Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 26

I. Mục tiêu

- Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.Biết không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác. Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người.

III. Đồ dùng dạy học :

- VBT. – Phiếu học tập. – Vật dụng để đóng vai. – Phiếu thảo luận nhóm.

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lại những tên đúng. b.Kể lại từng đoạn câu chuyện: - GV mời HS nối tiếp nhau kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - Khuyến khích HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - Khuyến khích HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 2hs đọc lần lượt 2đoạn và TLCH mỗi đoạn . 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp theo dõi SGK Đọc từng câu lần 1 Luyện phát âm đúng từ ngữ khĩ . Đọc từng câu lần 2. Đọc nối tiếp đoạn 1hs đọc chú giải Đọc đoạn trong nhĩm Đọc ĐT đoạn 2. Cả lớp đọc thầm đọan1 HS Yếu trả lời Cả lớp đọc thầm đoạn2 HS TBình trả lời HS Khá trả lời Cả lớp đọc thầm đoạn3 HS Yếu trả lời Cả lớp đọc thầm đoạn4 Hs Yếu trả lời Cả lớp lắng nghe GV . Luyện đọc diễn cảm . Nhiều hs thi đọc truyện HS TBình nêu nhiệm vụ kể chuyện . Cả lớp quan sát tranh minh họa,đặt tên cho từng đoạn . Nhiều HS phát biểu ý kiến . Nhiều HS kể lại từng đoạn . Nhận xét, bổ sung . HS khá, giỏi đặt được tên và kể lại được từng đọan câu chuyện. Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2014 Tốn : LUYỆN TẬP I. Mơc tiªu - Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học. -Biết cộng, trừ các số với đơn vị là đồng. -Biết giải bài tốn cĩ liên quan đén tiền tệ. -Lưu ý: Cĩ thể thay đổi giá tiền cho phù hợp với thực tế. Làm bài 1, bài 2 ( a, b) , bài 3, bài 4. II. Đồ dùng dạy học : - SGK và VBT. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 1’ 30’ BÀI MỚI: 1.Giới thiệu bài: Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập. 2.Thực hành: Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu. - GV hướng dẫn HS làm bài và đọc kết quả. Bài 2: - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Bài 3: - GV hướng dẫn HS quan sát tranh và lần lượt làm từng phần. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Bài 4: - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. - Cho hs làm phiếu cá nhân . - Tổ chức cho hs chữa bài cả lớp . Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - HS làm bài tập trong VBT. 1hs nhắc lại đề bài Bài 1: Xác định yêu cầu bài Cả lớp làm bài vào vở . Nhận xét, chốt lời giải Bài 2: 1hs nêu yêu cầu bài Cả lớp làm bảng con Bài 3: Làm việc nhĩm Trình bày kết quả Nhận xét , chốt lời giải . Bài 4: Xác định yêu cầu bài Cả lớp làm bài tập cá nhân 2hs làm giấy khổ to Trình bày bài làm Nhận xét, chốt lời giải đúng . Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2014 Đạo đức: Tơn trọng thư từ, tài sản của người khác (tiết 1) I. Mơc tiªu - Nêu được một vài biểu hiện về tơn trọng thư từ, tài sản của người khác.Biết khơng được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác. Thực hiện tơn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người. III. Đồ dùng dạy học : - VBT. – Phiếu học tập. – Vật dụng để đĩng vai. – Phiếu thảo luận nhĩm. IV. . Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ TIẾT 1 BÀI CŨ: Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. Nhận xét, đánh giá. BÀI MỚI: GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng . Hđ1:(15’) Tôn trọng thư từ,tài sản của người khác - GV yêu cầu HS thảo luận để xử lí các tình huống qua trò chơi đóng vai. - GV yêu cầu các nhóm độc lập thảo luận tìm cách giải quyết, rồi phân vai cho nhau. - GV mời HS lên đóng vai. - GV yêu cầu HS thảo luận. - GV kết luận: Minh cần khuyên bạn không nên bóc thư của người khác. Đó là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. Hđ2: (10’)Yù nghĩa của việc tôn trọng thư từ,. - GV phát phiếu học tập và yêu cầu các nhóm thảo luận. - GV yêu cầu các nhóm thảo luận. - GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả. - Cả lớp và GV nhận xét. - GV kết luận kết hợp giáo dục HS . Hđ3:Liên hệ thực tế - GV yêu cầu HS trao đổi theo cặp về các câu hỏi. - GV yêu cầu các nhóm thảo luận. - GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. - GV nhận xét. 1hs nhắc lại đề bài Đóng vai, xử lí tình huống . Phân vai trước lớp . 2nhóm HS đóng vai Thảo luận qua tiểu phẩm Làm việc nhóm với phiếu bài tập . Thảo luận chung theo nhóm Đại diện nhóm trình bày nhận xét, kết luận . Trao đổi cặp các câu hỏi Thảo luận nhóm . Đại diện nhóm trình bày . Nhận xét, bổ sung . HS khá, giỏi biết trẻ em cĩ quyền tơn trọng bí mật riêng tư. Nhắc mọi người cùng thực hiện. Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014 Tốn : LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU I. Mơc tiªu - Bước đầu làm quen với dãy số liệu. - Biết xử lí số liệu ở mức độ đơn giản và lập dãy số liệu ( ở mức độ đơn giản) . -Làm bài 1, bài 3 II. Đồ dùng dạy học : - Tranh vẽ minh họa trong SGK. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 32’ BÀI CŨ: -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. -Nhận xét, ghi điểm, BÀI MỚI: * GV giới thiệu bài , ghi đề bài lên bảng . 1.Làm quen với dãy số liệu: a.Quan sát để hình thành dãy số liệu: - GV cho HS quan sát tranh và hỏi: Bức tranh này nói về điều gì? - GV gọi HS đọc tên và số đo chiều cao của từng bạn. - GV giới thiệu: Các số đo chiều cao trên là dãy số liệu. b.Làm quen với thứ tự và số số hạng của dãy: - GV hỏi: Số 122 cm là số thứ mấy trong dãy? - GV thực hiện tương tự với các số còn lại. - GV hỏi: Dãy số liệu trên có mấy số? - GV gọi HS lên bảng ghi tên của 4 bạn theo thứ tự chiều cao trên và đọc dãy số liệu trên. Bài 1: - GV hướng dẫn HS cách làm bài. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Bài 3: - GV mời HS lên bảng làm phần a. - GV yêu cầu HS làm bài vào VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - HS làm bài tập trong VBT. 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp quan sát tranh Hs Khá trả lời Vài hs đọc trước lớp Cả lớp chú ý Vài hs nhắc lại Hs Yếu trả lời Nhiều hs trả lời tiếp với các số cịn lại . Hs Yếu trả lời . Hs làm việc nhĩm . Trình bày bài làm Bài 1: 1hs Khá nêu cách làm bài . Vài hs đọc kết quả . Bài 3: 1hs K làm phần a , Cả lớp làm phần cịn lại Nhận xét, Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014 Chính tả: SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ I. Mơc tiªu - Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuơi. - Làm đúng BT 2 a/ b hoặc BT CT phương ngữ do GV sọan. II. Đồ dùng dạy học : - Phiếu khổ to viết nội dung BT2. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 32’ BÀI CŨ: - 3HS viết bảng, cả lớp viết nháp 4 từ có vần ưt/ưc. * GV nhận xét , ghi điểm . BÀI MỚI: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. 2.Hướng dẫn nghe - viết: a.Hướng dẫn HS chuẩn bị: - GV đọc bài chính tả. - GV mời HS đọc bài chính tả. - GV yêu cầu HS viết nháp những từ ngữ dễ viết sai. b.HS viết bài vào vở: - GV nhắc nhở HS cách trình bày,tư thế ngồi viết - GV đọc thong thả từng câu cho HS viết. - GV theo dõi, uốn nắn. c.Chấm, chữa bài: - GV tổ chức cho HS tự chữa lỗi. - GV chấm bài.( 5- 7 bài) - GV nhận xét. 3.Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả: *Bài tập 2: - GV nêu yêu cầu của BT2a. - GV yêu cầu HS đọc thầm các đoạn văn và tự làm bài. - GV mời HS lên bảng thi làm bài. - Cả lớp và GV nhận xét. - GV yêu cầu HS đọc lại kết quả. - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học .- HS về nhà đọc lại bài viết, soát 3hs viết bảng lớp Cả lớp viết vở nháp 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp xem SGK 2hs K đọc lại bài Cả lớp viết bảng con HS uốn nắn tư thế ngồi Cả lớp viết bài vào vở HS đổi vở chữa bài Xác định yêu cầu bài HS đọc thầm đoạn văn 2hs lên bảng làm bài Cả lớp nhận xét. 1hs đọc lại kết quả bài Nhận xét, kết luận . Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014 Tập đọc: RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO I. Mơc tiªu - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. - Hiểu nội dung và bước đầu hiểu ý nghĩa của bài:Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ Trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui ngày tết Trung thu, các em thêm yêu quý, gắn bó với nhau. (TL được các CH trong SGK ). II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 32’ BÀI CŨ: - 3 HS đọc từng đoạn bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử và trả lời câu hỏi nội dung từng đoạn . * GV nhận xét, ghi điểm . - GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng . BÀI MỚI: GV đọc mẫu toàn bài: Hướng dẫn HS luyện đọc,kết hợp giải nghĩatừ: a.Đọc từng câu: - GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng dòng cho đến hết. b.Đọc từng đoạn trước lớp: - GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn. -GVgiúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài. c.Đọc từng đoạn trong nhóm: d.Đọc ĐT + Nội dung mỗi đoạn văn trong bài ta những gì? + Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào? + Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp? + Những chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui? - GV mời HS đọc lại cả bài. - GV hướng dẫn HS đọc đúng một số câu, đoạn văn trong bài. - GV tổ chức cho HS thi đọc lại đoạn văn và cả bài. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - HS về nhà tiếp tục luyện đọc và chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo. 3hs đọc từng đoạn + TLCH 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp theo dõi SGK HS đọc nối tiếplần 1 Luyện phát âm từ khĩ HS đọc nối tiếp lần 2 . Đọc nối tiếp từng đoạn 1hs đọc chú giải . Đọc đoạn trong nhĩm Đọc ĐT đoạn 2. Vài HS TBình trả lời HS Yếu trả lời Hs Khá trả lời Hs Khá trả lời Vài hs Khá đọc mẫu Luyện đọc đúng câu , đoạn trong bài . Nhiều hs thi đọc bài văn Nhận xét, bình chọn . Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên-xã hội: TƠM , CUA I. Mơc tiªu - Nêu ích lợi của tôm và cua đối với đời sống con người. -Nĩi tên và chỉ được các bộ phận bên ngồi của tơm, cua trên hình vẽ hoặc vật thật. II. Đồ dùng dạy học :- Các hình trong SGK trang 98, 99. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 32’ BÀI CŨ: -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. Nhận xét, đánh giá, BÀI MỚI: - GV giới thệu bài, ghi đề bài lên bảng . Hoạt động: Các bộ phận của tơm , cua a.Mục tiêu: Chỉ và nói được tên các bộ phận cơ thể của các con tôm, cua. b.Cách tiến hành: *Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV yêu cầu HS quan sát hình trang 98, 99 . - GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận theo gợi ý. * Bước 2: Làm việc cả lớp - GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. - GV yêu cầu HS rút ra đặc điểm chung của tôm, cua. - GV kết luận: Tôm và cua có hình dạng, kích thước khác nhau nhưng chúng đều không có xương sống. Cơ thể chúng được bao phủ bằng một lớp vỏ cứng, có nhiều chân và chân phân thành các đốt. Hoạt động: Ích lợi của tơm, cua a.Mục tiêu: Nêu được ích lợi của tôm và cua. b.Cách tiến hành: - GV nêu gợi ý cho cả lớp thảo luận. - GV kết luận: Tôm, cua là những thức ăn chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người. Ơû nước ta có nhiều sông, hồ và biển là những môi trường thuận tiện để nuôi và đánh bắt tôm, cua. Hiện nay, nghề nuôi tôm khá phát triển và tôm đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu của nước ta. Hoạt động nối tiếp: 1’* GV giáo dục HS ý thức khơng đồng tình khi thấy những hành vi đánh bắt tơm bằng điện . 1hs nhắc lại đề bài HS làm việc theo nhĩm . Quan sát hình trang 98 và 99 . Thảo luận theo gợi ý Đại diện nhĩm trình bày HS rút ra đặc điểm chung của tơm , cua . Cả lớp thảo luận nhĩm về ích lợi của tơm , cua . Biết tơm cua là những động vật khơng xương sống. Cơ thể được bao phủ lớp vỏ cứng, cĩ nhiều chân và chân phân thành các đốt. Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014 Tập viết: ƠN CHỮ HOA T I. Mơc tiªu -Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T (1 dịng); D, nh (1 dịng) ; viết đúng tên riêng Tân Trào (1 dịng) và câu ứng dụng : Dù ai đi ngược . . . . . mồng mười tháng ba ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ. - Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ. II. Đồ dùng dạy học :- Mẫu chữ hoa T. - Tên riêng và câu tục viết trên dòng kẻ ô li. - Vở Tập viết, bảng con, phấn. III Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 32’ BÀI CŨ: - GV kiểm tra bài viết ở nhà. - HS nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học. - 2 HS viết bảng, cả lớp viết bảng con: Sầm Sơn. BÀI MỚI: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. Giúp HS hiểu nghĩa câu ca dao. Giới thiệu địa danh Tân Trào . * Hướng dẫn HS quan sát , nhận xét : - GV giúp hs quan sát, nhận xét với các chữ hoa T,D,N về cấu tạo, kích thước . - Tìm chữ cái được viết hoa trong câu ca dao . - Nhận xét về cách ghi dấu trên các con chữ . -GV tơ khan, hướng dẫn cách viết . -GV viết mẫu.Lưu ý HS cách viết . - GV cho cả lớp viết bảng con . * Hướng dẫn viết vào vở: - GV nêu yêu cầu: + Viết chữ T : 1 dòng cỡ nhỏ. + Viết chữ D, Nh : 1 dòng cỡ nhỏ. + Viết tên riêng Tân Trào : 2 dòng cỡ nhỏ. + Viết câu ca dao :2 lần. - HS viết vào vở. GV nhắc HS ngồi viết đúng tư thế, đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách các chữ. * Chấm, chữa bài: - GV chấm khoảng 5- 7 bài. - Nêu nhận xét để rút kinh nghiệm. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - Nhắc HS hoàn thành bài tập viết và khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. Cả lớp mở vở TV 1hs nhắc lại từ và câu HS viết từ Sầm Sơn . 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp quan sát,n/xét . 1hs trả lời Hs trả lời Cả lớp chú ý lên bảng Cả lớp viết bảng con HS nghe yêu cầu viết Cả lớp ngồi đúng tư thế viết . Cả lớp viết từng dịng vào vở TV. Cả lớp chữa bài Thứ tư ngày 12 tháng 3 năm 2014 Toán : LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU ( Tiếp theo) I. Mơc tiªu - Biết những khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: hàng, cột. - Biết cách đọc các số liệu của một bảng. Biết cách phân tích các số liệu của một bảng . -Làm bài 1, bài 2 II. Đồ dùng dạy học :- SGK. - VBT. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 15’ 17’ BÀI CŨ: -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. - Nhận xét, ghi điểm, BÀI MỚI: - GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng . 1.Làm quen với thống kê số liệu: - GV hướng dẫn tương tự như bài tiết 127. - GV giúp HS hiểu được: + Nội dung của bảng nói về điều gì? + Cấu tạo của bảng gồm: 2 hàng và 4 cột. - GV hướng dẫn HS đọc số liệu của một bảng. 2.Thực hành: Bài 1: - GV hướng dẫn HS làm bài. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Bài 2: - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Bài 3: - GV dùng hệ thống câu hỏi, giới thiệu cho HS cấu tạo của bảng số liệu và ý nghĩa của từng hàng, từng cột. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Hoạt động nối tiếp: 1’ - Nhận xét tiết học. - HS làm bài tập trong VBT.Chuẩn bị bài tiếp theo 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp hiểu được nội dung và cấu tạo của bảng thống kê số liệu . Xác định yêu cầu bài tập HS nêu miệng kết quả . Vài hs nêu kết quả. Làm việc theo nhóm Nhiều hs đại diện nhóm nêu kết quả . Thứ tư ngày 12 tháng 3 năm 2014 Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: LỄ HỘI. DẤU PHẨY I. Mơc tiªu - Hiểu các từ lễ, hội, lễ hội ( BT1). -Tìm được một số từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội (BT2 ). -Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( BT 3 a/ b). II. Đồ dùng dạy học : - 3 tờ phiếu viết nội dung BT1. - 4 băng giấy viết câu văn BT3. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 32’ BÀI CŨ - HS làm BT1, BT3. BÀI MỚI: 1.Giới thiệu bài:- GV nêu mục đích, yêu cầu. 2.Hướng dẫn HS làm bài tập: a.Bài tập 1: - yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài. - GV nêu: BT này giúp các em hiểu đúng nghĩa các từ: lễ, hội và lễ hội. Các em cần đọc kĩ nội dung để nối nghĩa thích hợp ở cột B với cột A . - GV yêu cầu HS làm bài. - GV mời HS lên bảng làm bài. - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng. - GV mời HS đọc lại lời giải đúng. b.Bài tập 2: - yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài. - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm. - GV mời HS trình bày sản phẩm và trình bày kết quả. - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng. - GV yêu cầu HS viết bài vào VBT theo lời giải đúng. c.Bài tập 3: - yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài. - GV giúp HS nhận ra điểm giống nhau giữa các câu: mỗi câu đều bắt đầu bằng bộ phận chỉ nguyên nhân. - GV yêu cầu HS làm bài vào VBT. - GV mời HS đọc kết quả. - Cả lớp và GV nhận xét. - GV yêu cầu HS sửa bài vào VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhận xét tiết học .- HS xem lại các BT và chuẩn bị bài cho tiết học sau. 2hs làm bài tập 1hs nhắc lại đề bài Xác định yêu cầu đề bài Hiểu nghĩa từ:lễ, hội, lễ hội . 1hs nêu cách làm bài Cả lớp làm bài vào vở 2hs lên bảng thi làm bài Nhận xét, chốt lời giải . Xác định yêu cầu đề bài HS làm việc theo nhĩm Trình bày kết quả bài . Nhận xét,chốt lời giải. Xác định yêu cầu đề bài HS nhận ra điểm giống nhau giữa các câu . Cả lớp làm bài vào vở Nhiều hs đọc kết quả . Nhận xét,chốt lời giải . HS chữa bài (nếu cĩ ) . HS khá, giỏi làm được tịan bộ BT3. Thứ nam ngày 13 tháng 3 năm 2014 THỦ CÔNG: LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG ( Tiết 2 ) Mơc tiªu II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu lọ hoa gắn tường. - Quy trình làm lọ hoa gắn tường. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ HTĐB 3’ 33’ A- BÀI CŨ : - kiểm tra đồ dùng HS. B-BÀI MỚI : ***Hoạt động: HS thực hành làm lọ hoa gắn tường. - GV yêu cầu HS nhắc lại các bước làm lọ hoa gắn tường. - GV nhận xét, hệ thống lại các bước làm lọ hoa gắn tường. *Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều *Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa. *Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường - GV tổ chức cho HS thực hành. - GV tổ chức cho HS trang trí, trưng bày và nhận xét sản phẩm. - GV đánh giá sản phẩm của HS. Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả học tập của HS. - HS chuẩn bị bài cho tiết học sau. -HS thực hiện. -HS nhắc lại. -HS thực hành. -HS thực hiện. HS khéo tay làm được lọ hoa gắn tường cân đối. Lọ hoa trang trí đẹp. Thứ nam ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên-xã hội: CÁ I. Mơc tiªu - Nói tên và chỉ được các bộ phận bên ngịai của cá trên hình vẽ hoặc vật thật. - Nêu ích lợi của cá đối với đời sống con người. II. Đồ dùng dạy học :- Các hình trong SGK trang 100, 101. - Sưu tầm tranh ảnh về việc nuôi, đánh bắt và chế biến cá. III Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS HTĐB 5’ 32’ BÀI CŨ: -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. Nhận xét, đánh giá, BÀI MỚI: - GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng . a.Các bộ phận của cá Mục tiêu: Chỉ và nói được tên các bộ phận cơ thể của các con cá được quan sát. Cách tiến hành: *Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV yêu cầu HS quan sát hình trang 100, 101 và tranh ảnh các con cá sưu tầm được. - GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận theo gợi ý. * Bước 2: Làm việc cả lớp - GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. - GV yêu cầu HS rút ra đặc điểm chung của cá. - GV kết luận: Cá là động vật có xương sống, sống dưới nước, thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vẩy bao phủ, có vây. b.Ích lợi của cá - GV đặt vấn đề cho cả lớp thảo luận: + Kể tên một số cá sống ở nước ngọt và nước mặn mà bạn biết. + Nêu ích lợi của cá. + Giới thiệu về hoạt động nuôi, đánh bắt hay chế biến cá mà em biết. - GV kết luận: Phần lớn các loài cá được sử dụng làm thức ăn. Cá là thức ăn ngon và bổ, chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người. Ơû nước ta có nhiều sông, hồ, biển đó là những môi trường thuận tiện để nuôi trồng và đánh bắt cá. Hiện nay, nghề nuôi cá khá phát triển và cá đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu của nước ta. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhận xét tiết học. - HS chuẩn bị bài tiếp theo. 1hs nhắc lại đề bài HS làm việc theo nhĩm Quan sát hình trang 100 và 101 kết hợp tranh, ảnh sưu tầm được . Thảo luận theo gợi ý . Đại diện trình bày Nhận xét , bổ sung . Vài hs tự rút ra đặc điểm chung của cá . Thảo luận chung cả lớp Nhiều HS kể tên cá . Nêu ích lợi của cá . Vài HS giới thiệu cách đánh bắt hay chế biến cá ở địa phương . Biết cá là động vật cĩ xương sống. Sống dưới nước, thở bằng mang. Cơ thể chúng thường cĩ vảy, cĩ vây. Thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2014 Toán: LUYỆN TẬP I. Mơc tiªu - Biết đọc, phân tích và xử lí số liệu của một dãy và bảng số liệu đơn giản. -Làm bài 1, bài 2, bài 3. II. Đồ dùng dạy học :- Bảng phụ kẻ bảng số liệu trong bài 1. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 32’ BÀI CŨ: -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. - Nhận xét, ghi điểm, BÀI MỚI: - GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng . 1.Thực hành lập bảng số liệu: Bài 1: - GV treo bảng phụ và hỏi: Bảng trên nói về điều gì? Ô trống ở cột thứ hai ta phải điền gì? - GV hỏi tiếp: Năm 2001 gia đình chị Uùt thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? - Tương tự GV hướng dẫn HS làm các câu còn lại. 2.Thực hành xử lí số liệu của một dãy: Bài 3: - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. 3.Thực hành phân tích số liệu của một bảng: Bài 2: - GV hướng dẫn HS nắm cấu tạo của bảng. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - HS làm bài tập trong VBT.Về nhà xem lại các bài đã học để tiết sau kiểm tra giữa học kì II. 1hs nhắc lại đề bài Vài hs trả lời Vài hs trả lời Nhận xét , bổ sung . HS làm bài và đọc kết quả . Xác định yêu cầu bài Cả lớp nắm cấu tạo bảng . HS làm bài và đọc kết quả . Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2011 Chính tả : RƯỚC ĐÈN ƠNG SAO I. Mơc tiªu - Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuơi. - Làm đúng bài 2 a/ b hoặc bài tập chính tả phương ngữ do GV sọan. II. Đồ dùng dạy học :- 3 tờ phiếu khổ to kẻ bảng của BT2. III. Hoạt động dạy học : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 7’ 15’ 3’ 7’ BÀI CŨ: - 2 HS viết bảng, cả lớp viết nháp: cao lênh khênh, bện dây, bến tàu, bập bênh. BÀI MỚI: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. 2.Hướng dẫn HS viết: a.Hướng dẫn HS chuẩn bị: - GV đọc bài chính tả. - GV yêu cầu HS đọc lại bài chính tả. - GV giúp HS nắm nội dung: + Đoạn văn tả gì? + Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? - GV yêu cầu HS đọc lại bài chính tả và viết nháp những chữ dễ viết sai. b.HS viết vào vở: - GV hướng dẫn cách trình bày bài, tư thế ngồi viết, - GV đọc cho HS viết vào vở. - GV theo dõi, uốn nắn. c.Chấm, chữa bài: - GV tổ chức cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì. - GV chấm 5 – 7 bài. - GV nhận xét. 3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của BTa. - GV mời HS lên bảng thi làm bài . - GV yêu cầu HS đọc lại kết quả. - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng. - GV yêu cầu HS làm bài vào VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - GV yêu cầu HS chuẩn bị nội dung cho tiết TLV. 2hs viết bảng lớp Cả lớp viết vở nháp 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp xem SGK 2hs K đọc lại bài Hs TBình trả lời Hs Yếu trả lời Cả lớp viết bảng con Cả lớp viết bài HS đổi vở chữa bài Xác định yêu cầu bài HS thi làm bài HS đọc lại kết quả Nhận xét,chốt lời giải HS chữa bài ( nếu cĩ) Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014 Tập làm văn: KỂ VỀ MỘT NGÀY HỘI I. Mơc tiªu - Biết kể về một ngày hội theo các gợi ý cho trước ( BT1) - Viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn gọn, mạch lạc khoảng 5 câu ( BT2). III. Đồ dùng dạy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docG.AN 3 -T26.doc