Khóa luận Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. NHTM và vốn của NHTM 3

1.1.1 Tổng quan về NHTM. 3

1.1.2 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại: 15

1.2. Hiệu quả huy động vốn của NHTM. 23

1.2.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn. 23

1.2.2. Ý nghĩa của việc năng cao hiệu quả huy động vốn. 24

1.2.3 Các hình thức huy động vốn của NHTM 25

1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 26

1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của NHTM. 30

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CỬA LÒ 38

2.1 Khái quát về NHTMCP Công thương chi nhánh Cửa Lò 38

2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. 38

2.1.2 Tổng quan về NHTMCP Công thương chi nhánh Cửa Lò. 40

2.2 Thực trạng huy động vốn tại NHTMCP Công thương chi nhánh Cửa Lò 53

2.2.1 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 53

2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 55

2.2.3 Chi phí huy động vốn 57

2.2.4 Cỏc hỡnh thức và biện phỏp huy động vốn 57

2.2.5 Cân đối nguồn vốn và cho vay tại ngân hàng .64

2.3 Đánh giá chung: 68

2.3.1 Những kết quả đạt được 68

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 69

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỂU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CỬA LÒ 73

3.1 Định hướng công tác huy động vốn tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò. 73

3.1.1 Định hướng trong công tác huy động vốn: 73

3.1.2 Định hướng trong công tác sử dụng vốn: 73

3.1.3 Một số chỉ tiêu cần đạt trong những năm tới : 74

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò. 74

3.2.1 Chiến lược huy động vốn của NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò. 74

3.2.2 . Điều hành chính sách lãi suất linh hoạt 76

3.2.3 Tăng cường và hoàn thiện chính sách Marketing. 78

3.2.5 Công tác quản lý cán bộ, nhân viên Ngân hàng 80

3.2.6 Cải tiến công tác thanh toán 81

3.2.7 Thành lập tổ huy động vốn 83

3.3 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn. 83

3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước Chính phủ. 83

3.3.2 Kiến nghị với NH Nhà nước Việt Nam 85

3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng công thương Trung Ương. 87

KẾT LUẬN 89

 

doc97 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 3402 | Lượt tải: 97download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cửa Lò.DOC
Tài liệu liên quan