Giáo án Tuần 9 Khối 2

MỸ THUẬT

VẼ THEO MẪU

VẼ CÁI MŨ ( NÓN )

I/ Mục tiêu:

- Hiểu hình dáng, đặc điểm của một số loại mũ, nón.

- Biết cách vẽ cái mũ (nón ).

- Tập vẽ được cái mũ ( nón ) theo mẫu.

II/ Tài liệu và phương tiện :

 Giáo viên:

- SGK, SGV

 - Tranh vẽ cái mũ, nón.Mẫu vẽ

 Học sinh:

 - Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu.

III/ Tiến trình:

 - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.

 

doc30 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 9 Khối 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hực hành:- Giới thiệu tên bài Hoạt động 1: a. Kiểm tra tập đọc: (Khoảng 6 - 7 em). *Yêu cầu học sinh ôn lại 3 bài tập đọc : + Người thầy cũ. + Người mẹ hiền. + Bàn tay dịu dàng.. (GV nêu yêu cầu và cách kiểm tra tương tự tiết 1.) Việc 1: GV nêu yêu cầu và cách kiểm tra: Việc 2: Kiểm tra đọc Việc 3: - Học sinh đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc. Hoạt động 2: - b. Làm bài tập: Bài 2: Dựa vào tranh, trả lời câu hỏi. Việc 1: Quan sát tranh và đọc câu hỏi cuối bài. Việc 2: Nối tiếp nhau trả lời. HĐ cá nhân Việc 3: NX cho các bạn. Chia sẻ với bạn ? Việc 4: 2-3 em khá giỏi kể, sau đó nối tiếp kể tạo các câu hỏi thành một câu chuyện. Mẹ là người hằng ngày đưa Tuấn đến trường. Hôm nay mẹ bị cảm nặng nên không đưa Tuấn đi học được.Em rót nước cho mẹ uống, đắp khăn ướt lên trán cho mẹ hạ sốt.Tuấn tự đi bộ một mình đến trường. Việc 5: NX cho các bạn. Chia sẻ với bạn ? B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: GV: Nhận xét giờ học, nhắc học sinh về nhà chia sẻ các bài đã học cho người thân./. ————š{›———— KỂ CHUYỆN ÔN TẬP I. MUC TIÊU: - Nghe, viết chính xác bài chính tả : Dây sớm ( Tốc độ viết 35 chữ/ 15 phút)không mắc quá 5 lỗi trong bài , trình bày sạch sẽ, đúng hình thức thơ. - Viết một đoạn văn ngằn về chủ đề nhà trường. II. ĐỒ DÙNG: Vở chính tả, Vở BTTV, phấn, bút, III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Khởi động: - Hát tập thể 1 bài 2. Hoạt động thực hành:- Giới thiệu bài Hoạt động 1: Viết chính tả. Việc 1: GV đọc đoạn viết Việc 2: - Hướng dẫn cách viết Việc 3: - HS viết bài theo Gv đọc Việc 4: GV bổ sung, sửa bài cho học sinh Hoạt động 2: Viết đoạn văn ngắn từ (3-5 câu) nói về em và trường em. Việc 1: Viết vào vở Việc 2: GV đánh giá bài cho học sinh B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Củng cố nội dung của bài. Nhận xét giờ học. ————š{›———— TOÁN LuyÖn tËp I. MỤC TIÊU: - BiÕt thùc hiÖn phÐp tÝnhvµ gi¶i to¸n víi c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ lÝt. - BiÕt sö dông chai mét lÝ thoÆc ca mét lÝt ®Ó ®ong ®o n­íc, dÇu. - BiÕt gi¶i to¸n cã liªn quan®Õn ®¬n vÞ lÝt. Bài tập cần làm: 1, 2, 3. II. ĐỒ DÙNG: GV: 2 cãc lo¹i 0,5l vµ 0,25l. Tranh bµi tËp 2 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Khởi động: - TB học tập cho cả lớp làm bài vào bảng con: +TÝnh: 7l + 8l = 3l + 7l + 4l = 12l + 9l= 7l + 12l + 2l= B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Tính Việc 1: Tự làm vào vở. 1 HS làm bảng phụ Việc 2: Chia sẻ với lớp. Nhận xét bài ở bảng phụ, đối chiếu bài làm của mình. Bài 2: Số? - Cho H nêu Y/c, làm bài. Việc 1: - Làm việc theo nhóm. Nhìn tranh nêu kết quả Việc 2: Chia sẻ với lớp. Bài 3: Bài giải. Việc 1: Nêu bài toán và dự kiện. - Thảo luận theo nhóm . Việc 2: Tự làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ. B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Giáo viên chốt lại những nội dung chính trong bài. Nhận xét tiết học. ————š{›———— THỂ DỤC ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2; 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC I. MỤC TIÊU: - Ôn bài thể đã học phát triển chung đã học. Học điểm số theo đội hình hàng dọc. - Yêu cầu HS hoàn thiện bài tập, động tác tương đối chính xác và đẹp. HS biết và điểm đúng số, rõ ràng. - GD HS tự giác tích cực trong tập luyện, yêu thích môn học, biết tự tập luyện ngoài giờ lên lớp, đoàn kết với bạn bè, có hành vi đúng với bạn. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách thể dục lớp 2. - Tập trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn trong tập luyện. - GV: Chuẩn bị còi, kẻ sân chơi, 4 lá cờ nhỏ. HS: Trang phục thể thao gọn gàng. III. TIẾN TRÌNH: - Khởi động: + Tập hợp lớp. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. HS tập hợp khẩn trương, nhanh chóng, trật tự, nghiêm túc, đúng cự li. + Đứng vỗ tay hát. HS hát to, vỗ tay nhịp nhàng. + Giậm chân tại chỗ. HS vừa giậm chân vừa đếm to nhịp 1-2, 1-2. + Đi đều và hát. HS đi đúng nhịp và hát to. A. Hoạt động cơ bản: Cả lớp. - ND 1: Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc. + Yêu cầu: HS bước đầu biết và điểm đúng số, rõ ràng. + Chỉ dẫn: * TTCB: Đứng nghiêm. * KL: “ Từng tổ theo 1-2, 1-2 điểm số ”. * ĐT: Sau khẩu lệnh, từng tổ lần lượt từ trên xuống dưới. Em thứ nhất điểm số 1, em thứ hai điểm số 2, em thứ ba điểm số 1, em thứ tư điểm số 2 và lần lượt như vậy cho đến hết. Em cuối cùng điểm số xong, phải hô to “hết”. - ND 2: Ôn bài thể dục. + Yêu cầu: HS thuộc thứ tự động tác, tập đúng, đều, đẹp. - ND 3: Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. + Yêu cầu: HS tham gia chơi đúng luật, nhanh nhẹn, sôi nổi. - Cách chơi: Đã được chỉ dẫn ở lớp học trước. B. Hoạt động thực hành: Cả lớp. theo tổ. - ND 1: +L 1: GV cho 1 tổ lên làm mẫu, GV hô khẩu lệnh : “Theo 1-2, 1-2 đến hết Điểm số”. Sau đó GV chỉ dẫn cho từng em cách điểm số của mình. +L 2-3: Cho cả lớp thực hiện, GV có nhận xét sửa chữa chung. +L 4: Cho từng tổ xem tổ nào điểm đúng, rõ ràng, GV tuyên dương. - ND 2: + L1: Tập thi đua giữa các tổ, GV tuyên dương tổ tập đúng, đẹp. - ND 3: + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và tổ chức cho HS chơi, GV tuyên dương tổ thắng cuộc. + Theo đội hình tam giáchoặc hàng dọc. C. Hoạt động ứng dụng: Cả lớp. - Thả lỏng. HS cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - Hệ thống bài học. GV hỏi, HS trả lời. - Nhận xét giờ học. HS trật tự, chú ý. Tuyên dương, nhắc nhở HS trong tập luyện. - Rèn luyện sức khỏe, tư thế, tác phong chững chạc Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện bài thể dục phát triển chung đã học ở nhà. - Ứng dụng khi tập trung đầu giờ học thể dục, thể dục giữa giờ, xếp hàng vào lớp. - Em hãy cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi ở nhà. ————š{›———— Thø tư ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2018 TẬP ĐỌC ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: - §äc ®óng, râ rµng c¸c ®o¹n, bµi tËp ®äc ®· häc trong 8 tuÇn ®Çu(ph¸t ©m râ, tèc ®é däc kho¶ng 35 tiÕng/ phót) - HiÓu néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n, c¶ bµi; tr¶ lêi ®­îc c¸c vÒ néi dung bµi tËp ®äc . Thuéc kho¶ng 2 ®o¹n hoÆc bµi th¬ ®· häc - BiÕt t×m tõ chØ ho¹t ®éng cña vËt, ng­êi, ®Æt ®­îc c©u nãi vÒ sù vËt - Gi¸o dôc HS ham häc TiÕng ViÖt II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu ghi tên các bài tập đọc. Bảng phụ. III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Khởi động: - Hát tập thể 1 bài 2. Hoạt động thực hành:- Giới thiệu tên bài Hoạt động 1: a. Kiểm tra tập đọc: (Khoảng 6 - 7 em). *Yêu cầu học sinh ôn lại 3 bài tập đọc : + Gọi bạn + Bím tóc đuôi sam + Trên chiếc bè. (GV nêu yêu cầu và cách kiểm tra tương tự tiết 1.) Việc 1: GV nêu yêu cầu và cách kiểm tra: Việc 2: Kiểm tra đọc Việc 3: Học sinh đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc. Hoạt động 2: Cñng cè vÒ tõ chØ ho¹t ®éng(8 phót) Bài 2: T×m nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng cña mçi vËt, mçi ng­êi trong bµi . Lµm viÖc thËt lµ vui. Việc 1: Yªu cÇu HS t×m theo cÆp Việc 2: NX cho các bạn. Chia sẻ với nhóm bạn §¹i diÖn c¸c nhãm nªu miÖng c¸c tõ chØ ho¹t ®éng. + §ång hå: B¸o giê, b¸o phót. Gµ trèng g¸y. +Tu hó: Kªu; Chim s©u: B¾t s©u; Cµnh ®µo: në hoa. BÐ: ®i, quÐt, nhÆt, ch¬i. Hoạt động 3: §Æt c©u nãi vÒ ho¹t ®éng cña ®å vËt, con vËt, c©y cèi. (12 phót) Bài 3: Dùa theo c¸ch viÕt trong bµi v¨n trªn , h·y ®Æt mét c©u nãi vÒ: GV/ HD c©u a a.Mét con vËt. b.Mét ®å vËt. c.Mét lo¹i c©y hoÆc 1 lo¹i hoa. Việc 1: - HĐ cá nhân, H đọc bài rồi làm vào vở. Việc 2: - Chia sẻ với nhóm bạn ? Bạn đặt câu đã đầy dủ hai bộ phận chưa? B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: GV: Nhận xét giờ học, nhắc học sinh về nhà chia sẻ với ông bà, cha mẹ. ————š{›———— TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN I/ MUÏC TIEÂU : - Neâu ñöôïc nguyeân nhaân vaø bieát caùch phoøng traùnh beänh giun. - Bieát ñöôïc taùc haïi cuûa giun ñoái vôùi söùc khoeû. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân: Tranh veõ trang 20, 21. 2.Hoïc sinh: Saùch TN&XH, Vôû BT. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY &HOÏC : 1. Ổn ñònh 2.Baøi cuõ : -Ñeå aên saïch chuùng ta phaûi laøm gì ? -Taïi sao chuùng ta phaûi aên uoáng saïch seõ? -Nhaän xeùt. 3.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän : Phaûi laøm gì ñeå aên saïch ? -Giaùo vieân ñöa caâu hoûi : -Em ñaõ bao giôø bò ñau buïng hay tieâu chaûy, æa ra giun, buoàn noân vaø choùng maët chöa? Giaùo vieân töông taùc : Neáu baïn naøo trong lôùp ñaõ bò nhöõng trieäu chöùng nhö vaäy chöùng toû ñaõ bò nhieãm giun. -Ñöa caâu hoûi thaûo luaän. -Giun thöôøng soáng ôû ñaâu trong cô theå? -Giun aên gì maø soáng ñöôïc trong cô theå ngöôøi? -Neâu taùc haïi do giun gaây ra? - Hoïc sinh traû lôøi - Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän Ø Giun thöôøng soáng trong ruoät, huùt chaát boå döôõng trong cô theå, ngöoøi bò nhieãm giun thöôøng xanh xao, meät moûi, thieáu maùu, neáu giun quaù nhieàu coù theå gaây taéc ruoät cheát ngöôøi. Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän : Nguyeân nhaân gaây nhieãm giun. -Tröïc quan : Tranh /SGK tr 20 -Tröùng giun vaø giun töø trong ruoät ngöôøi bò beänh giun ra beân ngoaøi baèng caùch naøo ? -Töø trong phaân ngöôøi bò beänh giun, tröùng giun coù theå vaøo cô theå ngöôøi laønh baèng nhöõng con ñöôøng naøo? Tröïc quan : Tranh : hình 2 (SGK/ tr 20). -GV choát yù chính : (SGK/ tr 39) Hoaït ñoäng 3 : Laøm theá naøo ñeå phoøng beänh giun ?. -Giaùo vieân ñöa caâu hoûi : Ñeå phoøng beänh giun ta neân aên uoáng nhö theá naøo? -Giöõ veä sinh caù nhaân vaø moâi tröôøng xung quanh ra sao? -Troø chôi “Ai nhanh hôn” Hoaït ñoäng 4 : Luyeän taäp. . Hoaït ñoäng noái tieáp : 4. Cuûng coá : Thöïc hieän toát 3 ñieàu veä sinh coù lôïi gì ? Nhaän xeùt. 5. Daën doø – Hoïc baøi. ————š{›———— TOÁN LuyÖn tËp chung I.MỤC TIÊU: - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng víi c¸c d¹ng ®· häc,phÐp céng c¸c sè kÌm theo ®¬n vÞ kg; LÝt. BiÕt sè h¹ng, tæng - BiÕt gi¶i bµi to¸n víi mét phÐp céng. (bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1(dßng 1,2); Bµi 2; bµi 3(cét1,2,3) bµi 4. ( Giúp đỡ HSKT làm bài) - Gi¸o dôc HS tÝch cùc, tù gi¸c lµm bµi. II.HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Khởi động: -Trưởng ban học tập điều khiển các bạn làm bảng con: thùc hiÖn tÝnh 7 l + 8 l = 12l + 9l = 3l + 7l + 4l = 7l + 12l + 2l = ï2. Hình thành kiến thức: - Giới thiệu bài. B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Hoạt động 1: Bài 1( dòng 1): Tính Việc 1: -Hoạt động cá nhân- nêu kết quả các phép tính vào vở, 1 HS làm bảng lớp. Việc 2: Chia sẻ kết quả tính. Hoạt động 2: Bài 2: Số ? Việc 1: Thảo luận nhóm cách tính. Việc 2: Chia sẻ. Nêu kết quả của mỗi tranh. Hoạt động 3: Bài 3 cột 1,2,3): Viết số thích hợp vào ô trống. Việc 1: Cho HS thảo luận và làm vào bảng nhóm. Việc 2: Chia sẻ: Muốn tính tổng ta làm thế nào?(Lấy số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai.) Bài 4: Bài giải. HĐ nhóm 6: - HS ®äc ®Ò bµi. Việc 1: - Nhóm trưởng hướng dẫn phân tích bài toán Việc 2: - Làm vở. Một số HS nêu kết quả. Chấm, chữa bài. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Giáo viên chốt lại những nội dung chính trong bài. Nhận xét tiết học. ————š{›———— MỸ THUẬT VẼ THEO MẪU VẼ CÁI MŨ ( NÓN ) I/ Mục tiêu: - Hiểu hình dáng, đặc điểm của một số loại mũ, nón. - Biết cách vẽ cái mũ (nón ). - Tập vẽ được cái mũ ( nón ) theo mẫu. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Tranh vẽ cái mũ, nón...Mẫu vẽ Học sinh: - Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản: 1. Nghe giới thiệu bài 2. HS xem tranh và tìm hiểu về cái mũ (nón) - GV giới thiệu tranh một số loại mũ và cho các em quan sát 1 số cái mũ thật và yêu cầu HS tìm hiểu: + Gọi tên những cái mũ mà em biết? ( Mũ cối, mũ lưỡi trai...) + Hình dáng các cái mũ có giống nhau không? ( Có nhiều loại mũ khác nhau ) + Mũ thường có những bộ phận nào? ( Phần mũ, phần che...) + Mũ thường có màu sắc ra sao? ( Nhiều màu sắc phong phú ) - GV nhận xét, bổ xung cho các nhóm. 3. Tìm hiểu về cách vẽ cái mũ: ( Hoạt động cả lớp ) - GV yêu cầu HS quan sát tranh, quan sát cái mũ thật và nêu các bước vẽ cái mũ theo mẫu. - GV giới thiệu các bước vẽ và thao tác mẫu các bước: + Vẽ phác cái mũ.( Phác các bộ phận chính trước, phụ sau.) + Nhìn mẫu vẽ chi tiết. + Chỉnh sửa, tô màu hoàn chỉnh. - GV lưu ý HS cách sắp xếp bố cục cho cân đối, cách vẽ màu cho đều màu, tươi sáng. 4. HS quan sát thêm một số bài vẽ. 2. Hoạt động thực hành: 1. GV yêu cầu HS quan sát kĩ cái mũ để vẽ cho đúng hình. 2. HS thực hành vẽ cái mũ theo mẫu - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng. 2. Nhận xét đánh giá - GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá theo nhóm. - Tổ chức cho các nhóm chọn sản phẩm, thi sản phẩm đẹp nhất - GV cùng HS nhận xét, đánh giá về: Cách vẽ hình, cách vẽ màu... - GV nhận xét chung tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 3. Hoạt động ứng dụng: - Trưng bày sản phẩm vào góc học tập. - Quan sát các loại mũ, chọn vẽ 1 cái theo ý thích. ————š{›———— THỂ DỤC ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG I. MỤC TIÊU: - Ôn bài thể dục thể dục phát triển chung. Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang. - Yêu cầu HS biết thực hiện cơ bản đúng, đều, đẹp. HS điểm số đúng số, rõ ràng, có thực hiện động tác quay đầu sang trái. - GD HS tự giác tích cực trong tập luyện, yêu thích môn học, biết tự tập luyện ngoài giờ lên lớp, đoàn kết với bạn bè, có hành vi đúng với bạn. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách thể dục lớp 2. - Tập trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn trong tập luyện. - GV: Chuẩn bị còi, kẻ sân chơi, 4 lá cờ nhỏ. HS: Trang phục thể thao gọn gàng. III. TIẾN TRÌNH: - Khởi động: + Tập hợp lớp. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. HS tập hợp khẩn trương, nhanh chóng, trật tự, nghiêm túc, đúng cự li. + Xoay các khớp. Mỗi chiều 7-8 vòng. + Giậm chân tại chỗ. HS vừa giậm chân vừa đếm to theo nhịp 1-2, 1-2. A. Hoạt động cơ bản: Cả lớp. - ND 1: Ôn cách điểm số theo đội hình hàng dọc. Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang. + Yêu cầu: HS điểm đúng số, to, rõ ràng. - Chỉ dẫn: * TTCB : Đ.nghiêm. * KL: “Từng tổ theo 1-2, 1-2 điểm số ” * ĐT: Sau khẩu lệnh từng tổ lần lượt điểm số từ phải sang trái, em thứ nhất điểm số 1 em thứ hai điểm số 2, em thứ ba điểm số 1, em thứ tư điểm số 2. Em cuối cùng điểm xong số của mình phải hô “hết”. - ND 2: Ôn bài thể dục phát triển chung. + Yêu cầu: HS thuộc thứ tự động tác và thực hiện đúng, đều, đẹp. - ND 3: Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. + Yêu cầu : HS tham gia chơi chủ động, nhiệt tình. + Chỉ dẫn: Đã được chỉ dẫn ở giờ học trước. B. Hoạt động thực hành: Cả lớp. theo tổ. - ND 1: +L 1: GV cho 1 tổ lên thực hiện mẫu, GV chỉ dẫn cho từng HS. +L 2-3: Cán sự lớp ĐK, GV quan sát sửa sai động tác cho từng HS. +L 4: Cho thi đua từng tổ, GV tuyên dương tổ thực hiện tốt. - ND 2: +L 1-2: Tổ trưởng ĐK, GV quan sát sửa sai cho HS. +L 3: Thi trình diễn. GV tuyên dương tổ tập tốt nhất. - ND 3: + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và tổ chức cho HS chơi, GV tuyên dương tổ thắng cuộc. + Theo đội hình tam giác hoặc hình vuông. C. Hoạt động ứng dụng: Cả lớp. - Thả lỏng. HS cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - Hệ thống bài học. GV hỏi, HS trả lời. - Nhận xét giờ học. HS trật tự, chú ý. Tuyên dương, nhắc nhở HS trong tập luyện. - Rèn luyện sức khỏe, tư thế, tác phong chững chạc Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện bài thể dục phát triển chung đã học ở nhà. - Ứng dụng khi tập trung đầu giờ học thể dục, thể dục giữa giờ, xếp hàng vào lớp. - Em hãy cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi ở nhà. ————š{›———— Thø n¨m ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2018 TOÁN KIỂM TRA I/ MUÏC TIEÂU : Kieåm tra taäp trung vaøo caùc noäi dung sau: - Kó naêng thöïc hieän pheùp coäng qua 10, coäng coù nhôù trong phaïm vi 100. - Nhaän daïng hình chöõ nhaät, noái caùc ñieåm cho tröôùc ñeå coù hình chöõ nhaät. - Giaûi toaùn coù lôøi vaên daïng nhieàu hôn, ít hôn, lieân quan tôùi ñôn vò: kg,l II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Cheùp ñeà. 2.Hoïc sinh : Vôû kieåm tra, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC : 1. Oån ñònh 2. Baøi cuõ : Ghi : 48kg + 5kg 59 kg + 7 kg -Goïi 1 em ñoïc thuoäc baûng coäng . -Nhaän xeùt. 3.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra Muïc tieâu : Kieåm tra kó naêng thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù qua 10, nhaän daïng veà hình chöõ nhaät, giaûi toaùn coù lôøi vaên vaø keøm teân ñôn vò kg, l. Baøi 1: Tính 15 36 48 29 37 50 +17 +19 +18 +44 +13 +39 Baøi 2 : Ñaët tính roài tính, bieát caùc soá haïng laø : a/ 30 vaø 25 b/ 19 vaø 24 c/ 37 vaø 36 Hoaït ñoäng 2 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Muïc tieâu : Kieåm tra keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh . 4.Cuûng coá Nhaän xeùt tieát kieåm tra. Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø – Xem laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp coäng coù toång baèng 100. ————š{›———— ĐẠO ĐỨC Bài: CHĂM CHỈ HỌC TẬP ( 2 tiết) MỤC TIÊU 1-Kiến thức : HS hiểu: Như thế nào là chăm chỉ học tập? Chăm chỉ học tập sẽ mạng lại lợi ích gì? 2-Kỹ năng : Thực hiện được giờ học bài, làm bài đầy đủ, đảm bảo thời gian tự học ở trường, ở nhà -KNS : Kỹ năng quản lí thời gian học tập của bản thân. 3-Thái độ : Có thái độ tự giác trong học tập TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN GV: Phiếu bài tập HS: Vở bài tập đạo đức TIẾN TRÌNH A. Hoaït ñoäng cô baûn : 1. Xử lí tình huống: «Mục tiêu: HS hiểu được một số biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập. - Tình huống: Bạn Hà đang làm bài tập ở nhà thì bạn đến rủ đi chơi. Theo em bạn Hà phải làm gì khi đó? - Xöû lí tình huoáng vaø ñoùng vai: + Hà đi ngay cùng bạn. + Nhờ bạn làm bài tập rồi đi chơi + Bảo bạn chờ cố làm xong bài tập mới đi. ( Kết luận: Khi đang học đang làm bài tập các em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ dở, như thế mới là chăm học. ) 2. Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Giúp Hs biết được một số biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập. - Laøm phieáu hoïc taäp,yêu cầu HS: Hãy đánh dấu + vào ô trước biểu hiện của việc chăm chỉ học tập. a-Cố gắng hoàn thành bài tập được giao. b-Tích cực tham gia học tập cùng các bạn trong tổ. c-Chỉ dành tất cả thời gian hcọ tập mà không làm việc. d- Tự giác học mà không cần nhắc nhở. đ-Tự sửa sai trong bài tập của mình. ( Kết luận : +Các ý biểu hiện sự chăm chỉ học tập là a, b,d, d +Ích lợi của việc chăm chỉ học tập là: Giúp cho việc học tập đạt kết quả tốt hơn, được thầy cô, bạn bè yêu mến, bố mẹ hài lòng ) 3. Liên hệ thực tế. Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá bản thân về việc chăm chỉ học tập Liên hệ về việc học tập của mình: Em đã chăm chỉ học tập chưa? Kết quả học tập ra sao? B. Hoaït ñoäng thöïc haønh : 1. Đóng vai: Mục tiêu: Giúp Hs có kỹ năng ứng xử trong các tình huống của cuộc sống. - Neâu cách ứng xử, phân vai cho nhau theo tình huống sau: Hôm nay khi Hà chuẩn bị đi học cùng bạn thì bà ngoại đến chơi. Đã lâu Hà không gặp Bà nên Hà mừng lắmvà Bà cũng mừng. Hà băn khoăn không biết nên làm thế nào? ( kết luận: Hà nên đi học, sau mỗi buổi đi học về sẽ chơi và nói chuyện với Bà. Là HS ta nên đi học đều và đúng giờ, không nên nghỉ học ) 2. Bày tỏ thái độ Mục tiêu: Giúp HS bày tỏ thái độ với các ý kiến liên quan đến các chuẩn mực đạo đức. - Laáy phiếu học tập, ghi taùn thaønh hay khoâng taùn thaønh, vì sao : a. Chỉ những bạn không giỏi mới cần chăm chỉ b. Cần chăm chỉ hằng ngày c. Chăm chỉ học tập là góp phần vào thành tích học tập của tổ, của lớp d. Chăm chỉ học tập là hằng ngày phải thức đến khuya. +Ý : b, c tán thành +Ý : a, d không tán thành Vì: Là HS ai cũng cần phải chăm chỉ học tập. Và thức khuya có hại cho sức khoẻ. 3. Phân tích tiểu phẩm Mục tiêu: +Giúp HS đánh giá hành vi chăm chỉ học tập và giải thích. +GDKNS: Kỹ năng quản lí thời gian học tập của bản thân. - Tiểu phẩm: Trong giờ ra chơi 1 bạn làm bài tập để về nhà không phải làm mà được xem ti vi thoả thích. Vậy có phải là chăm chỉ học tập không? +Để hoàn thành tiểu phẩm cần mấy nhân vật? + Làm việc trong giờ ra chơi có phải là chăm chỉ học tập không? Vì sao? ( Không vì như vậy sẽ rất mệt mỏi, cần có thời gian nghỉ ngơi.) + Em sẽ khuyên bạn ntn? (Giờ nào làm việc nấy ) ( Kết luận: Giờ ra chơi dành cho HS vui chơi, bớt căng thẳng trong học tập. Vì vậy không nên dùng thời gian đó để làm bài tập. Chúng ta cần khuyên bạn nên “Giờ nào làm việc nấy”.) C. Hoaït ñoäng öùng duïng : Nhaéc nhôû anh chò em trong gia ñình thực hiện chăm chỉ học tập cho đúng giờ giấc. ————š{›———— CHÍNH TẢ ÔN TẬP I. MUC TIÊU: - §äc ®óng, râ rµng c¸c ®o¹n, bµi tËp ®äc ®· häc trong 8 tuÇn ®Çu(ph¸t ©m râ, tèc ®é đäc kho¶ng 35 tiÕng/ phót). HiÓu néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n, c¶ bµi; tr¶ lêi ®­îc c¸c vÒ néi dung bµi tËp ®äc . Thuéc kho¶ng 2 ®o¹n hoÆc bµi th¬ ®· häc - BiÕt c¸ch tra môc lôc s¸ch, nãi ®óng lêi mêi, nhê, yªu cÇu, ®Ò nghÞ theo t×nh huèng cô thÓ. - Gi¸o dôc HS tù gi¸c häc bµi. II. ĐỒ DÙNG: Vở BTTV III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Khởi động: - Hát tập thể 1 bài 2. Hoạt động thực hành:- Giới thiệu tên bài Hoạt động 1: - Kiểm tra đọc đọc và học thuộc lòng: thuộc lòng tuần 1-8: + Gọi bạn. + Cô giáo lớp em. (GV nêu yêu cầu và cách kiểm tra tương tự tiết 1.) Việc 1: GV nêu yêu cầu và cách kiểm tra: Việc 2: Kiểm tra đọc Việc 3: - Học sinh đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc và lấy điểm. Hoạt động 2: ¤n c¸ch tra môc lôc 5-6p Bài tập 2: Yªu cÇu HS më SGK tuần 8 phÇn môc s¸ch nªu tªn c¸c bµi ®· häc theo thø tù. Việc 1: HS tù lµm BT,1 HS lµm b¶ng phô . Việc 2: -Chia sẻ. Việc 3: - NX chốt cách tra mục lục đúng. Bài tập 3 : Ghi lại lời mời, nhờ, đề nghị của em trong những trường hợp dưới đây. Việc 1: Đọc thầm yêu cầu,làm bài cá nhân. HĐcá nhân. Việc 2: - Chia sẻ: Nối tiếp nêu các tình huống, lớp nhận xét chốt câu hay nhất. a. Mẹ ơi, mẹ mua giúp con một tấm thiếp chúc mừng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Viết Nam20 -11. b. Để bắt đầu buổi liên hoan văn nghệ xin mời cả lớp cùng hát chung một bài ... c. Thưa cô, xin cô nhắc lại dùm em câu hỏi của cô B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Củng cố nội dung của bài. Nhận xét tiết học. ————š{›———— THỦ CÔNG TIẾT 9: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI ( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gấp được thuyền phẳng đáy có mui, các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV, mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui. - Giấy thủ công, keo dán... Học sinh: - Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành 1. Nghe giới thiệu bài. 2. Quan sát nhận xét - GV cho HS quan sát mẫu thuyền phẳng đáy có mui và yêu cầu HS tìm hiểu + Miêu tả hình dáng, màu sắc của mẫu thuyền phẳng đáy có mui? ( HS kể tên các bộ phận: Thân, đáy, mũi...) - HS so sánh giữa thuyền phẳng đáy có mui và thuyền phẳng đáy không mui. - GV yêu cầu 1 HS lên mở mẫu thuyền ra thành HCN như ban đầu sau đó GV thao tác mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui cho HS quan sát. 3. Quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước gấp - GV cho HS quan sát tranh quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui và yêu cầu HS tìm hiểu các bước gấp: + Bước 1: Gấp tạo mui thuyền: - Đặt ngang tờ giấy lên bàn ( mặt trái bên trên ) gấp mỗi đầu vào khoảng 2-3 ô. - Miết nếp gấp cho thẳng, phẳng. + Bước 2: Gấp 3 nếp gấp cách đều: - GV yêu cầu HS quan sát tranh ( hình 2-5), 1-2 HS lên bảng nêu cách gấp và thực hành gấp trước lớp - GV quan sát, yêu cầu cả lớp thực hiện theo bạn - GV và cả lớp nhận xét về bước gấp tạo 3 nếp gấp cách đều - GV nêu tóm tắt lại cách gấp + Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền - GV cho HS lần lượt gấp các bước tiếp theo theo tranh hướng dẫn - Các nhóm cử 1 thành viên lên bảng thực hiện, các thành viên khác quan sát, làm theo + Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui - GV thao tác lách ngón tay vào lòng thuyền và tiến hành lộn tạo thành chiếc thuyền phẳng đáy có mui cho HS quan sát - GV yêu cầu 2 HS thực hiện thao tác tạo thuyền - GV nhận xét, yêu cầu HS thực hiện lại từ đầu các thao tác gấp thuyền phẳng đáy có mui - Tổ chức cho HS tập gấp thuyền phẳng đáy có mui. 4. GV nhận xét chung tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau ————š{›———— Thø s¸u ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2018 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP I. MUC TIÊU: - §äc ®óng, râ rµng c¸c ®o¹n, bµi tËp ®äc ®· häc trong 8 tuÇn ®Çu(ph¸t ©m râ, tèc ®é đäc kho¶ng 35 tiÕng/ phót) - HiÓu néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n, c¶ bµi; tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái vÒ néi dung bµi tËp ®äc . Thuéc kho¶ng 2 ®o¹n hoÆc bµi th¬ ®· häc - BiÕt c¸ch nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi phï hîp t×nh huèng cô thÓ (BT2); ®Æt ®­îc dÊu chÊm hay dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mÈu chuyÖn (BT3) - Gi¸o dôc HS ham häc TiÕng ViÖt. II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1. Khởi động: - Hát tập thể 1 bài 2. Hoạt động thực hành:- Giới thiệu tên bài Hoạt động 1: - Kiểm tra đọc đọc và học thuộc lòng: thuộc lòng tuần 1-3: *Yêu cầu học sinh ôn lại 2 bài tập đọc HTL : + Cái trống trường em. + Cô giá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 9 Lop 2_12452013.doc