Kế hoạch bài học Toán lớp 2 - Số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia

1. Hoạt đông 1: Khởi động.

- Các ban lên làm việc.

- Trưởng ban đối ngoại: Giới thiệu về lớp.

- Trưởng ban học tập: Báo cáo việc học tập.

- Trưởng ban văn nghệ: Cho cả lớp hát 1 bài.

II. Hoạt động 2: Hoạt động học.

1. GV giới thiệu bài - ghi bảng.

 - Yêu cầu HS ghi bài vào vở.

 - Yêu cầu HS đọc mục tiêu bài học.

 - GV chốt nội dung bài học.: Tiết học này chúng ta sẽ biết thực hiện được các phép nhân và phép chia trong đó có số 1 và số 0.

 

docx7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học Toán lớp 2 - Số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC Ngày soạn: 7/3/2018 Ngày dạy: 12/3/2018 GVHD: Cô Lê Thị Ngọc Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hồng Bài: SỐ 1 VÀ SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA A- Mục tiêu: Em biết thực hiện phép nhân và phép chia trong đó có số 0 và số 1 B- Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS I. Hoạt đông 1: Khởi động. - Các ban lên làm việc. - Trưởng ban đối ngoại: Giới thiệu về lớp. - Trưởng ban học tập: Báo cáo việc học tập. - Trưởng ban văn nghệ: Cho cả lớp hát 1 bài. II. Hoạt động 2: Hoạt động học. GV giới thiệu bài - ghi bảng. - Yêu cầu HS ghi bài vào vở. - Yêu cầu HS đọc mục tiêu bài học. - GV chốt nội dung bài học.: Tiết học này chúng ta sẽ biết thực hiện được các phép nhân và phép chia trong đó có số 1 và số 0. - GV ghi bảng. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. - HĐCB gồm mấy nhiệm vụ? - Yêu cầu HS hực hiện từng nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1: Thực hiện các phép tính sau. Việc 1: Cá nhân đọc và thực hiện. Việc 2: Em chia sẻ kết quả với bạn. Việc 3: Báo cáo kết quả học tập với giáo viên. Nhiệm vụ 2: Đọc kĩ nội dung. Đọc kĩ nội dung ở NV2. - GV ghi bảng: Hướng dẫn HS chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau: 1 x 2 = 1 + 1 = 2 Vậy: 1 x 2 = 2 Từ phép nhân ta viết được phép chia nào? 2 : 1 = ? Tương tự 1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3 Vậy 1 x 3 = 3 Vậy 3 : 1 = ? 1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 Vậy 1 x 4 = 4 Vậy 4 : 1 = ? Cho hs trả lời các câu hỏi: -Các phép tính trên, em có nhận xét gì? - Trong các bảng nhân đã học đều có: 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5. + Dựa vào các phép tính trên, em có nhận xét gì? Vì sao? GV chốt: - Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. - Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. - Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Nhiệm vụ 3: Thực hiện các phép tính sau. Việc 1: Cá nhân đọc và thực hiện NV3. Việc 2: Em chia sẻ kết quả với bạn. Việc 3: Báo cáo kết quả học tập với giáo viên. Nhiệm vụ 4: Đọc kĩ nội dung. Đọc kĩ nội dung ở NV4. Việc 1: GV nêu phép nhân. HDHS chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau. 0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy: 0 x 2 = 0 Yêu cầu HS thực hiện các phép tính sau vào bảng con. 0 x 3 = ? 0 x 4 =? - Các phép tính trên kết quả bao nhiêu? Vì sao em biết? 2 x 0 = 0 3 x 0 = 0 4 x 0 = 0 5 x 0 = 0 Em có nhận xét gì về các phép tính trên? GV chốt: - Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. - Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. - GV nêu: 0 : 2 = 0 0 : 3 = 0 0 : 4 = 0 - Em có nhận xét gì về các phép tính trên? GV chốt: - Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. - Trong các ví dụ trên số chia phải khác 0. - Không có phép chia cho 0. Trò chơi “Truyền điện” - HS1 nêu bất kì 1 phép tính nào có liên quan tới nội dung bài học học nay. VD 1 x 5 ; 0 x6 ; - HS2 nêu kết quả và tiếp tục III. Hoạt đông 3: Hoạt động ứng dụng. Về nhà các em thực hiện HĐƯD trang 89 IV. Hoạt đông 4: Nhận xét giờ học. - Thực hiện - Ghi vở - Thực hiện - Trả lời - Thực hiện - Đọc bài. - Trả lời - Thực hiện - Lắng nghe - Thực hiện - Thực hiện. - Thực hiện. - Trả lời. - Trả lời. - Lắng nghe. - Trả lời - Lắng nghe - Thực hiện Đà Lạt, ngày 12 tháng 3 năm 2018 DUYỆT CỦA GVHD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxSo 1 trong phep nhan va phep chia_12316727.docx