Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 3

Goi hs đọc lại bài

- Nêu giọng đọc toàn bài

- Đọc mẫu bài: thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp từng đoạn.

- Yêu cầu H đọc thầm bài,thảo luận trả lời cỏc cõu hỏi:

? Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gỡ.

? Những câu văn nào cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng.

? Hóy nờu tỏc dụng của những dũng mở đầu và kết thúc bức thư.

? Nội dung bức thư thể hiện điều gỡ.

 

doc24 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 799 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dấu hỏi/ ngó. II/ Đồ dựng dạy học Gv: Bài tập 2 viết sẵn ở bảng phụ. Hs: Sgk, VBT, bảng con III/ Cỏc hoạt động dạy học ND – TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Khởi động: (5') B. Bài mới (28') 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn H nghe - viết 3. Hướng dẫn làm bài tập C. Củng cố (2') - Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học - Đọc bài thơ 1 lần. - Gọi H đọc lại bài. - Hỏi: Bạn nhỏ thấy bà cú điều gỡ khỏc mọi ngày ? Bài thơ này núi lờn điều gỡ ? - Hướng dẫn H cỏch trỡnh bày bài: Bài thơ cú mấy khổ ? Cỏch trỡnh bày như thế nào ? Những chữ nào phải viết hoa ? - Hướng dẫn viết từ khú: mỏi, gặp, dẫn, lạc, bỗng... - Nhận xột, sửa chữa - Gọi H nhắc lại tư thế ngồi viết. - Đọc bài cho H viết, nhắc nhở H cần chỳ ý trỡnh bày bài thơ theo thể thơ lục bỏt - Soỏt lỗi, chấm bài và nhận xột - Gọi H đọc yờu cầu bài . - Yờu cầu H thảo luận làm bài , gọi H lờn bảng làm - Gọi H nhận xột, bổ sung ý kiến. - Sửa chữa kết luận lời giải đỳng. - Yờu cầu H đọc lại đoạn văn đó hoàn chỉnh - Nhận xột giờ học, dặn dũ H. - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? - Gọi H lờn bảng viết cỏc từ cú vần ăng/ ăn của tiết trước. -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe - Nghe, mở Sgk - Nghe - 2 H đọc, lớp theo dừi. - Trả lời (Linh, Tuấn) - Theo dừi và trả lời - Viết bảng con - 1 H nờu - Nghe, viết vở - Theo dừi - 1 H đọc - H thực hiện, đại diện nhúm lờ thực hiện - Nhận xột - 2 H yếu đọc nối tiếp -Nghe Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục tiờu - Kể được cõu chuyện (mẫu chuyện, đoạn truyện) đó nghe, đó đọc cú nhõn vật, cú ý nghĩa, núi về lũng nhõn hậu (theo gợi ý SGK) - Lời kể rừ ràng, rành mạch, bước đầu biểu lộ tỡnh cảm qua giọng kể. (Lưu ý: HS khỏ-giỏi kể chuyện ngoài SGK) -Giỳp cỏc hs yếu kể được một đoạn cõu chuyện theo yờu cầu - Giỏo dục học sinh yờu thớch mụn kể chuyện. II.Đồ dựng dạy học Gv: Dàn ý một cõu chuyện Hs: Chuẩn bị một số cõu chuyện về lũng nhõn hậu. III. Cỏc hoạt động dạy học ND – TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động 4-5’ 2. Bài mới GTB(1-2’) HĐ1. Hướng dẫn học sinh KC (10 -11’) HĐ2: HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện (17-19’) 3.Củng cố, dặn dũ: 2’ - Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học . - Y/C HS đọc gợi ý 1, 2, 3 ở Sgk - Gv nờu một số biểu hiện của lũng nhõn hậu (Y/C HS kể chuyện ngoài SGK, tỡm truyện về lũng nhõn hậu) -Cho hs giới thiệu trong nhúm cõu chuyện mỡnh sẽ kể - Treo dàn bài của cõu chuyện lờn bảng -Tổ chức cho hs kể chuyện theo nhúm - Nghe HS kể, hướng dẫn HS nhận xột, trao đổi về ý nghĩa cõu chuyện . -Cho hs thi kể trước lớp - Chốt: Cõu chuyện ca ngợi những con người giàu lũng nhõn ỏi, khẳng định người giàu lũng nhõn ỏi sẽ được đền đỏp xứng đỏng - Nhận xột tiết học, dặn H về tập kể lại cõu chuyện, xem trước bài học sau - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? -Y/C HS kể chuyện Nàng tiờn ốc -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - 1-2 HS đọc đề bài, nắm trọng tõm. -Nghe và trao đổi - Giới thiệu với bạn cỏc cõu chuyện của mỡnh theo nhúm. - Đọc dàn bài kể chuyện - Kể theo nhúm đụi (HS K-G kể chuyện ngoài SGK), trao đổi về ý nghĩa của cõu chuyện - Thi kể trước lớp - Nghe bạn kể, trao đổi ý nghĩa, nhận xột, bỡnh chọn bạn kể hay. - Nghe, 1 H nờu lại. - Lắng nghe Luyện từ & cõu TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I/ Mục tiờu - Hiểu được sự khỏc nhau giữa tiếng và từ: tiếng dựng để tạo nờn từ, từ dựng để tạo nờn cõu; từ bao giờ cũng cú nghĩa - Phõn biệt được từ đơn và từ phức - Biết dựng từ điển để tỡm và giải nghĩa từ. - Giỳp hs yếu phõn biệt được từ đơn và từ phức II/ Đồ dựng dạy học 1. Gv: Bảng lớp ghi đoạn văn phần nhận xột. Bảng phụ ghi đoạn thơ bài tập 1. 2. Hs: Sgk, VBT III/ Cỏc hoạt động dạy học ND – TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Khởi động: (5') B. Bài mới (30') 1. Giới thiệu bài 2. Tỡm hiểu vớ dụ Bài 1 Bài 2 3. Ghi nhớ 4. Luyện tập Bài 1 Bài 2 Bài 3 C. Củng cố 2' - Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học - Gọi H đọc cõu văn ở bảng. - Gọi H đọc yờu cầu của bài tập. - Chia nhúm, yờu cầu H sắp xếp cỏc từ theo nhúm. - Gọi cỏc nhúm trỡnh bày, lớp theo dừi bổ sung. - GV nhận xột, kết luận lời giải đỳng. - Hỏi : từ gồm cú mấy tiếng ? Tiếng dựng để làm gỡ ? Từ dựng để làm gỡ ? - Thế nào là từ đơn ? Thế nào là từ phức ? - GV nhận xột và bổ sung. - Gọi H đọc phần ghi nhớ. - Yờu cầu H lấy vớ dụ minh hoạ. - Gọi H đọc yờu cầu bài và nội dung của bài tập. - Treo bảng phụ ghi đoạn thơ và gọi H đọc. - Yờu cầu H tự làm bài, GV theo dừi gợi ý thờm cho H yếu. - Gọi H nhận xột, GV sửa chữa . - Gọi H đọc yờu cầu. - Hướng dẫn H cỏch làm bài, chia nhúm và tổ chức cho H thi tỡm từ theo yờu cầu bài. - Nhận xột, tuyờn dương H. - Gọi H đọc yờu cầu của bài tập và mẫu. - Yờu cầu H tự đặt cõu vào vở. - Gọi H đọc bài làm, lớp theo dừi nhận xột, GV sửa lỗi dựng từ. - Nhận xột giờ học, dặn dũ H. - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? - Yờu cầu H nờu tỏc dụng của dấu hai chấm. -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - 1 H đọc - 1 H đọc. - H thảo luận nhúm. - Đại diện nhúm trỡnh bày. - Theo dừi. - H thảo luận cặp đụi và trả lời. - 2, 3 H nờu (khỏ, giỏi). -Cựng Gv nhận xột - 2 H đọc - H nờu - 1 H đọc. - 1 H đọc - 1 H làm bảng phụ (H yếu thảo luận khi làm). - H nhận xột. - 1 H đọc. - H hoạt động nhúm theo yờu cầu - 1 H đọc - H tự làm bài. - H nối tiếp nhau đọc, lớp nhận xột. -Nghe OÂõn luyeọn Tieỏng vieọt: Luyeọntửứ vaứ caõu: Tệỉ ẹễN Tệỉ PHệÙC; Mụỷ roọng voỏn tửứ: NHAÂN HAÄU ẹOAỉN KEÁT I.Muùc tieõu:+KT:Naộm ủửụùc sửù khaực nhau giửừa tieỏng vaứ tửứ, phaõn bieọt ủửụùc tửứ ủụn vaứ tửứ phửực , vaứ mụỷ roọng voỏn tửứ cho HS veà nhaõn haọu ủoaứn keỏt +KN nhaọn bieỏt ủửụùc tửứ ủụn vaứ tửứ phửực trong ủoaùn thụ ,bieỏt ủiieàn tửứ ủụn tửứ phửc vaứo choó chaỏm; choọ ủửụùc thaứn ngửừ tuùc ngửừ noựi veà tỡnh thửụng yeõu con ngửụứi,ủoaứn keỏt vụựi nhau. +Tẹ: GD Hs yeõu thớch moõn hoùc. II. Chuaồn bũ.GV Baỷng phuù .HSVBT III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu. ND – TL Hẹ cuỷa Giaựo vieõn Hẹ cuỷa Hoùc sớnh 1/ Khởi động 5’ 2/ Baứi mụựi (30’) Hẹ1:giụựithieọu baứi/2' Hẹ2 : OÂõn veà tửứ ủụn tửứ phửực BT1/13 vụỷ traộc nghieọm; 7' BT 2 /14 vụỷ traộc nghieọm;6' Hẹ3: OÂõn taọp veà MRVT nhaõn haọu ủoaứn keỏt BT1/10 VTN; 6' BT 2/10 VTN;6'' BT 3/10 VTN;6'' 3) Cuỷng coỏ daởn doứ: 3' - Mời chủ tịch HĐTQ lờn làm việc -Nhaọn xeựt *Daón daột ghi teõn baứi GV giao nhiệm vụ - Y/C cỏc nhúm đọc yờu cầu, thảo luận và làm bài tập - Gv theo dừi giỳp đỡ HS gặp khú khăn - Gọi cỏc nhúm trỡnh bày - nhận xột -Nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng GV giao nhiệm vụ - Y/C cỏc nhúm đọc yờu cầu, thảo luận và làm bài tập - Gv theo dừi giỳp đỡ HS gặp khú khăn - Gọi cỏc nhúm trỡnh bày - nhận xột -Nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng GV giao nhiệm vụ - Y/C cỏc nhúm đọc yờu cầu, thảo luận và làm bài tập - Gv theo dừi giỳp đỡ HS gặp khú khăn - Gọi cỏc nhúm trỡnh bày - nhận xột *Heọ thoỏng baứi hoùc;nhaọn xeựt tieỏt hoùc -Daởn HS veà tỡm tửứ ủieồn vaứ ủaởt caõu vụựi moói tửứ tỡm ủửụùc -Mời cỏc bạn noựi laùi phaàn ghi nhụự veà tửứ ủụn tửứ phửực ủaừ hoùc cho vớ dụ - HS nhận xột - HS thảo luận làm bài tập - Cỏc nhúm trỡnh bày - Cỏc nhúm bạn nhận xột, bổ sung - HS thảo luận làm bài tập - Cỏc nhúm trỡnh bày - Cỏc nhúm bạn nhận xột, bổ sung - HS thảo luận làm bài tập - Cỏc nhúm trỡnh bày - Cỏc nhúm bạn nhận xột, bổ sung *HS nghe Thứ năm ngày 3 thỏng 09 năm 2015 (Dạy bài thứ 3) Tập đọc NGƯỜI ĂN XIN I. Mục tiờu Giỳp HS: - Giọng đọc nhẹ nhàng, bước đầu thể hiện được cảm xỳc, tõm trạng của nhõn vật trong cõu chuyện. - Hiểu được nội dung và ý nghĩa truyện: Ca ngợi cậu bộ cú tấm lũng nhõn hậu, biết đồng cảm, thương xút trước nổi bất hạnh của ụng lóo ăn xin nghốo khổ.(trả lời được cõu hỏi 1, 2, 3) - HS Khỏ-Giỏi trả lời được cõu hỏi 4 SGK - Giỏo dục HS cú tấm lũng nhõn hậu, biết thụng cảm, giỳp đỡ những người nghốo khổ - Giỳp cỏc hs yếu đọc đỳng tiếng, trả lời được cõu hỏi 1, 2 II- Đồ dựng dạy học GV: Tranh minh học ở SGK, bảng phụ viết sẵn cõu, đoạn cần luyện. Hs: Sgk III. Cỏc hoạt động dạy học ND-TG HĐ của thầy HĐ của học sinh 1. Khởi động (4 -5’) 2. Bài mới 30’ a)Giới thiệu bài 1 phỳt b, Luyện đọc (10 phỳt) c) Tỡm hiểu bài 12 phỳt d) Đọc diễn cảm 8' 3. Củng cố, dặn dũ 2’ - Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học - Cho hs quan sỏt tranh và nờu nhận xột -Giới thiệu bài -Gọi 1 hs giỏi đọc mẫu -Chia đoạn và cho hs đọc tiếp nối đoạn 2 lượt - HD HS phỏt õm một số tiếng từ khú - Giỳp HS hiểu nghĩa từ mới - HD cỏch ngắt nghỉ hơi. -Cho hs đọc nhúm đụi -Gọi 2 nhúm đọc - Đọc diễn cảm bài văn - Cho HS đọc thầm bài, trao đổi theo nhúm để trả lời cỏc cõu hỏi ở Sgk - Giỏo viờn nờu lần lượt cỏc cõu hỏi ở SGK cho HS trả lời. Hỡnh ảnh ụng lóo ăn xin đỏng thương như thế nào ? Hành động và lời núi õn cần của cậu bộ chứng tỏ tỡnh cảm của cậu đối với ụng lóo ăn xin như thế nào ? Cậu bộ khụng cú gỡ cho ụng lóo, nhưng ụng lóo lại núi: “Như vậy là chỏu đó cho lóo rồi”. Em hiểu cậu bộ đó cho ụng lóo cỏi gỡ ? - Giỏo viờn nhận xột, bổ sung và chốt cỏc ý chớnh, nội dung bài: Ca ngợi cậu bộ cú tấm lũng nhõn hậu, biết đồng cảm, thương xút trước nỗi bất hạnh của ụng lóo ăn xin nghốo khổ. - HD HS tỡm cặp giọng phự hợp với nội dung từng đoạn - Treo bảng phụ HD HS cỏch đọc diễn cảm đoạn văn -Cựng hs nhận xột, tuyờn dương - Yờu cầu HS nờu ý nghĩa cõu chuyện - Nhận xột chung giờ học. - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? - Gọi 1 H đọc đoạn 1, 2 Bài “Thư thăm bạn” và trả lời cõu hỏi -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - QS tranh minh hoạ nghe giới thiệu -1 hs đọc, lớp theo dừi - Hs đọc tiếp nối đoạn theo yờu cầu - Luyện đọc tiếng từ theo hướng dẫn. - 2 em đọc từ chỳ giải - Nghe hướng dẫn. - Đọc nhúm đụi - 2 nhúm đọc lại - Lắng nghe - Đọc thầm, đọc lướt và trả lời cõu hỏi ở SGK -Hs tiếp nối nhau phỏt biểu ý kiến -Lớp theo dừi để nhận xột và bổ sung -Nghe, hs yếu nhắc lại - 3HS nối tiếp đọc 3 đoạn - Đọc ở bảng phụ, đọc phõn vai, đọc trong nhúm, đọc trước lớp -Nhận xột - H suy nghĩ trả lời -Nghe Toỏn(t12) LUYỆN TẬP I. Mục tiờu Giỳp hs : - Củng cố về đọc, viết cỏc số đến lớp triệu. - Bước đầu nhận biết được giỏ trị của mỗi chữ số theo vị trớ của nú trong mỗi số. - Giỳp HS nắm chắc cỏch đọc, viết, giỏ trị của từng chữ số một cỏch thành thạo, chớnh xỏc. - Hs làm được BT 1, 2, 3 (a, b, c), 4 (a, b) - Giỳp cỏc hs yếu làm được cỏc BT theo yờu cầu II. Đồ dựng GV: Bảng phụ HS: VBT, Sgk III Hoạt động dạy học Nội dung HĐ của giỏo viờn HĐ của học sinh 1. Khởi động (4 - 5’) 2.Bài mới28 - 30’ Giới thiệu bài Bài 1 Bài 2 Bài 3 a, b, c Bài 4 (a,b) 3. Củng cố, dặn dũ 3-5’ - Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học * Bài tập yờu cầu gỡ ? - Cho Hs tự viết số theo nhúm - Theo dừi, giỳp đỡ H yếu - Nhận xột, chốt kiến thức đỳng * Yờu cầu H nờu lệnh bài tập - Viết từng số lờn bảng và Y/cầu HS đọc - Theo dừi, chốt kết quả đỳng * Yờu cầu H đọc bài tập - Cho HS làm vào vở BT - Theo dừi H làm bài - Nhận xột, chữa bài, chốt kết quả đỳng - Giới thiệu BT ghi ở bảng phụ - Nhận xột, chốt kiến thức * GV gọi 1 HS đọc YC BT - Cho HS thảo luận nhúm đụi - Nhận xột chốt kết quả đỳng * Nhận xột giờ học Dặn H về nhà làm bài tập - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? - Kiểm tra H làm bài ở vở bài tập in -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - Viết số - Thực hiện theo nhúm - 1 Hs làm bảng phụ - 1H nờu - Cỏ nhõn HS đọc bài - Nhận xột - 1H đọc - Lớp làm vở, 1 HS làm bảng phụ - Lớp nhận xột -Đối chiếu, sửa sai - 1 HS đọc, lớp theo dừi - HS thảo luận - Đại diện nhúm bỏo cỏo -Cựng Gv nhận xột - HS lắng nghe ễn luyện toỏn: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU A. Mục tiêu: +KT Củng cố cho HS đọc viết các số đến lớp triệu dãy số tự nhiên viết số tự nhiên trong hệ thập phân +KN Rèn kỹ năng đọc số viết thành thạo đến lớp triệu +Tẹ GDHS yêu thích môn học. B. Chuẩn bị ĐDDH : Bảng phụ HS vở C. Các hoạt động dạy học ND – TG HĐ của GV HĐ của HS I/ Khởi động (5’) II. Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài(1’) 2. Thực hành (27’) III. Củng cố dặn dò (2’) Mời chủ tịch HĐTQ lờn làm việc Giới thiệu - ghi đề -GV HD Hs làm các bài tập BT1,2/10VTN đọc Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm oõ troỏng -gọi đọc y/c bài tập Y/c thảo luận nhúm làm bài tập - Cỏc nhúm thảo luận, - Gv theo sỏt những HS yếu - HS viết số, 1 số lên bảng chữa bài huy động kết quả. *BT3,4,5,6,9,10/10VTN khoanh chớnh xaực caõu ủuựng, ủieàn ủuựng sai Yeõu caàu thaỷo luaõn nhoựm - Goùi trỡnh baứy -GV choỏt *BT7,8,/10VTN Viết vaứo choó chaỏm oõ troỏng GV HD qua yeõu caàu HS laứm baứi GV Chữa bài - GV đỏnh giỏ sự tiến bộ của HS * Gọi HS nêu lại cách đọc viết số. - Nhận xét giờ học - Lớp triệu gồm các hàng nào? Đọc số 14576;254789632;1024587 nêu các hàng, lớp Triệu, chục triệu, trăm triệu - HS đọc, nêu - Theo dõi HS Laứm laàn lửụùt caực baứi taọp 1 soỏ leõn baỷng laứm baứi *HS laứm theo nhoựm -ủaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy * HS tửù laứm baứi 1 soỏ leõn baỷng Lụựp nhaọn xeựt - HS tự làm bài tập - HS trỡnh bày kết quả Thứ sỏu ngày 04 thỏng 09 năm 2015 (Dạy bài thứ 4) Tập làm văn KỂ LẠI LỜI NểI, í NGHĨ CỦA NHÂN VẬT I. Mục tiờu Giỳp HS: - Biết được hai cỏch kể lại lời núi, ý nghĩa của nhõn vật và tỏc dụng của nú núi lờn tớnh cỏch nhõn vật và ý nghĩa của cõu chuyện (ND ghi nhớ). - Bước đầu biết kể lại lời núi, ý nghĩa của nhõn vật trong bài văn kể chuyện theo 2 cỏch: trực tiếp và giỏn tiếp (BT mục III). - Giỳp cỏc hs yếu bước đầu biết kể lại lời núi, ý nghĩ của nhõn vật theo một trong hai cỏch trờn. - Giỏo dục học sinh yờu thớch mụn kể chuyện. II. Đồ dựng dạy học: 1. Gv: 4 tờ giấy A4 viết cỏc nội dung bài tập 1, 2, 3. - Bảng phụ ghi BT3. 2. Hs: Sgk, VBT III.Hoạt động dạy học ND – TG 1. Khởi động 3 -5’ 2.Bài mới 30’ HĐ1: Phần nhận xột (9 -10') HĐ2.Phần ghi nhớ (4-5’) HĐ3: Luyện tập (18-20') 3. Củng cố, dặn dũ( 3 -5’) HĐ của giỏo viờn - Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học - Y/C HS đọc bài người ăn xin thảo luận nhúm làm bài tập. ? Lời núi và ý nghĩ của cậu bộ núi lờn điều gỡ về cậu. ? ý nghĩ, lời núi của ụng lóo ăn xin trong 2 cỏch kể cú gỡ khỏc nhau. - Chốt lại khắc sõu kiến thức cần ghi nhớ cho HS - Yờu cầu HS đọc ghi nhớ - HD HS làm BT 1, 2, 3 ở VBT Bài 1: yờu cầu hs thảo luận nhúm đụi Yờu cầu hs thảo luận trỡnh bày kết quả nhận xột chốt kiến thức -Cựng hs nhận xột, chữa bài Bài 2:Yờu cầu hs tự đọc thầm bài và làm vào VBT - Gọi hs trỡnh bày kết quả chốt kiến thức đỳng -Cựng hs nhận xột, chữa bài Bài 3: yờu cầu hs làm bài cỏ nhõn -Theo dừi, giỳp đỡ hs yếu - Nhận xột chốt kiến thức - Củng cố nội dung bài học - Nhận xột giờ học HĐ của học sinh - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? - Y/C HS nờu ghi nhớ khi tả ngoại hỡnh nhõn vật. -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - 1H đọc, lớp thực hiện -Đại diện nhúm trả lời, nhúm cũn lại nhận xột, bổ sung -Nghe - H đọc thầm, 1 H đọc thành tiếng, lớp theo dừi - Trao đổi, trỡnh bày - BT1 HS thảo luận nhúm đụi và làm vào VBT -Nhận xột, chữa bài - Thảo luận nhúm đụi, trỡnh bày lời dẫn trực tiếp. -Nhận xột, chữa bài - Đọc thầm bài, tự làm vào VBT, trỡnh bày lời dẫn trực tiếp - Lắng nghe. Toỏn(t13) LUYỆN TẬP I.Mục tiờu Giỳp HS củng cố về: - Cỏch đọc số, viết thành thạo số đến lớp triệu - Cỏch nhận biết được giỏ trị của mỗi chữ số theo vị trớ của nú trong mỗi số. - Hs làm được cỏc bài tập 1 (chỉ nờu giỏ trị chữ số 3 trong mỗi số), 2 (a, b), 3 (a), 4 -Giỳp cỏc hs làm được cỏc bài tập theo yờu cầu - HS cú lũng say mờ học toỏn. II.Chuẩn bị 1.Gv: Bảng phụ kẻ sẵn BT1 2. Hs: Sgk, VBT, bảng con III.Cỏc hoạt động dạy học ND – TG Hoạt động của Giỏo viờn Hoạt động của HS 1 Khởi động (4 - 5 phỳt) 2 Bài mới GTB 1-2 p Thực hành: BT1(5-6’) BT2 a, b (4 - 5’) BT 3a (6 -7’) BT4 (7-8’) 3.Củng cố , dặn dũ 2- 3’ - Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học - Gọi HS nờu yờu cầu BT - Cho HS thảo luận làm miệng theo nhúm 2 - Gọi hs nờu kết quả - Nhận xột, chốt kết quả đỳng. - YC H đọc cỏc số ở BT2, kết hợp hỏi về cấu tạo hàng, lớp của số. - Đọc từng số yờu cầu HS viết (Bài a, b) - Nhận xột, tuyờn dương . - Đọc bài tập 3 (Bài a) -Yờu cầu HS thảo luận nhúm đụi -Gọi hs trỡnh bày kết quả - Nhận xột, tuyờn dương. - Gọi HS đọc yờu cầu BT - GV cựng HS làm mẫu một bài : Viết:1000000000 Đọc: Một nghỡn triệu hay một tỉ - HS làm vở phần cũn lại - GV chốt kết quả đỳng - Chốt nội dung toàn bài - Nhận xột giờ học, dặn dũ về nhà - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? -Yờu cầu HS làm bài HD luyện tập ở Tr 11 -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - 1HS nờu - Làm bài miệng theo nhúm 2 - Cỏc nhúm nờu kết quả. -Cựng Gv nhận xột - 1HS đọc yờu cầu BT - Lớp làm bảng con -Cựng Gv chữa bài - Đọc thầm ở SGK - Thảo luận nhúm đụi - Trỡnh bày trước lớp - Theo dừi - 1HS đọc - làm mẫu theo HD của GV - Cả lớp làm vở - 1HS làm bảng phụ - Lớp nhận xột - Lắng nghe Thứ bảy ngày 5 thỏng 09 năm 2015 (Dạy bài thứ 5) Luyện từ & cõu MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT I/ Mục tiờu - Mở rộng và hệ thống hoỏ vốn từ theo chủ điểm nhõn hậu, đoàn kết - Rốn luyện để sử dụng tốt vốn từ trờn - Hiểu được ý nghĩa của một số cõu thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm II/ Đồ dựng dạy học 1.GV: Bảng lớp viết sẵn 4 cõu thành ngữ, giấy khổ to và bỳt dạ. 2. Hs: Sgk, VBT III/ Cỏc hoạt động dạy học ND – TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Khởi động (5') B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn làm bài tập (28') Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 C. Củng cố (2') -- Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học - Gọi H đọc yờu cầu, nội dung bài. - Chia nhúm, phỏt phiếu cho cỏc nhúm và yờu cầu H thảo luận, tỡm từ - Yờu cầu cỏc nhúm trỡnh bày, lớp nhận xột, GV bổ sung kết luận lời giải đỳng - Gọi H đọc yờu cầu bài - Yờu cầu H tự làm bài trong nhúm, GV theo dừi giỳp đỡ cỏc nhúm H yếu - Gọi nhúm xong trước lờn bảng dỏn phiếu và trỡnh bày, cỏc nhúm khỏc theo dừi bổ sung - GV nhận xột, chốt lời giải đỳng. - Yờu cầu H giải nghĩa một số từ. - Gọi H đọc yờu cầu - Yờu cầu H tự làm bài, GV gợi ý cho cỏc H yếu làm bài - Gọi H nhận xột bài bảng, lớp theo dừi bổ sung, GV nhận xột chốt lời giải đỳng - GV hỏi: Em thớch cõu thành ngữ nào nhất ? Vỡ sao ? - Nhận xột cõu trả lời của H - Gọi H đọc yờu cầu - Yờu cầu H tự làm bài sau đú phỏt biểu ý kiến, GV nhận xột bổ sung chốt lời giải - Hỏi: Cõu thành ngữ em vừa giải thớch cú thể dựng trong tỡnh huống nào ? - Nhận xột giờ học, dặn dũ H - - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? - Hỏi: Thế nào là từ đơn? Thế nào là từ phức ? -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - 2 H đọc - H thảo luận, làm bài theo nhúm - Đại diện nhúm trỡnh bày, lớp nhận xột - 1 H đọc - H thảo luận - Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày - H trả lời - 1 H đọc - 1 H làm phiếu, H yếu thảo luận làm bài - H nhận xột - H tự do phỏt biểu -Cựng Gv nhận xột - 1 H đọc - H thảo luận cặp đụi và trỡnh bày - H nối tiếp nhau trả lời -Nghe Gv dặn dũ Toỏn(t14) DÃY SỐ TỰ NHIấN I. Mục tiờu - Bước đầu nhận biết về số tự nhiờn, dóy số tự nhiờn và một số đặc điểm của dóy số tự nhiờn - Hs làm được cỏc bài tập 1, 2, 3, 4 (a). Hs khỏ giỏi làm được BT4b - Giỳp cỏc hs yếu làm được cỏc bài tập theo yờu cầu II.Đồ dựng dạy học Gv: Vẽ sẵn tia số như SGK lờn bảng Hs: Sgk, VBT III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động (5 phỳt) 2. Bài mới a) GTB(1 phỳt) HĐ1:Giới thiệu số tự nhiờn và dóy số tự nhiờn (4-5’) Giới thiệu 1 số đặc điểm của dóy số tự nhiờn (4-5) HĐ2. Luyện tập (19-20’) Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4a 3) Củng cố dặn dũ (1-2’) - Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học - yờu cầu HS đọc lại cỏc số vừa kể - Giới thiệu cỏc số 5, 8, 10, 11, 35, 237... gọi là cỏc số tự nhiờn - Định nghĩa dóy số tự nhiờn cho HS - Viết lờn bảng số dóy số và yờu cầu H thảo luận nhận biết đõu là dóy số tự nhiờn và đõu khụng phải là dóy STN? - Cho hS quan sỏt tia số và giới thiệu chỳng - GV yờu cầu H quan sỏt dóy số tự nhiờn và đặt cõu hỏi giỳp H nhận ra một số đặc điểm của dóy số tự nhiờn - Muốn tỡm số liền sau 1 số ta làm như thế nào? -Chốt -Gọi hs đọc yờu cầu - Cho HS tự làm bài cỏ nhõn - Chữa bài cho hs - Cho hs đọc yờu cầu bài tập thảo luận nhúm làm bài - Muốn tỡm số liền sau của 1 số ta làm thế nào? - Yờu cầu HS làm bài - Chữa bài cho HS -Yờu cầu HS đọc đề bài sau đú : hỏi 2 số tự nhiờn liờn tiếp hơn hoặc kộm nhau bao nhiờu đơn vị? - Yờu cầu HS làm bài cỏ nhõn - Gọi HS nhận xột bài làm của bạn trờn bảng -Yờu cầu HS tự làm bài sau đú yờu cầu nờu đặc điểm của từng dóy số -Gọi hs nờu kết quả -Cựng hs nhận xột, chữa bài -Tổng kết giờ học - Nhắc HS về nhà làm hoàn thành bài - - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? - Yờu cầu HS làm bài HD luyện tập -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - 2 HS lần lượt đọc - HS nghe giảng -Nghe -Thảo luận, đại diện trả lời,nhúm cũn lại nhận xột - Quan sỏt từng dóy số thảo luận nhúm trả lời -Đại diện nhúm rả lời cỏc nhúm cũn lại nhận xột - 1 hs đọc yờu cầu - HS làm bài - Trả lời cõu hỏi của GV - HS đọc đề bài, thảo luận nhúm thực hiện - Muốn tỡm số liền sau của 1 số ta lấy số đú cộng thờm 1 - Đại diện nhúm lờn bảng làm -Cựng Gv nhận xột -Trả lời : 2 số tự nhiờn lờn tiếp hơn kộm nhau 1 đơn vị -2 hs lờn bảng làm, lớp làm VBT -Cựng Gv nhận xột, chữa bài - HS theo dừi - Làm bài vào vở - 3 - 4 hs nờu kết quả -Cựng Gv nhận xột -Nghe Chủ nhật ngày 06 thỏng 09 năm 2015 (Dạy bài thứ 6) Tập làm văn VIẾT THƯ I. Mục tiờu - Hs nắm chắc mục đớch của việc viết thư, nội dung cơ bản và kết cấu thụng thường của một bức thư (ND ghi nhớ) - Vận dụng kiến thức đó học để viết được một bức thư thăm hỏi, trao đổi thụng tin với bạn (mục III). - Giỳp cỏc hs yếu viết được một bức thư theo yờu cầu II.Đồ dựng dạy học Gv: Bảng phụ ghi nội dung ghi nhớ Hs: Sgk, VBT III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Khởi động (3 - 4 phỳt) B. Bài mới 1.GBT (1 phỳt) 2. Nhận xột (8 - 10 phỳt) 3. Ghi nhớ (2 phỳt) 4. Luyện tập (20 phỳt) C. Củng cố (1 - 2 phỳt) - Cựng hs nhận xột -Nờu nội dung, yờu cầu tiết họ- Mời CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động) - Nhận xột - Giới thiệu bài học - Yờu cầu hs dựa vào bài tập đọc Thư thăm bạn trao đổi theo cặp để trả lời cỏc cõu hỏi sau: + Người ta viết thư để làm gỡ ? + Để thực hiện mục đớch trờn, một bức thư cần cú những nội dung gỡ ? + Một bức thư thường mở đầu và kết thỳc như thế nào ? - Gọi 1 số hs trỡnh bày kết quả - Cựng hs nhận xột, chốt lại ý đỳng - Gọi 2 hs đọc nội dung ghi nhớ ở bảng phụ, yờu cầu cả lớp theo dừi đọc thầm -Gọi hs đọc yờu cầu bài tập -Hướng dẫn hs cỏch viết một bức thư gởi thăm bạn -Cho hs làm bài cỏ nhõn vào VBT -Theo dừi, gợi ý cho hs yếu - Gọi 1 số hs đọc bức thư vừa viết trước lớp -Cựng cả lớp nhận xột, sửa sai nếu cú -Cựng hs hệ thống lại tiết học -Nhận xột, dặn dũ hs về nhà - CTHĐTQ lờn cho lớp hoạt động : Hỏi : ở tiết trước chỳng ta học bài gỡ ? - Gọi 1 hs làm lại BT1 tiết trước, kiểm tra VBT của hs dưới lớp -Thực hiện, nhận xột bạn - Theo dừi, lắng nghe -Nghe - Dựa vào bài tập đọc Thư thăm bạn trao đổi theo cặp để trả lời cỏc cõu hỏi: + Người ta viết thư để thăm hỏi, trao đổi thụng tin, bày tỏ tỡnh cảm, ... + Để thực hiện mục đớch trờn, một bức thư cần cú những nội dung: phần đầu thư, phần chớnh, phần cuối thư,... + Một bức thư thường mở đầu: ghi địa điểm và thời gian viết thư; kết thỳc ghi lời chỳc, lời cảm ơn, hứa hẹn, chữ kớ và họ tờn - HS trỡnh bày kết quả trước lớp -Cả lớp theo dừi, nhận xột - HS đọc nội dung ghi nhớ, lớp đọc thầm - HS đọc yờu cầu BT - Cựng GV nờu cỏch viết một bức thư -Hs viết bài cỏ nhõn: viết thư gửi một bạn ở trường khỏc để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tỡnh hỡnh lớp và trường em hiện nay - HS đọc trước lớp -Cựng Gv nhận xột, gúp ý -Cựng GV nhắc lại nội dung tiết học -Nghe GV dặn dũ về nhà HĐNGLL: (ATGT) biển báo hiệu giao thông đường bộ (T2) A. Mục tiêu: + KT - Nhận biết thêm nội dung biển báo nguy hiểm. Hiểu ý nghĩa tác dụng tầm quan trọng của biển báo GT + KN: Nhận biết được biển báo nguy hiểm + TĐ: Khi đi đường tuân theo biển báo giao thông. B. Chuẩn bị : GV Biển báo C. Các hoạt động dạy học ND – TG I. KTBC:5' II. Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Giới thiệu biển báo nguy hiểm 3. Trò chơi III. Củng cố dặn dò:2' HĐ của GV Các em đã học loại biển báo cấm biển báo hiệu lệnh nào? - Nhận xét Giới thiệu - ghi đề - Treo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 3.doc