') 3. Giới thiệu cỏc thao tỏc đo độ dài (5 - 6') 3.Thực hành Bài 1; Viết (4 - 5') Bài 2: Viết số thớch hợp vào ụ trống rồi đọc số đú (4 - 5') Bài 3: Đặt thước đỳng ghi đ sai ghi s (4 - 5') Bài 4: Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết cỏc số đo(4 - 5') 4.Củng cố dặn dũ : (3-4') T GT bài, ghi đố bài lờn bảng *PPquan sỏt gợi mở, hỏi đỏp THDH q/s cỏi thước và giới thiệu T : Đõy là cỏi thước cú vạch chia thành xăngtimet.Dựng thước này để đo độ dài cỏc đoạn thẳng. Vạch đầu tiờn là vạch 0.Độ dài từ 0 đến 1 là 1xăngtimmet. Độ dài từ vạch 1 đến vạch 2 củng bằng 1cm. THD tương với cỏc độ dài từ vạch 2 đến vạch 3... T:Xăngtimet viết tắt là cm. T viết lờn bảnggọi H đọc THDH đo độ dài theo 3 bước: - Đặt vạch 0 của thước trựng với một - Đọc số ghi ở vạch của thước, trung với đầu . - Viết số đo độ dài đoạn thẳng(vào chỗ thớch hợp). *PPluyện tập thực hành T y/c H viết tờn đơn vị xăngtimet(cm) T kiểm tra nhận xột T y/c H làm bài T huy động kết quả - nhận xột T gợi ý T gọi H trỡnh bày kết quả T nhận xột: Lưu ý H cỏch đặt thước để đo độ dài T HDH cỏch đặt thước để đo độ dài cỏc đoạn thẳng cho trước T giỳp H yếu hoàn thành nội dung bài tập T huy động kết quả - nhận xột. T chốt kiến thức về đơn vị đo độ dài cm. T nhận xột, dặn dũ 2H đọc đề bài H q/s cỏi thước Một số H đọc lại H thực hiện H thực hiện viết vào vở (2 dũng) H làm bài H nờu miệng kết quả H làm bài theo nhúm đụi Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày H q/s / H làm bài H lắng nghe Thứ tư ngày 3 thỏng 2 năm 2016 HỌC VẦN: OAI - OAY I MỤC TIấU: - H đọc được : oai, oay, điện thoại, giú xoỏy.từ và cõu ứng dụng. - Viết được : oai, oay, điện thoại, giú xoỏy. - Luyện núi từ 2- 4 cõu theo chủ đề : Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa. - Giỳp H biết cỏc loại ghế. II. CHUẨN BỊ: Bộ học cụ TV, Bảng phụ. Tranh minh họa, mụ hỡnh, cỏc từ khúa, cõu ứng dụng và phần luyện núi(vật thực:Điện thoại, quả xoài, củ khoai lang) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND- T. GI HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. I.Khởi động (4-5') II.Dạy bài mới 1.Giới thiệu bài 2..Dạy vần: oai a.Giới thiệu vần mới thứ nhất: oai (4-5') b.Đỏnh vần (5-7') c. Hướng dẫn viết (6-7') d.Đọc tiếng ứng dụng (5 - 6') 2.Luyện tập a. luyện đọc (8 - 10') b.Luyện viết (12 -15') c.Luyện núi (7-8') III. Củng cố dặn dũ (3-4') T gọi H đọc bài trong SGK, tỡm một số từ mới cú vần đó học. T đọc từ cho từng dóy viết T nhận xột, tuyờn dương *PP trực quan gợi mở, hỏi đỏp T giới thiệu bài mới T viết lờn bảng: oai, oay T nờu: Vần oai được tạo nờn từ : õm o,a và õm i T nhận xột kết luận T y/c H tỡm cài vần oai T phỏt õm mẫu T HD H đỏnh vần: o - a - i - oai T theo dừi chỉnh sửa cỏch đỏnh vần cho H *Tiếng và từ khúa: T y/c H tỡm tiếng , từ khúa T y/c H tỡm cài tiếng mới : thoại T y/c H phõn tớch tiếng thoại -T HDH đọc trơn từ khúa: oai, thoại, điện thoại T chỉ sửa nhịp đọc cho H *Dạy vần oay (quy trỡnh tương tự) Nghĩ giữa tiết Hỡnh thức: cỏ nhõn (bảng con) T viết mẫu: oai, oay, điện thoại, giú xoỏy T HD quy trỡnh viết T y/c H luyện viết T nhận xột chỉnh sửa Hỡnh thức: cỏ nhõn ,nhúm, lớp T ghi tiếng ứng dụng ở bảng phụ gọi H đọc: quả xoài hớ hoỏy khoai lang loay hoay T giải nghĩa một số từ(hoặc cú cỏc hỡnh vẽ, mẫu vật) T y/c H tỡm những tiếng cú vần vừa học - T gạch chõn những tiếng mới T gọi H đọc từ ứng dụng ( cú thể khụng theo thứ tự) T chỉnh sửa phỏt õm cho H T đọc mẫu TIẾT 2 *PP quan sỏt , hỏi đỏp thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp T hướng H luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1 T theo dừi, chỉnh sửa cho H T cho H đọc lại toàn bài ở trờn bảng *HD H đọc cõu ứng dụng T cho H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi, gợi ý T nhận xột - chốt nội dung T chỉnh sửa lỗi phỏt õm - T đọc mẫu cõu ứng dụng T HDH viết vào vở tập viết : oai, oay, điện thoại, giú xoỏy T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H TTC *PP quan sỏt, thảo luận, luyện núi *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T HD H luyện núi T gợi ý: H q/s tranh và gọi tờn từng loại ghế - giới thiệu với cỏc bạn trong nhúm, nhà em cú loại ghế nào. T tổ chức cho H luyện núi. T nhận xột bổ sung, chốt nội dung của bài luyện núi HDH làm BT trong VBTTV1/2 T HDH tỡm những tiếng, từ cú vần vừa học trong cỏc văn bản mới. T ghi bảng tiếng, từ mới vừa tỡm được. T nhận xột giờ học, dặn dũ. 2 - 4 H thực hiện Lớp viết bài theo dóy H theo dừi 2H đọc lại đề bài Một số H nhắc lại H tỡm bộ chữ cài vần oai H theo dừi H đỏnh vần- đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) H dựng bảng cài ghộp tiếng thoại H ; nhiều H phõn tớch H đọc nối tiếp (cỏ nhõn, nhúm , lớp) H quan sỏt, đọc bài viết H theo dừi H viết búng H viết bảng con 2,3H NK đọc H lắng nghe H tỡm tiếng cú vần vừa học H đọc: cỏ nhõn, nhúm, lớp H lắng nghe H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cỏ nhõn, lớp) Lớp đọc đồng thanh H quan sỏt tranh H thảo luận và trả lời theo nội dung của tranh H đọc cõu ứng dụng H lắng nghe H theo dừi H viết vào vở H đọc tờn bài luyện núi: Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa H quan sỏt tranh 1,2H lờn chỉ vào tranh đọc tờn cỏc loại ghế H giới thiệu trước lớp. H luyện núi (nhúm, cỏ nhõn) H theo dừi làm bài H tỡm và nờu nối tiếp Lớp đọc H lắng nghe ễN LUYỆN TVIỆT: LUYỆN ĐỌC OAI,OAY, OAN, OĂN I/ MỤC TIấU: - H đọc được một cỏch chắc chắn cỏc vần oai,oay, oan, oăn - Đọc đỳng cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng trong bài trờn . - Rốn kỹ năng đọc trơn, đọc đỳng cho H TTC - Giỳp H TTC đọc đỳng cỏc tiếng,từ, và cỏc cõu ứng dụng cú cỏc vần đó học trong văn bản mới II/ CHUẨN BỊ: Bảng ụn , phiếu. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND- T. G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H 1.Giới thiệu bài (1-2') 2. Luyện đọc bài oai, oay (8-10') 4.Thi đọc tiếng, từ mới cú vần oan, oăn (8-10') 4. Củng cố dặn dũ (3’) T giới thiệu bài ụn luyện *PP luyện tập, thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp *T HDH đọc vần, tiếng,từ ứng dụng T gọi H đọc cỏc vần đó học trong bài T theo dừi chỉnh sửa T chỉ khụng theo thứ tự (gọi H TTC đọc T giỳp H đọc đỳng, đọc trơn *T HD H đọc cõu ứng dụng T tổ chức H luyện đọc theo nhúm T giỳp H TTC đọc đỳng T gọi H đọc(T chỉ) * T HDH đọc toàn bài trong SGK T theo dừi chỉnh sửa. *PP luyện tập, thực hành Hỡnh thức: Nhúm, cỏ nhõn, lớp T HDH tỡm vần , tiếng,từ mới cú vần vừa học T giỳp H yếu tỡm được tiếng, từ mới cú vần oa,oe. T gọi H trỡnh bày T ghi bảng cỏc tiếng từ mới cú vần oa,oe. T HDH đọc T tổ chức H thi đọc trờn phiếu T theo dừi, nhận xột T nhận xột giờ học, dặn H ụn bài. H lắng nghe H đọc nối tiếp H đọc 1,2 H TTC đọc H đọc bài theo nhúm đụi H đọc bài (cỏ nhõn, lớp) H thi đọc H thực hiện H trao đổi theo nhúm Cỏc nhúm thi nờu tiếng mới H luyện đọc tiếng, từ mới Một số H thực hiện H lắng nghe về nhà đọc TOÁN : LUYỆN TẬP I. MỤC TIấU : - Biết giải giải toỏn cú lời văn và trỡnh bày bài giải . - Làm được bài tập 1,2,3. - Rốn kĩ năng giảI bài toỏn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sử dụng cỏc tranh vẽ phúng to. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H 1.Bài mới 3.Thực hành Bài 1; (7 - 8') Bài 2: (7 - 8') Bài 3 (7 - 8') 4.Củng cố dặn dũ : (3-4') T GT bài, ghi đố bài lờn bảng *PPluyện tập thực hành THDH giải bài toỏn T y/c H đọc bài toỏn T gọi H nờu túm tắt bài toỏn T nờu cõu hỏi: Muốn biết trong vườn cú tất cả bao nhiờu cõy chuối ta làm thế nào? T giỳp H TTC T chữa chung THD tương tự bài 1(lưu ý T gợi cho H đặt lời giải phự hợp với bài toỏn, khuyến khớch H cú nhiều cõu lời giải khỏc nhau nhưng cú nội dung phự hợp với bài toỏn) T giỳp H TTC chữa bài THDH tương tự bài 2(T gợi ý H nờu cõu hỏi bài toỏn dựa vào túm tắt) Chỳ ý: Cỏch trỡnh bày bài giải của H T chữa chung chốt kiến thức về giải bài toỏn cú lời văn. T chốt kiến thức về giải bài toỏn cú lời văn T nhận xột, dặn dũ. 2H đọc đề bài 1,2H đọc bài toỏn H quan sỏt tranh vẽ H : hoàn thành túm tắt BT H làm bài vào vở 1H làm ở bảng phụ H đổi vở kiểm tra chộo H theo dừi H đọc bài toỏn H viết cỏc dự kiện H đọc túm tắt bài toỏn H làm bài H ta lấy 14 cộng 2 bằng 16 H làm bài vào vở 1H làm ở bảng phụ H lắng nghe Thứ năm ngày 4 thỏng 2 năm 2016 TOÁN : LUYỆN TẬP I. MỤC TIấU : - Biết giải bài toỏn và trỡnh bày bài gỉải; biết thực hioện cộng, trừ cỏc số đo độ dài. - Giỳp H rốn luyện kĩ năng giải toỏn và trỡnh bày bài giải . - Làm được bài tập 1,2,4. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Sử dụng cỏc tranh vẽ phúng to. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H 1.Bài mới 3.Thực hành Bài 1; (7 - 8') Bài 2: (7 - 8') Bài 4 (7 - 8') 4.Củng cố dặn dũ : (3-4') T GT bài, ghi đố bài lờn bảng *PPluyện tập thực hành THDH giải bài toỏn T y/c H đọc bài toỏn T gọi H nờu túm tắt bài toỏn T nờu cõu hỏi: Muốn biết trong vườn cú tất cả bao nhiờu cõy chuối ta làm thế nào? T giỳp HSTTC T chữa chung THD tương tự bài 1(lưu ý T gợi cho H đặt lời giải phự hợp với bài toỏn, khuyến khớch H cú nhiều cõu lời giải khỏc nhau nhưng cú nội dung phự hợp với bài toỏn) T giỳp H TTC chữa bài THDH tương tự bài 2(T gợi ý H nờu cõu hỏi bài toỏn dựa vào túm tắt) Chỳ ý: Cỏch trỡnh bày bài giải của H T chữa chung chốt kiến thức về giải bài toỏn cú lời văn. T chốt kiến thức về giải bài toỏn cú lời văn T nhận xột, dặn dũ 2H đọc đề bài 1,2H đọc bài toỏn H quan sỏt tranh vẽ H : hoàn thành túm tắt BT H làm bài vào vở 1H làm ở bảng phụ H đổi vở kiểm tra chộo H theo dừi H đọc bài toỏn H viết cỏc dự kiện H đọc túm tắt bài toỏn H làm bài H ta lấy 14 cộng 2 bằng 16 H làm bài vào vở 1H làm ở bảng phụ H lắng nghe HỌC VẦN: OAN - OĂN I MỤC TIấU: - H đọc được : oan,oăn,giàn khoan,túc xoăn từ và cõu ứng dụng. - Viết được : oan,oăn,giàn khoan,túc xoăn. - Luyện núi từ 2- 4 cõu theo chủ đề : con ngoan,trũ giỏi II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ, Học cụ TV. Tranh minh họa, mụ hỡnh, cỏc từ khúa, cõu ứng dụng và phần luyện núi. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H I.Khởi động (4-5') II.Dạy bài mới 1.Giới thiệu bài 2..Dạy vần: oan a.Giới thiệu vần mới thứ nhất: oang (4-5') b.Đỏnh vần (5-7') c. Hướng dẫn viết (6-7') d.Đọc tiếng ứng dụng (5 - 6') 2.Luyện tập a. luyện đọc (8 - 10') b.Luyện viết (12 -15') c.Luyện núi (7-8') III. Củng cố dặn dũ (3-4') T gọi H đọc bài trong SGK, tỡm một số từ mới cú vần đó học. T đọc từ cho từng dóy viết T nhận xột, tuyờn dương *PP trực quan gợi mở, hỏi đỏp T giới thiệu bài mới T viết lờn bảng: oan, oăn T y/c H đỏnh vần phõn tớch vần oan T nhận xột kết luận T y\ c H tỡm cài vần oan T phỏt õm mẫu T HD H đỏnh vần: o - a - n T theo dừi chỉnh sửa cỏch đỏnh vần cho H *Tiếng và từ khúa: T y/c H tỡm tiếng , từ khúa T y/c H tỡm cài tiếng mới :khoan T y/c H phõn tớch tiếng khoan -T HDH đọc trơn từ khúa. T chỉ sửa nhịp đọc cho H *Dạy vần oăn(quy trỡnh tương tự) Nghĩ giữa tiết Hỡnh thức: cỏ nhõn (bảng con) T viết mẫu:. T HD quy trỡnh viết T y/c H luyện viết T nhận xột chỉnh sửa Hỡnh thức: cỏ nhõn ,nhúm, lớp T ghi tiếng ứng dụng ở bảng phụ gọi H đọc T giải nghĩa một số từ(hoặc cú cỏc hỡnh vẽ, mẫu vật) T y/c H tỡm những tiếng cú vần vừa học - T gạch chõn những tiếng mới T gọi H đọc từ ứng dụng ( cú thể khụng theo thứ tự) T chỉnh sửa phỏt õm cho H T đọc mẫu TIẾT 2 *PP quan sỏt , hỏi đỏp thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp T hướng H luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1 T theo dừi, chỉnh sửa cho H T cho H đọc lại toàn bài ở trờn bảng *HD H đọc cõu ứng dụng T cho H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi, gợi ý T nhận xột - chốt nội dung T chỉnh sửa lỗi phỏt õm T đọc mẫu cõu ứng dụng T HDH viết vào vở tập viết : T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H yếu *PP quan sỏt, thảo luận, luyện núi *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T HD H luyện núi T gợi ý: H q/s tranh y /c H núi về cỏc kiểu ỏo :T tổ chức cho H luyện núi. T nhận xột bổ sung, chốt nội dung của bài luyện núi HDH làm BT trong VBTTV1/2 T HDH tỡm những tiếng, từ cú vần vừa học trong cỏc văn bản mới. T ghi bảng và tiếng, từ mới vừa tỡm được. T nhận xột giờ học, dặn dũ. 2 - 4 H thực hiện Lớp viết bài theo dóy H theo dừi 2H đọc lại đề bài H đỏnh vần phõn tớch oan Một số H nhắc lại H tỡm bộ chữ cài vần oan H theo dừi H đỏnh vần- đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) H dựng bảng cài ghộp tiếng khoan H ; nhiều H phõn tớch H đọc nối tiếp(cỏ nhõn, nhúm , lớp) H quan sỏt, đọc bài viết H theo dừi H viết búng H viết bảng con 2,3H NK đọc H lắng nghe H tỡm tiếng cú vần vừa học H đọc: cỏ nhõn, nhúm, lớp H lắng nghe H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cỏ nhõn, lớp) Lớp đọc đồng thanh H quan sỏt tranh H thảo luận và trả lời theo nội dung của tranh H đọc cõu ứng dụng H lắng nghe H theo dừi - H viết vào vở H đọc tờn bài luyện núi: .H quan sỏt tranh thảo luận theo nhúm đụi . nờu tờn cỏc kiểu ỏo H luyện núi (nhúm, cỏ nhõn) H theo dừi làm bài H tỡm và nờu nối tiếp Lớp đọc H lắng nghe ễN LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT OA - OE I. MỤC TIấU: Giỳp hs: - Củng cố cỏch viết vần oa, oe, hoạ sĩ, mỳa xoố. - Hs yếu viết đỳng quy trỡnh, chớnh tả cỏc từ trờn - Hs cú ý thức nắn nút cẩn thận khi viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ, bảng con, vở LVCĐ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND- T. G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H I.Khởi động (4-5') 2. Bài mới: a. gtb (2’) b. Hướng dẫn viết bảng con (7’) c. Hướng dẫn viết vở (15’) 3. Củng cố (3’) - Gv đọc bài viết - Tổ chức cho hs nhận xột - Gv nhận xột - Gv lờn mục tiờu tiết học, ghi đề bài - Gv viết mẫu, hướng dẫn cỏch viết cỏc từ: oa,oe, hoạ sĩ, mỳa xoố. - Tổ chức cho hs viết bảng con. - Tổ chức cho hs nhận xột. - Gv nhận xột. - Gv hướng dẫn hs cỏch trỡnh bày - Gv theo dừi giỳp đỡ hs yếu - Gv chấm một số bài, nhận xột về chữ viết và cỏch trỡnh bày. - Gv nhận xột tiết học. - Dặn dũ hs về nhà luyện viết. - hs đọc - Hs nhận xột - Hs lắng nghe - Hs quan sỏt - Hs viết bảng con - Hs nhận xột - Hs viết vở - Hs lắng nghe] Hs lắng nghe ễN LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Cể LỜI VĂN I. MỤC TIấU : - Tiếp tục củng cố cho H nhận biết bài toỏn cú lời văn thường cú: - Cỏc số (gắn với cỏc thụng tin đó biết) - Cõu hỏi(chỉ thụng tin cần tỡm). - Giỳp H yếu biết điền những thụng tin đó biết, tỡm được cỏc thụng tin chưa biết. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sử dụng cỏc tranh vẽ trong SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: ND -TG HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA H 1.Bài mới Thực hành Bài 1: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm để cú bài toỏn, rồi đọc bài toỏn (7 - 8') Bài 2: Viết tiếp cõu hỏi để cú bài toỏn (7 - 8') Bài 3 Viết tiếp vào chỗ chấm để cú bài toỏn (7 - 8') 4.Củng cố dặn dũ : (3-4') T GT bài, ghi đố bài lờn bảng *Phương phỏp luyện tập thực hành THDH giải cỏc bài toỏn T y/c H tự nờu nhiệm vụ cần thực hiện THDH q/s tranh điền cỏc dự kiện T gọi H đọc BTsau khi đó điền cỏc dự kiện T nờu cõu hỏi: BT cho biết gỡ? BT hỏi gỡ? T : Theo cõu hỏi này ta phải làm gỡ? T muốn biết tất cả cú nhiờu con ngựa ta làm phộp tớnh gỡ? T HDH q/s tranh rồi đọc BT T: Bài toỏn cũn thiếu gỡ? T y/c H nờu cõu hỏi của BT(khuyến khớch H nờu cỏc cõu hỏi khỏc nhau nhưng đỳng với nội dung BT) T gọi một số H đọc lại BT T gợi ý H tỡm cõu trả lời - THD tương tự bài 1 + 2 T nhận xột T cú thể cho H q/s một số tranh vẽ, để y/c H điền cỏc dự kiện cũn thiếu ở BT rồi y/c H trả lời T giỳp H yếu T huy động kết quả T chốt kiến thức về dạng bài toỏn cú lời văn T nhận xột, dặn dũ. 2H đọc đề bài H theo dừi H: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm H q/s tranh rồi viết số thớch hợp vào chỗ chấm để cú bài toỏn Một số H đọc BT H:(Cú 3 con ngựa, cú thờm 2 con ngựa nữa) H :(Hỏi cú tất cả bao nhiờu con ngựa?) H:(Tỡm xem tất cả cú bao nhiờu con ngựa) H lấy 3 + 2 = 5(con ngựa) H thực hiện H: Viết hoặc nờu cõu hỏi để cú BT H q/s tranh đọc BT H: Bài toỏn cũn thiếu cõu hỏi H nờu cõu hỏi BT Một số H đọc lại BT H trả lời kết quả BT H thực hiện H thực hiện HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ: SINH HOẠT SAO 1.Nhận xột chung về trong tuần: *Ưu điểm: H đi học chuyờn cần, đỳng giờ. Biết giữ gỡn vệ sinh lớp, cỏ nhõn sạch sẽ. Thực hiện tốt mọi nề nếp họat động đầu buổi, giữa buổi. Một số H đó cú cố gắng vươn lờn trong học tập( Hằng, Linh, Đức) * Tồn tại: Cú một số H cũn lười học Minh, Một số ớt H cũn yếu về cỏc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 22.doc