Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty than Cao Sơn

Phân cấp quản lý: TSCĐ toàn Công ty được quản lý chung từ Ban giám đốc, các phòng ban chức năng. TSCĐ tuỳ theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ được giao của từng bộ phận (Công trường, phân xưởng bộ phận quản lý, đoàn thể) TSCĐ được giao cụ thể đến từng đơn vị sử dụng. Thủ trưởng đơn vị (công trường, phân xưởng, phòng ban) giao quyền và trách nhiệm tới từng tổ, từng cá nhân trực tiếp quản lý và bảo quản phục vụ tốt cho sản xuất.

- Khi xảy ra tổn thất TSCĐ (hư hỏng, mất mát, giảm giá trị tài sản, tổn thất vật tư, tiền vốn, làm giảm giá trị vô hình), các đơn vị trình Công ty, xác định mức tổn thất và tiến hành lập phương án xử lý.

TSCĐ tổn thất do nguyên nhân chủ quan của tập thể, cá nhân: thì người gây ra tổn thất phải bồi thường theo quy định của Pháp luật. Mức bồi thường vật chất quy định trong Bộ luật lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

+ Mức thiệt hại < 100 triệu đồng: do Giám đốc Công ty quyết định xử lý.

+ Mức thiệt hại từ 100 - 500 triệu đồng: do Tập đoàn xử lý.

+ Mức thiệt hại > 500 triệu đồng: Hội đồng quản trị Tập đoàn xử lý.

Trường hợp tổn thất do thiên tai địch hoạ mà Công ty không thể khắc phục Công ty tiến hành báo cáo lên cấp trên. Xây dựng phương án xử lý tổn thất, báo cáo lên Hội đồng quản trị trình các cơ quan tài chính. Cơ quan tài chính quyết định xử lý hoặc báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

 

doc84 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1243 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty than Cao Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc42.Dang Thi Thoa.doc
Tài liệu liên quan