Kiểm tra học kì II - Năm học: 2016 - 2017 môn: Tin học 6

Câu 3: Khi muốn hình ảnh nằm phía sau văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây?

 A. B. C. D.

Câu 4: Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?

 A. File/Copy. B. File/New. C. File/Save. D. File/Open.

Câu 5: Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm rồi thực hiện:

A. Vào Format, chọn Columns to the Left.

 B. Vào Insert, chọn Columns to the Left

 C. Vào Table, chọn Insert, chọn Columns to the Left.

 D. Vào Insert, chọn Table, chọn Columns to the Left.

 

docx4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì II - Năm học: 2016 - 2017 môn: Tin học 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Lê Hồng Phong KIỂM TRA HKII - NĂM HỌC: 2016-2017 Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn: TIN HỌC 6 Lớp: 6/. . . . . . Thời gian: 45’ Tổng điểm Nhận xét của giáo viên Giám thị Giám khảo Đề: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 ĐIỂM) Câu 1: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là: A. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản B. Dùng để thay đổi màu chữ C. Dùng để thay đổi cỡ chữ D. Dùng để thay đổi kiểu chữ Câu 2: Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh: A. Picture à Insert à From File . B. Insert à From File à Picture. C. Insert à Picture à From File. D. Tất cả đúng. Câu 3: Khi muốn hình ảnh nằm phía sau văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây? A. B. C. D. Câu 4: Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào? A. File/Copy. B. File/New. C. File/Save. D. File/Open. Câu 5: Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm rồi thực hiện: A. Vào Format, chọn Columns to the Left. B. Vào Insert, chọn Columns to the Left C. Vào Table, chọn Insert, chọn Columns to the Left. D. Vào Insert, chọn Table, chọn Columns to the Left. Câu 6: Sau khi khởi động, Word mở một văn bản tạm thời có tên là? A. Tạm thời B. .Doc C. Document1 - Microsoft Word D. Word.doc Câu 7: Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất? A. Trình bày à chỉnh sửa à gõ văn bản à in ấn. B. Gõ văn bản à chỉnh sửa à Trình bày à in ấn. C. Gõ văn bản à trình bày à chỉnh sửa à in ấn. D. Gõ văn bản à trình bày à in ấn à chỉnh sửa. Câu 8: Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản? A. và B. và C. và D. và Câu 9: Nút lệnh dùng để: A. Căn thẳng lề trái B. Căn thẳng lề phải C. Căn giữa D. Căn thẳng hai lề Câu 10: Muốn khôi phục trạng thái văn bản trước khi thực hiện thao tác em sử dụng nút lệnh nào? A. . B. . C. . D. Tất cả sai. II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 1: (2 điểm) Có mấy cách khởi động Microsoft Word (trên Win XP)? Nêu các cách đó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 2: (2 điểm) Nêu các bước cơ bản để tạo bảng trong Word 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 3: (1 điểm) Những phần mềm soạn thảo nào được sử dụng phổ biến nhất? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. PHẦN THỰC HÀNH (10 ĐIỂM) Câu 1: Soạn thảo như ở hình dưới đây. (5 điểm) Tre xanh Tre xanh Xanh tự bao giờ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh Thân gầy guộc, lá mong manh Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi? Ở đâu tre cũng xanh tươi Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu! Có gì đâu, có gì đâu Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ, bấy nhiêu cần cù... Theo Nguyễn Duy Câu 2: Tạo bảng theo dõi kết quả học tập của bạn Long như sau. (5 điểm) Môn Miệng Viết Toán 7 8 9 9 Lý 8 8 9 8 Văn 9 9 9 9 Anh 7 8 10 9 Trường THCS Lê Hồng Phong KIỂM TRA HKII - NĂM HỌC: 2016-2017 Môn: TIN HỌC 6 Thời gian: 45’ Đáp án – hướng dẫn chấm và biểu điểm PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0.2đ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đ.án C B C D C C B (C) D A C PHẦN TỰ LUẬN: Cấu trúc Nội dung cần đạt Điểm Câu 1 Có 2 cách khởi động Microsoft Word: + Nháy đúp chuột lên biểu tượng Word trên màn hình nền. + Thực hiện lệnh Start à All Programs à (Microsoft Office) Microsoft Word. 1.0 0.5 0.5 Câu 2 Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ. + Nhấn giữ nút trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng. + Thả nút chuột. 1.0 0.5 0.5 Câu 3 + Word (Microsoft) + WordPro (Lotus) + WordPerfect (Correl) 0.5 0.25 0.25 Chú ý: + Câu 1: Thiếu 1 lệnh (trừ Microsoft Office) trừ 0.25đ. + Câu 2: Thiếu 1 thao tác (hay mục đích) trừ 0.25đ, thiếu cả thao tác lẫn mục đích mất điểm. + Câu 3: Thiếu 2 hãng sản xuất trừ 0.25đ PHẦN THỰC HÀNH: Cấu trúc Nội dung cần đạt Điểm Câu 1 + Soạn thảo, định dạng văn bản. + Chèn và bố trí hình ảnh. 3.0 2.0 Câu 2 + Tạo và định dạng được bảng. + Định dạng và điều chỉnh độ rộng cột, hàng trong bảng. 3.0 2.0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxDE THI HKII TIN HOC 6 VA DAP AN.docx
Tài liệu liên quan