Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 14

Yêu cầu 1HS đọc đoạn 1,2 TLCH 1bài Trồng rừng ngập mặn.

- Yêu cầu 1HS đọc đoạn 3,4 TLCH 3.

- Nhận xét bài cũ.

 

- HD học sinh quan sát tranh minh hoạ và GTB

- Gọi 1 HS đọc mẫu toàn bài. Y/c lớp theo dõi để chia đoạn.

- Y/c 2 học sinh đọc nối tiếp 2 đoạn(lượt 1), y/c học sinh trong lớp đọc thầm phát hiện những từ tiếng khó đọc GV HD đọc từ khó.

- Y/c 2 học sinh đọc nối tiếp 2 đoạn(lượt 2). GV kết hợp HD đọc câu dài, HD hs bước đầu biết nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả gợi cảm; bước đầu biết đọc giọng phù hợp với từng nhân vật.

 

docx21 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 4233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
số bị chia số chia và thương và rút ra tên bài. - Thực hiện các nhân ví dụ 2. HS rút ra cách chia. - HS đọc bài và làm bài cá nhân, thứ tự 6 em lên bảng làm.(HSTB) -Nhận xét bài làm của bạn. Đổi chéo bài kiểm tra. -HS đọc bài và làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. - HS nắm ---------------------cd----------------------- Tuần 14 Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2015 Luyện từ và câu:Ôn tập về: Từ loại I. Mục tiêu: Giỳp học sinh - Nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn ở BT1; nêu được quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học (BT2); tìm được đại từ xưng hô theo yêu cầu của BT3; thực hiện được yêu cầu của BT4 (a,b,c). - Học sinh khá, giỏi làm được toàn bộ BT4. - Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết sẵn nội dung đoạn văn ở bài tập 1. - 4 mảnh bìa ghi 4 yêu cầu a, b, c, ( BT4). III. Các hoạt động dạy học chủ yếu ND- TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động ( 3-5 phút) 2. Bài mới ( 25-30 phút) Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 C/ Củng cố đặn dò (1-2 phút) - Kiểm tra 2 HS làm bài tập 3 của tiết hôm trước. - Giới thiệu, nêu Mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1 - Giúp HS nắm vững yc của bài tập - Yêu cầu HS suy nghĩ , thảo luận theo nhóm - Huy động kết quả. - HD HS nhận xét và chốt kq đúng. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 2 - Y/c 1-2 HS nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng. - HD HS tìm hiểu nội dung cần ghi nhớ. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập - Giúp HS nắm vững y/c của bài tập 3 - Nhúm trưởng điều hành hoạt động theo cỏ nhõn. - Huy động kết quả của các nhóm. - Chốt kiến thức. - Tổ chức cho HS làm việc cá nhân. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS tiếp tục làm bài tập ôn tập ở nhà, chuẩn bị cho tiết học sau. 2 HS (TB) lên bảng Lắng nghe TLCH định hướng Nhóm 2 1-2 HS ( K ) Nhóm 2 Lắng nghe, ghi nhớ HS đọc yêu cầu bài tập HS làm vào phiếu Trình bày KQ HS làm vào vở BTGK Huy động – nhận xét Lắng nghe ---------------------cd----------------------- Toán: (Tiết 67) Luyện tập i.Mục tiêu: - Biết chia một số tự nhiên cho mộ số tự nhiên mà thương tìm dược là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn. - HS làm bài tập 1,3,4. - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học ii. Đồ dùng dạy học: bảng phụ iii. Các hoạt động dạy học  nd-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động:3-4’ 2.Bài mới Bài tập 31—32’ Bài 1 : Bài 3 : Bài 4: 3.Củng cố - Dặn dò: (2-3p) 72 : 5 126 : 5 GV kiểm tra bài tập của HS TB Nhận xét . Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học. Hướng dẫn học sinh làm bài tập -Gọi HS nêu yêu cầu bài tập và tự làm bài. -Yêu cầu HS nêu cách làm -GV nhận xét và chốt lại. 5,9 : 2 + 13,06 35,04 : 4 - 6,87 = 2,95 + 13,06 = 8,76 - 6,87 = 16,01 = 1,89 Gọi HS nêu yêu cầu bài tập và tự làm bài. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng. - T theo đi giúp đỡ HS yếu -GV nhận xét và chốt lại. Gọi HS nêu yêu cầu bài tập và tự làm bài. HD HS yếu: -Tính QĐ xe máy đi được trong 1 giờ -Tính QĐ ô tô đi được trong 1 giờ là -Tính mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy ? km - GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán, chuẩn bị bài tiếp theo. 2 HS (TB) HS nêu yêu cầu bài tập và làm bài vào vở nháp HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức. - 1 HS chữa bài. -HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. HS làm bài vào vở. 1 em lên bảng làm. Bài giải: QĐ xe máy đi đợc trong 1 giờ là: 93 : 3 = 31 (km) QĐô tô đi đợc trong 1 giờ là: 103 : 2 = 51,5 (km) Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy: 51,5 - 31 = 20,5 (km) Đáp số: 20,5km HS nghe ---------------------cd----------------------- Thứ tư ngày 18 háng 11 năm 2015 Tập đọc: hạt gạo làng ta I/ Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Hạt gạo được làm nên từ công sức cảu nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK, tuộc lòng 2-3 khổ thơ). - Giáo dục học sinh biết quý trọng hạt gạo, đó là do mồ hôi công sức con người vất vả làm ra. II/ đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh hoạ bài đọc. Câu thơ, khổ thơ cần luyện đọc, nội dung bài chuẩn bị ở các slide hoặc bảng phụ. - HS: Bài soạn, SGK iii/ các hoạt động dạy học chủ yếu: nd- tg hoạt động của giáo viên hoạt động của HS 1. Khởi động: 3- 4' 2.Bài mới: 25- 27' a, GTB: b, Luyện đọc: - Học sinh đọc lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. c, HD tìm hiểu bài: d, HD đọc diễn cảm và HTL 3. Củng cố, dặn dò: 2-3 ' - Yêu cầu 1HS đọc đoạn 1 TLCH 1bài Chuỗi ngọc lam. - Yêu cầu 1HS TLCH 4: Em có suy nghĩ gì về những nhân vật trong bài? GV hướng dẫn HS nhận xét - Nhận xét bài cũ. - HD học sinh quan sát tranh minh hoạ và GTB - Gọi 1 HS đọc mẫu toàn bài. Y/c lớp theo dõi đọc thầm trong SGK. -Y/c học sinh đọc nối tiếp từng đoạn (lượt 1), y/c học sinh trong lớp đọc thầm phát hiện những từ, tiếng khó đọc " GV HD đọc từ khó. - Y/c học sinh đọc nối tiếp từng đoạn(lượt 2). GV kết hợp HD đọc theo cách vắt dòng ở một số câu thơ dòng thơ. - Tổ chức cho học sinh luyện đọc nhóm đôi. - Mời 2- 3 nhóm đọc thể hiện trước lớp " HD học sinh nhận xét, rút kinh nghiệm. - GV nhận xét chung. - GV đọc toàn bài. HD HS phát hiện giọng đọc toàn bài thơ. - Y/c nhúm trưởng điều hành hoạt động nhúm trả lời cỏc cõu hỏi ở SGK -Em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì? - ? Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?- - Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo? -Vì sao tác giả gọi hat gạo là" hạt vàng"? - Gọi đạị diện cỏc nhúm trỡnh bày, bổ sung. - GV nêu câu hỏi định hướng HD học sinh nêu nội dung của bài. " GV chốt nội dung lên bảng, y/c học sinh nhắc lại. - Y/c học sinh đọc nối tiếp từng đoạn của bài - Tổ chức cho học sinh đọc thầm nối tiếp từng đoạn thơ trong nhóm. - HD đọc diễn cảm toàn bài thơ. - Y/c học sinh luyện đọc diễn cảm và chọn HTL những khổ thơ yêu thích theo nhóm đôi. - Tổ chức thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng các khổ thơ trước lớp. - HD học sinh nhận xét và bình chọn nhóm đọc hay. - Y/c HS nhắc lại nội dung toàn bài. HD học sinh liên hệ bản thân qua bài tập đọc. -Nhận xét tiết học. Dặn học sinh chuẩn bị cho tiết học sau. 1(TB) HS lên bảng đọc và TLCH. 1 HS (K ) Toàn lớp quan sát tranh TLCH định hướng. 1 HS ( G) đọc toàn bài HS( TB, K) đọc nối tiếp từng đoạn của bài thơ. HS (TB, K) Luyện đọc theo nhóm bàn. 2- 3 nhóm đọc thể hiện. 2- 3 HS (TB, K) trả lời. - Nhúm trưởng thực hiện yờu cầu. Đại diện các nhóm phát biểu. 2- 3 HS ( thuộc các đối tượng nêu lên nội dung của bài) HS ( K) Nhóm 2 Luyện đọc theo nhóm đôi 2-3 nhóm thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng. 1HS (TB) TLCH định hướng của giáo viên. Lắng nghe, ghi nhớ. ---------------------cd----------------------- Toán: (68)Chia một số tự nhiên cho một số thập phân i.Mục tiêu:Biết : - Chia một số tự nhiên cho một số thập. - Vận dụng giải các bài toán có lời văn. - HS làm tốt bài tập 1,3. HS (K-G) làm tốt cỏc bài tập. HS (KT) làm được BT1 - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : bảng phụ, phiếu học tập iii. Các hoạt động dạy học : nd-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Khởi động: 3-4’ Bài mới: Hoạt động 1 (8-10 phút) Hoạt động 2.Luyện tập thực hành. (18-20phút) Bài 1: Bài 3: 3.Củng cố - Dặn dò: ( 2-3 phút) a) 25 : 4 và (25 x 5) : (4 x 5) b) 4,2 : 7 và (4,2 x 10 ) : (7 x 10) Nhận xét. -Giới thiệu bài: Hướng dẫn thực hiện cách chia số tự nhiên cho một số thập phân. -Yêu cầu HS đọc bài toán -Yêu cầu HS nêu phép tính. 57 : 9,5 = ? -GV giới thiệu bài: Đây là phép tính chia số tự nhiên cho số thập phân. -GV theo dõi nhắc nhở HS yếu. -Yêu cầu đại diện nhóm trình bày, GV nhận xét và chốt cách làm. -GV yêu cầu HS đọc đề và làm bài. -GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. - GV nhận xét chốt lại. -Yêu cầu HS đọc đề bài, xác định cái đã cho cái phải tìm. - Yờu cầu nhúm trưởng điều hành nhúm hoạt động theo cỏ nhõn. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn. GV chốt lại. -GV rút ra: muốn nhân số tự nhiên với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ...ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, chữ số 0. -Gọi HS đọc lại cách chia số thập phân cho số tự nhiên. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán, chuẩn bị bài tiếp theo. 2 HS (Khá) -HS đọc bài toán xác định cái đã cho, cái phải tìm. -Nêu phép tính. -Theo nhóm 2 em tìm cách chia và thực hiện chia, 1 nhóm lên bảng làm. -HS làm bài vào nháp 4 em thứ tự lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn. *Đặt tính rồi tính (kết quả): 7 : 3,5 = 2 702 : 7,2 = 97,5 9 : 4,5 = 2 2 : 12,5 = 0,16 - Nhúm trưởng điều hành. -HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. -Nhúm trưởnggiúp đỡ HS yếu Bài giải: 1m thanh sắt đó cân nặng là: 16 : 0,8 = 20 (kg) Thanh sắt cùng loại 0,18m cân nặng: 20 x 0,18 = 3,6 (kg) Đáp số: 3,6kg -HS nêu cách tính nhẩm. ---------------------cd----------------------- chính tả: Chuỗi ngọc lam I. Mục tiêu: - Nghe – viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.Viết từ đầu đến rơi nhộ - Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẫu in theo yêu cầu của BT3; làm được BT(2) a/b. - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ, từ điển.+ HS: SGK, Vở. III. Các hoạt động: ND - TG Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1. Khởi động: 4’ 2. Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết chính tả. a. HS viết chớnh tả 15’ b. Hướng dẫn học sinh làm bài. 10’ 3: Củng cố. 3’ 2p - GV cho HS ghi lại các từ còn sai ở tiết trước . - Giáo viên nhận xét Giới thiệu bài mới: Giáo viên đọc một lượt bài chính tả. Đọc cho học sinh viết. Đọc lại học sinh soát lỗi. Giáo viên nhận xột1 số bài. * Bài 2: Yêu cầu đọc bài 2. • Giáo viên nhận xét. * Bài 3: Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu bài tập. • Giáo viên nhận xét. Trò chơi Giáo viên nhận xét. Chuẩn bị: Phân biệt tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã Nhận xét tiết học. - Học sinh ghi: sướng quá, xương xướng, sương mù, việc làm, Việt Bắc, lần lượt, lũ lượt. Hoạt động cá nhân. Học sinh nghe. 1 học sinh nêu nội dung. Học sinh viết bài. Học sinh tự soát bài, sửa lỗi. - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 2a. Nhóm: tìm những tiếng có vần dể lẫn ân,anh. Ghi vào giấy, đại nhiện dấn lên bảng – đọc kết quả của nhóm mình. Cả lớp nhận xét. 1 học sinh đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm. Điền vào chỗ trống hoàn chỉnh mẫu tin. Học sinh sửa bài nhanh đúng. Học sinh đọc lại mẫu tin. Thi tìm từ láy có vần ân,anh. - HS lắng nghe. ---------------------cd----------------------- T ập làm văn:làm biên bản cuộc họp imục tiêu: - Hiểu thế nào là biên bản cuộc họp, thể thức của biên bản,nội dung của biên bản (ND ghi nhớ). - Xác định được những trường hợp nào cần lập biên bản (BT1 mục III; biết đặt tên cho biên bản cần lập ở BT 1 (BT2). - HS khá, giỏi xác định được những trường hợp không cần lập biên bản. - Bước đầu làm được biên bản cuộc họp tổ hoặc họp lớp . ii. đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi phần gợi ý. iii. hoạt động dạy học : ND-TG hoạt động của gv hoạt động của hs 1.Khởi động: 3-4’ 2.Bài mới Hoạt động 1 Tìm hiểu bài (5-8 phút) Hoạt động2 Luyện tập (18-20 phút) 3.Củng cố- Dặn dò: (2-3 phút) Yêu cầu HS làm bài tập luyện thêm Giới thiệu bài mới Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài Yêu cầu học sinh đọc biên bản dự đại hội chi đội. Tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm 4 Yêu cầu HS trình bày câu trả lời vào giấy. Nêutóm tắt những điều cần ghi vào biên bản. Yêu cầu Đại diện nhóm lên bảng trình bày . Gv chốt ý . Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Hướng dẫn HS luyện tập Yêu câu HS nhắc lại ghi nhớ Bài 1: Tổ chức cho HS làm việc theo cặp Tổ chức cho HS chữa bài Nhận xét Bài2: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập Yêu cầu HS tự làm GV giúp đỡ HS yếu Nhận xét - Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà hoàn chỉnh biên bản, viết vào vở và chuẩn bị bài Luyện tập làm biên bản.. 2 HS Lớp làm vở nháp - 2 em đọc cả lớp đọc thầm. - HS thực hiện phần tìm hiểu đề Gạch dưới từ quan trọng. Nhóm 4 . Nhóm trởng điều khiển . Cử thư kí ghi chép . 1 nhóm trình bày - nhóm khác bổ sung ý kiến HS đọc ghi nhớ SGK -HS nhắc lại dàn ý 3 phần của một biên bản. Nhóm bàn HS theo nhóm tiến hành viết biên bản. -Đại diện các nhóm đọc biên bản trước lớp, HS khác nhận xét. HS chữa bài Trao đổi bài chấm 1 HS đọc -Nêu yêu cầu bài tập HS làm bài cá nhân HS chữa bài - Lắng nghe ---------------------cd----------------------- ễN TIẾNG VIấT:Ôn tập về: Từ loại I. Mục tiêu: - Giỳp HS củng cố kiến thức về từ loại. - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn hay. - Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ kẻ sẵn bảng phân loại động từ, tính từ, quan hệ từ( BT1). - Vở Bài tập Tiếng Việt III. Các hoạt động dạy học chủ yếu ND- TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2. Bài mới ( 25-30 phút) Bài tập 1 Bài tập 2 C/ Củng cố đặn dò (1-2 phút) - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1ở VBT Thực Hành - Giúp HS nắm vững yc của bài tập - Yêu cầu HS suy nghĩ , thảo luận theo nhóm - Huy động kết quả. - HD HS nhận xét và chốt kq đúng. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập - Y/c 1 HS đọc 2 khổ thơ bài Hạt gạo làng ta. - Gợi ý cho HS cách viết đoạn văn. - Tổ chức cho HS làm bài. - Y/c HS nối tiếp đọc đoạn văn nình viết.HD HS nhận xét - Cùng lớp bình chọn HS có cách viết hay nhất. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS tiếp tục làm bài tập ôn tập ở nhà, chuẩn bị cho tiết học sau. Lắng nghe TLCH định hướng Nhóm 2- Trình bày kết quả- nhận xét bổ sung 1 HS ( K )nêu vào vở GK HS làm xong nêu kết quả - HS đọc đoạn văn của mình Lắng nghe, ghi nhớ ---------------------cd----------------------- Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015 Toán: (tiết 69)Luyện tập i.Mục tiêu:Biết: - Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. - Vân dụng để tìm X và giải toán có lời văn. - HS làm tốt bài tập 1,2,3. - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học ii.Đồ dùng dạy học: Phiếu Bài tập bài 1. iii. Các hoạt động dạy học : nd-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Khởi động:3-4 Bài mới: Hoạt động 1 Làm bài tập 1: (6-8phút) Họat động 2 Làm bài tập 2. (6-8 phút) Hoạt động 3 Bài 3 Bài 4 3. Củng cố- Dặn dò (2-3 phút) Đặt tính rồi tính: 5,5 : 9,2 98 : 8,5 Nhận xét -Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học. -Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. -GV phát phiếu bài tập, yêu cầu HS theo nhóm 2 em làm vào phiếu. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn. GV chốt lại: * Tính rồi so sánh kết quả 5 : 0,5 và 5 x 2 52 : 0,5 và 52 x 2 10 = 10 104 = 104 3 : 0,2 và 3 x 5 18 : 0,5 và 18 x 4 15 = 15 74 = 74 -Yêu cầu HS đọc bài và làm bài. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn, GV chốt lại: * Tìm x : a) x x 8,6 = 387 b) 9,5 x x = 399 x = 387 : 8,6 x = 399 : 9,5 x = 45 x = 42 -Yêu cầu HS đọc đề bài, xác định cái đã cho, cái phải tìm. -Tổ chức cho HS làm bài.(HS khá giỏi xong trớc giúp cho HS trung bình) -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn, GV chốt lại cách làm Yêu cầu HS khá giỏi làm vào vở. -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán , chuẩn bị bài tiếp theo. 2 HS ( TB) - Lớp làm nháp. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS làm bài vào phiếu, 2 em lên bảng làm. -HS đọc bài và làm bài -HS nhận xét bài bạn. -HS đọc đề bài, xác định caí đã cho, cái phải tìm. -HS làm bài vào vở, 2 em thứ tự lên bảng làm. HS nêu: Muốn tìm thừa số chưa biết talàm nh thế nào? Bài giải: Số lít dầu có tất cả là: 21 + 15 = 36 (l) Số chai dầu là: 37 : 0,75 = 48 (chai) Đáp số: 48 chai - HS lắng nghe. ---------------------cd----------------------- Luyện từ và câu:Ôn tập về: Từ loại I. Mục tiêu: - Nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn ở BT1; nêu được quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học (BT2); tìm được đại từ xưng hô theo yêu cầu của BT3; thực hiện được yêu cầu của BT4 (a,b,c). - Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết sẵn nội dung đoạn văn ở bài tập 1. - 4 mảnh bìa ghi 4 yêu cầu a, b, c, ( BT4). - Vở Bài tập Tiếng Việt III. Các hoạt động dạy học chủ yếu ND- TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động ( 3-5 phút) 2. Bài mới ( 25-30 phút) Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 C/ Củng cố đặn dò (1-2 phút) - Kiểm tra 2 HS làm bài tập 3 của tiết hôm trước. - Giới thiệu, nêu Mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1 - Giúp HS nắm vững yc của bài tập - Yêu cầu HS suy nghĩ , thảo luận theo nhóm - Huy động kết quả. - HD HS nhận xét và chốt kq đúng. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 2 - Y/c 1-2 HS nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng. - HD HS tìm hiểu nội dung cần ghi nhớ. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập -- Giúp HS nắm vững y/c của bài tập 3 - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm - Huy động kết quả của các nhóm. - Chốt kiến thức. - Tổ chức cho HS làm việc cá nhân. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS tiếp tục làm bài tập ôn tập ở nhà, chuẩn bị cho tiết học sau. 2 HS (TB) lên bảng Lắng nghe TLCH định hướng Nhóm 2 1-2 HS ( K ) Nhóm 2 Lắng nghe, ghi nhớ HS đọc yêu cầu bài tập HS làm vào phiếu Nêu KQ HS TLN bàn Trình bày KQ HS làm vào vở BTGK Huy động – nhận xét Lắng nghe ---------------------cd----------------------- Thứ sáu ngày 20 thỏng 11 năm 2015 tập làm văn:luyện tập làm biên bản cuộc họp Đề bài:Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em. imục tiêu:- Ghi lại được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung, theo gợi ý. - HS: Trình bày lưu loát, rõ ràng, tự nhiên. Biết ghi lại biên bản với mức độ đơn giản, ii. đồ dùng dạy học:-Bảng phụ ghi phần gợi ý. iii. hoạt động dạy học : ND-TG hoạt động của gv hoạt động của hs 1Khởi động:3-4 2.Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề(5-8 phút) Hoạt động2: Hướng dẫn HS viết một biên bản: (18-20 phút) Hoạt đông3: Củngcố- Dặn dò:(2-3 ‘) ? Nội dung biên bản gồm những phần nào? Nội dung từng phần nh thế nào? -Giới thiệu bài: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề: -Yêu cầu 1 em đọc đề bài. -Yêu cầu HS thể hiện phần tìm hiểu đề – Gạch dưới từ quan trọng. Hướng dẫn HS viết một biên bản: -Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc phần gợi ý 1,2,3. - Yêu cầu HS nói trước lớp: Em chọn viết biên bản cuộc họp nào? Cuộc họp đó bàn về vấn đề gì và diễn ra vào thời điểm nào?... -Yêu cầu lớp nhận xét xem những cuộc họp đó có cần ghi biên bản không. - Nhắc HS chú ý trình bày biên bản đúng theo thể thức của một biên bản. - Yêu cầu HS nhắc lại dàn ý 3 phần của một biên bản. - Yêu cầu HS làm biên bản theo nhóm (khoảng 3-4 em) – GV tập hợp những em những HS cùng muốn viết biên bản cho một cuộc họp nào đó thành 1 nhóm. -Yêu cầu các nhóm đọc bài làm của mình, lớp theo dõi và nhận xét. - GV nghe, nhận xét học sinh. - Nhận xét tiết học. 2 HS trả lời -1 em đọc cả lớp đọc thầm. -HS thực hiện phần tìm hiểu đề – Gạch dưới từ quan trọng. -1 HS đọc phần gợi ý 1, 2, 3. Lớp đọc thầm. -HS nêu tên biên bản của mình định viết. -Nhận xét bổ sung cho bạn. -HS nhắc lại dàn ý 3 phần của một biên bản. -HS theo nhóm tiến hành viết biên bản. -Đại diện các nhóm đọc biên bản trước lớp, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. ---------------------cd----------------------- Toán: (70) Chia một số thập phân cho một số thập phân i.Mục tiêu: -HS nắm được cách chia một số thập phân cho một số thập phân. - áp dụng chia một số thập phân cho một số thập phân để giải các bài toán có liên quan. - HS làm tốt bài tập 1(a,b,c),2. HS khá giỏi làm thêm bài 1(d),3. - HS có ý thức trình bày bài sạchđẹp khoa học. iiĐồ dùng dạy học: iii. Các hoạt động dạy học : nd-tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Khởi động: 3-4 Bài mới: Hoạt động 1 -Hình thành kiến thức (8-10 phút) Họat động 2 Thực hành luyện tập: (18-20 phút) Bài 1: Bài 2: Bài3 3.Củng cố - Dặn dò: (2-3 phút) Đặt tính rồi tính: 125 : 50 376 : 22,4 Nhận xét -Giới thiệu bài: Hướng dẫn thực hiện cách chia một số thập phân cho một số thập phân. -Yêu cầu HS nêu phép tính giải bài toán để có phép chia một số thập phân cho một số thập phân: 23,56 : 6,2 = ? (kg) - GV theo dõi HS và nhắc nhở thêm. - GV nhận xét và chốt cách làm: *Chuyển phép chia 23,56 : 6,2 thành phép chia số thập phân cho số tự nhiên (như SGK) rồi thực hiện phép chia: 235,6 : 62 -GV nêu ví dụ 2 : 882,55 : 1,27 = ?. *GV chốt lại cách chia số thập phân cho số thập phân. (nh sgk /71) -Yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài. -GV theo dõi nhắc nhở - GV nhận xét và chốt lại. -Yêu cầu HS đọc đề bài, xác định cái đã cho, cái phải tìm. - HD: + Tính 1 l dầu hỏa + Tính 8 lít dầu hỏa - GV chốt lại: -Tổ chức cho HS làm bài. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn, GV chốt lại và chấm bài: -Yêu cầu HS nhắc lại cách chia số thập phân cho số thập phân. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán ,. 2 HS (TB) _ Lớp làm nháp. -HS đọc ví dụ ở bảng phụ. -HS nêu phép tính giải bài toán. -HS nhóm 2 em thực hiện tìm cách chia, 1 nhóm lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng. -HS tự rút ra nhận xét cách chia một số thập phân cho một số thập phân. -HS vận dụng thực hiện phép chia 882,55 : 1,27 -HS phát biểu các bước chia số thập phân cho số thập phân. -2 HS đọc lại cách chia ở SGK. -HS đọc đề và tự làm bài vào nháp, 4 em thứ tự lên bảng làm. Đặt tính rồi tính (kết quả) -HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. Bài giải: 1lít dầu hoả cân nặng là: 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) 8lít dầu hoả cân nặng là: 0,76 x 8 = 6,08 (kg) Đáp số : 6,08kg Bài giải: Ta có 429,5 : 2,8 = 153 (d 1,1) Vậy may được nhiều nhất 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m. Đáp số: may 153 bộ; thừa 1,1m vải ---------------------cd----------------------- LUYỆN TOAÙN: CHIA SOÁ MỘT TỰ NHIấN CHO MỘT SỐ TỰ NHIấN MÀ THƯƠNG TèM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN I.Muùc tieõu: - Naộm ủửụùc caựch chia soỏ tự nhiờn cho soỏ tửù nhieõn. Bieỏt vaọn duùng ủeồ giaỷi toaựn coự lụứi vaờn. - HS vaọn duùng thaứnh thaùo caực kyừ naờng chia soỏ thaọp phaõn, giaỷi toaựn coự lieõn quan. - GD H tớnh caồn thaọn khi laứm baứi. II. ẹoà duứng daùy hoùc: Baỷng phuù, VBT, baỷng con III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc. ND-TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1.Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp cuỷng coỏ. (5-7P) 2.Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón thửùc haứnh luyeọn taọp.20-22’ 3.Hoaùt ủoọng 3: cuỷng coỏ: (3-5P) GV neõu caõu hoỷi cuỷng coỏ quy taộc coọng, trửứ, nhaõn STP. GV neõu moọt soỏ baứi taọp ủụn giaỷn ủeồ H naộm ủửụùc caựch thửùc hieọn chia STP cho STN 12: 5 882 : 36 GV giao vieọc cho tửứng ủoỏi tửụùng. Baứi 1: Tớnh coự ủaởt tớnh 15 : 8 75:12 Baứi 2: Tỡm X: X x 35 = 100 10 x X = 55: 5 Baứi 3: Moọt ngửụứi laứm vieọc trong 4 giụứ laứm ủửụùc 25saỷn phaồm. Hoỷi tru ng bỡnh moói giụứ ngửụứi ủoự laứm ủửụùc bao nhieõu saỷn phaồm? GV choỏt kieỏn thửực. H TB-Y neõu quy taộc chia soỏ thaọp phaõn cho STN. Moọt soỏ em neõu mieọng keỏt quaỷ. Giaỷi thớch caựch thửùc hieọn. H hieồu caựch thửùc hieọn chia STN cho STN. HS TB-Y laứm theo naờng lửùc. H K hoaứn chổnh baứi.HS naộm chaộc caựch vieỏt daỏu phaồy H quan saựt baứi vaứ hoaứn chổnh baứi vaứo vụỷ thửùc haứnh. H giaỷi ủuựng baứi toaựn coự lieõn quan ủeỏn pheựp chia H TB –Y neõu keỏt quaỷ BT 1, 2 HS K-G neõu BT 3 Lụựp ủoồi cheựo vụỷ kieồm tra . Lụựp naộm ủửụùc kieỏn thửực oõn taọp. ---------------------cd----------------------- sinh hoạt tập thể: sinh hoạt đội i. mục tiêu: -ẹaựnh giaự caực hoaùt ủoọng trong tuaàn 14, ủeà ra keỏ hoaùch tuaàn 15, sinh hoaùt taọp theồ. -HS bieỏt nhaọn ra maởt maùnh vaứ maởt chửa maùnh trong tuaàn ủeồ coự hửụựng phaỏn ủaỏu trong tuaàn tụựi; coự yự thửực nhaọn xeựt, pheõ bỡnh giuựp ủụừ nhau cuứng tieỏn boọ. -Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực toồ chửực kổ luaọt, tinh thaàn laứm chuỷ taọp theồ. ii. đồ dùng: Noọi dung sinh hoaùt: Caực toồ trửụỷng coọng ủieồm thi ủua, xeỏp loaùi tửứng toồ vieõn; lụựp tửụỷng toồng keỏt ủieồm thi ủua caực toồ. iii. các hoạt động dạy học: 1.Nhaọn xeựt tỡnh hỡnh lụựp tuaàn 14: Chi ủoọi trửụỷng ủaựnh giaự hoaùt ủoọng cuỷa chi ủoọi (Ghi bieõn baỷn sinh hoaùt chi ủoọi) +GV nhaọn xeựt chung : a)Haùnh kieồm: ẹa soỏ caực em ngoan, thửùc hieọn khaự toỏt noọi quy trửụứng lụựp nhử ủi hoùc ủuựng giụứ, ủoàng phuùc, baỷng teõn, khaờn quaứng, b)Hoùc taọp: Duy trỡ phong traứo thi ủua giaứnh sao chieỏn coõng soõi noồi, hoùc baứi laứm baứi ụỷ nhaứ khaự toỏt. Toàn taùi: Moọt soỏ em chuự yự trong hoùc taọp, queõn vụỷ ụỷ nhaứ . c)Coõng taực khaực: Tham gia toỏt VSPQ ủuựng giụứ, saùch seừ. VS lụựp hoùc ủaỷm baỷo, ủaừ chuự yự ủeỏn veọ sinh caực nhaõn. 2. Phửụng hửụựng tuaàn 15: + OÅn ủũnh, duy trỡ toỏt moùi neà neỏp. + Duy trỡ phong traứo reứn chửừ giửừ vụỷ. + Xaõy dửùng ủoõi baùn giuựp nhau trong hoùc taọp. +OÂn taọp toỏt ủeồ chuaồn bũ thi HKI. 3. HS hoaùt ủoọng taọp theồ: +Chi ủoọi trửụỷng ủieàu khieồn lụựp sinh hoaùt Đội theo nội dung của liên đội đề ra. LUYỆN VIẾT: VIẾT BÀI VĂN TẢ NGƯỜI THÂN I. MUẽC TIEÂU: - H vieỏt ủửụùc ủoaùn vaờn taỷ ngoaùi hỡnh moọt ngửụứi thaõn trong gia ủỡnh. - H(K): vieỏt ủửụùc ủoaùn vaờn coự hỡnh aỷnh so saựnh, coự caỷm xuực.HS(Y): vieỏt ủửụùc ủoaùn vaờn taỷ ve

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan 14.docx
Tài liệu liên quan