Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 26

Khi nở hoa sen trông đẹp như thế nào?

- Lá sen và hoa sen rất đẹp, vậy còn hương sen thì sao? Bạn nào tìm câu văn tả hương sen cho cô nào?

* Đọc theo câu

 

 Cho đọc theo đoạn

- Cho vài em đọc lại toàn bài

- GV nhận xét cho điểm

* Cho HS nêu yêu cầu phần luyện nói

- Hãy quan sát tranh và đọc câu mẫu cho cô nào?

- GV hướng dẫn HS luyện nói theo nhiều hướng khác nhau về đầm sen

 

doc29 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 708 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Chú ý lắng nghe để nắm quy trình viết chữ hoa 3 – 5 HS nhắc lại cách viết - HS viết vào không trung chữ M HS viết vào bảng con chữ M - Sửa lại. * HS đọc các vần và từ ứng dụng trên bảng phụ -3-4 em phân tích trước lớp. - 3-4 em - Cả lớp đồng thanh - HS luyện viết bảng con - Ngồi viết ngay ngắn. HS viết bài vào vở Tô chữ hoa Viết vần và từ ứng dụng - 2/3 số học sinh. 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * Khen một số em viết đẹp và tiến bộ - Dặn các em tìm thêm tiếng có vần en, oen và viết vào vở * Nghe rút kinh nghiệm. - HS lắng nghe để về nhà viết bài ChÝnh t¶: Hoa sen I. MỤC TIÊU HS nh×n b¶ng chÐp l¹i vµ tr×nh bµy ®ĩng bµi th¬ lơc b¸t “Hoa sen” 28 ch÷ trong kho¶ng 12- 15’ *Điền en hoặc oen. Điền g hoặc gh vµo chç trèng. Lµm ®­ỵc bµi tËp 2,3 sgk II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC GV: bảng phụ chép sẵn bài : Hoa sen và bài tập HS: vở, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * Gọi HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai - Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước - Nhận xét cho điểm * HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn - Những học sinh chưa được chấm bài. - Lắng nghe. Bài mới -Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 HD HS tập chép 6-7’ Hoạt động 2 Viết bài vào vở 10-15’ Hoạt động 3 HD HS làm bài tập chính tả 8-10’ * Giới thiệu bài viết : “ Hoa sen ” GV treo bảng phụ đã viết sẵn bài: Hoa sen - Cho HS đọc thầm bài viết - Cho HS tìm tiếng khó viết - Viết bảng con chữ khó viết - GV kiểm tra lỗi, sửa lỗi * GV cho HS chép bài vào vở chính tả - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? - GV hướng dẫn HS cách viết bài: - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi - GV thu vở chấm, nhận xét * Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2 - GV treo bảng phụ viết sẵn bài tập HS thi đua làm nhanh bài - 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - Cách làm như bài 2 * Lắng nghe. - HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết - bằng sen,xanh,trắng ,bùn,chẳng,tanh. - HS phân tích và viết bảng - Sửa lại trên bảng con. * HS viết bài vào vở - Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn. - Nghe viết cho đúng. - HS đổi vở dùng bút chì sửa bài - 2/3 số học sinh của lớp. * Điền en hay oen - HS làm vào vở bài tập - Điền g hay gh HS làm bài vào vở 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ - Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ - Dặn HS nhớ các quy tắc chính tả k,c hoặc g, gh - Về nhà chép lại bài ca dao Ai viết sai nhiều lỗi về nhà viết lại, chú ý sửa lỗi sai - Lắng nghe rút kinh nghiệm. - k ;gh +i,e,ê C;gVới các nguyên âm còn lại. - HS lắng nghe cô dặn dò To¸n: T114 LuyƯn tËp I. MỤC TIÊU Giúp HS củng cố về đặtvà thực hiện phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 100 Tập tính nhẩm ( trong trường hợp phép cộng đơn giản ) và nhận biết bước đầu tính chất giao hoán của phép cộng Củng cố về giải toán có lời văn và vẽ độ dài đoạn thẳng có độ dài cho trước II. ĐỒ DÙNG SGK, bảng phụ, phấn màu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ 3-5’ * Cho HS lên bảng làm bài Đặt tính rồi tính: a) 37 + 22 b) 60 + 29 c) 54 + 5 - Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn - GV nhận xét cho điểm * HS dưới lớp làm ra nháp 37 60 54 + + + 2 2 29 5 59 89 59 - Nhận xét bài làm trên bảng - Lắng nghe 2/ Bài mới Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 Bài 1 Làm bảng con. 6-7’ Hoạt động 2 Bài 2 6-7’ Hoạt động 3 Bài 3 Làm vào vở 6-7’ Hoạt động 4 Bài 4 Làm vào vở 6-7’ * Hôm nay chúng ta luyện tập về cộng không nhớ trong phạm vi 100 * GV HD HS làm bài tập trong sgk * HS nêu yêu cầu bài 1 Cho HS nêu cách làm bài - Gọi học sinh lên bảng làm * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 - GV khuyến khích HS nhẩm theo cách thuận tiện nhất - GV chỉ vào 2 phép tính: 52 + 6 = 58 6 + 52 = 58 và nói: - Hãy nhận xét cho cô 2 phép tính này? - Vị trí các số trong 2 phép tính có gì khác nhau? - Kết quả 2 phép tính thế nào? - GV chốt lại: Khi thay đổi vị trí của các số trong phép cộng thì kết quả không đổi * Cho HS đọc bài toán, viết tóm tắt và tự giải bài toán Tóm tắt Bạn gái : 21 bạn Bạn trai : 14 bạn Có tất cả: ... bạn - GV nhận xét cho điểm * 1 HS nêu yêu cầu bài 4 - Cho HS nhắc lại các bước vẽ đoạn thẳng - HS làm bài và sửa bài * Lắng nghe * Đặt tính rồi tính - Đặt các số thẳng hàng,thực hiện từ trái qua phải. - HS làm bài cá nhân vào bảng con 47 40 12 51 + + + + 22 20 4 35 69 60 16 86 * Tính nhẩm - HS làm bài theo nhóm 2 người - Đều có 6 và 52 công với nhau - Vị trí các số trong 2 phép tính đổi chỗ cho nhau - Có kết quả bằng nhau - HS nhắc lại kết luận trên * HS đọc bài toán, tìm hiểu đề sau đó viết tóm tắt và giải bài toán Bài giải Lớp em có tất cả là: 21 + 14 = 35 ( bạn ) đáp số 35 bạn - Vẽ đoạn thẳng - Đặt thước lên vở,chấm 1 điểm ở vạch số 0 ,sau đó chấm tiếp 1 vạch thứ hai dùng thước nối hai điểm lại - Học sinh vẽ vào vở, đổi vở để kiểm tra chéo 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - GV cho HS giải miệng một số phép tính cộng trong phạm vi 100 để củng cố kiến thức. Chú ý tính chất giao hoán của phép cộng - HD HS học bài, làm bài ở nhà Chuẩn bị bài sau * Luyện tập - HS chơi trò chơi thi đua giữa các nhóm - Nghe về nhà thực hiện Ơn T Việt: Luyện viết bài Đầm sen I. MỤC TIÊU HS nh×n b¶ng chÐp l¹i vµ tr×nh bµy ®ĩng ®o¹n tõ “ Hoa sen ®ua nhau xanh thÈm” bµi “§Çm sen” trong kho¶ng 15’ II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC GV: bảng phụ chép sẵn bài : §Çm sen HS: vở, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * Gọi HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai - Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước - Nhận xét cho điểm * HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn - Những học sinh chưa được chấm bài. - Lắng nghe. Bài mới -Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 HD HS tập chép 6-7’ Hoạt động 2 Viết bài vào Vë (15’) * Giới thiệu bài viết : “ §Çm sen ” GV treo bảng phụ đã viết sẵn bài: §Çm sen - Cho HS đọc thầm bài viết - Cho HS tìm tiếng khó viết - Viết bảng con chữ khó viết - GV kiểm tra lỗi, sửa lỗi * GV cho HS chép bài vào vở chính tả - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? - GV hướng dẫn HS cách viết bài: - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi - GV thu vở chấm, nhận xét * Lắng nghe. - HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết - HS phân tích và viết bảng - Sửa lại trên bảng con. * HS viết bài vào vở - Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn. - Nghe viết cho đúng. - HS đổi vở dùng bút chì sửa bài - 2/3 số học sinh của lớp. 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ - Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ - Về nhà chép lại bài ca dao Ai viết sai nhiều lỗi về nhà viết lại, chú ý sửa lỗi sai - Lắng nghe rút kinh nghiệm. - HS lắng nghe cô dặn dò ¤n To¸n: LuyƯn tËp vỊ phÐp céng trong ph¹m vi 100 ( céng kh«ng nhí) I. MỤC TIÊU HS luyện tập làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100 Tập tính nhẩm với phép cộng đơn giản Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là xăngtimet II. ĐỒ DÙNG SGK, bảng phụ, phấn màu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ 3-5’ * Gọi HS lên bảng làm bài Đặt tính rồi tính: a) 46 + 31 b) 97 + 2 20 + 56 54 + 13 - Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn - GV nhận xét cho điểm * HS dưới lớp làm ra nháp 46 97 20 54 + + + + 31 2 56 13 77 99 76 67 - Nhận xét bài trên bảng - Lắng nghe 2/ Bài mới Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1: Bài 1 Làm bảng con 6-7’ Hoạt động 2: Bài 2 Làm miệng Hoạt động 3: Bài 3 Phiếu bài tập Hoạt động 4: Bài 4 Làm vở- GV giới thiệu bài “ Luyện tập ” tiếp theo GV HD HS làm bài tập trong sgk * Cho HS nêu yêu cầu bài 1 - Cho HS nêu cách làm bài - Đọc từng phép tính cho học sinh làm bài. - Hướng dẫn chữa bài trên bảng. * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 - GV hướng dẫn HS tính nhẩm sau đó điền kết quả có kèm đơn vị xăngti mét - Chữa bài * cho HS nêu yêu cầu bài 3 - HD HS làm kết quả ra nháp sau đó nối phép tính với kết quả đúng vào phiếu bài tập - Chữa bài ,gọi một học sinh lên nối trên bảng * Cho HS đọc đề bài Viết tóm tắt ra nháp rồi làm bài - HD HS làm bài và sửa bài * Tính - 1 HS nêu - HS làm bài bảng con ,4 học sinh lên bảng làm bài 53 35 55 44 + + + + 14 22 23 33 67 57 78 77 - Theo dõi sửa bài * Tính - HS làm bài theo nhóm 2 người thảo luận hỏi đáp nêu kết quả - Từng nhóm đứng lên nêu kết quả nhóm khác the dõi bổ sung. 20cm +10cm =30cm 30cm +40cm =70cm 14cm +5cm =19 cm * Nối theo mẫu - Làm bài nối từ phép tính đến các số - Đổi chéo phiếu chấm điểm * HS đọc đề, tìm hiểu đề, viết tóm tắt và giải - 1HS lên bảng giải,cả lớp làm vở đổi vở sửa bài Con sên bò được số cm 15+14= 29 ( cm ) Đáp số : 29 cm 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - GV cho HS thi tính nhẩm nhanh GV đưa ra phép tính, HS nhẩm nhanh và đọc kết quả - HD HS học bài, làm bài ở nhà Chuẩn bị bài sau * Luyện tập - HS chơi trò chơi thi nhẩm nhanh Xem ai nhẩm nhanh kết quả nhất -Lắng nghe thực hiện Ơn T Việt: Luyện đọc bài Đầm sen I. MỤC TIÊU HS nh×n sách đọc l¹i bài “Đầm sen”đúng theo yêu cầu. Hiểu nội dung bài học II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC GV:tranh vẽ bài: §Çm sen HS: vở, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Bài cũ: - Gv gọi H cầm sách đọc bài Đầm sen. Trả lời câu hỏi ở SGK. - Gv nhận xét, khen trước lớp. *2 HS lên bảng đọc , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn - Lắng nghe. Bài mới -Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 Luyện đọctiếng, từ khĩ Hoạt động 2 Luyện đọc câu ,đoạn,bài * Giới thiệu bài viết : “ §Çm sen ” - Cho HS đọc thầm bài - Cho HS tìm tiếng khó -Hd luyện đọc các nhân, nhĩm ,lớp - Gv chú ý sữa saicho H - Hd H luyện đọc câu - Hd đọc đoạn -Hd đọc cả bài. Gv y/c H xung phong Chú trọng H chậm tiến bộ. * Hd H tìm hiểu bài. Gv y/c H đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1. Lớp, Gv nhận xét . Hd tương tự đối với hai đoạn cịn lại. * Lắng nghe. - HS đọc thầm bài và nêu tiếng khĩ - H l/đọc các nhân , nhĩm ,lớp -H đđọc nối tiếp câu -Mỗi H đọc một đoạn - Cá nhân Hđọc cả bài, lớp nhận xét, 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ - Khen một số em đđọc tốt, có tiến bộ - Về nhà đđọc lại bài này chú ý sửa lỗi sai - Lắng nghe rút kinh nghiệm. - HS lắng nghe cô dặn dò Thø t­ ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2016 TËp ®äc : Mêi vµo I.Mơc tiªu: -H ®äc tr¬n c¶ bµi .§äc ®ĩng c¸c tõ cã tiÕng vïng ph­¬ng ng÷ dƠ ph¸t ©m sai.B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë cuèi mçi dßng th¬, khỉ th¬. - HiĨu néi dung bµi: Chđ nhµ hiÕu kh¸ch , niỊm në ®ãn nh÷ng ng­êi b¹n tèt ®Õn ch¬i. - Tr¶ lêi c©u hái 1,2 sgk. - Häc thuéc lßng 2 khỉ th¬ ®Çu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk bộ chữ, bảng phụ, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Bài cũ 3-5’ * HS đọc bài “Đầm sen” và trả lời câu hỏi Tìm những từ miêu tả lá sen? Khi nở hoa sen trong đầm đẹp như thế nào? Hãy đọc câu văn miêu tả hương sen trong bài - Cho xanh mát, xoè ra, ngan ngát, thanh khiết - GV nhận xét cho điểm HS * HS đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn - những từ miêu tả lá sen: xanh mướt .lá cao ,thấp - Cánh xoè ra phô đài sen và nhị vàng - Hương sen ngan ngát ,thanh khiết. HS viết bảng con: xanh mát, xoè ra, ngan ngát, thanh khiết - Lắng nghe. 2/Bài mới a) Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 Hướng dẫn HS luyện đọc 1-2’ Hoạt động 2 HD HS luyện đọc các tiếng từ 5-7’ Hoạt động 3 Luyện đọc câu5-7’ Hoạt động 4 Luyện đọc bài thơ 5-7’ * Thi đọc thuộc cả bài 5-7’ Hoạt động 5 Ôn các vần Oong, ong 8-10’ Tiết 1 * GV giới thiệu bài tập đọc hôm nay ta học là bài “ Mời vào ” - GV đọc mẫu lần 1 - Chú ý giọng đọc vui, tinh nghịch * GV ghi các từ : kiễng chân, soạn sửa, buồm thuyền lên bảng và cho HS đọc - HS phân tích các tiếng khó - GV cùng HS giải nghĩa từ * Cho HS nối tiếp nhau đọc trơn từng câu trong bài - Đọc các câu thơ theo nhóm, tổ * Cho HS đọc theo từng khổ thơ * Cho HS đọc toàn bài. Cả lớp đồng thanh Mỗi tổ cử 1 HS thi đọc, 1 HS chấm điểm - GV nhận xét cho điểm - Tìm tiếng trong bài có vần ong? Tìm tiếng ngoài bài có chứa vần ong? - Hãy tìm cho cô tiếng có vần oong - Cho HS ghép tiếng có vần oong, ong - Cho HS tìm và nói câu chứa tiếng có vần ong, oong - Gọi HS đọc câu mẫu trong sgk - cho HS nêu câu mới - Nhận xét tiết học * Lắng nghe - Lắng nghe biết cách đọc. * 3 đến 5 HS đọc bài Cả lớp đồng thanh - Những học sinh phát âm chưa chuẩn. - HS nhắc lại nghĩa các từ - HS luyện đọc câu 2 em đọc một câu nối tiếp. - Đọc theo tổ nhóm. - 3 HS đọc đoạn 1 - 3 HS đọc đoạn 2. 3 HS đọc đoạn 3 * 3 HS đọc toàn bài. Cả lớp đồng thanh Mỗi tổ cử 1 HS thi đọc, 1 HS chấm điểm HS đọc, HS chấm điểm - HS thi đua đọc thuộc bài theo nhóm, theo bàn - Lắng nghe. * Tiếng : trong. . - HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần oong ,ong viết bảng con. - Ghép trên bảng cài. - HS thảo luận trong nhóm và thi tìm câu mới -1-2 em cả lớp đọc đồng thanh. - Các tổ khác nhận xét - Lắng nghe. Hoạt động 1 Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc 8-10’ Hoạt động 2 Học thuộc lòng bài thơ 8-10’ Hoạt động 3 Luyện nói: Ngôi nhà em mơ ước 8-10’ Tiết 2 * GV đọc mẫu lần 2 - Cho HS đọc bài và trả lời các câu hỏi sau Những ai đã gõ cửa ngôi nhà? - Cho HS đọc hai khổ cuối và trả lời câu hỏi: - Gió được mời vào như thế nào? - Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì? - Cho vài em đọc lại toàn bài - GV nhận xét cho điểm * Cho HS đọc nhẩm từng câu -Thi học thuộc lòng theo nhóm tổ * Cho 1 HS nêu yêu cầu phần luyện nói -Con vật em thích là con gì? -Em nuôi nó đã lâu chưa? -Con vật đó có đẹp không? -Con vật đó có ích lợi gì? - Nhận xét phần luyện nói * Theo dõi đọc thầm - 2-3 HS đọc và tìm hiểu, trả lời câu hỏi - Thỏ, Nai, Gió -Cả lớp đọc thầm. - Xin mời vào - Cùng soạn sửa ,đón trăng lên - 3 HS đọc toàn bài - 3-4 em - Lắng nghe. * Đọc cá nhân nối tiếp từng dòng. - HS thi đọc thuộc bài tại lớp * HS quan sát tranh ,thảo luận thực hành nói con vật mình yêu thích - Lần lượt nói trước lớpvề con vật mình yêu thích. - Lắng nghe sửa chữa 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - Cho HS chơi trò chơi: Tôi là ai GV cho HS tự nhận vào vai những con vật mà mình yêu thích để nói về con vật đó. Em nào nói hay, nói được nhiều sẽ được thưởng - GV tổng kết giờ học - Dặn HS học thuộc lòng bài ở nhà Chuẩn bị bài sau “ Chú công” Nhận xét tiết học, khen những HS có tiến bộ * Mời vào. - Thi đua chơi theo hai đội xem đội nào nói hay hất về con vật mình yêu thích. - Lắng nghe - Về nhà thực hiện. ¤n To¸n: LuyƯn tËp vỊ phÐp céng trong ph¹m vi 100 ( céng kh«ng nhí) I. MỤC TIÊU HS luyện tập làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100 Tập tính nhẩm với phép cộng đơn giản Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là xăngtimet II. ĐỒ DÙNG SGK, bảng phụ, phấn màu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ 3-5’ * Gọi HS lên bảng làm bài Đặt tính rồi tính: a) 46 + 31 b) 97 + 2 20 + 56 54 + 13 - Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn - GV nhận xét cho điểm * HS dưới lớp làm ra nháp 46 97 20 54 + + + + 31 2 56 13 77 99 76 67 - Nhận xét bài trên bảng - Lắng nghe 2/ Bài mới Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1: Bài 1 Làm bảng con 6-7’ Hoạt động 2: Bài 2 Làm miệng Hoạt động 3: Bài 3 Phiếu bài tập Hoạt động 4: Bài 4 Làm vở- GV giới thiệu bài “ Luyện tập ” tiếp theo GV HD HS làm bài tập trong sgk * Cho HS nêu yêu cầu bài 1 - Cho HS nêu cách làm bài - Đọc từng phép tính cho học sinh làm bài. - Hướng dẫn chữa bài trên bảng. * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 - GV hướng dẫn HS tính nhẩm sau đó điền kết quả có kèm đơn vị xăngti mét - Chữa bài * cho HS nêu yêu cầu bài 3 - HD HS làm kết quả ra nháp sau đó nối phép tính với kết quả đúng vào phiếu bài tập - Chữa bài ,gọi một học sinh lên nối trên bảng * Cho HS đọc đề bài Viết tóm tắt ra nháp rồi làm bài - HD HS làm bài và sửa bài * Tính - 1 HS nêu - HS làm bài bảng con ,4 học sinh lên bảng làm bài 53 35 55 44 + + + + 14 22 23 33 67 57 78 77 - Theo dõi sửa bài * Tính - HS làm bài theo nhóm 2 người thảo luận hỏi đáp nêu kết quả - Từng nhóm đứng lên nêu kết quả nhóm khác the dõi bổ sung. 20cm +10cm =30cm 30cm +40cm =70cm 14cm +5cm =19 cm * Nối theo mẫu - Làm bài nối từ phép tính đến các số - Đổi chéo phiếu chấm điểm * HS đọc đề, tìm hiểu đề, viết tóm tắt và giải - 1HS lên bảng giải,cả lớp làm vở đổi vở sửa bài Con sên bò được số cm 15+14= 29 ( cm ) Đáp số : 29 cm 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - GV cho HS thi tính nhẩm nhanh GV đưa ra phép tính, HS nhẩm nhanh và đọc kết quả - HD HS học bài, làm bài ở nhà Chuẩn bị bài sau * Luyện tập - HS chơi trò chơi thi nhẩm nhanh Xem ai nhẩm nhanh kết quả nhất -Lắng nghe thực hiện To¸n: T 115 LuyƯn tËp I. MỤC TIÊU HS luyện tập làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100 Tập tính nhẩm với phép cộng đơn giản Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là xăngtimet II. ĐỒ DÙNG SGK, bảng phụ, phấn màu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ 3-5’ * Gọi HS lên bảng làm bài Đặt tính rồi tính: a) 46 + 31 b) 97 + 2 20 + 56 54 + 13 - Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn - GV nhận xét cho điểm * HS dưới lớp làm ra nháp 46 97 20 54 + + + + 31 2 56 13 77 99 76 67 - Nhận xét bài trên bảng - Lắng nghe 2/ Bài mới Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1: Bài 1 Làm bảng con 6-7’ Hoạt động 2: Bài 2 Làm miệng Hoạt động 3: Bài 3 Phiếu bài tập Hoạt động 4: Bài 4 Làm vở- GV giới thiệu bài “ Luyện tập ” tiếp theo GV HD HS làm bài tập trong sgk * Cho HS nêu yêu cầu bài 1 - Cho HS nêu cách làm bài - Đọc từng phép tính cho học sinh làm bài. - Hướng dẫn chữa bài trên bảng. * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 - GV hướng dẫn HS tính nhẩm sau đó điền kết quả có kèm đơn vị xăngti mét - Chữa bài * cho HS nêu yêu cầu bài 3 - HD HS làm kết quả ra nháp sau đó nối phép tính với kết quả đúng vào phiếu bài tập - Chữa bài ,gọi một học sinh lên nối trên bảng * Cho HS đọc đề bài Viết tóm tắt ra nháp rồi làm bài - HD HS làm bài và sửa bài * Tính - 1 HS nêu - HS làm bài bảng con ,4 học sinh lên bảng làm bài 53 35 55 44 + + + + 14 22 23 33 67 57 78 77 - Theo dõi sửa bài * Tính - HS làm bài theo nhóm 2 người thảo luận hỏi đáp nêu kết quả - Từng nhóm đứng lên nêu kết quả nhóm khác the dõi bổ sung. 20cm +10cm =30cm 30cm +40cm =70cm 14cm +5cm =19 cm * Nối theo mẫu - Làm bài nối từ phép tính đến các số - Đổi chéo phiếu chấm điểm * HS đọc đề, tìm hiểu đề, viết tóm tắt và giải - 1HS lên bảng giải,cả lớp làm vở đổi vở sửa bài Con sên bò được số cm 15+14= 29 ( cm ) Đáp số : 29 cm 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - GV cho HS thi tính nhẩm nhanh GV đưa ra phép tính, HS nhẩm nhanh và đọc kết quả - HD HS học bài, làm bài ở nhà Chuẩn bị bài sau * Luyện tập - HS chơi trò chơi thi nhẩm nhanh Xem ai nhẩm nhanh kết quả nhất -Lắng nghe thực hiện Thø n¨m ngµy1 th¸ng 4 n¨m 2016 ChÝnh t¶: Mêi vµo I. MỤC TIÊU HS nghe viết chính xác, trình bày đúng và đẹp các khổ thơ 1 và 2 của bài: “ Mời vào”kho¶ng 15’ Làm đúng các bài tập chính tả: Điền ong hoặc oong. Điền ng hoặc ngh Bµi tËp 2,3 sgk II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC GV: bảng phụ chép sẵn bài : Mời vào và bài tập HS: vở, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * Gọi HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước Nhận xét cho điểm * HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn - Những học sinh chưa được chấm bài. - Lắng nghe. Bài mới -Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 HD HS tập chép 6-7’ Hoạt động 2 Viết bài vào vở 10-15’ Hoạt động 3 HD HS làm bài tập chính tả 8-10’ * Giới thiệu bài viết : “ Mời vào ” GV treo bảng phụ đã viết sẵn bài: Mời vào - Cho HS đọc thầm bài viết - Cho HS tìm tiếng khó viết - Cho viết bảng con chữ khó viết - GV kiểm tra lỗi, sửa lỗi * GV đọc cho HS viết bài vào vở chính tả - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? GV hướng dẫn HS cách viết bài: GV đọc lại bài cho HS soát lỗi GV thu vở chấm, nhận xét - Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2 - GV treo bảng phụ viết sẵn bài tập HS thi đua làm nhanh bài - 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - Cách làm như bài 2 * Lắng nghe. - HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết - nếu ,tai ,ngạc. - HS phân tích và viết bảng - Sửa lại trên bảng con. * HS viết bài vào vở - Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn. - Nghe viết cho đúng. - HS đổi vở dùng bút chì sửa bài - 2/3 số học sinh của lớp. * Cả lớp đọc thầm - Điền tiếp sức trên bảng. - Điền g hay gh HS làm bài vào vở 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ - Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ Dặn HS nhớ các quy tắc chính tả ng, ngh - Về nhà chép lại bài viết Ai viết sai nhiều lỗi về nhà viết lại, chú ý sửa lỗi sai - Lắng nghe rút kinh nghiệm. - gh +i,e,ê G với các nguyên âm còn lại. - HS lắng nghe cô dặn dò KĨ chuyƯn: NiỊm vui bÊt ngê I. MỤC TIÊU HS kĨ l¹i ®­ỵc mét ®o¹n c©u chuyƯn dùa theo tranh vµ gỵi ý d­íi tranh. Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Bác Hồ rất yêu quý các cháu thiếu nhi và các cháu thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác Hồ II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC Tranh minh hoạ câu chuyện “ Niềm vui bất ngờ ” III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/Bài cũ 3-5’ * Cho 4 HS nối tiếp nhau kể 4 đoạn của câu chuyện: Bông hoa cúc trắng 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện -Nêu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét cho điểm - Lên kể trên bảng. HS lắng nghe bạn kể và nhận xét bạn - Là con phải biết hiếu thảo với cha mẹ - Lắng nghe. 2/ Bài mới Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 GV kể chuyện 2-4’ Hoạt động 2 HS kể chuyện từng đoạn 10-15’ Hoạt động 3 HS kể toàn bộ câu chuyện 8-10’ Hoạt động 4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện * GV giới thiệu câu chuyện: Niềm vui bất ngờ - GV kể chuyện lần 1: kể toàn bộ câu chuyện - Chú ý : khi kể phải chuyển giọng linh hoạt từ lời người kể sang lời các nhân vật - GV kể lần 2 kết hợp chỉ tranh để HS nhớ chi tiết câu chuyện * Cho HS tập kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: GV treo tranh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 29- 2016.doc
Tài liệu liên quan