Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 9

Em hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ?

GV giới thiệu bài

-GV chia đoạn: Chia thành 3 phần.

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần.,kết hợp ghi bảng các từ HS đọc sai lên bảng,.

giải nghĩa từ trong phần chú giải: tranh luận, phân giải.

+GV đọc mẫu toàn bài.

HS TLN trả lời cu hỏi phần tìm hiểu bi.

 

doc19 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 940 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bài tiếp theo. 2HS làm -HS đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào vở, 3 em thứ tự lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn. -HS đọc đề bài xác định yêu cầu của bài tập. -HS theo nhóm 2 em quan sát mẫu và làm bài theo mẫu vào vở, 3 em thứ tự lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn. -HS đọc yêu cầu đề bài và tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn. -HS làm tương tự bài 3. ----------------------cd----------------------- Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 LUYỆN TỪ VÀ CÂU : MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN I.MỤC TIÊU: -T×m ®­ỵc c¸c tõ ng÷ thĨ hiƯn sù so s¸nh, nh©n ho¸ trong mÉu chuyƯn “BÇu trêi mïa thu” (BT1,BT2). - ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n t¶ c¶nh ®Đp quª h­¬ng, biÕt dïng tõ ng÷ , h×nh ¶nh so s¸nh, nh©n ho¸ khi miªu t¶. -HS ( K,G) Lµm bµi tèt vËn dơng nhanh , viÕt ®o¹n v¨n cã h×nh ¶nh . -Giáo dục HS tình yêu quê hương. II. §å dïng d¹y häc:Bút dạ và giấy khổ to III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS khởi động: 5’ Bài mới HĐ 1: Tìm hiểu đoạn văn “Bầu trời mùa thu” (15’) HĐ 2: Hướng dẫn HS luyện viết đoạn văn (khoảng 15’’ Củng cố-Dặn dò: 3’) Gọi 2 HS lên bảng đặt câu Đặt 2 câu để phân biệt nghĩa của từ cao? + GV nhận xét - GV giới thiệu bài * GV yêu cầu một HS đọc đoạn văn “Bầu trời mùa thu”, cả lớp đọc thầm. - Tìm những từ ngữ tả bầu trời trong bài vừa học và chỉ rõ những từ ngữ nào thể hiện sự so sánh? Những từ ngữ nào thể hhiện sự nhân hoá? - Cho HS làm bài (3 HS làm bài vào giấy khổ to) - Cho HS dán và trình bày kết quả. - GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng: * Những từ ngữ tả bầu trời thể hiện sự so sánh: Bầu trời xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao. + Những từ ngữ thể hiện sự nhân hoá - Bầu trời được rửa mặt sau cơn mưa. - Bầu trời dịu dàng.- Bầu trời buồn bã. -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -GV nhắc nhở HS chú ý khi viết đoạn văn phải đúng chủ đề, nội dung pbải gắn bó lô ghíc và biết cách chọn, sử dụng từ hợp lí. -Học sinh làm bài vào vở. -Gọi một số HS trình bày kết quả bài làm, yêu cầu lớp nhận xét. *GV nhận xét,khen những HS viết đoạn văn hay, đúng. GV nhận xét tiết học, tuyên dương. - Về nhà viết lại đoạn văn vào vở. 2 hs làm bài -1 HS đọc bài diễn cảm đoạn”Bầu trời mùa thu”, cả lớp đọc thầm theo. -1 HS đọc yêu cầu bài tập -HS làm bài cá nhân. Mỗi em ghi ra giấy nháp (VBT). - 3 HS làm bài vào giấy dán lên bảng lớp trình bày. Lớp nhận xét. -Học sinh đọc yêu cầu bài tập. -Học sinh làm bài vào vở. -Học sinh trình bày kết quả, lớp theo dõi nhận xét. HS Lắng nghe và làm theo hướng dẫn. ----------------------cd----------------------- To¸n(tiÕt42): VIẾT SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG sè THẬP PHÂN I.MỤC TIÊU: -BiÕt viÕt sè ®o khèi l­ỵng d­íi d¹ng sè thËp ph©n. - Bµi tËp cÇn lµm: 1,2a, 3. -HS (K,G) Hoµn thµnh tèt c¸c bµi tËp. -Giáo dục HS tính cản thận khi làm bài . II. §å dïng d¹y häc: GV: Bảng đơn vị đo khối lượng. Phiếu học tập . HS: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS Khởi động: 5’ Bài mới HĐ 1: Ôn tập quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng thường dùng. (10’) HĐ 2 Thực hành luyện tập. (23’) Củng cố - Dặn dò: 2’ Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 74dm = m 343cm = m 345m = km 305m = km -GV nhận xét. -GV cho HS nêu lại các đơn vị đo khối lượng đã học từ lớn đến bé. -Yêu cầu HS nêu quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng liền kề. -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau? Giới thiệu cách làm bài tập mẫu - GV nêu VD (SGK) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm Bài 1: -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và xác định yêu cầu bài tập. -Tổ chức cho HS làm bài. -GV theo dõi giúp đỡ cho HS còn yếu. Bài 2(a): -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và tự làm -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn và chốt lại cách làm Bài 3: -Tổ chức cho hS làm bài. Gọi 1 HS làm bảng. -GVnhận xét sửa bài. +Thu bài nhận xét -GV nhận xét chung việc làm bài của HS, củng cố phần HS còn hay sai 2 hs làm -HS nêu lại các đơn vị đo khối lượng đã học. -HS nêu quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng liền kề. -HS trả lời, HS khác bổ sung. HS trả lời câu hỏi -HS yêu yêu cầu của ví dụ và cách làm, HS khác bổ sung -HS nêu yêu cầu. -HS làm bài vào vở, 2 em lên bảng làm. -Lần lượt sửa bài. -HS đọc đề bài và tự làm bài vào vở, 2 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng, đổi chéo vở sửa sai. -HS đọc đề, tìm hiểu đề, thảo luận nhóm 2 tìm cách giải. -HS tự giải vào vở -1 HS làm bảng. - Nhận xét, sửa bài . ----------------------cd----------------------- Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 TËp ®äc: ĐẤT CÀ MAU I.MỤC TIÊU: -§äc diƠn c¶m ®­ỵc bµi v¨n, biÕt nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ gỵi t¶ gỵi c¶m . - HiĨu néi dung : Sù kh¾c nghiƯt cđa thiªn nhiªn Cµ Mau gãp phÇn hun ®ĩc tÝnh c¸ch kiªn c­êng cđa con ng­êi Cµ Mau ( Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK) -HS (K,G) ®äc diƠn c¶m toµn bµi tr¶ lêi tèt c¸c c©u hái ë SGK. II. §å dïng d¹y häc:GV: Sưu tầm tranh ảnh về đất mủi Cà Mau. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS Khởi động: 5’ Bài mới GV giới thiệu bài 2’ HĐ 1: Luyện đọc:(10 ‘) HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài:( 10 ‘) HĐ3: Luyện đọc Diễn cảm (12’) 4.Củng cố - Dặn dò: (3 ‘) Gọi HS đọc bài Cái gì quí nhất và trả lời câu hỏi. GV đưa tranh ảnh, bản đồ để giới thiệu bài. - Gọi 1 HS đọc khá đọc toàn bài. -GV giới thiệu cách chia đoạn: -Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn trong nhĩm kết hợp luyện từ khó và giải nghĩa từ trong phần chú giải: phũ, phập phều, cơn thịnh nộ, hằng hà sa số, sấu. +GV đọc mẫu toàn bài. - HS TLN trả lời câu hỏi phần tìm hiểu bài. Đại diện nhĩm trình bày Nhĩm nhận xét GV chốt 1 hs nêu nội dung chính của bài. Gv chốt a)Hướng dẫn HS đọc từng đoạn: *Gọi một số HS mỗi em đọc mỗi đoạn b)Hướng dẫn HS luyện đọc DC đoạn 2. Đoạn 2 đọc: Nhấn mạnh các từ miêu tả tính cách khắc nhiệt của thiên nhiên ở Cà Mau, sức sống mãnh liệt của cây cối ở Cà Mau như từ: nẻ chân chim, rạn nứt, phập phều, lắm gió dông; cơn thịnh nộ, -GV đọc mẫu đoạn văn cần luyện đọc. -Tổ chức HS đọc diễn cảm theo cặp - Gọi 1 HS đọc toàn bài nêu đại ý. -Dặn HS về nhà đọc bài, trả lời lại được các câu hỏi cuối bài, chuẩn bị bài tiếp theo. Hai HS lên bảng Lớp theo dõi nhận xét. HS quan sát tranh. 1 HS đọc, HS khác đọc thầm. -Đọc nối tiếp nhau từng đoạn trước lớp, kết hợp luyện từ khó và nêu cách hiểu từ. -Theo dõi GV đọc. HS TLN trả lời câu hỏi Đại diện nhĩm trình bày Nhĩm nhận xét 1 hs nêu nội dung chính của bài. -HS Nhắc lại các ý chính. -HS mỗi em đọc mỗi đoạn -Theo dõi nắm bắt cách đọc. -HS đọc diễn cảm. -HS thi đọc diễn cảm trước lớp. -HS nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất. - HS về nhà thực hiện. ----------------------cd----------------------- To¸n ( tiÕt43): VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I.MỤC TIÊU: -BiÕt viÕt sè ®o diƯn tÝch d­íi d¹ng sè thËp ph©n. - Bµi tËp cÇn lµm: 1,2. -HS (K,G) Hoµn thµnh tèt c¸c bµi tËp. - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II. §å dïng d¹y häc:Bảng đơn vị đo diện tích. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS khởi động:5’ Bài mới HĐ1.Hệ thống đơn vị đo diện tích. (7 ‘) HĐ2: Hướng dẫn cách viết số đo DT dưới dạng số thập phân. ( 5 ‘) HĐ3: Thực hành luyện tập.( 20 ‘) Củng cè:(3 ‘) Gọi 2 HS lên bảng bảng làm bài -GV nhận xét -Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học. + Yêu cầu HS đọc bảng đơn vị đo diện tích. km2 hm2 (ha) dam2 m2 dm2 cm2 m2 + Nêu câu hỏi HS trả lời. H: Em hãy nêu các đơn vị đo diện tích đã học. H: Em hãy nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liền kề. GV giúp HS rút ra nhận xét + GV nêu VD:a) 3m2 5dm2 = ........ m2 Gợi ý: Tương tự cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Thảo luận tìm cách viết số thập phân vào chỗ chấm. (b) Tương tự với 42dm2 = ........ m2 chốt 2 bước Bài 1:-Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập. -Tổ chức cho HS làm bài. -GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. Bài 2: -Hướng dẫn HS làm tương tự bài 1. -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán , chuẩn bị bài tiếp theo. 1 – 2 HS thực hiện đọc. HS dưới lớp 2 dãy mỗi dãy làm 1 bài 1 – 2 HS trả lời trước lớp. 1 – 2 HS trả lời. HS theo dõi, nhận biết. HS thảo luận cặp đôi và nêu kết quả, cách làm. -HS đọc yêu cầu bài tập. GV cho HS tự làm bài tập HS lắng nghe. ----------------------cd----------------------- CHÍNH TẢ : TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ ( Nhớ – viết) I. MỤC TIÊU: -ViÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng c¸c khỉ th¬, dßng th¬ theo thĨ th¬ tù do. -Lµm ®­ỵc BT 2(a,b) - HS ( K,G) viÕt nhanh ®Đp vµ hoµn thµnh tèt BT chÝnh t¶. II. §å dïng d¹y häc: GV: Phiếu bài tập bài 2.(a,b) HS: Vở bài tập Tiếng Việt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS Khởi động: 5’ Bài mới HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết chính tả. (10 ‘) HĐ2: Viết chính tả (10) HĐ3: Làm bài tập chính tả.(10 ‘) Củng cố dặn dò 2' Gọi 3 HS lên bảng viết từ có vần uyên, uyêt. GV nhận xét -Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu tiết học. Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (ở SGK/5). -Yêu cầu 1 HS lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp các từ: tháp khoan, ngẫm nghĩ, lấp loáng,ba-la-lai-ca - GV nhận xét các từ HS viết. -GV nhắc HS chú ý: Trình bày các dòng thơ thế nào? Những chữ nào phải viết hoa? -GV yêu cầu HS nhớ lại bài thơ và viết bài vào vở. -HS tự soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa. -Yêu cầu HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì. - GV chấm bài của tổ 1, nhận xét cách trình bày và sửa sai. Bài 2: -Gọi HS đọc bài tập 2a, xác định yêu cầu của bài tập. -GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 2 em làm trên phiếu bài tập tìm từ để phân biệt tiếng có âm cuối n/ng; 1 nhóm làm ở bảng phụ trên bảng. Bài 2b -GV tổ chức cho HS chia thành 2 đội, mỗi đội chọn 5 em xếp hàng đọc thi tiếp sức Hệ thống lại nội dung bài học và dặn dò. 3 HS lên bảng viết 1 HS đọc bài ở SGK, lớp đọc thầm. -1 em lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp. -HS đọc thầm bài chính để nhận biết. -HS viết bài vào vở. -HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa. -HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì. -HS đọc bài tập 2, xác định yêu cầu của bài tập. -HS đọc và làm vào phiếu bài tập, 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ, đối chiếu bài mình để nhận xét bài bạn. 2 đội thi tiếp sức Nhận xét,phân thắng thua HS lắng nghe và thực hiện. ----------------------cd----------------------- TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I.MỤC TIÊU: B­íc ®Çu biÕt c¸ch më réng lý lÏ , dÉn chøng ®Ĩ thuyÕt tr×nh, tranh luËn vỊ mét vÊn ®Ị ®¬n gi¶n ( BT1,BT2) - HS ( K,G) BiÕt c¸ch dĩng lÝ lÏ dÉn chøng thuyÕt phơc chỈt chÏ. -HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến của mình và bảo vệ được ý kiến mình đưa ra. II. §å dïng d¹y häc: -Bảng phụ hướng dẫn bài tập 1, giúp các em biết mở rộng lí lẽ và dẫn chứng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS Khởi động 5’ Bài mới HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1: . ( 15 ‘) HĐ 2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2: (15’) 4.Củng cố, dặn dò (3 ‘)- Gv gọi 3 em đóng vai 3 bạn trong bài tập 3 và làm theo yêu cầu. GV giới thiệu bài và ghi bảng -Gọi HS đọc bài tập 1.xác định yêu cầu của đề bài. -Yêu cầu HS xác định tóm tắt lí lẽ của ba nhân vật. -GV chốt lại và ghi vào bảng: -Yêu cầu HS theo nhóm đóng vai nhân vật ở trong bài -Tổ chức cho đại diện các nhóm trình bày trước lớp. -GV cùng cả lớp nhận xét -Chốt lại ý cả 4 nhân vật -Yêu cầu HS xác định yêu cầu của đề bài. *Nếu chỉ có đèn mà không có trăng thì chuyện gì sẽ xảy ra? * Nếu chỉ có trăng mà không có đèn thì chuyện gì sẽ xảy ra? *Đèn và trăng đem lại lợi ích gì cho cuộc sống? H: Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề đạt kết quả tốt, ta cần có những điều kiên gì? GV nhận xét, dặn dò. 3 HS đóng vai HS lắng nghe -HS đọc bài tập 1, lớp đọc thầm. -HS xác định yêu cầu của đề bài. -HS lần lượt nêu. -HS tập tranh luận theo nhóm. -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét. -HS bình chọn nhóm và người tranh luận giỏi. -HS đọc bài tập 2, lớp đọc thầm. -HS xác định yêu cầu của đề bài. -HS nghe và nắm bắt cách thuyết trình. -HS thứ tự trình bày, lớp nhận xét. – HS trả lời ----------------------cd----------------------- ƠN TV: ÔN ĐỌC HIỂU TUẦN 8 I. MỤC TIÊU: -HS hiểu được nội dung bài văn: Tôi đã trở về vùng núi cao ( Vở TH Toán- Tiếng Việt trang 55). Biết dựa vào nội dung bài văn để chọn được câu trả lời đúng. -Nắm được nghĩa của từ, từ loại. HS: Vận dụng làm nhanh, thành thạo các bài tập. - GDHS đọc để hiểu, để biết, để vận dụng. II. ĐỒ DÙNG: .Bảng phụ chép bài thơ.Các phiếu phô tô các bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : ND – TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1 Giới thiệu bài. 2 Đọc thầm. 3 Làm bài tập. Bài 1 Bài 2. Bài 3. Bài 4. Bài 5. Bài 6. Bài 7. 4 Củng cố dặn dò 2’ -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -Cho HS đọc thầm bài thơ. -GV lưu ý HS: Khi đọc các em nhớ ý chính ở các đoạn, nhớ ý chính của cả bài văn. -Cho HS đọc yêu cầu bài 1. -GV và chốt laị ý đúng: 1, Bài văn miêu tả cảnh gì?. Ý đúng: ý b Tả cảnh núi rừng Tây Côn Lĩnh. 2, Ý đúng: ý c Vì rừng rất nhiều cây, tán là chen dày khít 3,Ý đúng: ý c: Những năm tháng của người bố kính yêu. 4, Ý đúng: ý a: Rất yêu quý, gắn bó với núi rừng quê hương. 5, Ý đúng: ý b: mặt trời, núi rừng, đám lá ngọn đồi, ong, sương mù. 6, Ý đúng: ý a: Tôi chỉ thấy những tia nắng hình quạt nan lên. 7, Ý đúng: ý b: Cả cánh rừng đầy những bụi gai mù mịt. - Nhận xét, chữa chung. -Nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà làm và ghi lại các bài tập đã làm ở lớp vào vở. -Nghe. -Cả lớp đọc thầm một lượt toàn bài thơ. -HS dùng bút, chì khoanh tròn ở chữ a,b,c hoặc d ở câu đúng. -1 HS lên làm trên phiếu. -Lớp nhận xét. -HS ghi lại kết quả đúng. - Lần lượt học sinh nêu kết quả của từng bài giáo viên cùng cả lớp đánh giá. - HS nghe, nắm nội dung ôn tập. ----------------------cd----------------------- Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2015 to¸n ( tiÕt 44): LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: --BiÕt viÕt sè ®o ®é dµi , diƯn tÝch, khèi l­ỵng, d­íi d¹ng sè thËp ph©n. - Bµi tËp cÇn lµm: 1,2,3 -HS (K,G) Hoµn thµnh tèt c¸c bµi tËp. -HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học Điều chỉnh nội dung dạy hoc: Khơng làm BT2 II. §å dïng d¹y häc:Bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS Khởi động 5’ Bài mới HĐ1: Làm bài tập 1: (7’) HĐ2: Làm bài tập 3:(7 ‘) Củng cố (3 ‘ Gọi 2 HS lên bảng bảng làm bài 2,3km2 , 4ha 5m2 , 9ha 123m2 , 4,6km2 GV nhận xét Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu của tiết học. -Gọi HS đọc bài 1 và nêu yêu cầu của bài tập -Yêu cầu HS làm bài. -GV theo dõi giúp đỡ HS còn túng túng. -Yêu cầu HS nhắc lại quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liên tiếp liền nhau. -Yêu cầu HS tự làm bài. -Yêu cầu HS tự làm bài. -GV theo dõi giúp đỡ HS còn túng túng. -Gọi HS nhận xét bài bạn, GV chốt lại -Yêu cầu HS nhắc lại quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liên tiếp liền nhau. -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán, HS dưới lớp 2 dãy mỗi dãy làm 1 bài Nhận xét bạn làm. -HS đọc bài 1 và nêu yêu cầu của bài tập. -HS làm bài vào vở 1 em lên bảng làm -2 em nêu. -HS đọc bài 2 và nêu yêu cầu của bài tập. -HS làm bài vào vở 1 em lên bảng làm. -2 em nêu -HS đọc bài 3 và nêu yêu cầu của bài tập. -HS làm bài vào vở 1 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng. ---------------------cd---------------------- LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ĐẠI TỪ I. MỤC TIÊU: - HiĨu ®¹i tõ lµ tõ dïng ®Ĩ x­ng h« hay ®Ĩ thay thÕ danh tõ, ®éng tõ , tÝnh tõ( hoỈc cơm danh tõ , cơm ®éng tõ , cơm tÝnh tõ )trong c©u kĨ khái lỈp( ND ghi nhí) - NhËn biÕt ®­ỵc mét sè ®¹i tõ th­êng dïng trong thùc tÕ ( BT1,BT2) B­íc ®Çu biÕt dïng ®¹i tõ ®Ĩ thay thÕ cho danh tõ bÞ lỈp l¹i nhiỊu lÇn (BT3). -HS (K,G) vËn dơng t«t khi lµm bµi tËp vµ trong giao tiÕp. -Biết dùng đại từ trong xưng hô, giao tiếp phù hợp với văn cảnh. II. §å dïng d¹y häc: GV: Bảng phụ viết nội dung từng bài tập 2 và 3 (phần luyện tập). III.CÁC HOẠT DẠY VÀ HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS Khởi động 5’ Bài mới HĐ1: Tìm hiểu: Phần nhận xét – Rút ra ghi nhớ. (10 ‘) HĐ2: Thực hành luyện tập:( 22’) Củng cố Dặn dò: (3 Gọi 2 HS đọc đoạn văn viết tiết trước -GV nhận xét GV giới thiệu bài- ghi bảng. H: Những từ nào in đậm? Các từ này dùng để chỉ gì? H: Chúng được dùng để làm gì? - GV kết luận: Những từ nói trên được gọi là đại từ. (Đại có nghĩa là thay thế như đại diện; đại từ có nghĩa là từ thay thế) (Tiến hành như bài tập 1) GV kết luận: Những từ in đậm ở hai đoạn vẫn được dùng thay thế cho động từ, tính từ trong câu cho khỏi lặp lại các từ ấy; chúng cũng được gọi là đại từ. H: Những từ in đậm trong câu được dùng làm gì? +Yêu cầu HS đọc ghi nhớ trong SGK. Bài 1: - Gọi HS và xác định yêu cầu. -Yêu cầu HS nhóm 2 em thảo luận trả lời yêu cầu bài tập. GV nhận xét và chốt: + Các từ in đậm trong đoạn thơ đựơc dùng để chỉ Bác Hồ. +Những từ đó đựơc viết hoa nhằm biểu lộ thái độ tôn kính Bác. Bài 2: -GV treo bảng phụ có chép bài tập 2, gọi HS đọc và nêu yêu cầu của bài tập. -Yêu cầu 1 em lên bảng gạch dưới các đại từ, -Gv nhận xét và chốt: Những đại từ được dùng trong bài ca dao: mày (chỉ cái cò), ông (chỉ người đang nói), tôi (chỉ cái cò), nó (chỉ cái vạc). Bài 3:-GV treo bảng phụ, có chép BT 3 -GV hướng dẫn HS làm bài -GV nhận xét và chốt lại. GV nhận xét tiết học -Về nhà làm bài tập ở vở bài tập, chuẩn bị bài 2HS lên bảng -Lớp theo dõi nhận xét. HS lắng nghe. -HS đọc nhận xét 1, lớp đọc thầm. -HS trả lời, HS khác bổ sung. -HS đọc nhận xét 2, lớp đọc thầm. -HS trả lời yêu cầu bài tập, HS khác bổ sung. -HS trả lời yêu cầu bài tập, hS khác bổ sung. HS nhóm 2 em thảo luận trả lời yêu cầu bài tập 1. -HS trình bày, HS khác bổ sung. -HS đọc và nêu yêu cầu của bài tập. -1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. -Nhận xét bài bạn trên bảng. HS đọc và nêu yêu cầu của bài tập 3. -HS nêu từ lặp lại nhiều lần. -HS tự tìm từ thay thế cho từ chuột và làm bài vào vở, một em lên bảng làm. -1 em đọc nội dung cầnghi nhớ. ----------------------cd----------------------- Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2015 TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH TRANH LUẬN I. MỤC TIÊU: -B­íc ®Çu biÕt c¸ch më réng lÝ lÏ , dÉn chøng ®Ĩ thuyÕt tr×nh tranh luËn vỊ mét vÊn ®Ị ®¬n gi¶n (BT1,BT2) HS (K,G) DÉn chøng lÝ lƠ thuyÕt phơc. HS tự tin tôn trọng người khác khi tranh luận. II. CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ, 4, 5 tờ phiếu khổ to. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HĐ HỌC CỦA HS Khởi động (5’) Bài mới HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT1. (15 HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT2 ( 15’) Củng cố dặndò(2’) Gọi 2 HS đọc phần kết bài mở rộng và mở bài trực tiếp ở tiết trước. + GV nhận xét. GV giới thiệu bài và ghi bảng - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1. - GV yêu cầu:Các em đọc lại bài: Cái gì quý nhất và nêu nhận xét theo yêu cầu của câu hỏi a, b, c. - GV nhận xét và chốt lại: a. Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề: trên đời này, cái gì quý nhất -Yêu cầu HS đọc bài tập 2. -GV yêu cầu: Các em có thể đóng vài từng nhân vật - HS thảo luận theo nhóm -Tổ chức các nhóm trình bày Gọi HS hệ thống nội dung bài học - 2 HS Lớp lắng nghe và nhận xét. 1 HS đọc to, lớp lắng nghe Từng nhóm trao đổi, thảo luận. -Đại diện các nhóm lên trình bày bài của nhóm mình. -Lớp nhận xét. 1 HS đọc to, lớp lắng nghe Các nhóm chọn vai mình đóng, trao đổi thảo luận,. 1 HS đọc to, lớp lắng nghe Lớp nhận xét. 2HS nhắc lại Lắng nghe ----------------------cd----------------------- to¸n ( tiÕt 45): LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: -BiÕt viÕt sè ®o , ®é dµi ,diƯn tÝch , khèi l­ỵng d­íi d¹ng sè thËp ph©n. - Bµi tËp cÇn lµm: 1,3,4. -HS Hoµn thµnh tèt c¸c bµi tËp. -Giáo dục học sinh làm bài cẩn thận chính xác. II. §å dïng d¹y häc: -Học sinh:-Ôn các bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Khởi động 5’ Bµi míi HĐ 1: Làm bài tập 1. . ( 10 ‘) HĐ2: Làm bài tập 3 :( 10 ‘ HĐ 3: Làm bài tập 4.( 7 ‘) Củng cố –Dặn dò:( 3’) Gọi 2 HS lên bảng làm 2 phần bài tập Giới thiệu – Ghi đề. -Gọi HS đọc yêu cầu đề bài. -GV theo dõi giúp đỡ HS -Nhận xét chốt lại cách làm. *Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân cóù đơn vị đo bằng mét. Bài 3: Viết STP thích hợp vào chỗ chấm. Bài 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: + Nhắc lại nội dung luyện tập. Nhận xét tiết hoc. + Về nhà xem lại bài, làm bài vở BT. 2HS lªn b¶ng (HS dưới lớp làm vào giấy nháp.) HS nêu yêu cầu, tự làm cá nhân và nêu kết quả. -Lớp nhận xét bổ sung. Chữa bài HS đọc bài và tự làm bài. -HS làm cá nhân đọc kết quả; đổi vở chữa bài (kiểm tra chéo) -HS làm cá nhân đọc kết quả; đổi vở chữa bài (kiểm tra chéo) nh¾c l¹i vµ nghe dỈn dß ----------------------cd----------------------- ƠN TỐN: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: --BiÕt viÕt sè ®o ®é dµi , diƯn tÝch, khèi l­ỵng, d­íi d¹ng sè thËp ph©n. - Bµi tËp cÇn lµm: 1,2,3 * II. §å dïng d¹y häc: -Học sinh:-Ôn các bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: ND-TG Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS H§1:Cđng cè KT (5’) H§2: LuyƯn tËp (30’) H§3:Cđng cè (2’) Gäi 2HS nh¾c l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi ?Hai ®v ®o ®é dµi liỊn kỊ ®¬n vÞ lín gÊp mÊy lÇn ®v bÐ? ®¬n vÞ bÐ b»ng mÊy phÇn ®v lín? - GV cho HS ®äc yªu cÇu BT1, 2, 3 vµ lµm vµo vë TH. Bµi 1:ViÕt sè thËp ph©n thÝch hỵp vµo chç chÊm: 23m56cm =m= .dm 3dm5cm =dm= .m 4dm 3mm =dm= .cm Bµi 2: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hỵp vµo chç chÊm: 67 tÊn 520kg= .... tÊn = .... t¹ 562 kg = .... tÊn = .... t¹ 2 tÊn 65kg = .... tÊn = .... t¹ Bµi 3: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hỵp vµo chç chÊm: 63 cm = .... m ; 63cm2 = .... m2 2m 3 cm = .... m ; 2m23cm2 = .... m2 345m = .... km ; 345m2 = .... ha Bµi 4 : §iỊn dÊu : GV yªu cÇu HS lµm BT 4 theo c¸ nh©n. - Huy ®éng. Bµi 5:Mét khu ®Êt h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 120 m. Hái diƯn tÝch khu ®Êt lµ bao nhiªu hÐc ta ?? Yªu cÇu HS ®äc kÜ ®Ị to¸n råi gi¶i Gäi HS ch÷a bµi,häc sinh kh¸c nhËn xÐt.GV chèt d¹ng. Cđng cè kiÕn thøc,dỈn dß vỊ nhµ. NhËn xÐt tiÕt häc 2HS tr¶ lêi (10 lÇn) (1/10) HS tr¶ lêi HS lµm vë 1HS lµm ë b¶ng líp,HS kh¸c nhËn xÐt. HS lµm BT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 9.doc