Khóa luận Xử lý tự động phiếu điều tra

Mục lục

Lời nói đầu . . 1

CHƯƠNG 1. Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh . 4

1.1. Tổng quan về một hệ thống xử lý ảnh . 4

1.2. Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh 5

1.2.1. Một số khỏi niệm . 5

1.2.2. Biểu diễn ảnh 6

1.2.3. Tăng cường ảnh – khôi phục ảnh . 7

1.2.4. Nhận dạng ảnh . 7

1.3. Thu nhận ảnh . 8

1.3.1. Thiết bị thu nhận ảnh 8

1.3.2. Biểu diễn màu . 9

1.3.3. Hệ tọa độ màu . 9

1.4. Cỏc kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản . 10

1.4.1. Nhị phõn húa . 10

1.4.2. Khử nhiễu . 11

1.4.3. Làm trơn biên, lấp đầy chỗ trống 11

1.4.4. Đường thẳng Hough 12

1.4.5. Chỉnh độ nghiêng của ảnh 14

CHƯƠNG 2: Nhận dạng phiếu điều tra . 15

2.1. Mụ tả bài toỏn . 15

2.2. Thiết kế mẫu phiếu điều tra 15

2.3. Kỹ thuật nhận dạng chung phiếu điều tra . 19

2.3.1. Cỏc tham số cần thiết . 19

2.3.2. Nhận dạng đường thẳng dày . 20

2.3.3. Chỉnh độ nghiêng 21

2.3.4. Nhận dạng khung 23

2.4. Kĩ thuật nhận dạng mẫu phiếu trả lời loại 1 24

2.4.1. Tỏch dũng 24

2.4.2. Tỏch ụ . 25

2.4.3. Nhận dạng ô được chọn . 26

2.5. Kĩ thuật nhận dạng mẫu phiếu trả lời loại 2 . 27

2.5.1. Tỏch dũng . 27

2.5.2. Tỏch ụ 28

2.5.3. Nhận dạng các ô được chọn . 29

CHƯƠNG 3:Thử nghiệm xõy dựng phần mềm tổ chức điều tra 31

3.1. Mô tả một cuộc điều tra . 31

3.1.1. Xác định mục tiêu điều tra . 31

3.1.2. Phân loại câu hỏi điều tra 32

3.2. Xây dựng các chức năng của hệ thống tổ chức điều tra . 34

3.2.1. Mục tiêu của hệ thống tổ chức điều tra . 34

3.2.2. Yờu cầu kỹ thuật 34

3.2.3. Các yêu cầu chức năng đối với hệ thống . 35

3.2.4. Biểu đồ phân ró chức năng 37

3.2.5. Đặc tả chi tiết các chức năng . 39

3.2.6. Các hồ sơ tài liệu được sử dụng trong hệ thống 40

3.2 .7. Bảng phân tích thực thể chức năng . 41

3.2.8. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 . 43

3.2.9. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trỡnh “1. Tạo phiếu điều tra” 44

3.2.10. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 của tiến trỡnh “1.4. In phiếu điều tra, phiếu .trả lời”

45

3.2.11. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trỡnh “2. Đọc phiếu trả lời 46

3.2.12. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trỡnh “3. Phõn tớch kết quả điều ra”.

46

CHƯƠNG 4: Thực nghiệm tạo mẫu . . 47

4.1. Thực nghiệm tạo mẫu phiếu trả lời . 47

4.1.1. Cỏc yờu cầu của mẫu phiếu trả lời . 47

4.1.2. Thực nghiệm tạo mẫu . 48

4.2. Thực nghiệm xác định ngưỡng trắng . 52

4.3. Thực nghiệm xác định các ngưỡng nhận dạng đường thẳng dày 53

4.3.1. Ngưỡng dài 53

4.3.2. Ngưỡng nghiêng 54

4.4. Thực nghiệm xác định các ngưỡng nhận dạng các khung . 54

4.4.1. Ngưỡng xác định cạnh ngang trên 54

4.4.2. Ngưỡng xác định các cạnh bên 55

4.5. Thực nghiệm nhận dạng trờn mẫu phiếu trả lời loại 1 55

4.5.1. Nhận dạng dũng . 55

4.5.2. Nhận dạng ụ . 56

4.5.3. Nhận dạng ô được tích 57

4.6. Thực nghiệm nhận dạng trờn phiếu trả lời loại 2 57

4.6.1. Nhận dạng dũng 57

4.6.2. Thực nghiệm xác định ô 59

4.6.3. Nhận dạng ô được tích . 59

4.7 Thực nghiệm nhận dạng hai loại mẫu phiếu trả lời 61

4.7.1. Thực nghiệm nhận dạng đường thẳng dày 61

4.7.2. Thực nghiệm xoay ảnh . 62

4.7.3. Thực nghiệm nhận dạng cỏc khung . 62

4.7.4. Thực nghiệm nhận dạng trờn mẫu phiếu trả lời loại 1 63

4.7.5 Thực nghiệm nhận dạng trờn mẫu phiếu trả lời loại 2 66

4.8. So sỏnh kết quả thực nghiệm giữa hai loại mẫu phiếu trả lời 68

CHƯƠNG 5: Kết luận . 70

Phụ lục . . 71

Tài liờụ tham khảo 75

 

doc79 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xử lý tự động phiếu điều tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXử lý tự động phiếu điều tra.doc