Khóa luận Kiểm toán chu trình nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán tại công ty thương mại xyz do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh

Để kiểm tra các khoản nợ phải trả người bán thì kiểm toán viên cũng đi từ

việc đối chiếu số liệu của TK 331 trên bảng cân đối phát sinh với bảng tổng hợpchi

tiết nợ người bán.Nếu số liệu khớp đúng thì kiểm toán viên sẽ tiếp tục kiểm tra và

đối chiếu các hoá đơn mua hàng với sổ chi tiết nợ người bán.Đồng thời xem xét

biên bản đối chiếu công nợ giữa đơn vị và người bán.Nếu khớp đúng với nhau ,

không có sai sót trong quá trình tính toán và tổng hợp,kiểm toán viên sẽ tiến hành

soạn thư yêu cầu xác nhận gửi cho các người bán theo địa chỉ công ty cung cấp.Vì

các đơn vị trực thuộc hạch toán toán bộ và báo số liệu kiểm toán viên đã kiểm tra lại

tại các đơn vị này.Nếu có sai sót kiểm toán viên sẽ yêu cầu kế toán tại đơn vị giải

thích,ch ỉnh sữa và thốn nhất ý kiến với kiểm toán viên,sau đó sẽ gửi thư yêu cấu xác

nhận theo số liệu đã thống nhất này

pdf65 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 2046 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Kiểm toán chu trình nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán tại công ty thương mại xyz do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n xác nhận được thực hiện đối với một số nhà cung cấp chủ yếu của đơn vị (kể cả khi số dư cuối kỳ của những nhà cung cấp chủ yếu không có).  Chọn mẫu để kiểm tra chứng từ gốc và các tài liệu có liên quan. Kiểm toán viên chọn lựa một số khoản phải trả trên số dư chi tiết cuối năm để kiểm tra chứng từ gốc và các tài liệu có liên quan như hoá đơn, đơn đặt hàng, phiếu nhập.  Kiểm tra bảng tổng hợp nợ phải trả với bảng kê hoá đơn hàng tháng của người bán.  Thực hiện các thủ tục phân tích. Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 25 Để đảm bảo tính hợp lý chung của khoản nợ phải trả người bán, kiểm toán viên có thể tính các chỉ tiêu dưới đây và so sánh với năm trước để nhận biết các biến động bất thường và tìm hiểu nguyên nhân: Có thể thực hiện thủ tục phân tích khác là nghiên cứu số liệu chi tiết nợ phải trả theo từng người bán để phát hiện những điểm bất thường như so sánh số liệu của từng người bán với số liệu của chính họ trong những năm trước gồm so sánh số liệu mua vào, số dư cuối kỳ..  Tìm kiếm các khoản nợ phải trả không được ghi chép.  Kiểm tra các nghiệp vụ sau thời điểm khoá sổ thông qua việc kiểm tra các khoản thanh toán vào đầu niên độ sau.  Xem xét các tài liệu có khả năng ấn giấu các khoản nợ phải trả không được ghi chép bằng cách kiểm tra các nghiệp vụ mua hàng nhưng chưa có hoá đơn, hay hoá đơn đã về nhưng hàng chưa nhận được và các hoá đơn của người bán nhận được sau ngày kết thúc niên độ...  Trong thực hiện kiểm toán nợ phải trả, kiểm toán viên còn kiểm tra chi tiết số dư các khoản phải trả người bán bằng cách đối chiếu giữa bảng tổng hợp nợ phải trả ngưòi bán với số tổng cộng trên khoản mục phải trả người bán, biên bản đối chiếu công nợ giữa người bán và người mua, sổ hạch toán chi tiết các khoản nợ phải trả và tiến hành gửi thư xác nhận.  Xem xét việc trình bày và khai báo các khoản phải trả trên Báo Cáo Tài Chính. Xem xét các trường hợp phát sinh số dư bên nợ trên tài khoản phải trả người bán, ứng tiền cho người bán, trả lại cho người bán sau khi đã thanh toán tiền. Những trường hợp này phải được trình bày trong khoản mục nợ phải thu của Bảng cân đối kế toán để đảm bảo trình bày đúng về tình hình tài chính của đơn vị. Nếu đơn vị không thực hiện điều này và số tiền là trọng yếu kiểm toán viên phải lập bút toán điều chỉnh để sắp xếp lại khoản mục. Nợ phải trả người bán cuối kỳ Tổng giá trị hàng mua trong kỳ = Tỷ lệ nợ phải trả người bán trên tổng hàng mua Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 26 PHẦN II THỰC TẾ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH NGIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XYZ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC(AISC)CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN I.ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC): 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC): Để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế thị trường cạnh tranh,tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cùng với xu thế hòa nhập hợp tác và phát triển với khu vực thế giới ,kiểm toán ngày càng trở thành công cụ quản lý quan trọng,góp phần giúp các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả,hợp pháp lành mạnh hóa tài chính và các nhà đầu tư cũng mạnh dạn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh an toàn và hiệu quả cho mình. Trước thực tế đó năm 1991 theo giấy phép số 957/PPLT của Thủ Tướng Chính Phủ,Bộ Tài Chính đã ký hai quyết định thành lập hai công ty kiểm toán độc lập:Công ty kiểm toán Việt Nam VACO(QĐ số 165-TC/QĐ/TCCB) và công ty dịch vụ kiểm toán Việt Nam AASC(QĐ số 164-TC/QĐ/TCCB). Tiếp theo đó công ty kiểm toán và dịch vụ tin học,tên giao dịch Auditing and Informatic Service Company(AISC) cũng được thành lập theo thông báo số 637/TC/CĐKT ngày 21/03/1994 của Bộ Tài Chính và QĐ số 1292/QĐ-UB-TM ngày 29/04/1994 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. AISC là một tổ chức tư vấn ,kiểm toán độc lập hợp pháp có quy mô lớn và là công ty kiểm toán duy nhất ở Việt Nam có liên doanh với một công ty kiểm toán quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn đó là Công ty Liên Doanh Price Waterhouse Coopers-AISC. Do có nhiều nổ lực đầu tư để phát triển và tạo dựng được một chất lượng dịch vụ ổn định,ngay từ khi thị trường chứng khoán ra đời,AISC là công ty kiểm Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 27 toán đầu tiên được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán theo quyết định số 51/2000/QĐ-UBCK2 ngày 19/06/2000 của chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.Và AISC cũng được công nhận đủ năng lực tham gia kiểm toán các doanh nghiệp cổ phần hóa,có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán.Năm 2000 đến nay công ty đã tham gia kiểm toán một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực như Công Ty Ghạch Ngói Long Bình,Công Ty Cổ Phần Phương Nam,Expeco... Sau hơn 10 năm hình thành,hoạt động và phát triển cùng với việc kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và đặc biệt là các ngân hàng do ngân hàng nhà nước chỉ định.Hiện AISC có khoảng trên 500 khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ do AISC cung cấp.Được ngân hàng nhà nước lựa chọn và chỉ định là một trong số các công ty kiểm toán độc lập dủ điều kiện kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và vì thế AISC có từ 10- 15 ngân hàng trong khu vực là khách hàng được kiểm toán hàng năm như:Ngân hàng Đệ Nhất Đài Loan,hệ thống Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam,Ngân Hàng Phát Triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh...Đây là một trong những thế mạnh nổi bật của AISC. Ngoài trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh AISC có một văn phòng đại diện tại thành phố Cần Thơ,một văn phòng đại diện ở Hải Phòng,một chi nhánh tại Đà Nẵng và một chi nhánh tại Hà Nội.Bao gồm 6 phòng kiểm toán doanh nghiệp,hai phòng kiểm toán xây dựng cơ bản, và một phòng hoạt động dịch vụ tin học. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty như sau: Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 28 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY Trong đó: - Các phòng kiểm toán doanh nghiệp có nhiệm vụ kiểm toán các Báo Cáo Tài Chính theo yêu cầu của khách hàng. - Phòng kiểm toán XDCB kiểm toán dự toán và quyết toán công trình XDCB - Phòng dịch vụ tin học:Tư vấn về việc lựa chọn các thiết bị tin học,cài đặt các hệ thống thông tin trong quản trị kinh doanh,chủ yếu cung cấp các phần mềm tin học như quản trị kinh doanh,kế toán thuế doanh nghiệp,quản lý khách sạn... AISC với sự tăng trưởng không ngừng,từ chổ là một doanh nghiệp có mức doanh thu thuộc loại nhỏ trong giai đoạn mới thành lập,đã đạt mức tăng trưởng khá từ vài năm trở lại đây.Giai đoạn từ 1998 đến nay doanh thu của công ty thường xuyên đạt ở mức cao và đảm bảo chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước. Để có được những kết quả như vậy,ngay từ khi mới thành lập AISC đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyển dụng và đào tạo kiểm toán viên.Đội ngũ kiểm toán viên của công ty đa số đều trẻ,sau khi đủ các điều kiện tuyển dụng,tập sự và lấy chứng chỉ kiểm toán viên được gởi sang công ty Liên Doanh để thực hành tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.Công ty đã có chính sách thiết thực nhằm động viên VP đại diện tại Hải Phòng Chi nhánh tại Đà Nẵng Chi nhánh tại Hà Nội VP đại diện tại Cần Thơ TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH P.kiểm toán doanh nghiệp 1 P.kiểm toán doanh nghiệp 2 P.kiểm toán doanh nghiệp 3 P.kiểm toán doanh nghiệp 4 P.kiểm toán doanh nghiệp 5 P.kiểm toán doanh nghiệp 6 P.kiểm toán XDCB 1 P.kiểm toán XDCB 2 P.dịch vụ tin học Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 29 các kiểm toán viên học thêm bằng cách nếu có bằng đại học thứ hai thì được tăng lương,những kiểm toán viên đăng ký học thêm thì được trợ cấp kinh phí... Một yếu tố khác góp phần tạo nên thế mạnh của AISC đó là bên cạnh hoạt động dịch vụ tư vấn kế toán đang ngày một chiếm lĩnh sự tín nhiệm của đông đảo khách hàng AISC còn phát triển song song hoạt động thiết kế và cung ứng phần mềm tin học các lĩnh vực quản lý kinh doanh như kiểm toán và ứng dụng phần mềm kiểm toán các chương trình xây dựng cơ bản.Đặc biệt là việc ứng dụng phần mềm kiểm toán các công trình xây dựng cơ bản đã góp phần giúp các doanh nghiệp xây lắp có được báo cáo kiểm toán kịp thời,chính xác,tiết kiệmthời gian và chi phí.Ngoài ra,công ty còn có một số xưởng in chuyên in các loại giấy tờ,chứng từ,hóa đơn...sử dụng trong công nghệ tin học.Ngoài tác dụng hỗ trợ hoạt động dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán,các dịch vụ tin học hàng năm đem lại cho AISC từ 13-15% trong tổng doanh thu của công ty. 2. Chức năng nhiệm vụ của công ty: Công ty có chức năng cung cấp các dịch vụ tư vấn,kiểm toán cho khách hàng có nhu cầu trên toàn quốc và thực hiện các nhiệm vụ sau:  Bảo vệ quyền lợi và bí mật kinh doanh của khách hàng.  Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước theo đúng quy định  Hoạt động theo đúng các luật,pháp lệnh,chuẩn mực,các chính sách chế độ tài chính-kế toán của nhà nước và quy chế kiểm toán độc lập ban hành theo nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 của chính phủ.  Tạo điều kiện nâng cao trình độ của các kiểm toán viên và chăm lo đời sống cán bộ nhân viên,kiểm toán viên trong công ty... 3. Các dịch vụ do AISC cung cấp: Hiện nay AISC đã cung cấp các dịch vụ: a. Kiểm toán: Gồm có:  Kiểm toán báo cáo tài chính  Kiểm toán dự toán và quyết toán công trình xây dựng cơ bản  Xác định giá trị của doanh nghiệp để cổ phần hóa theo luật định  Thẩm định giá trị của tài sản và góp vốn liên doanh b. Tư vấn quản lý - tài chính - kế toán - thuế:  Tiến hành đăng ký chế độ kế toán  Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính - thống kê - thuế theo luật định. Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 30  Tư vấn đầu tư  Tư vấn quản lý  Tư vấn về thuế  ................. c. Dịch vụ tin học:  Tư vấn về việc lựa chọn các thiết bị tin học,cài đặt các hệ thống thông tin trong quản trị doanh nghiệp.  Cung cấp các phần mềm tin học như :quản trị doanh nghiệp,kế toán,quản lý khách sạn,quản lý ngân sách nhà nước,quản lý các định mức xây dựng cơ bản.  Cung cấp các loại giấy vi tính,văn phòng. 4. Chi nhánh Công Ty Kiểm Toán AISC tại Đà Nẵng: Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC là công ty kiểm toán độc lập,hoạt động trên phạm vi cả nước,được phép mở chi nhánh,văn phòng đại diện các tỉnh,thành phố khi có nhu cầu khách hàng,cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.Năm 1997,công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC nhận thấy rằng nhu cầu kiểm toán tại khu vực Miền Trung là đáng kể,do vậy công ty đã tiến hành mở chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính,cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu khách hàng tại khu vực.Hiện CHI NHÁNH CÔNG TY KIỂM TOÁN AISC KHU VỰC MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG có trụ sở tại 92A Quang Trung - Thành Phố Đà Nẵng. Là một chi nhánh với số lượng cán bộ nhân viên và kiểm toán tuy còn ít nhưng với năng lực và lòng yêu nghề của những người làm việc tại đây đã không ngừng cố gắng làm việc và nâng cao năng lực,dóng góp đáng kể vào sự thành công và phát triển của công ty. Hoạt động tại chi nhánh chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính của các đơn vị và kiểm toán quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản. Với sự phát triển của Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền trung nói chung,nhiều doanh nghiệp đã vào đây đầu tư kinh doanh và trên địa bàn này ngoài các doanh nghiệp Việt Nam còn có một số các công ty Liên Doanh,các công ty có vốn đầu tư nước ngoài...cùng với những quy định mới của nhà nước về kiểm toán đối với các doanh nghiệp chuẩn bị cổ phần hóa,các doanh nghiệp nhà nước ..Điều đó cho thấy nhu cầu kiểm toán trong khu vực ngày một tăng,đây cũng là một hứa hẹn về sự phát triển của chi nhánh trong tương lai mặc dù đây là một thị trương cạnh tranh tương đối gay gắt. Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 31 II.THỰC TẾ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XYZ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN: 1. Nội dung kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán của công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) chi nhánh tại Đà Nẵng: Chu trình mua hàng và thanh toán là một chu trình rất quan trọng,tạo yếu tố đầu vào cho hoạt động kinh doanh của đơn vị.Đối với chu trình này,các tài khoản chịu ảnh hưởng của chu trình gồm có các tài khoản trong các khoản mục liên quan như: hàng tồn kho (hàng hoá), vốn bằng tiền,nợ phải trả.Vì vậy khi kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán các kiểm toán viên của công ty AISC sẽ tiến hành kiểm tra trên các tài khoản sau:TK 1561,TK 1562, TK 111, TK 112, TK 331. 2. Mô tả quá trình kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty thương mại XYZ: Hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu sẽ giúp ngăn ngừa được những mất mát,hư hỏng,gian lận trong quá trình mua hàng cũng như trong quá trình thanh toán.Nó có vai trò quan trọng trong công tác quản lý cũng như trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động của đơn vị.Chính vì vậy mà mỗi một đơn vị đều xây dựng cho mình một hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp.Quá trình kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty thương mại XYZ như sau:  Đơn vị có sự tách bạch trách nhiệm giữa các chức năng mua hàng,duyệt mua, kiểm nhận,ghi chép.  Khi có nhu cầu cung ứng hàng thì bộ phận liên quan sẽ lập phiếu yêu cầu mua hàng và phải có sự phê duyệt hợp lý của trưởng bộ phận rồi gởi đến cho bộ phận mua hàng.  Trên cơ sở phiếu đề nghị mua hàng,bộ phận mua hàng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp gởi ít nhất là ba bảng báo giá.Sau khi xem xét và lựa chọn nhà cung cấp bộ phận này sẽ tiến hành lập đơn đặt hàng rồi trình ký duyệt.  Các đơn đặt hàng được đánh số liên tục từ trước và đơn vị có sự phân cấp phê duyệt tuỳ theo số tiền của đơn đặt hàng.Đối với những số tiền nhỏ theo định mức cho phép thì Trưởng bộ phận mua hàng được phép phê duyệt,còn những đơn Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 32 đặt hàng với số tiền cao hơn sẽ phải do giám đốc phê chuẩn.Đơn đặt hàng được lập thành nhiều liên gửi cho nhà cung cấp, bộ phận kho, và kế toán.  Khi tiếp nhận hàng,bộ phận nhận hàng kiểm soát chặt chẽ số lượng,chất lượng lô hàng và điền đầy đủ thông tin trên báo cáo nhận hàng ( phiếu nhập kho).Báo cáo nhận hàng phải được nhân viên nhận hàng và thủ kho ký duyệt.  Đối với nghiệp vụ thanh toán thì có sự tách bạch trách nhiệm giữa thủ quỹ, người duyệt chi, người mua hàng và kế toán.  Các chứng từ chứng minh cho nghiệp vụ mua hàng thực sự xảy ra được kiểm tra bởi nhân viên có thẩm quyền trước khi lập phiếu chi và các chứng từ thanh toán(séc, uỷ nhiệm chi) trình ký duyệt.  Phiếu chi và các chứng từ thanh toán phải được theo dõi chặt chẽ và được đánh số thứ tự từ trước.  Việc ghi sổ chi tiết nợ phải trả người bán cũng phải dựa trên các chứng từ mua hàng( giấy đề nghị mua hàng,đơn đặt hàng) hợp lý ,hợp lệ.  Định kỳ,kế toán công nợ phải đối chiếu giữa sổ chi tiết người bán với sổ cái,đồng thời phải đối chiếu công nợ với người bán. 3. Quá trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty thương mại XYZ do công ty AISC thực hiện: Để đảm bảo tính hiệu quả,tính kinh tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của số liệu trên báo cáo tài chính,cuộc kiểm toán thường được tiến hành theo quy trình gồm ba giai đoạn,và trên thực tế thì công ty kiểm toán và dịch vụ tin học(AISC) chi nhánh tại Đà Nẵng cũng tiến hành kiểm toán theo ba giai đoạn,đó là các giai đoạn sau: LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO KIỂM Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 33 3.1.Kế hoạch tổng quát kiểm toán Báo Cáo Tài Chính: Những công việc mà chi nhánh công ty kiểm toán AISC tại Đà Nẵng đã tiến hành để có thể hoàn thành cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính cho khách hàng như sau: 3.1.1.Những công việc trước khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của khách hàng: Đây là quá trình tiếp cận để thu thập những thông tin về khách hàng nhằm giúp kiểm toán viên tìm hiểu về các nhu cầu của họ,đánh giá về khả năng phục vụ và các vấn đề khác như thời gian thực hiện,phí kiểm toán...Dựa vào đó,nếu đồng ý,kiểm toán viên sẽ ký hợp đồng kiểm toán với khách hàng. a. Tiếp nhận khách hàng: Hoạt động trong lĩnh vực có nhiều cạnh tranh như nghề kiểm toán và là một hoạt động mang tính chất dịch vụ nên để tiếp cận được khách hàng chi nhánh công ty kiểm toán cho họ biết những dịch vụ mà chi nhánh công ty kiểm toán và dịch vụ tin học(AISC) chi nhánh tại Đà Nẵng cung cấp.Tuy nhiên các kiểm toán viên ở đây vẫn rất thận trọng trong việc tiếp nhận khách hàng. Sau khi nhận được thư chào,những khách hàng có nhu cầu sẽ gửi thư mời kiểm toán đến chi nhánh(đối với khách hàng mới).Tại đây giám đốc chi nhánh sẽ nhận thư mời và cùng với các kiểm toán viên khác tiến hành nhận định về khả năng đảm nhận kiểm toán,dự kiến về mục tiêu,thời gian và chi phí kiểm toán...Đối với khách hàng thường xuyên của chi nhánh,do đã tiến hành kiểm toán từ nhiều lần trước nên 6 tháng hoặc cuối năm khách hàng này gửi thư mời kiểm toán đến chi nhánh. Cụ thể khi nhận được thư mời kiểm toán của công ty XYZ đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Qua tìm hiểu,các kiểm toán viên tại chi nhánh đã có những thông tin về khách hàng như sau:  Công ty XYZ là một doanh nghiệp nhà nước,hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.  Qua thời gian thua lỗ kéo dài tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn,có thể dẫn đến phá sản.  Công ty XYZ đã mời chi nhánh công ty kiểm toán và dịch vụ tin học(AISC)tại Đà Nẵng kiểm toán báo cáo tài chính của mình qua các năm 2005,2006.Để xác minh số liệu trên báo cáo tài chính,đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp trên cho các bên có giao dịch với công ty đồng thời các cấp có thẩm quyền có cơ sở và phương pháp sắp xếp lại đơn vị. Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 34 Đây là một khách hàng mới của chi nhánh,tuy nhiên do hoạt động trên cùng địa bàn nên kiểm toán viên ở đây phần nào thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu về những thông tin liên quan đến khách hàng và đã có những hiểu biết nhất định về công ty XYZ nên giám đốc chi nhánh chấp nhận kiểm toán công ty này. b. Phân công kiểm toán viên: Kiểm toán viên là người trực tiếp thực hiện công việc kiểm toán.Do đó,tùy thuộc vào độ phức tạp của cuộc kiểm toán mà giám đốc chi nhánh tiến hành phân công kiểm toán viên.Từ những nhận định về công ty XYZ như trên,giám đốc chi nhánh đã tiến hành phân công tổ kiểm toán viên có kinh nghiệm am hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty XYZ tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty XYZ và tổ kiểm toán nói trên sẽ đảm nhận cuộc kiểm toán này đến khi hoàn thành. c. Hợp đồng kiểm toán: Khi chấp nhận kiểm toán,tại chi nhánh đã tiến hành soạn thảo hợp đồng kiểm toán và hai bên cùng ký vào hợp đồng này.Hợp đồng kiểm toán được ký kết giữa hai bên bao gồm các nội dung như sau:  Mục đích và phạm vi của cuộc kiểm toán : Kiểm toán viên tiến hành thực hiện kiểm toán toàn bộ Báo cáo tài chính các năm 2005,2006 của công ty XYZ và kết thúc cuộc kiểm toán kiểm toán viên sẽ phát hành Báo cáo kiểm toán để trình bày ý kiến của mình về số liệu trên các báo cáo tài chính trên.  Trách nhiệm của Ban Giám Đốc công ty XYZ : Ban giám đốc công ty có trách nhiệm cung cấp toàn bộ chứng từ và sổ sách có liên quan đến công ty cho kiểm toán viên,đôn đốc các bộ phận có liên quan thực hiện những công việc mà kiểm toán viên yêu cầu.  Trách nhiệm của công ty kiểm toán và dịch vụ tin học(AISC) chi nhánh tại Đà Nẵng : thực hiện kiểm toán khách quan,độc lập theo chuẩn mực và luật định.  Thời gian tiến hành cuộc kiểm toán : Kiểm toán viên sẽ tiến hành kiểm toán từ 10/02/2006 đến 15/04/2006.  Phí kiểm toán và hình thức thanh toán. Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 35 3.1.2.Lập kế hoạch tổng quát kiểm toán Báo cáo tài chính: Sau khi tiến hành xong các bước trên,tổ kiểm toán được phân công thực hiện cuộc kiểm toán này đã tiến hành lập kế hoạch kiểm toán tổng quát như sau: Nội dung công việc Ngày Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của công ty XYZ Tìm hiểu môi trường kiểm soát Tìm hiểu quy trình kế toán áp dụng Thực hiện các thủ tục phân tích Sau đó tổ trưởng tổ kiểm toán đã có cuộc gặp và trao đổi trực tiếp với Ban Giám Đốc công ty XYZ,gửi giấy yêu cầu đề nghị cung cấp các báo cáo tài chính(Bảng cân đối kế toán,bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,thuyết minh báo cáo tài chính),chuẩn bị các chứng từ,sổ sách cần thiết để thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính. a. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng: VSA-Hiểu biết về tình hình kinh doanh-quy định:” Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải có hiểu biết cần thiết, đầy đủ về tình hình kinh doanh nhằm đánh giá và phân tích được các sự kiện, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị được kiểm toán mà theo kiểm toán viên thì có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, đến việc kiểm tra của kiểm toán viên hoặc đến báo cáo kiểm toán...”.Chính vì vậy,tổ kiểm toán đã tìm hiểu thông tin về công ty thương mại XYZ và có những nhận xét,đánh giá về đặc điểm của đơn vị như sau: o Công ty hoạt động kinh doanh thương mại và có nhiều đơn vị trực thuộc nên tại các đơn vị trực thuộc sẽ tiến hành lập kế hoạch kinh doanh cho đơn vị mình và trình công ty phê duyệt.Các đơn vị này có tổ chức kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh tại đơn vị mình. o Đơn vị kinh doanh nhiều mặt hàng có giá trị khác nhau và việc mua hàng được tiến hành theo nhiều các thức khác nhau. o Nghiệp vụ mua-bán hàng phát sinh liên tục,khối lượng nghiệp vụ nhiều.Tại các doanh nghiệp thương mại nói chung và công ty XYZ nói riêng doanh thu có tầm quan trọng đặc biệt,có liên quan đến các chỉ tiêu hàng tồn kho ,hàng mua vào công nợ,và các tài khoản tiền. o Qua kiểm tra khảo sát một số hóa đơn,chứng từ sổ sách có liên quan,tổ kiểm toán thấy việc lưu trữ chứng từ hóa đơn của đơn vị không đầy đủ,một số hóa Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 36 đơn và các khoản hạch toán khác kiểm toán viên nghi ngờ tính có thật của nó.Do đó việc kiểm tra đối chiếu sẽ rất phức tạp. Qua việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên trong công ty XYZ,kiểm toán viên có thể hiểu được quy trình hoạt động kinh doanh mua bán của công ty và chính sách được thực hiện trong kinh doanh,công ty kinh doanh rất nhiều mặt hàng:các mặt hàng phục vụ cần thiết hàng ngày,xe máy,vật liệu xây dựng,hàng nông-lâm sản...và thị trường chủ yếu là khu vực miền trung và tây nguyên.Với những quan sát thực tế cộng với những hiểu biết đã có từ trước đối với khách hàng này(do hoạt động trên cùng địa bàn)nên kiểm toán viên đã thuận lợi trong việc đánh giá,nhận xét tình hình kinh doanh của công ty và nhận thấy rằng tình hình kinh doanh của đơn vị này trong vài năm trở lại đây rất xấu,hoạt động kinh doanh của công ty luôn bị thua lỗ,công nợ trở thành một áp lực lớn đối với tình hình tài chính của công ty XYZ,nên có thể hiểu rằng những số liệu trên các báo cáo tài chính sẽ có nhiều sai sót.Do vậy tổ trưởng tổ kiểm toán đã nhận định rằng việc đánh giá rủi ro kiểm soát cao đối với đơn vị này là đúng.Đồng thời các kiểm toán viên còn hiểu được cơ cấu tổ chức,cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh của đơn vị khách hàng như sau: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XYZ Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức năng : BAN GIÁM ĐỐC P.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG KINH DOANH P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Trung tâm kinh doanh A Trung tâm kinh doanh B Trung tâm kinh doanh C Cửa hàng XYZ 1 Cửa hàng XYZ 2 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai SVTH: Phạm Thị Giang Thanh Trang 37 -Giám đốc: là người điều hành mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của đơn vị, là người đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.Giám đốc có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty. -Phòng tổ chức hành chính: thay mặt Giám đốc tiếp nhận, sắp xếp nguồn nhân lực

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKiểm toán chu trình nghiệp vụ mua hàng và thanh toán vớingười bán tại công ty thương mại xyz do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh .pdf
Tài liệu liên quan