Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Bài 3: Chuyển động theo qũy đạo hình học

1) Thầy :

a) Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc,

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy,

b) Đồ dùng dạy học

- Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu

c) Kế hoạch phân chia bài dạy

- Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B).

- Tiết 2: Toàn bộ các mục C, D, E) .

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Bài 3: Chuyển động theo qũy đạo hình học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔ ĐUN 1. LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH SCRATCH Tuần 3 Tiết 5, 6 Ngày soạn 31/8/2017 Ngày dạy: Bài 3. CHUYỂN ĐỘNG THEO QŨY ĐẠO HÌNH HỌC (02 tiết) I/ MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 8, trang 16. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập .. Hình thành năng lực, phẩm chất: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): NL sử dụng máy tính,phần mềm; NL lập trình, Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ. II/ CHUẨN BỊ: Thầy : Phương pháp và kĩ thuật dạy học Phương pháp: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo góc, Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, khăn phủ bàn, các mảnh ghép, lắng nghe và phản hồi tích cực, động não, hợp tác, sơ đồ tư duy, Đồ dùng dạy học Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính được cài đặt sẵn phần mềm Scratch, máy chiếu Kế hoạch phân chia bài dạy Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B). Tiết 2: Toàn bộ các mục C, D, E) . Trò : - Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ. III/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Định hướng HĐ của HS Định hướng HĐ của GV HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC -Hs ổn định trật tự. -Hội đồng tự quản báo cáo tình hình lớp: sĩ số, trang phục, ... HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ (Không kiểm tra) A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (TLHDH-tr 16) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: Các nhóm hs đọc kĩ nội dung phần khởi động, thảo luận và trả lời câu hỏi đưa ra. + Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin ở phần hđ khởi động sau đó trả lời câu hỏi thảo luận: Khi thực hiện theo kịch bản của bạn Dũng, con cánh cam chuyển động từng bước theo hình nào trong các hình 1, 2, 3, 4 ở TLHDH tr 17? Hãy nêu kịch bản để con cánh cam cđ dọc theo các cạnh của một HCN? * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: a) H3. b) * Ta có thể xem con cánh cam này chạy trên máy tính được không và cách làm như thế nào? B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 1) Tạo chương trình điều khiển nhân vật chuyển động (TLHDH-tr 17) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1,thực hành luôn trên máy tính; thảo luận và trả lời câu hỏi mục b) + Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: a) Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục 1 trong TLHDH b) Hãy mô tả ch/tr Scratch điều khiển con cánh cam cđ theo các cạnh của HCN là 200 bước và 100 bước? * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: . 2) Hệ tọa độ sân khấu và tọa độ của nhân vật (TLHDH-tr 18, 19) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: Các Hs đọc kĩ nội dung mục 2 để biết: Hệ tọa độ của sân khấu và kích thước sân khấu; tọa độ của nhân vật. HS thực hiện các y/c trong TLHDH + Một vài hs đọc bài, trình bày sự hiểu biết của mình trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: Đọc, tìm hiểu thông tin ở mục 2 trong TLHDH rồi thực hiện các yêu cầu ở phía dưới * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: 3) Hướng chuyển động của nhân vật a, b) (TLHDH-tr 19-21) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Hs đọc thông tin trong TLHDH + HS phát biểu, trình bày những hiểu biết của mình về nội dung vừa học. + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình vào vở. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: Đọc nội dung trong TLHDH để biết màn hình Scratch gồm những thành phần nào, cách kéo thả các lệnh để tạo thành chương trình, cách thực hiện các lệnh và chương trình. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: C - HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 1) Thực hiện các công việc sau (TLHDH-tr 22) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 1a, b,c, d) thảo luận cách làm và TH trên máy tính. + Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: Thực hiện các công việc như trong TLHDH: a) (sách HDH) b) (Sách HDH) c) (Sách HDH) d) (Sách HDH) * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: 2) (TLHDH-tr 22, 23) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: . Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục 2) . Thảo luận cách làm và TH trên máy tính. + Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: . Đọc thông tin ở mục 2 . Trả lời câu hỏi trong sách HDH. . Tạo và thực hiện ch/tr. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: D - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (TLHDH-tr 23) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: Các nhóm hs đọc kĩ nội dung mục D thảo luận cách làm và TH trên máy tính. + Đại diện các nhóm hs báo cáo kết quả + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: Tìm hiểu cách điều khiển nhân vật cđ theo một dãy tọa độ cho trước trong hệ tọa độ sân khấu. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình: KQ: E - HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG Thay đổi nền sân khấu (TLHDH-Tr 11) + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi người khác để hiểu thêm cách cách thay đổi nền sân khấu của Scratch. + HS chia sẻ kết quả với người khác và báo cáo thành tích làm được với thầy cô giáo. + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ cho HS: Các em HS hãy tìm hiểu thêm cách thay đổi nền sân khấu. * Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) * Gv nx, đánh giá kết quả để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: Lạc Đạo, ngày 1 tháng 9 năm 2017 Người kiểm tra kí duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSotay lenlop-Tin hoc 8 - Tuan 3.doc