Kế hoạch bài dạy các môn lớp 3 - Tuần 23

I. MỤC TIấU

-Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của TPHCM :

+ Vị trí nằm ở đồng bằng Nam Bộ, ven sông Sài Gòn.

+ Thành phố lớn nhất cả nước

+Trung tâm văn hóa khoa học lớn: các sản phẩm công nghiệp của thành phố đa dạng; hoạt động thương mại rất phát triển

-Chỉ được thành phố Hồ Chí Minh trên Bản đồ

-KKHS: Dựa vào bảng số liệu so sánh diện tích và dân số thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố khác.

+ Biết các loại đường giao thông từ TPHCM đi tới các tỉnh khác.

- HS có ý thức học bộ môn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

- Bản đồ địa lý tự nhiên; tranh ảnh về TPHCM.

 

docx20 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy các môn lớp 3 - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhúm khỏc nhận xột ý kiến, bổ sung. - HS lắng nghe. - HS thực hành phõn loại theo sự hướng dẫn của GV. - Đại diện cỏc nhúm giới thiệu bộ sưu tập của nhúm trước lớp. - Lớp nhận xột xem nhúm nào sưu tập được nhiều loại lỏ, trỡnh bày nhanh, đẹp. -HS nhắc lại -HS lắng nghe Tiết 5: ĐẠO ĐỨC Em yờu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1) (T3: tiết 3 – 5E; tiết 4 – 5G) I.MỤC TIấU - Biết quốc tịch của em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế. - Cú ý thức học tập, rốn luyện để gúp phần xõy dựng và bảo vệ quờ hương đất nước. - Yờu tổ quốc Việt Nam. - Tỡm hiểu đất nước qua những kờnh thụng tin.. Thảo luận và trỡnh bày những hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam. Biết đúng vai làm tiểu phẩm. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - GV+HS: Tranh ảnh về đất nước, con người Việt Nam.(st)- HĐ2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Kiểm tra bài cũ +Em hóy nờu một số việc làm của UBND phường, xó. + UBND phường xó cú vai trũ quan trọng như thế nào ? -GV nhận xột 2. Bài mới 2.1.Giới thiệu bài 2.2. Bài mới Hoạt động 1: Tỡm hiểu thụng tin *Mục tiờu : HS cú những hiểu biết ban đầu về văn hoỏ, về truyền thống và con người VN - GV chia HS thành cỏc nhúm và giao nhiệm vụ cho từng nhúm nghiờn cứu, chuẩn bị giới thiệu một nội dung của thụng tin trong SGK. -GV nhận xột, kết luận :Việt Nam cú nền văn húa lõu đời, cú truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước rất đỏng tự hào. Việt Nam đang phỏt triển và thay đổi từng ngày. +Em sẽ làm gỡ để bảo vệ cỏc danh lam thắng cảnh, di sản thiờn nhiờn thế giới? -GV giỏo dục bảo vệ mụi trường, biển đảo cho HS . - HS trả lời . - 1 HS đọc thụng tin SGK, trang 34- Cả lớp theo dừi SGK + Cỏc nhúm thảo luận nhúm 4 + Đại diện từng nhúm lờn trỡnh bày. + Cỏc nhúm khỏc thảo luận và bổ sung ý kiến. - HS liờn hệ trả lời -HS lắng nghe Hoạt động 2: Tỡm hiểu về Tổ quốc Việt Nam. - GV chia HS thành cỏc nhúm và giao nhiệm vụ cho từng nhúm nghiờn cứu, chuẩn bị giới thiệu 1 ND của thụng tin Hoàn thành vào bảng sau để biết thờm những thụng tin về đất nước Việt Nam. 1.Về diện tớch, vị trớ địa lớ. 2.Kể tờn cỏc danh lam thắng cảnh. 3.Kể tờn một số phong tục truyền thống trong cỏch ăn mặc, ăn uống, giao tiếp. 4.Kể thờm cụng trỡnh xõy dựng lớn của đất nước. 5.Kể thờm truyền thống dựng nước và giữ nước. 6.Kể thờm thành tựu khoa học kĩ thuật + Nước ta cũn cú những khú khăn gỡ? + Chỳng ta cần làm gỡ để gúp phần xõy dựng đất nước ? -GV nhận xột , kết luận: Tổ quốc chỳng ta là Việt Nam, chỳng ta rất yờu quớ và tự hào về Tổ quốc mỡnh, tự hào mỡnh là người Việt Nam. Đất nước ta cũn nghốo , cũn nhiều khú khăn, vỡ vậy chỳng ta cần phải cố gắng học tập, rốn luyện để gúp phần xõy dựng Tổ quốc. -GV gọi HS đọc mục ghi nhớ Hoạt động 3: Những hình ảnh tiêu biểu của đất nước Việt Nam (Làm bài tập 2, SGK.) - Cho HS làm theo nhúm - tổ chức cho HS bỏo cỏo -GV nhận xột, kết luận: + Quốc kỡ Việt Nam là lỏ cờ đỏ, ở giữa cú ngụi sao vàng năm cỏnh. + Bỏc Hồ là vĩ lónh tụ vĩ đại của dõn tộc Việt Nam, là danh nhõn văn hoỏ thế giới. + Văn miếu nằm ở thủ đụ Hà Nội, là trường đại học đầu tiờn của nước ta. + Áo dài Việt Nam là một nột văn hoỏ truyền thống của dõn tộc ta. 3. Củng cố, dặn dũ - Dặn HS chuẩn bị cho tiết 2: sưu tầm cỏc bài hỏt, bài thơ, tranh ảnh, sự kiện lịch sử,...cú liờn quan đến chủ đề: Em yờu Tổ quốc Việt Nam. - Cỏc nhúm ( nhúm 4) thảo luận và trả lời cõu hỏi - Đại diện từng nhúm lờn trỡnh bày, cú bổ sung ý kiến. + Đất nước ta cũn nghốo, cũn nhiều khú khăn, nhiều người dõn chưa cú việc làm, trỡnh độ văn húa chưa cao, nước ta hay cú bóo giú hàng năm..... + Chỳng ta cần phải cố gắng học tập, rốn luyện để gúp phần xõy dựng Tổ quốc..... - HS giới thiệu tranh ảnh sưu tầm - HS đọc ghi nhớ. - HS nờu yờu cầu của bài 2 - HS trao đổi bài làm với bạn ngồi bờn cạnh. - Một số HS trỡnh bày trước lớp (giới thiệu về Quốc kỡ Việt Nam, về Bỏc Hồ, về Văn Miếu, về ỏo dài Việt Nam) - Nờu lại ghi nhớ Thứ ba ngày 19 thỏng 02 năm 2019 Tiết 1: KỂ CHUYỆN Bỏc sĩ Súi I .MỤC TIấU - Dựa theo tranh kể lại được từng đoạn của cõu chuyện. - Học sinh biết phõn vai để dựng lại được cõu chuyện. - Tập trung nghe bạn kể, nhận xột được lời kể của bạn. II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp 2.Bài mới 2.1.Giới thiệu bài 2.2. Hướng dẫn kể chuyện Hoạt động 1: Dựa vào tranh kể lại cõu chuyện theo đoạn - GV gọi HS đọc yờu cầu của bài tập 1 - Bức tranh 1 vẽ cảnh gỡ? - Súi thay đổi hỡnh dỏng thế nào? - Tranh 3 vẽ cảnh gỡ? - Tranh 4 vẽ cảnh gỡ? - GV cho HS kể lại từng đoạn Hoạt động 2:Phõn vai dựng lại cõu chuyện - GV cho HS chọn vai mỡnh thớch -Tổ chức cho HS đúng vai kể lại cõu chuyện theo nhúm -GV nhận xột, khen nhúm đúng vai tốt 3. Củng cố, dặn dũ: - Chốt nội dung cõu chuyện. - Nhận xột giờ kể chuyện. - Dặn HS về nhà kể cho người thõn nghe. - Dựa vào tranh đọc lại yờu cầu. - Lớp quan sỏt tranh trả lời cõu hỏi. - Ngựa đang gặm cỏ, Súi rỏ rói vỡ thốm Ngựa. - Mặc ỏo khoỏc trắng, đội mũ thờu chữ thập đỏ, đeo kớnh giả làm bỏc sĩ. - Súi ngon ngọt dụ dỗ, mon men tiến lại gần Ngựa. - Ngựa tung vú đỏ một cỳ trời giỏng, Súi ngó bật ngửa. - HS nhỡn tranh kể lại từng đoạn cõu chuyện. - 4 HS kể nối tiếp cõu chuyện - Học sinh nhận cỏc vai kể lại cõu chuyện. - Nhận xột, bỡnh chọn nhúm kể hay nhất. Tiết 2: GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LấN LỚP Núi lời chỳc mừng năm mới (T4: tiết 6-1C) I.MỤC TIấU -Giỳp HS hiểu: Tết Nguyờn đỏn là ngày Tết cổ truyền lớn nhất, lõu đời nhất của dõn tộc. -Học sinh biết núi lời chỳc mừng tốt đẹp trong ngày tết Nguyờn đỏn. II.QUY Mễ - Tổ chức theo mụ hỡnh lớp. III. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Hỡnh ảnh về Tết Nguyờn Đỏn. . IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1: Chuẩn bị (Trước 1tuần) -GVphổ biến cho HS: Hang năm khi Tết đến, mọi người thường chỳc nhau những lời tốt đẹp nhất, em hóy suy nghĩ những lời chỳc của mỡnh dành tặng cho người thõn , bạn bố. Tiết sinh hoạt tới, em hóy cựng cỏc bạn sắm vai, núi lời chỳc Tết. Bước 2: Tỡm hiểu về Tết Nguyờn đỏn -GV giới thiệu 1 số hoạt động của Tết Nguyờn đỏn qua hỡnh ảnh -Giải thớch: Tết Nguyờn đỏn là ngày Tết cổ truyền lớn nhất, lõu đời nhất của dõn tộc (cổ truyền là từ xưa truyền lại) -Những ngày giỏp Tết, khắp mọi miền , nhà nhà đều tấp nập đi sắm tết ( xem ảnh 20,21) -Hoa đào, hoa mai vàng ( ảnh 22,23) là loài hoa truyền thống, tượng trưng cho ngày Tết( Truyền thốn là thúi quen đó hỡnh thành từ lõu đời). Hoa đào cú ở miền Bắc, hoa mai vàng trồng ở miền Nam.Ngày nay, cả 2 miền đều trồng được hoa đào, hoa mai vàng. -Trong ngày Tết, hoa xuõn muụn sắc tưng bừng, rực rỡ( ảnh số 24,25) -Khụng khớ tết cũn tưng bừng, nỏo nhiệt trong ngày lễ hội (ảnh 26,27) Bước 3: Núi lời chỳc mừng năm mới -GV: trong khụng khớ rộn ràng của ngày Tết, mọi người trong gia đỡnh dự ở xa đến đõu vẫn cố gắng thu xếp trở về đoàn tụ với gia đỡnh, họ mong muốn được gặp mặt và cầu chỳc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. -GV hướng dẫn học sinh hoạt động theo nhúm đụi, sắm vai chỳc tết người thõn, bạn bố, thầy cụ giỏo -Cỏc nhúm HS lờn sắm vai chỳc Tết trước lớp . Cỏc nhúm sắm vai theo nhiều đối tượng khỏc nhau, vớ dụ: Chỏu chỳc Tết ụng bà, Con chỳc tết ba mẹ, Bạn bố chỳc Tết nhau Bước 4: nhận xột- đỏnh giỏ - Khen ngợi cỏc em đó cú những lời chỳc thể hiện sự lễ phộp, quan tõm đến người thõn,bạn bố qua hoạt động sắm vai. - Nhắc nhở cỏc em hóy dành những lời chỳc tốt đẹp cho người thõn, bạn bố trong những ngày tết. Tiết 5: GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LấN LỚP Trũ chơi dõn gian I.MỤC TIấU - Hướng dẫn hs chơi trũ chơi dõn gian vui khoẻ - HS biết vận dụng trũ chơi dg trong giờ nghỉ,trong cỏc hđ tập thể. II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Tuyển tập trũ chơi dõn gian - Sõn chơi đủ rộng III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Ổn định tổ chức 2.Bài mới. 2.1.Giới thiệu trũ chơi 2.2..Hướng dẫn HS chơi. Bước 1. Chuẩn bị. Trước 1 tuần gv cho hs chộp bài đồng dao “xỉa cỏ mố” để học thuộc Chuẩn bị sõn chơi là nơi bằng phẳng rộng rói đủ cho số lượng người đứng Bước 2.Tiến hành chơi GVHD cỏch chơi - GV nờu luật chơi.... - Tổ chức chơi thử - Tổ chức cho hs chơi thật Bước 3.Nhận xột đỏnh giỏ -Hết giờ chơi gv mời người xỉa cỏ bắt được cỏ vào phớa vũng trũn -GV khen ngợi cả lớp nhanh chúng hiểu và tớch cực tham gia trũ chơi. Nhấn mạnh ý nghĩa trũ chơi giỳp cỏc em vui vẻ...khuyến khớch tăng cường chơi trũ chơi dõn gian bổ ớch.... 3.Củng cố, dặn dũ -Nhận xột tiết học - HS hỏt - HS lắng nghe - Cả lớp xếp thành vũng trũn quay mặt vào trong hỏt bài đồng dao cựng với người xỉa cỏ - người xỉa cỏ thứ nhất trong vũng trũn người này vưa đi vừa hỏt bài đồng dao cựng cỏc bạn chơi. Hỏt 1 từ đập vào 1 bạn.... - Người chơi đứng vũng trũn hỏt khi được cỏ xỉa vào tay xong được rỳt tay về...hỏt đến chữ sạch thỡ nhanh tay rỳt tay về.Tất cả người chơi ngồi xuống kờu ụp -cứ như vậy người xỉa cỏ thứ 2 tiếp tục chơi - Cả lớp hoan hụ tài bắt cỏ của cỏc bạn -HS lắng nghe Thứ tư ngày 20 thỏng 02 năm 2018 Tiết 1: TỰ NHIấN XÃ HỘI Khả năng kỡ diệu của lỏ cõy (T4: tiết 5-3D) I. MỤC TIấU - HS biết được cỏc chức năng và lợi ớch của lỏ cõy trong đời sống. -HS nờu được chức năng của lỏ cõy đối với đời sống của thực vật và ớch lợi của lỏ cõy đối với đời sống con người. - HS cú ý thức chăm súc và bảo vệ cõy cối. - Hỡnh thành những hành vi đỳng đắn trong việc bảo vệ cõy xanh, phờ phỏn và ngăn ngừa cỏc hành vi phỏ hại cõy cối. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC. - Sỏch giỏo khoa TNXH lớp 3. - Tranh ảnh trong SGK trang 88, 89. - Một số lỏ cõy. Một số cõu hỏi cho hoạt động 3. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. Ổn định lớp: - GV yờu cầu cả lớp hỏt Kiểm tra bài cũ: + Gọi 1 HS lờn quan sỏt và chỉ ra cuống lỏ, phiến lỏ, gõn lỏ. + Mời 1 HS lờn quan sỏt lỏ và núi về màu sắc, hỡnh dạng, kớch thước của lỏ vừa quan sỏt được. - GV nhận xột, đỏnh giỏ. Bài mới : 3.1.Giới thiệu bài  3.2. Cỏc hoạt động Hoạt động 1:Chức năng của lỏ cõy * Mục tiờu : Giỳp HS nờu được chức năng của lỏ cõy. - Treo sơ đồ hỡnh 1 trang 88 SGK lờn bảng, yờu cầu HS quan sỏt và giới thiệu đõy là hỡnh minh họa quỏ trỡnh quang hợp và hụ hấp của lỏ cõy. - Yờu cầu HS quan sỏt hỡnh và thảo luận theo nhúm đụi trả lời cỏc cõu hỏi - Treo bảng phụ cỏc cõu hỏi + Quỏ trỡnh quang hợp diễn ra trong điều kiện nào ? + Bộ phận nào của cõy thực hiện quỏ trỡnh quang hợp ? + Khi quang hợp, lỏ cõy hấp thụ khớ gỡ và thải ra khớ gỡ ? + Quỏ trỡnh hụ hấp diễn ra khi nào ? + Bộ phận nào của cõy thực hiện quỏ trỡnh hụ hấp ? + Khi hụ hấp, lỏ cõy hấp thụ khớ gỡ và thải ra khớ gỡ ? - GV gọi 2 đến 3 cặp lờn trỡnh bày trước lớp ( 1 bạn hỏi 1 bạn trả lời ). - Nhúm thứ nhất lờn bảng chỉ vào sơ đồ hỏi và trả lời về quỏ trỡnh quang hợp. + Gọi nhúm khỏc nhận xột, bổ sung. - Nhúm thứ hai lờn bảng chỉ vào sơ đồ hỏi và trả lời về quỏ trỡnh hụ hấp. + Gọi nhúm khỏc nhận xột, bổ sung. - GV nhận xột, đỏnh giỏ - Sự khỏc nhau giữa quỏ trỡnh quang hợp và quỏ trỡnh hụ hấp ở lỏ cõy? (mời HS lờn bảng chỉ và trỡnh bày quỏ trỡnh quang hợp và quỏ trỡnh hụ hấp ở lỏ cõy) - Ngoài 2 chức năng trờn cỏc em thấy lỏ cõy cũn cú chức năng gỡ ? -GV nhận xột, kết luận :Nhờ hơi nước thoỏt ra từ lỏ mà dũng nước liờn tục được hỳt từ rễ, qua thõn và đi lờn lỏ, sự thoỏt hơi nước giỳp cho nhiệt độ của lỏ được giữ ở mức độ thớch hợp, cú lợi cho hoạt động sống của cõy. - GV hỏi lại : Lỏ cõy cú những chức năng gỡ ? -GV kết luận : Lỏ cõy cú 3 chức năng chớnh là quang hợp, hụ hấp và thoỏt hơi nước. - Vỡ sao khi chỳng ta đứng dưới búng mỏt của cõy ta lại cảm thấy mỏt mẻ ? + Gọi HS nhận xột, bổ sung + GV nhận xột, đỏnh giỏ - Lỏ cõy thoỏt ra khớ gỡ cần thiết cho sự sống của con người ? + GV nhận xột, kột lusnj- Hai quỏ trỡnh quang hợp và hụ hấp diễn ra ở lỏ cõy, người ta núi lỏ cõy cú khả năng kỳ diệu vỡ lỏ cõy quang hợp đó tạo ra cỏc chất nuụi sống cõy, đồng thời lỏ cõy thoỏt hơi nước giỳp diều hũa khụng khớ và cung cấp khớ ụ-xi giỳp con người và động vật hụ hấp. Hoạt động 2 : Ích lợi của lỏ cõy * Mục tiờu : Kể được những lợi ớch của lỏ cõy. - GV chia lớp thành 3 nhúm .Mỗi nhúm cử ra 1 nhúm trưởng và 1 thư ký ghi chộp lại phần thảo luận (3 phỳt). + Nhúm 1, 2 thảo luận hỡnh 2,3,4 trong SGK trang 89. + Nhúm 3 thảo luận hỡnh 5,6,7 trong SGK trang 89. - Yờu cầu mỗi nhúm hóy dỏn từng hỡnh vào tấm bỡa và dựa vào thực tế cuộc sống nờu tờn lợi ớch của mỗi lỏ cõy dưới từng hỡnh. - Yờu cầu cỏc nhúm tiến hành thảo luận - Yờu cầu 4 nhúm dỏn sản phẩm trờn bảng. - Gọi đại diện từng nhúm lờn trỡnh bày sản phẩm. - GV nhận xột, đỏnh giỏ. - Kết luận : Lỏ cõy cú rất nhiều ớch lợi vỡ vậy lỏ cõy cú vai trũ rất quan trọng trong cuộc sống của chỳng ta. Cỏc em phải cú ý thức chăm súc và bảo vệ cõy xanh, nghiờm cấm những hành vi phỏ hoại cõy xanh. - nờu những việc làm để bảo vệ cõy xanh. Cũng cố, dặn dũ : - Nhận xột tiết học - Dặn HS về xem trước bài 47: Hoa và sưu tầm cỏc loại hoa, tranh ảnh về hoa. - Cả lớp hỏt bài: Lý cõy xanh + HS quan sỏt chiếc lỏ mà GV đưa và chỉ ra cuống lỏ, phiến lỏ, gõn lỏ. + HS quan sỏt và trả lời . - HS lắng nghe - HS nhắc lại tựa đề bài - Lắng nghe và quan sỏt tranh - HS tiến hành thảo luận nhúm để trả lời cỏc cõu hỏi + Quỏ trỡnh quang hợp diễn ra dưới ỏnh sỏng mặt trời. + Lỏ cõy là bộ phận chủ yếu thực hiện quỏ trỡnh quang hợp. + Khi quang hợp, lỏ cõy hấp thụ khớ cỏc-bụ-nớc, thải ra khớ ụ-xi. + Quỏ trỡnh hụ hấp diễn ra suốt ngày đờm. + Lỏ cõy là bộ phận chủ yếu thực hiện quỏ trỡnh hụ hấp. + Khi hụ hấp, lỏ cõy hấp thụ khớ ụ-xi và thải ra khớ cỏc-bụ-nớc. - Lần lượt từng nhúm lờn hỏi và trả lời cỏc cõu hỏi - HS hỏi và trả lời trước lớp + Nhận xột cõu trả lời của nhúm bạn - HS hỏi và trả lời trước lớp + Nhận xột cõu trả lời của nhúm bạn - HS lắng nghe - Quỏ trỡnh quang hợp khỏc quỏ trỡnh hụ hấp là: Quỏ trỡnh quang hợp của cõy diễn ra dưới ỏnh nắng mặt trời, lỏ cõy hấp thụ khớ cỏc-bụ-nớc, thải ra khớ ụ-xi. Cũn quỏ trỡnh hụ hấp của cõy diễn ra suốt ngày và đờm, lỏ cõy hấp thụ khớ ụ-xi và thải ra khớ cỏc-bụ-nớc. * Ngoài chức năng quang hợp và hụ hấp lỏ cõy cũn làm nhiệm vụ thoỏt hơi nước. - HS lắng nghe - Lỏ cõy cú 3 chức năng chớnh là : quang hợp, hụ hấp và thoỏt hơi nước - HS lắng nghe - Vỡ lỏ cõy thoỏt hơi nước làm khụng khớ mỏt mẻ. + HS nhận xột, bổ sung cõu trả lời của bạn + HS lắng nghe - Khớ ụ-xi rất cần thiết cho sự sống của con người. + HS lắng nghe - Lắng nghe, ghi nhớ. - HS ngồi lại theo nhúm và cử 1 nhúm trưởng và 1 thư ký - Cỏc nhúm trưởng lờn nhận hỡnh ảnh. - Cỏc nhúm thảo luận -Dỏn sản phẩm trờn bảng. - Đại diện mỗi nhúm lờn trỡnh bày. + Hỡnh 2: Lỏ cõy để gúi bỏnh. + Hỡnh 3: Lỏ cõy để lợp nhà. + Hỡnh 4: Lỏ cõy làm thức ăn cho động vật. + Hỡnh 5: Lỏ cõy để làm nún. + Hỡnh 6: Lỏ cõy làm thức ăn cho con người. + Hỡnh 7: Lỏ cõy để làm thuốc. - HS quan sỏt tranh - HS lắng nghe - Tưới nước, khụng bẻ cành cõy, bún phõn cho cõy - HS lắng nghe Tiết 2: ĐỊA LÍ Thành phố Hồ Chớ Minh (T6: tiết 2 - 4B; tiết 4 – 4G) I. MỤC TIấU -Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của TPHCM : + Vị trí nằm ở đồng bằng Nam Bộ, ven sông Sài Gòn. + Thành phố lớn nhất cả nước +Trung tâm văn hóa khoa học lớn: các sản phẩm công nghiệp của thành phố đa dạng; hoạt động thương mại rất phát triển -Chỉ được thành phố Hồ Chí Minh trên Bản đồ -KKHS: Dựa vào bảng số liệu so sánh diện tích và dân số thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố khác. + Biết các loại đường giao thông từ TPHCM đi tới các tỉnh khác. - HS có ý thức học bộ môn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bản đồ địa lý tự nhiên; tranh ảnh về TPHCM. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Kiểm tra bài cũ - Nờu những dẫn chứng cho thấy Đồng Bằng Nam Bộ cú cụng nghiệp phỏt triển mạnh? - Đọc ND ghi nhớ? -GV nhận xột Bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Bài giảng -HS nờu Hoạt động 1: Thành phố lớn nhất cả nước. -HS quan sỏt bản đồ. -TPHCM nằm bờn sụng nào? đó bao nhiờu tuổi? TP được mang tờn Bỏc từ năm nào? -Trả lời cõu hỏi của mục 1 SGK. -Quan sỏt bảng số lịờu SGK, so sỏnh DT và dõn số của TPHCM với Hà Nội? Hải Phũng? Đà Lạt? -Từ TPHCM cú thể đi dến cỏc tỉnh khỏc bằng những loại đường giao thụng nào? -GV nhận xột, kết luận Hoạt động 2: Trung tõm kinh tế, văn hoỏ, khoa học lớn. -Nờu tờn cỏc nghành cụng nghiệp của TPHCM? -Những dẫn chứng, chứng tỏ TPHCM là trung tõm KT lớn của cả nước, TT văn hoỏ, khoa học lớn? -Kể tờn một số trường học, khu vui chơi lớn? -GV nhận xột, kết luận -Gọi HS đọc phần ghi nhớ Củng cố, dặn dũ - Vỡ sao núi TPHCM là trung tõm kinh tế, văn hoỏ, khoa học lớncủa nước ta? - Nhận xột giờ học. Dặn HS vố nhà ụn lại bài. Làm việc cả lớp. - HS chỉ vị trớ của TPHCM trờn bản đồ Việt Nam. - Cỏc nhúm thảo luận nhúm bàn ( dựa theo gợi ý và tranh ảnh, sgk). -Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày. -Chỉ vị trớ và mụ tả vị trớ của TPHCM. -KKHS nờu -HS nờu -Dựa vào tranh, ảnh và sự hiểu biết để trả lời cõu hỏi. -Cả lớp trao đổi kết quả -HS khỏc nhận xột, bổ sung -HS nờu nối tiếp -HS đọc -HS nờu Tiết 7: TOÁN Luyện tập chung I.MỤC TIấU - Biết cộng, trừ nhẩm, so sỏnh cỏc số trong phạm vi 20. - Biết giải bài toỏn cú nội dung hỡnh học. - Cộng, trừ (khụng nhớ), so sỏnh được cỏc số trong phạm vi 20. - Vẽ được đoạn thẳng cú độ dài cho trước. - Giải được bài toỏn cú lời văn. - HS yờu thớch mụn học, làm bài cẩn thận, trỡnh bày khoa học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Sỏch Toỏn 1, vở ụ li, thước kẻ cú vạch chia xăng-ti-một. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Dạy bài mới 1.1. Giới thiệu bài: GV ghi bảng 1.2. Thực hành * Bài 1: Tớnh - Bài yờu cầu gỡ? - Cho HS làm bài. - Gọi HS lờn bảng chữa bài. - GV nhận xột, chữa bài, củng cố về cỏch cộng, trừ nhẩm cỏc số trong phạm vi 20. * Bài 2: - Cho HS làm rồi chữa bài. - GV kiểm tra kết quả, chốt đỏp ỏn đỳng, củng cố về cỏch so sỏnh cỏc số trong phạm vi 20. * Bài 3: Vẽ đoạn thẳng cú độ dài 4cm - Cho HS nờu lại cỏch vẽ đoạn thẳng cú độ dài 4cm. - Cho HS làm bài vào vở. GV chấm bài. - GV nhận xột. * Bài 4: - Bài toỏn cho biết gỡ? Bài toỏn hỏi gỡ? - Muốn biết đoạn thẳng AC dài bao nhiờu xăng-ti-một, ta làm thế nào? + GV chỉ trờn sơ đồ để HS nắm được cỏch tỡm độ dài đoạn thẳng AC. - Y/c HS trỡnh bày bài giải vào vở. - GV chấm 10 – 12 bài, nhận xột. 3. Củng cố, dặn dũ - Nhận xột tiết học, dặn dũ HS ụn bài, chuẩn bị bài “Cỏc số trũn chục”. - 1 HS đọc đề bài. - HS làm SGK, - HS thực hiện. - 1 HS đọc đề bài. a. 18 b. 10 - 1 HS đọc đề bài. - 1 – 2 HS nờu. - Lớp làm vào vở Toỏn. - Lớp đọc đề toỏn 2 – 3 lần. - Lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC. - HS làm bài. Thứ năm ngày 21 thỏng 02 năm 2019 Tiết 1: LỊCH SỬ Văn học và khoa học thời Hậu Lờ (T5: tiết 4 - 4A; T6: tiết 1 – 4E, tiết 3 – 4G, tiết 5 – 4B) I.MỤC TIấU - HS biết được sự phỏt triển của văn học và khoa học thời Hậu Lờ. Một số thành tựu đỏng kể của giai đoạn này, một số tỏc giả tiờu biểu. - HS biết tờn một vài tỏc giả tiờu biểu thời Hõu Lờ như: Lờ Thỏnh Tụng, Nguyễn Trói, Ngụ Sĩ Liờn. - HS biết một số tỏc phẩm tiờu biểu : Quốc õm thi tập, Hồng Đức, Dư địa chớ, Lam Sơn thực lục - HS cú ý thức tỡm hiểu lịch sử dõn tộc. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Phiếu học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Kiểm tra bài cũ - Việc học dưới thời hậu Lờ được tổ chức ntn? - Nhà hậu Lờ đó làm gỡ để khuyến khớch học tập. Bài mới. 2.1 Giới thiệu bài: 2.2. Bài mới Hoạt động 1: Văn học thời Hậu Lờ: -Yờu cầu HS đọc sgk - Hướng dẫn HS lập bảng thống kờ về ND tỏc giả, tỏc phẩm văn thơ tiờu biểu thời hậu Lờ. - Dựa vào bảng thống kờ mụ tả lại ND và cỏc tỏc giả, tỏc phẩm dưới thời hậu Lờ? -GV nhận xột, kết luận : Một số tỏc phẩm tiờu biểu thời Hậu Lờ - Đại việt sử kớ toàn thư của Ngụ Sĩ Liờn - Lam Sơn thực lục, Dư địa chớ của Nguyễn Trói Hoạt động 2: Khoa học thời Hậu Lờ. -GỌi HS đọc nội dung SGK - Giỳp HS lập bảng thống kờ về ND tỏc giả, cụng trỡnh khoa học tiờu biểu thời hậu Lờ. - GV nhận xột chốt kết quả. - Dưới thời Hậu Lờ, ai là nhà văn, nhà thơ, nhà KH tiờu biểu nhất? -GV nhận xột, kết luận :Văn học và khoa học thời Hậu Lờ rất phỏt triển Củng cố - dặn dũ - HS đọc túm tắt trong SGK. - Nhận xột giờ học. Dặn HS về nhà ụn lại bài 1 hs đọc nội dung SGK - HS lập bảng.Làm phiếu học tập cỏ nhõn Tỏc giả .. Tỏc phẩm .. Nội dung . - HS kể tờn cỏc tỏc giả, tỏc phẩm thơ văn tiờu biểu dưới thời Hậu Lờ. - HS nghe. - HS nhắc lại - HS hoàn thiện bảng -HS đọc - HĐ nhúm 7 - Cỏc nhúm đọc SGK để hoàn thành phiếu. Tỏc giả .. Cụng trỡnh khoa học Nội dung. . - HS dựa vào bảng thống kờ mụ tả sự phỏt triển khoa học thời hậu Lờ. - Nguyễn Trói, Lờ Thỏnh Tụng. -HS lắng nghe, nhắc lại -HS đọc Tiết 2: LỊCH SỬ Nhà mỏy hiện đại đầu tiờn của nước ta (T5: tiết 5 – 5A) I. MỤC TIấU - Nắm đựợc sự ra đời và vai trũ của nhà mỏy Cơ khớ Hà Nội trong cụng cuộc xõy dựng và bảo vệ đất nước. - Biết thảo luận và trỡnh bày những cõu hỏi trong bài đỳng trọng tõm. - Cú ý thức học tập tốt để gúp phần nhỏ bộ của mỡnh vào cụng cuộc xõy dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC -Một số tư liệu về nhà mỏy Cơ khớ Hà Nội. - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Kiểm tra bài cũ + Nờu diễn biến và ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi. Nhận xột, đỏnh giỏ. 2. Bài mới : 2.1. Giới thiệu bài 2.2.Nội dung -HS nờu Hoạt động 1: Lớ do ra đời của nhà mỏy Cơ khớ Hà Nội: - GV nờu cõu hỏi, yờu cầu HS thảo luận theo nhúm : + Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng và Chớnh phủ xỏc định nhiệm vụ của miền Bắc là gỡ ? + Tại sao Đảng và Chớnh phủ ta quyết định xõy dựng một nhà mỏy cơ khớ hiện đại ? + Nhà mỏy đú là nhà mỏy nào ? -GV nhận xột, kết luận: Thỏng 12/ 1955 với sự giỳp đỡ của Liờn Xụ nhà mỏy được khởi cụng xõy dựng và thỏng 4 / 1958 thỡ hoàn thành. Hoạt động 2 : Vai trũ của nhà mỏy cơ khớ Hà Nội trong cụng cuộc xõy dựng và bảo vệ đất nước: - GV cho HS hoàn thành phiếu học tập sau: PHIẾU HỌC TẬP Nhúm :..... 1. Điền thụng tin thớch hợp vào chỗ chấm. Nhà mỏy cơ khớ Hà Nội : - Thời gian xõy dựng... - Địa điểm... - Diện tớch... - Quy mụ... - Nước giỳp đỡ xõy dựng... - Cỏc sản phẩm... 2. Nhà mỏy CKHN đó cú những đúng gúp gỡ vào cụng cuộc xõy dựng và bảo vệ đất nước ? - GV nhận xột -Hiện nay nhà mỏy cơ khớ Hà Nội cú tờn là gỡ? -GV kết luận: Những đúng gúp của nhà mỏy Cơ khớ Hà Nội: gúp phần trang bị mỏy múc cho sản xuất ở miền Bắc, vũ khớ cho bộ đội. 3.Củng cố - dặn dũ - HS đọc phần Ghi nhớ SGK Tr 46. + Nờu những đúng gúp của Nhà mỏy Cơ khớ Hà Nội. - GV nhận xột giờ học. Dặn HS về nhà xem lại bài cũ ; chuẩn bị trước bài : Đường Trường Sơn. - HS đọc SGK. - HS trao đổi theo nhúm bàn để đưa ra ý kiến. - MB bước vào thời kỡ xõy dựng CNXH làm hậu phương lớn cho cỏch mạng miền Nam. - ... để trang bị mỏy múc hiện đại cho MB, thay thế cỏc cụng cụ thụ sơ, việc này giỳp tăng năng suất và chất lượng lao động.Nhà mỏy này làm nũng cốt cho ngành cụng nghiệp nước ta. - Nhà mỏy Cơ khớ Hà Nội. - HS nhắc lại - HS thảo luận nhúm bàn, hoàn thành phiếu học tập. - HS trỡnh bày ý kiến. - Lớp theo dừi, nhận xột và bổ sung. - HS cả lớp thảo luận trả lời cõu hỏi . -HS trả lời, HS khỏc bổ sung -HS lắng nghe + Tờn hiện nay là Cụng ty cơ khớ Hà Nội. - HS lắng nghe -HS đọc -HS nờu -HS lắng nghe Tiết 3: THỦ CễNG* Luyện tập I. MỤC TIấU - Học sinh kẻ được đoạn thẳng. - Học sinh kẻ được cỏc đoạn thẳng cỏch đều. - Chớnh xỏc, cẩn thận, trật tự, tiết kiệm. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Hỡnh vẽ mẫu cỏc đoạn thẳng cỏch đều, bỳt chỡ,thước kẻ,1 tờ giấy vở. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra đồ dựng học tập của HS 2.Bài mới: 2.1. Giới thiệu bài. 2.2. Nội dung *Hoạt động 1: HS thảo luận - Gv đưa ra cỏc cõu hỏi: ? Em hóy kể tờn những vật cú cỏc đoạn thẳng cỏch đều nhau? ? Khi kẻ cỏc đoạn thẳng chỳng ta cần dựng tới đồ dựng gỡ? ? Làm thế nào để kẻ được cỏc đoạn thẳng thật thẳng? *Hoạt động 2 : Gv hướng dẫn - Giỏo viờn hướng dẫn mẫu cỏch kẻ. *Đoạn thẳng :Lấy 2 điểm A và B,giữ thước cố định bằng tay trỏi,tay phải cầm bỳt nối A sang B ta được đoạn thẳng AB. * Hai đoạn thẳng cỏch đều :Trờn mặt giấy ta kẻ đoạn thẳng AB.Từ điểm A và điểm B cựng đếm xuống phớa dưới 2 ụ.Đỏnh dấu C và D.Nối C với D ta cú đoạn thẳng CD cỏch đều với AB. *Hoạt động 3 : Thực hành Mục tiờu : Học sinh thực hành kẻ đoạn thẳng,đoạn thẳng cỏch đều trờn vở. - Cho học sinh thực hành, giỏo viờn quan sỏt và uốn nắn những em cũn lỳng tỳng. 3. Củng cố - dặn dũ. - Nhận xột tiết học -Dặn HS về nhà thực hành kẻ đoạn thẳng cỏch đều - HS đặt lờn mặt bàn - HS lắng nghe - HS chỳ ý - HS trả lời:2 cạnh của bảng,của cửa sổ. - Cần dựng: bỳt chỡ, thước kẻ - Chỳng ta cần giữ thật thẳng thước, trỏnh để thước bị lệch - Học sinh quan sỏt giỏo viờn làm mẫu,thực hiện kẻ đoạn thẳng nhỏp trờn mặt bàn. - Học sinh nghe và quan sỏt giỏo viờn làm mẫu,tập kẻ khụng trờn mặt bàn. - Học sinh tập kẻ trờn tờ giấy vở. - Hs sửa sai - Hs lắng nghe Thứ sỏu ngày 22 thỏng 02 năm 2019 Tiết 6: KĨ THUẬT Trồng cõy rau, hoa trong chậu (tiết 2) I. MỤC TIấU - Biết cỏch chuẩn bị chậu và đất để trồng cõy trong chậu -hiểu quy trỡnh trồng cõy trong chậu II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Cõy hoa, đất , chậu... III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1.Bài cũ -Nờu cỏc điều kiện ngoại cảnh trồng cõy rau , hoa -GV nhận xột 2.Bài mới 2.1.Giới thiệu bài 2.2.Bài mới Hoạt động 1:GV hướng dẫn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxgiao an tuan 23_12535073.docx