Giáo án VNEN Lớp 4 Tuần 9

Toán

BÀI 26: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ( Tiết 1)

I.Mục tiêu

Sau bài học, em:

- Nhận biết được hai đường thẳng song song.

II.Đồ dùng học tập

 - Sách hướng dẫn học.

III.Hoạt động dạy học

- Tiến hành theo sách hướng dẫn học

A. Hoạt động cơ bản

 - Hoạt động 1, 2, 3.

 

docx11 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án VNEN Lớp 4 Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2016 Hoạt động tập thể Chào cờ Toán BÀI 24: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (Tiết 1) I.Mục tiêu. Sau bài học, em: - Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc. - Biết dùng ê- ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc. II.Đồ dùng học tập. - Sách hướng dẫn học III.Hoạt động dạy học. B. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1,2,3, 4. Tiếng Việt BÀI 9A: NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC (Tiết 1) I. Mục tiêu. - Đọc và hiểu bài Thưa chuyện với mẹ. - Đọc lưu loát, diễn cảm được toàn bài. - Hiểu được ý nghĩa truyện: Ước mơ của Cương là chính đáng, nghề nghiệp nào cũng đáng quý. II. Đồ dùng học tập. - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học. - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5; 6. Tin học (Giáo viên bộ môn soạn-giảng) Thể dục (Giáo viên bộ môn soạn-giảng) Tiếng Việt BÀI 9A: NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC (Tiết 2) I. Mục tiêu - Nghe – viết đúng bài thơ Thợ rèn; viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng n/l. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2 Đạo đức TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (T1) I.Mục tiêu - Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ. - Biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ. - Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt, ... hàng ngày một cách hợp lý. II. Đồ dùng học tập - Thẻ mặt cười , mặt mếu III. Hoạt động dạy học Khôûi ñoäng :Hát tập thể - Giới thiệu – ghi bảng - HS đọc MT bài 1: Phân tích truyện”Môt phút” *Thảo luận nhóm - HS các nhóm đọc và kể lại truyện trong nhóm -Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau: 1. Mi-chi- ca có thói quen sử dụng thời giờ như thế nào? 2.Chuyện gì xảy ra với Mi-chi-ca trong cuộc thi trượt tuyết? 3.Sau chuyện đó Mi-chi-ca đã hiểu ra điều gì? -> Keát luaän : Moãi phuùt ñeàu ñaùng quyù. Chuùng ta phaûi tieát kieäm thôøi giôø. 2. Chia sẽ và trải nghiệm * Hoạt động nhóm đôi a) HS töøng caëp keå cho nhau nghe nhöõng việc làm tiết kiệm thới giờ trongcuoäc soáng cuõng nhö trong hoïc taäp *Hoaït ñoäng lôùp b) Ñaïi dieän nhoùm chia seû kinh nghieäm c) GV keát luaän : 3Tán thành hay không tán thành *Hoạt động nhóm a) Caùc nhoùm tröôûng ñieåu haønh thaûo luaän theo BT 1 trang 15, SGK ÑÑ 4 b) Caùc nhoùm ñoïc phaàn ghi nhôù trang 15 trong SGK ñaïo ñöùc 4 => Gv nhaéc HS ñaõ heát tieát 1 veà xem laïi baøi ñeå chuaån bò tieát 2 3. Củng cố. - GV nhận xét giờ học. 4. Dặn dò. - Nhắc HS chuẩn bị bài sau. Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2016 Toán BÀI 24: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (Tiết 2) I. Mục tiêu. Sau bài học, em: - Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc. - Biết dùng ê- ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc. II.Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III.Hoạt động dạy học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1, 2, 3,4. C. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành hoạt động 1,2 Mĩ thuật (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 9A: NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC (Tiết 3) I. Mục tiêu - Mở rộng vốn từ: Ước mơ II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 3; 4; 5. C. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành. Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 9B: HÃY BIẾT ƯỚC MƠ (Tiết 1) I. Mục tiêu - Đọc - hiểu bài Điều ước của vua Mi- đát. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. Khoa học BÀI 11: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC I. Mục tiêu Sau bài học, em biết: - Kể được một số việc nên hoặc không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước. - Nêu được một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi. - Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước hoặc vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. II. Đồ dùng dạy học - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1,2,3. B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1,2. C. Hoạt động ứng dụng - Học sinh về nhà hoàn thành Kĩ thuật KHÂU ĐỘT THƯA ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa - Khâu được các mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. II/ Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: - SGK, SGV - Mẫu khâu đột thưa - Bộ đồ dùng cắt, khâu, thêu Học sinh: - Bộ đò dùng, SGK... III/ Tiến trình: Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. HS thực hành - GV yêu cầu 1-2 HS nhắc lại quy trình khâu đột thưa - Gọi 1-2 HS lên bảng thực hành, lớp quan sát nhận xét - GV nhận xét, nêu tóm tắt lại các bước thực hiện khâu đột thưa - Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm 2 - GV quan sát uốn nắn thao tác cho HS còn lúng túng 2. Trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá - GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo nhóm và tiến hành nhận xét đánh giá - HS tự nhận xét: + Cách kẻ đường dấu : thẳng, cong... + Cách khâu: Mũi kim đều, mảnh vải không bị dúm... - HS chọn ra sản phẩm đẹp. - GV tổng hợp ý kiến, nhận xét, đánh giá cho các cá nhân và các nhóm. 2. Hoạt động ứng dụng: - Tập cắt khâu thêu một sản phẩm theo ý thích. Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2016 Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Toán BÀI 26: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ( Tiết 1) I.Mục tiêu Sau bài học, em: - Nhận biết được hai đường thẳng song song. II.Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III.Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1, 2, 3. Tin học (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 9B: HÃY BIẾT ƯỚC MƠ (Tiết 2) I. Mục tiêu - Kểlại được một câu chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia nói về ước mơ. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1. Hoạt động tập thể ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN I. Mục tiêu - Hiểu được nội dung truyện. - Kể lại được truyện đã đọc cho người khác nghe. II. Đồ dùng học tập - Truyện cổ tích trong thư viện nhà trường III. Hoạt động dạy học - GV đưa ra yêu cầu trước khi các em lên thư viện đọc truyện. + HS đọc sách theo nhóm trong thư viện nhà trường. + Chọn những câu chuyện cổ tích và thống nhất cả nhóm cùng đọc một câu chuyện. + Sau giờ đọc truyện các nhóm phải nhớ được nhân vật trong truyện, nội dung của truyện, chuyện được kể theo trình từ thời gian như thế nào,? Lịch sử BÀI 2: HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP (Từ năm 179 TCN đến năm 938) (Tiết3) I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Kể lại được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3. C. Hoạt động ứng dụng - Học sinh về nhà hoàn thành Thể dục (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2016 Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 9B: HÃY BIẾT ƯỚC MƠ (Tiết 3) I. Mục tiêu - Kể lại được một câu chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia nói về ước mơ. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động4,5,6. C. Hoạt động ứng dụng - Học sinh về nhà hoàn thành Âm nhạc (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Toán BÀI 26: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ( Tiết 2) I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Nhận biết được hai đường thẳng song song. II.Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III.Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1,2. B. Hoạt động ứng dụng. - HS về nhà hoàn thành . Khoa học BÀI 12: NƯỚC CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ? (Tiết 1) I. Mục tiêu Sau bài học, em biết: - Phát hiện ra một số tính chất của nước qua quan sát, làm thí nghiệm. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học, dụng cụ thí nghiệm. III. Hoạt động dạy học -Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản. - Hoạt động 1; 2; 3; 4. Toán ÔN TẬP: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ I. Mục tiêu - Học sinh vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập liên quan đến dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. II. Đồ dùng học tập - Vở bài tập toán 4 III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theobài tập toán 4 A. Hoạt động thực hành. - HS làm bài 70; 71; 72 trong vở BTT. An toàn giao thông CÓ GIÁO ÁN SOẠN RIÊNG Thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2016 Tiếng Việt BÀI 9C: NÓI LÊN MONG MUỐN CỦA MÌNH(Tiết 1) I. Mục tiêu - Nhận biết được động từ; làm giàu vốn từ chỉ hoạt động, trạng thái. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3;4; 5. Tiếng Việt BÀI 9C: NÓI LÊN MONG MUỐN CỦA MÌNH (Tiết 1) I. Mục tiêu - Biết trình bày nguyện vọng của mình và thuyết phục người khác. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3. C. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành. Toán BÀI 27: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I.Mục tiêu - Em biết vẽ hai đường thẳng vuông góc. II.Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III.Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. C. Hoạt động ứng dụng - Học sinh về nhà hoàn thành. Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Địa lí BÀI 3: TÂY NGUYÊN( Tiết 2) I. Mục tiêu Sau bài học, em biết: - Chỉ được vị trí thành phố Đà Lạt trên lược đồ và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. - Bước đầu giải thích được vì sao Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học, máy chiếu. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 6; 7; 8; 9. *GV cho HS xem một số hình ảnh về thành phố Đà Lạt Tiếng Việt ÔN TẬP: DANH TỪ, ĐỘNG TỪ I. Mục tiêu - Củng cố về danh từ, động từ II. Đồ dùng học tập - Bài tập Tiếng Việt III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo bài tập Tiếng Việt 4 A. Hoạt động thực hành. - HS làm bài tập 1; 2; 3 trang 76 trong vở bài tập TV 4. Hoạt động tập thể SINH HOẠT LỚP I. Mục tiêu - HS tham gia vở kịch Ở vương quốc kì diệu II. Chuẩn bị Máy chiếu, hình nền công xưởng xanh, khu vườn kì diệu. III. Các hoạt động Tên hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định tổ chức 2. Xem kịch - Hát - HS cùng tham gia, theo dõi vở kịch Ở vương quốc kì diệu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 9vnen.docx
Tài liệu liên quan