Hướng dẫn học Lớp 2 - Tuần 11 + 12

MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 66

 Ngày dạy : Thứ sáu , / . / 2017

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức :

- HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong.

- Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán.

- Rèn chữ : Cây xoài của ông em

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

- GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

docx10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn học Lớp 2 - Tuần 11 + 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 11 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 61 Ngày dạy : Thứ hai , / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Luyện đọc : Bà cháu - Rèn chữ : Bà cháu 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán Tiết 1 3. Luyện đọc diễn cảm: Bà cháu 4. Rèn chữ : Bà cháu 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV y/c HS làm BT1,2 - Gọi HS chữa bài -NX. - Gọi 1 HS đọc cả bài - Luyện đọc diễn cảm toàn bài. Chú ý ngữ điệu. - Gv nx. - Cho Hs rèn chữ : Bà cháu Đ3 - Gv q/s , nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs đọc bài - TL -Hs luyện đọc nhóm đôi - 1, 2 nhóm đọc- Nx - Hs viết vào vở tăng cường . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 11 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 62 Ngày dạy : Thứ ba, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Rèn chữ : Bà cháu 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán Tiết 1 4. Rèn chữ : Bà cháu 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV y/c HS làm BT1,2 - Gọi HS chữa bài -NX. - Cho Hs rèn chữ : Bà cháu Đ3 - Gv q/s , nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà. - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs viết vào vở tăng cường . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 11 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 63 Ngày dạy : Thứ tư , / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Luyện đọc diễn cảm: Bà cháu - Rèn chữ hoa I 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán Tiết 1 3. Luyện đọc diễn cảm: Bà cháu 4. Rèn chữ hoa I 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV y/c HS làm BT1,2 - Gọi HS chữa bài -NX. - Gọi 1 HS đọc cả bài - Luyện đọc diễn cảm toàn bài. Chú ý ngữ điệu. - Gv nx. - Cho Hs rèn chữ hoa I - Gv q/s , nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs đọc bài - TL -Hs luyện đọc nhóm đôi - 1, 2 nhóm đọc- Nx - Hs viết vào vở tăng cường . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 11 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 64 Ngày dạy : Thứ năm, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Đọc diễn cảm bài : Cây xoài của ông em 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, . 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiết 2 3. Luyện đọc diễn cảm : Cây xoài của ông em 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2,3 - GV nhận xét - Gọi 1 HS đọc cả bài - HD HS đọc diễn cảm bài toàn bài - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh – NX. - Gv nhận xét .Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung -HS đọc bài - LĐ theo nhóm đôi - 1 số em đọc- Nx - Hs lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 11 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 65 Ngày dạy : Thứ sáu , / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Đọc diễn cảm bài : Cây xoài của ông em 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán Tiết 3 3. Luyện đọc diễn cảm: Cây xoài của ông em 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV y/c HS làm BT1,2 - Gọi HS chữa bài -NX. - Gọi 1 HS đọc cả bài - Luyện đọc diễn cảm toàn bài. Chú ý ngữ điệu. - Gv nx. - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs đọc bài - TL -Hs luyện đọc nhóm đôi - 1, 2 nhóm đọc- Nx Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 11 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 66 Ngày dạy : Thứ sáu , / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Rèn chữ : Cây xoài của ông em 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán Tiết 3 4. Rèn chữ : Cây xoài của ông em 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV y/c HS làm BT3,4 - Gọi HS chữa bài -NX. - Cho Hs rèn chữ : Cây xoài của ông em - Gv q/s , nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs viết vào vở tăng cường . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 12 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 69 Ngày dạy : Thứ tư , / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Luyện đọc : Sự tích cây vú sữa - Rèn chữ : Sự tích cây vú sữa 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán Tiết 1 3. Luyện đọc diễn cảm: Sự tích cây vú sữa 4. Rèn chữ : Sự tích cây vú sữa 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV y/c HS làm BT1,2, 3 - Gọi HS chữa bài -NX. - Gọi 1 HS đọc cả bài - Luyện đọc diễn cảm toàn bài. Chú ý ngữ điệu. - Gv nx. - Cho Hs rèn chữ : Sự tích cây vú sữa Đ2 - Gv q/s , nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs đọc bài - TL -Hs luyện đọc nhóm đôi - 1, 2 nhóm đọc- Nx - Hs viết vào vở tăng cường . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 12 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 70 Ngày dạy : Thứ năm, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Đọc diễn cảm bài : Mẹ - Rèn chữ hoa K 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, . 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiết 2 3. Luyện đọc diễn cảm : Mẹ 4. Rèn chữ hoa K 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2 - GV nhận xét - Gọi 1 HS đọc cả bài - HD HS đọc diễn cảm bài toàn bài - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh – NX. - Cho Hs rèn chữ hoa K - Gv q/s , nhận xét - Gv nhận xét .Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung -HS đọc bài - LĐ theo nhóm đôi - 1 số em đọc- Nx - Hs viết vào vở tăng cường . - Hs lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 12 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 71 Ngày dạy : Thứ sáu, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. - Rèn chữ: Mẹ 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, . 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... - HS chữa bài II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiết 3 3. Rèn chữ : Mẹ 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2,3 - GV nhận xét - Cho Hs rèn chữ : Mẹ - Gv q/s , nhận xét - Gv nhận xét .Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - Nhận xét, bổ sung - Hs viết vào vở tăng cường . - Hs lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr­êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 12 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 72 Ngày dạy : Thứ sáu, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, . 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiết 1,2,3 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 4 (tiết 1,2,3) - GV nhận xét - Gv nhận xét .Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxHDH tuần 11,12.docx