Kế hoạch thực hiện lớp nhà trẻ - Chủ đề: Giao thông

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động học

MT33

* TCTV : tàu hỏa, còi tàu, ca nô

PTNN

Hoạt động vui chơi

MT30, 50, 51, 52

1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn

2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa

3. Góc sách: xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ

TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau

 

doc29 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 28/02/2019 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch thực hiện lớp nhà trẻ - Chủ đề: Giao thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT25 * TCTV : xe đạp, xe máy, mỏi chân PTNT NBTN “xe đạp, xe máy” Mục tiêu: TrÎ biÕt gäi tªn. TrÎ nãi ®­îc mµu s¾c ®Æc ®iÓm cña xe. TrÎ nhËn biÕt ®óng xe ®¹p, xe m¸y. Më réng vèn tõ cho trÎ , rÌn trÎ nãi ®óng, ®ñ c©u - Gi¸o dôc trÎ biÕt lîi Ých ,xe ®¹p, xe m¸y . Gi¸o dôc trÎ an toµn khi tham gia giao th«ng Hoạt động 1: Cho trẻ xem tranh xe đạp, xe máy, cùng cô đàm thoại bức tranh. Hoạt động 2: Trẻ phân biệt xe máy, xe đạp Hoạt động 3: Cho trẻ chơi “ cái gì biến mất” Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc nghệ thuật: Di màu, tô màu thuyền buồm, ô tô TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. Cô giới thiệu món ăn cho trẻ - Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: trêi n¾ng, trêi m­a - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT33 * TCTV : thân thiết, qua khe, qua suối PTNN Thơ “xe đạp” Mục tiêu: TrÎ biÕt ®­îc tªn bµi th¬: “ Xe ®¹p” trÎ biÕt ®äc th¬ cïng c« - TrÎ ®äc th¬, thuéc th¬. TrÎ biÕt tr¶ lêi c©u hái ®ñ c©u, râ rµng Hoạt động 1: Cho trẻ xem tranh xe đạp, xe máy, cùng cô đàm thoại bức tranh. Hoạt động 2: Trẻ thể hiện Hoạt động 3: Cho trẻ chơi “ cái gì biến mất” Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc sách: xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. Cô giới thiệu món ăn cho trẻ - Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Thứ tư ngày 09 tháng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: trêi n¾ng, trêi m­a - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT45 * TCTV : Ô tô, đón cô, đèn đỏ, ngã tư PTTCXH - biểu lộ cảm xúc qua bài hát “Em tập lái ô tô” Mục tiêu: Trẻ thể hiện được cảm xúc vui sướng khi suy nghỉ đền việc lái xe ô tô đón cô, bày tỏ tình cảm của trẻ dành cho cô giáo. Giáo dục trẻ giữ an toàn giao thông và yêu quí cô giáo Hoạt động 1: Cho trẻ xem tranh dung bài hát, cùng tô đàm thoại nội dung bài hát Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ Hoạt động 3: Cho trẻ nghe hát “ Em đi qua ngã tư đường phố” Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc sách: xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần. - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. - Cô giới thiệu món ăn cho trẻ. Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Thứ năm, ngày 10 tháng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: Lái ô tô - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT52 * TCTV : Qua đường, thùng xe PTTCXH – Dán ô tô Mục tiêu: TrÎ nhËn biÕt vµ gäi tªn h×nh vu«ng h×nh trßnD¹y trÎ chÊm hå vµ ®Æt h×nh ®Ó d¸n - TrÎ høng thó tham gia tiÕt häc Hoạt động 1: Cho trẻ xem mẫu, C« d¸n mÉu cho trÎ quan s¸t võa d¸n võa ph©n tÝch c¸ch lµm Hoạt động 2: Trẻ thể hiện Hoạt động 3: Cho trẻ trưng bày sản phẩm, nhận xét của bạn và của mình Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc sách: xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần. - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. - Cô giới thiệu món ăn cho trẻ. Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Thứ sáu ngày 11 tháng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: Lái ô tô - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT2 * TCTV : Trên tay, gót chân PTTC Đi có mang vật trên tay Mục tiêu: TrÎ nhí tªn vËn ®éng “®i cã vËt mang trªn tay” - TrÎ ®i kh«ng cói ®Çu, th¼ng ng­êi, b­íc ®Òu,b­íc cao ch©n - TrÎ tËp chung chó ý theo c«, trÎ tù tin , m¹nh d¹n trong khi tËp - Høng thó giam gia tiÕt häc Hoạt động 1: Cho trẻ khởi động, tập BTPTC : tập với túi cát. Quan sát cô tập mẫu, nghe cô hướng dẫn Hoạt động 2: Trẻ thể hiện Hoạt động 3: Cho trẻ chơi “chim sẻ và ô tô” Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc nghệ thuật: Di màu, tô màu thuyền buồm, ô tô TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần. - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. - Cô giới thiệu món ăn cho trẻ. Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 CHỦ ĐỀ : CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG Thực hiện từ ngày14/01 đến 18/01/2019 Tªn ho¹t ®éng Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u §ãn trÎ (MT43) - C« ©n cÇn ®ãn trÎ vµo líp, nh¾c nhë trÎ chµo c« gi¸o, ba mÑ, ng­êi th©n tr­íc khi vµo líp, cÊt ®å dïng c¸ nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh - C« trao ®æi t×nh h×nh søc khoÎ cña trÎ víi phô huynh - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm TCTV: chào cô, chào mẹ, phương tiện TD s¸ng (MT1) + Khëi ®éng : Cho trÎ khëi ®éng ch©n tay + BTPTC : M¸y bay - §T1: M¸ybay kªu ï ï (cho trÎ hÝt vµo thë ra thËt sau 2-3 lÇn) - §T 2 : M¸y bay cÊt c¸nh : hai tay dang ngang råi h¹ xuèng - §T 3 : M¸y bay t×m chç h¹ c¸nh:TrÎ cuèi phÝa tr­íc ®Çu ngo¶nh 2 bªn - §T4 : M¸y bay h¹ c¸nh : Ngåi xæm, hai tay dang ngang +Håi tØnh: Cho trÎ ®i vßng quanh líp hÝt thë nhÑ nhµng TCTV : máy bay, kêu ù ù, hạ xuống Ho¹t ®éng ngoµi trêi (MT49) - D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: trêi n¾ng, trêi m­a - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động häc LVPTNT NBTN: H×nh vu«ng, h×nh trßn (MT26) LVPTNN Thơ " Con tµu" (MT33) LVPTTCXH-TM truyÖn : VÞt vµ rïa ®i t¾m biÓn (MT42 ) LVPTTCXH-TM D¹y h¸t : §oµn tµu nhá xÝu (MT51) LVPTTC Tung bãng b»ng 2 tay (MT4) Tăng cường Tiếng Việt Mµu xanh, mµu ®á, l¨n ®­îc, cã gãc, kh«ng cã gãc Tµu háa, cßi tµu, ch¹y nhanh, thuyÒn buåm, ca n« T¾m biÓn, × ¹ch, tháa thÝch, vÞt, rïa Nhá xÝu, l¸i tµu, nèi ®u«i, hµng dµi, phÝa sau Tung bãng, ch¹y chËm, dËm ch©n, th¶o cÇm viªn Ho¹t ®éng gãc (MT30, 50, 51, 52) 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật - Xếp hình : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa - Xâu các loại hoa 3. Góc nghệ thuật: - Di màu, tô màu thuyền buồm, ô tô - Hát, đọc thơ những bài đã học về chủ điểm PTGT 4. Góc sách: Cho trẻ xem tranh, sách, ảnh về chủ đề PTGT 5. Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, nhặt lá vàng TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ (MT10, 11) - Ổn định nề nếp rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh - Xếp cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. Cô giới thiệu món ăn cho trẻ - Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Ho¹t ®éng theo ý thÝch (MT42) H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i cò Ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng Nghe c« kÓ truyÖn Ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh Lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ (MT36) - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Khối trưởng duyệt Người Lập Kế Hoạch Võ Thị Luyên Thị Khy Á Thứ hai, ngày 14 th¸ng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: trêi n¾ng, trêi m­a - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT26 * TCTV : có góc, không có góc PTNT NBTN hình vuông, hình tròn Mục tiêu: TrÎ nhËn biÕt vµ gäi tªn h×nh vu«ng, h×nh trßn - TrÎ ph©n biÖt ®óng ®­îc h×nh vu«ng h×nh trßn mµu xanh, ®á - TrÎ biÕt yªu quý gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i trong líp . - TrÎ biÕt cÊt ®å dïng ®å ch¬i dóng n¬i quy ®Þnh Hoạt động 1: Cho trẻ xem tranh hình vuông, hình tròn, cùng cô đàm thoại bức tranh. Hoạt động 2: Trẻ phân biệt các hình và màu sắc Hoạt động 3: Cho trẻ chơi “ thi xem ai nhanh” Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc nghệ thuật: Di màu, tô màu thuyền buồm, ô tô TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. Cô giới thiệu món ăn cho trẻ - Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Thứ ba ngày 15 tháng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: trêi n¾ng, trêi m­a - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT33 * TCTV : tàu hỏa, còi tàu, ca nô PTNN Thơ “con tàu” Mục tiêu: TrÎ biÕt ®­îc tªn bµi th¬: “ con tàu” trÎ biÕt ®äc th¬ cïng c« - TrÎ ®äc th¬, thuéc th¬. TrÎ biÕt tr¶ lêi c©u hái ®ñ c©u, râ rµng Hoạt động 1: Cho trẻ xem tranh bài thơ “con tàu”, cùng cô đàm thoại bức tranh. Hoạt động 2: Trẻ đọc thơ Hoạt động 3: C« vµ trÎ cïng h¸t vµ lµm ®oµn tµu ®i xem triÓn l·m c¸c ph­¬ng tiÖn giao Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc sách: xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. Cô giới thiệu món ăn cho trẻ - Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: trêi n¾ng, trêi m­a - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT42 * TCTV : tắm biển, thỏa thích PTTCXH - biểu lộ điều mình thích và không thích “Vịt và rùa đi tắm biển” Mục tiêu: Trẻ thể hiện được điều mình thích và không thích. Trẻ biết ỏ khi đi ra đường không biết điều gì các con hỏi bố, mẹ và người lớn . Khi đi đâu chúng mình cố gắng đi thật nhanh, để mọi người không phải chờ mình nhé. Hoạt động 1: Cho trẻ xem tranh nội dung câu chuyện, cùng tô đàm thoại nội dung câu chuyện Hoạt động 2: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình Hoạt động 3: Cho trẻ đóng kịch “vịt và rùa đi tắm biển” Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc sách: xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần. - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. - Cô giới thiệu món ăn cho trẻ. Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Thứ năm, ngày 17 tháng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: Lái ô tô - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT51 * TCTV : Nhỏ xíu, nối đuôi, phía sau PTTCXH – Dạy hát “Đoàn tàu nhỏ xíu” Mục tiêu: TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, biÕt h¸t cïng c«, biÕt vËn ®éng theo bµi h¸t. TrÎ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t, trÎ hiÓu néi dung bµi h¸t. TrÎ biÕt vËn ®éng theo lêi bµi h¸t. TrÎ høng thó tham gia tiÕt häc. TrÎ biÕt l¾ng nghe c« h¸t vµ huëng øng theo c«, gi¸o dôc trÎ an toµn giao th«ng Hoạt động 1: Cô giới thiệu bài hát, cho cho trẻ nghe, cùng trẻ đàm thoại nội dung bài hát Hoạt động 2: Trẻ thể hiện Hoạt động 3: Cho trẻ chơi trò chơi âm nhạc “nhỏ và to” Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc sách: xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần. - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. - Cô giới thiệu món ăn cho trẻ. Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn Thứ sáu ngày 18 tháng 01 năm 2019 Đón trẻ Thể dục MT43, 1 -Đón trẻ vào lớp ,trò chuyện với phụ huynh để nắm bắt tình hình đặc điểm tâm lý của trẻ ở nhà trẻ -Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông. * KĐ:Cô tập trung, cho trẻ khởi động các khớp tay,cổ, chạy nhanh - chậm * Trọng động: “ Máy bay” TCTV: Chào cô, chào mẹ, phương tiện, máy bay, ù ù, tín hiệu Hoạt động ngoài trời MT49 D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: Lái ô tô - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động học MT4 * TCTV : tung bóng, dậm chân PTTC Tung bóng bằng hai tay Mục tiêu: TrÎ nhí tªn vËn ®éng “tung bãng b»ng hai tay” - TrÎ biÕt dïng hai tay tung bãng lªn cao - RÌn kÜ n¨ng dïng lùc cña 2 tay tung m¹nh bãng lªn cao - TrÎ tËp chung chó ý theo c«, trÎ tù tin , m¹nh d¹n trong khi tËp Hoạt động 1: Cho trẻ khởi động, tập BTPTC : tập với túi cát. Quan sát cô tập mẫu, nghe cô hướng dẫn Hoạt động 2: Trẻ thể hiện Hoạt động 3: Cho trẻ chơi “chim sẻ và ô tô” Hoạt động vui chơi MT30, 50, 51, 52 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa 3. Góc nghệ thuật: Di màu, tô màu thuyền buồm, ô tô TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Ăn ngủ MT10, 12 - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định - Trẻ tự tập xúc cơm ăn, ăn hết khẩu phần. - Tập cho trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm. - Cô giới thiệu món ăn cho trẻ. Cô xếp nệm cho trẻ ngủ TCTV: mời cô, mời bạn, canh, thịt, trứng Hoạt động chiều MT42 H­íng dÉn trß ch¬i míi, «n trß ch¬i còm ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ¤n c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng, nghe c« kÓ truyÖn, ch¬i ®å ch¬i, xem tranh ¶nh, lµm quen bµi h¸t míi, bµi th¬ míi vÒ chñ ®Ò TCTV: làm quen, chủ đề, dân gian Vệ sinh, trả trẻ MT36 - Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi về - Cô kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ trước khi về - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ TCTV: chào cô, chào mẹ, tạm biệt các bạn KẾ HOẠCH HOẠT GIÁO DỤC TUẦN III CHỦ ĐỀ : LUẬT LỆ, BIỂN BÁO, AN TOÀN KHI THAM GIA GIAO THÔNG Thực hiện từ ngày (21/01 – 25/01/2019) Tªn ho¹t ®éng Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u §ãn trÎ (MT43) - C« ©n cÇn ®ãn trÎ vµo líp, nh¾c nhë trÎ chµo c« gi¸o, ba mÑ, ng­êi th©n tr­íc khi vµo líp, cÊt ®å dïng c¸ nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh - C« trao ®æi t×nh h×nh søc khoÎ cña trÎ víi phô huynh - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm TCTV: chào cô, chào mẹ, phương tiện TD s¸ng (MT1) + Khëi ®éng : Cho trÎ khëi ®éng ch©n tay + BTPTC : M¸y bay - §T1: M¸ybay kªu ï ï (cho trÎ hÝt vµo thë ra thËt sau 2-3 lÇn) - §T 2 : M¸y bay cÊt c¸nh : hai tay dang ngang råi h¹ xuèng - §T 3 : M¸y bay t×m chç h¹ c¸nh:TrÎ cuèi phÝa tr­íc ®Çu ngo¶nh 2 bªn - §T4 : M¸y bay h¹ c¸nh : Ngåi xæm, hai tay dang ngang +Håi tØnh: Cho trÎ ®i vßng quanh líp hÝt thë nhÑ nhµng TCTV : máy bay, kêu ù ù, hạ xuống Ho¹t ®éng ngoµi trêi (MT49) - D¹o ch¬i th¨m quan c¶nh vËt xung quanh s©n tr­êng - TVC§: trêi n¾ng, trêi m­a - TCDG: MÌo ®uæi chuét - Ch¬i tù do: VÏ trªn s©n TCTV: thời tiết, thăm quan, tín hiệu Hoạt động häc LVPTNT NBTN: Tàu thủy - thuyền buồm (MT22) LVPTNN C©u chuyÖn vÒ chó xe ñi (MT31) LVPTTCXH-TM Nặn bánh xe (MT51) LVPTTCXH-TM Dạy trẻ tham gia giao thông qua bài hát “đường em đi” (MT48) LVPTTC Nh¶y xa TCV§: B¾t ch­íc t¹o d¸ng (MT7) Tăng cường Tiếng Việt èng khãi, boong tµu, mui thuyÒn , ®u«i thuyÒn, tay chÌo, b¸nh l¸i Xe ñi, trang tr¹i, cè søc, lïi ra, kh«ng ®ñ søc Chia đất, bóp đất, xoay tròn, lăn dọc, gara ®­êng em ®i, ®­êng bªn ph¶i, ®­êng bªn tr¸i, kh«ng ®i, ng­îc Nhảy xa, chống hông, nhún, bật lên, đáp xuống Ho¹t ®éng gãc (MT30, 50, 51, 52) 1. Góc thao tác vai : Chơi với búp bê, nấu ăn 2. Góc hoạt động đồ vật - Xếp hình : Xếp hàng rào, xếp ô tô, tàu hỏa - Xâu các loại hoa 3. Góc nghệ thuật: - Di màu, tô màu thuyền buồm, ô tô - Hát, đọc thơ những bài đã học về chủ điểm PTGT 4. Góc sách: Cho trẻ xem tranh, sách, ảnh về chủ đề PTGT 5. Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, nhặt lá vàng TCTV: xếp chồng, hàng rào, tàu hỏa, ru em, cạnh nhau Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ (MT10, 11) - Ổn định nề nếp rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh - Xếp cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng - Tập cho trẻ biết đi tiểu tiện đúng nơi qui định -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD8 GIAO THONG.doc
Tài liệu liên quan